" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Οἱ αἰώνιοι ἑβραῖοι


Χωρίς κανέναν σχολιασμό,ἁπλῶς δεῖτε το ... 

Εἶναι μία τραγική,γιά τήν ἀνθρωπότητα,πραγματικότης !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου