" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Οἱ αἰώνιοι ἑβραῖοι


Χωρίς κανέναν σχολιασμό,ἁπλῶς δεῖτε το ... 

Εἶναι μία τραγική,γιά τήν ἀνθρωπότητα,πραγματικότης !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου