" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Καί ἐκεῖ πού θά τά ἔσκιζε,σέ δύο χρόνια ὁ Axel Chipra ἔφερε 2 μνημόνια ! Ὑπάρχει κάποιος πού δέν κατάλαβε κάτι;Διαβᾶστε καί ...χορτᾶστε ΜΝΗΜΟΝΙΑ ! 
 


 Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου