" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Ἄντε μία φορά ἀκόμη :Εἶναι πολλοί καί μᾶς ἐξουσιάζουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ !


Καί μετά μοῦ λέτε πώς εἶμαι ὑπερβολική πού βλέπω παντοῦ ...ἐκείνους. Πᾶρτε λοιπόν τήν οἰκογένεια Μητσοτάκη,σύν γυναιξί καί τέκνοις,πού δέν γνωρίζουν,οὔτε τυπικῶς ἔστω,νά κάνουν τόν σταυρό τῆς ὁρθοδόξου πίστεως ! 

Κατά τά ἄλλα,θά σώσουν τήν Ἑλλάδα ...

Ἤ θά τήν ἀποσώσουν; ...Υ.Γ. Προσέξτε, (στό 0:53),τούς υἱούς τῆς κόρης Ἀλεξάνδρας ( Έρευνα για την αδελφή του Κυριάκου, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές ),σάν τί σᾶς μοιάζουν; Ἔλα ντέ; !


Ἑλλάς Αἰώνιον

1 σχόλιο: