" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Αὐτοί πού ...γράφουν τά βιβλία τῆς «νέας ἱστορίας»,ἀνθέλληνες εἶναι,τουρκοσπορίτες εἶναι καί μισοῦν ἕως θανάτου τόν Ἑλληνισμόν !


τά ἀνθελληνικά μιάσματα ( Ρεπούση,Βόγλης,Λιάκος)
 Ἀπαντήσεις στίς προσπάθειες τῶν ἀνιστορήτων τουρκολάγνων καί ἀνθελλήνων πού βάλθηκαν νά καταστρέψουν τήν Ἱστορία μας,ἀπό τήν βάσιν της,ἀρχίζοντας τό βρώμικο καί μιαρό ...ἔργο τους ἀπό τά ἐκπαιδευτικά βιβλία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων γιά νά χτυπήσουν μία καί καλή στήν ῥίζα του,τόν Ἑλληνισμόν,ἔδωσαν καθηγητές καί πρυτάνεις οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικοί Ἱστορικοί καί ὄχι «ἡλεκτρολόγοι» πού θέλουν ν'ἀλλάξουν τά φῶτα στήν ἑλληνική ἱστορία,ὅπως πολύ σωστά τούς περιέγραψε ὁ Σαράντος Καργάκος (Ἱστορικός-Συγγραφεύς).

« Ὁ λαός τῶν Γρεκῶν εἶναι ἀναρχικός καί δύσκολος νά τιθασευτεῖ. Γι' αὐτό πρέπει νά τόν χτυπήσουμε βαθιά στίς πολιτιστικές του ῥίζες. Τότε ἴσως ἀναγκασθεί νά συμμορφωθεῖ. Ἐννοῶ νά πλήξουμε τήν γλῶσσα του, τήν θρησκεία του, τά πνευματικά καί ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε τήν δυνατότητά του ν' ἀναπτυχθῇ, νά διακριθῆ, νά ἐπικρατήσῃ, ὥστε νά μήν μᾶς παρενοχλῆ στά Βαλκάνια, στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί στήν Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη αὐτή τήν νευραλγική περιοχή στρατηγικῆς σημασίας γιά ἐμᾶς » (τό καθήκι ὁ σιωνιστής Κίσσιγκερ,τά εἶχε εἰπεῖ αὐτά πρό ἀρκετῶν δεκαετιῶν...)

τά ἀνθελληνικά μιάσματα (Δραγῶνα,Ἀθανασιάδης)
Γι'αὐτό,λοιπόν, ὄχι,κύριε Φωτιάδη (Καθηγητής Ἱστορίας Νέου Ἑλληνισμοῦ στό Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Μακεδονίας ),δέν θέλουν νά γίνουν «μοντέρνοι καί εὐρωπαϊστές»,αὐτοί πού ...γράφουν τά βιβλία τῆς «νέας ἱστορίας»,ἀνθέλληνες εἶναι,τουρκοσπορίτες εἶναι καί μισοῦν ἕως θανάτου τόν Ἑλληνισμόν ! Διακαῶς ἐπιθυμοῦν τόν ἀφανισμόν του καί ἐκεῖ ἀποσκοποῦν ὅλες τους οἱ ἀνιστόρητες ἐνέργειες.

Ἀλλά ὅπως πολύ σωστά σημειώνει ὁ Καθηγητής Κοντογιώργης Γεώργιος ( πρώην πρύτανης τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Πολιτικῆς Ἐπιστήμης) :

«Ἀφοῦ κυβερνοῦν αὐτοί πού θέλουν ν' ἀλλάξουν τά βιβλία τῆς Ἱστορίας, τελικά θά τό πράξουν. Σημειῶστε ὅμως τό ἐξῆς, γιά νά ἀλλάξουν τήν Ἱστορία χρειάζονται δύο πράγματα : νά ἀλλάξουν τόν λαό καί νά καταργήσουν τίς πηγές τῆς Ἱστορίας, νά καταργήσουν τόν ἑλληνικό λαό, νά μήν ὁνειρεύεται τό παρελθόν του». 

Σαράντος Καργάκος : 

«Μπορεῖ νά ἀλλάξουν τά φῶτα τῆς Ἱστορίας οἱ διάφοροι “ἡλεκτρολόγοι” τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλά ἡ Ἱστορία (τό τί ἀκριβῶς ἔγινε) δέν ἀλλάζει. Τό πιθανότερο εἶναι μέχρι νά γραφτοῦν οἱ τάχα νέες Ἱστορίες νά ἔχει ἀλλάξῃ ὁ ὑπουργός καί οἱ “ἡλεκτρολόγοι” του, οἱ ὀποῖοι δέν θέλουν νά φωτίσουν ἀλλά νά συσκοτίσουν. ..»

Διαβᾶστε ὁλόκληρες,τίς παρεμβάσεις τῶν καθηγητῶν στό ἀνοσιούργημα πού ἐπιχειροῦν τά τσογλάνια,οἱ κατσαπλιάδες,οἱ ἀνθέλληνες τοῦ πσυριζα, ἐδῶ :

Πραγματικοί ιστορικοί απαντούν στους ανθέλληνες του Σύριζα για τα νέα βιβλία ιστορίας 

Καί ἐδῶ : 
ΝΕΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Οι επίδοξοι δολοφόνοι της εθνικής συνειδήσεως των Ελλήνων μίλησαν στην «Αυγή» για τα νέα, μαρξιστικά, βιβλία ιστορίας

 Καί, ὅπως δήποτε,διαβᾶστε αὐτό ἐδῶ καί προβληματισθεῖτε...

Θυμηθεῖτε λίγο καί αὐτό :
Εἴπαμε : εἶναι πολλοί καί ζοῦν ἀνάμεσά μας ! Καί τό ...ὡραῖο; Μᾶς ἐξουσιάζουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ! !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου