" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Τώρα ἡ μόνη ἐναλλακτική καί σωτηρία πρότασις εἶναι τά μνημόνια ! Αὐτή εἶναι ἡ ἀριστερά,ῥαγιᾶ μου...


Ποιός,ἀπό τούς ἁδρῶς ἀμειβομένους «ἐθνοπατέρες»,θά ἀνέβῃ πάνω στό βῆμα γιά νά θυμίσῃ,λέξι πρός λέξιν,αὐτά πού ἔλεγε ὁ Axel Chipra,ὅταν ἡ προηγουμένη κυβέρνησις ἐψήφιζε τό 2ον μνημόνιο; 

Λέξι πρός λέξιν : 


«Ὑποθηκεύετε τό παρόν καί τό μέλλον,τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν κυριαρχία τοῦ λαοῦ καί τοῦ τόπου,μ’ αὐτήν τήν ἀποτυχημένη στρατηγική. Ἡ μόνη ἐναλλακτική και σωτήρια, ἐναλλακτική πρόταση, εἶναι ἡ κατάργηση μέ ἕναν νόμο καί σέ ἕνα ἄρθρο, ὅπως ἀκριβῶς τά ψηφίσατε προχθές, ὅλων τῶν μέτρων λιτότητας πού ἐξαθλιώνουν τήν κοινωνία καί γεννοῦν ἀκόμη μεγαλύτερη ὕφεση

Καί σ'αὐτά τά λόγια,νά ἐρωτήσῃ τόν ἀριστερό ἐξουσιαστή,τόν γόνον τῆς δρακογενιᾶς,ποιά εἶναι ἡ διαφορά στά δικά του μνημόνια,ἕνα γιά κάθε χρόνον ἐξουσίας του. 

Καί κυρίως,γιατί ἡ ΜΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ καί ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ (τότε),σήμερα ἔπαψε νά ἔχῃ ἰσχύν ! 

Ἡ ἐξουσία,ὅμως,ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ! 

Ἀλλά εἴπαμε : Αὐτή εἶναι ἡ Ἀριστερά,ῥαγιᾶ μου...

Βεβαίως ἡ καλύτερη ἀπάντησις ἔρχεται ἀπό τόν σύντροφον Καμμένω(φ) :


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου