" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Τί σοῦ λέω τώρα ῥαγιᾶ μου,ἔ;
«Ἔχω τήν τιμή νά βρίσκομαι σήμερα στήν αἴθουσα αὐτή μ’ ἕναν ἄνθρωπο πού ἀποτελεῖ σύμβολο τῶν ἀρχῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τοῦ θάῤῥους τῆς σύγχρονης: Μέ τόν Πρόεδρο Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ.
  Ὁ τότε Πρωθυπουργός Καραμανλῆς φιλοξένησε τόν Πρόεδρο Ἀϊζενχάουερ τό 1959 καιί ἔχει συνεργασθῆ μέ κάθε Ἀμερικανό Πρόεδρο ἀπό τόν Χάρρυ Τρούμαν. Ἀποκατέστησε τήν δημοκρατία στήν Ἑλλάδα τό 1974 καί συνέβαλε στό νά ἀποκτήσῃ ἡ Ἑλλάδα τό ἀνάστημά της ὡς προπύργιο σταθερότητος. Οἰκοδόμησε νέες σχέσεις μέ τήν Δύσιν καί συνέβαλε στήν προσχώρηση τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα
».

Ποιός ἔπλεξε αὐτό τό ἐγκώμιον στόν ...ἐθνάρχη (ἀρχι-καταστροφέα τῆς Ἑλλάδος) Καραμανλῆ; Μά, ὁ γέρο-Μπούς,φυσικά ! Ναί τότε,πρό 26ετίας... Ἀπό βήματος ἑλλαδικῆς βουλῆς...

Ἕνα ἀπό τά πιστότερα πιόνια τῶν σιωνιστῶν...

Ποιός, ὁ Καραμανλῆς, σύμβολο τῶν ἀρχῶν τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος ! 

Πιθανῶς καί νά μήν εἶχε ἄδικον,ἄν ἀναλογισθῆ κανείς περί ποίων ...ἀρχῶν ἐγίνετο λόγος...

Τά ἀποσπάσματα τῆς ἀνωτέρω ὁμιλίας, ἀπό ἐδῶ

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου