" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Ἀνέλαβε ὁ βασικός μέτοχος ( ὅπου μέτοχος,διάβαζε : Rothschild )

εἰκών

Οἱ ΕΚΟΥΜΟΥ ὑπέγραψαν συμφωνία μέ τήν Rothschild ὥστε νά ῥυθμιστῆ τό θέμα τοῦ χρέους καί νά μπορέσῃ νά ἀνακάμψῃ ἡ οἰκονομία. 

Καί πλέον ἡ ἰουδαϊκή κομπανία Axel, Κούλης, Dende (Δένδιας) & Co ἔκανε ἕνα ἀκόμα βῆμα γιά τήν ἔξοδον στίς ἀγορές .
ΥΓ. Τήν συμφωνία ὑπέγραψε ὁ ἀν. ὑπ. Οἰκονομικῶν Γ.Χουλιαράκης ἐγκρίνοντας τήν συνεργασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου μέ τήν Rothschild.

Δελτίο τῶν 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου