" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)


Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐνετοκρατίας συντελεῖται μοναδικό γεγονός ἐν Κερκύρᾳ ! Ἱδρύεται ἡ πρώτη ἐν Ἑλλάδι τεκτονική στοά ἡ «Beneficenza» (ἀγαθοεργία). Δέν θά γράψω τίποτα περισσότερο,ἀντιλαμβάνεσθε... Ὅμως, ἐάν ἐπιθυμεῖτε, διαβᾶστε τό ἱστορικό τῆς ἱδρύσεως καί δράσεώς της,ἀπό τήν ἐπίσημη σελίδα τῆς Μεγάλης Στοάς τῆς Ἑλλάδος: 

Στοά La BeneficenzaΗ ίδρυση της Στοάς La Beneficenza,πρώτης στον ελλαδικό χώρο και ο άγνωστος Κεφαλλονίτης τέκτονας Μάρκος Χαρβούρης  


Μετά τήν Ἐνετοκρατία ἦρθαν στό νησί οἱ μπολσεβίκοι γάλλοι (τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως,τρομάρα τους),οἱ ὁποῖοι αὐτό πού ἔκαναν ἦταν νά καταργήσουν τίς ἀριστοκρατικές καί ἀστικές τάξεις καί νά κάψουν τήν χρυσή βίβλιο ! Δύο χρόνια κράτησε ἡ κυριαρχία τους ( 1797-1799) καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον γιά ποιόν λόγον θεώρησαν ὡς κύριο μέλημά τους,νά καταλάβουν ἕνα μικρό νησί καί μάλιστα νά προβοῦν σέ τέτοιες κοινωνικές ἀλλαγές,ὅταν ἀκόμη καί στήν ἴδια τήν χώρα τους,δέν εἶχαν ἐπιτύχῃ καμμία ἑδραίωσιν. Κάτι πού ὅντως ἀπεδείχθη ἀφοῦ τό 1799 εἶναι καί τό τέλος τῆς ...ἐπαναστατικῆς περιόδου.

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,αὐτό πού ἐπέτυχαν στήν Κέρκυρα ἦταν νά ἀλλάξουν τίς ἀριστοκρατικές τάξεις. Ἄλλες ἔπεσαν (μαζύ μέ τήν χρυσή βίβλο),ἄλλες ἀνέβηκαν (ἰδίως μέ τόν ἐρχωμό τῶν Ἄγγλων). Καί σίγουρα οἱ ἑβραῖοι τῆς νήσου γιά μία φορά ἀκόμη,ἔλαβαν τίς θέσεις πού τούς ἄρμοζαν,ἀφοῦ τά πράγματα ἔγιναν πλέον πιό ἀπλά-δημοκρατικά...

Στἠν συνέχεια ἔχουμε τήν ἀνεξαρτησία τῶν Ἰονίων νήσων ὑπό τήν ...προστασία τῆς Ἀγγλίας,βεβαίως-βεβαίως,ἕως τό 1864 ὅταν ἡ Ἑπτάνησος ἐνσωματώνεται στήν Ἑλλαδα. Τό θέμα εἶναι πώς ἡ παρουσία τῶν ἑβραίων εἶναι πολύ μεγάλη μέ ὅτι ἔχει ὡς συνεπακόλουθο αὐτό. Διότι ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς πώς περί τό 70% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κερκύρας ἦταν ὁ ἀγροτικός κόσμος καί μόνον ἕνα 30% στήν πόλι,τότε ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλο τό χρῆμα πήγαινε στά ἑβραϊκά χέρια κυρίως μέσῳ ἐμπορίου καί τῆς τοκογλυφίας. Καί προφανῶς ἡ δυσαρέσκεια τῶν κατοίκων ἐμεγάλωνε. Δέν εἶναι λοιπόν καθόλου παράξενο,πού ἕνα γεγονός,ἀρκετά σοβαρό ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιά φόνο,ἦταν ἀφορμή νά ξεσηκωθῇ τέτοιο μένος κατά τῶν ἑβραίων τῆς νήσου,πού παρόμοιό του δέν εἶχε συμβῆ ἱστορικῶς,στήν χώρα μας.
 Διαβᾶστε : Το πογκρόμ του 1891- Τα “Εβραϊκά” της Κέρκυρας

Τότε,ἔφυγαν οἱ μισοί ἑβραῖοι τῆς Κερκύρας , ἀπό τίς 5000 πού ζοῦσαν ἐκεῖ,ἀριθμός ἀρκετά μεγάλος σέ σχέσι μέ τόν πληθυσμό τῆς πόλεως πού δέν πρέπει νά ξεπερνοῦσε τίς 15000. Ἡ ἀπογραφή τοῦ 1824 δίδει πληθυσμό πόλεως Κερκύρας,στίς 12500 περίπου,ἐδῶ. Ἑβραῖοι περί τίς 2000. Σκεφτεῖτε λοιπόν,μέ τούς ...προστάτες ἄγγλους,πόσοι ἀκόμη ἦρθαν ἕως τό 1890,μέ τά γεγονότα.Ὑπέρδιπλάσιοι ! ! !

Αὐτοί λοιπόν πού «ἔστησαν» τό θέμα,προφανῶς ἤθελαν νά ὁδηγήσουν μία μεγάλη μερίδα ἑβραίων ἐκτός Κερκύρας. Ἄλλως τε,εἶναι γνωστό πώς ἔστηναν τίς διώξεις τῶν ἑβραίων,ἀνά τήν ἱστορία,οἱ ἴδιοι οἱ δικοί τους,ἀναλόγως τοῦ τί ἐπιζητοῦσαν νά πετύχουν. Τά ἔχει γράψῃ ὁ δικός τους,ὁ Μπερνάρ Λαζάρ : Ἀντιεβραϊσμός αἴτια καί ἱστορία.

Πάντως,ἡ Κέρκυρα δέν εἶναι πώς ἀποτελεῖ τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ,γι'αὐτό καί πολλοί θέλησαν νά βρεθοῦν ἐκεῖ. Καθόλου μάλιστα. Ὅπως γράψαμε καί στό πρῶτο μέρος,εἶναι ἡ θέσις της τέτοια πού ἔχει αὐτό τό θέλγητρο. Ἡ θέσις της πού ἀπό τήν μία εἶναι ὁ ἐπόπτης τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου,ἀλλά καί πολύ κοντά μέ τήν Ἀλβανία καί γενικότερα τά Βαλκάνια. Ἡ παρουσία τοῦ Ῥότσιλντ στήν Κέρκυρα,πάντως,θά μποροῦσε νά ἀποδείξῃ,ἀπό μόνη της τήν σπουδαιότητα τ[ς θέσεως αὐτῆς,τῆς νήσου. Γιατί; Διότι οἱ Ῥότσιλντ πάντα γνώριζαν πού ἔπρεπε νά πᾶνρ,ποιά πόστα ἔπρεπε νά ἔχουν. Ἔτσι καί τώρα γνωρίζουν (καί τό γνωρίζουν πρίν κάν εμεῖς τό ὑποψιαστοῦμε),πώς τά Βαλκάνια,μέ τά Σκόπια,τήν Ἀλβανία,τήν Κροατία,τήν Σλοβενία θά εἶναι ἕνα ἀπό τά κάστρα τους. Ἕνα φρούριο ἀπ'ὅπου θά ἐπιβλέπουν τίς νέες χρυσοφόρες πηγές τους νά ῥέουν τόν χρυσό. Καί μάλιστα τόν μαῦρο ἀκόμη περισσότερο ...

Πῶς δέν θά γινόταν Κερκυραῖος πολίτης ὁ Ῥότσιλν,ὥστε νά λέει : φταῖμε ἐμεῖς οἱ ντόπιοι πού δέν πήραμε κάποια πράγματα στά χέρια μας...! ! ! Και νά ἐπικρίνῃ τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις πού ἔχουν ἀφήσῃ τό νησί στήν τύχη του. Ἐνῶ στά δικά του χέρια,θά ...λάμψη !"Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο και ευλογημένο νησί, με πάρα πολλά πράγματα για να κάνει ο επισκέπτης, από τα πιο όμορφα, όπως το να κάνεις μπάνιο σε παραλίες που τα δέντρα είναι μέσα στη θάλασσα,όμως, υπάρχουν και παραλίες με βοτσαλάκι ή με ψιλή άμμο. Το νησί είναι κατάφυτο από ελιές. Έχουμε εναλλαγές τοπίων, για παράδειγμα είναι έντονη η διαφορά ανάμεσα στη Παλαιοκαστρίτσα και το Χαλικούνα. Στα βόρεια, στην περιοχή που μένω υπάρχουν λοφίσκοι γεμάτοι πράσινο που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα, υπάρχουν μικρά ακρωτήρια και παραλίες που δεν πηγαίνει καθόλου ο δρόμος. εκεί έχουμε και ένα θέμα με το ΤΑΙΠΕΔ που θέλει να πουλήσει ένα κομμάτι και έχει βρει απέναντί του, τους κατοίκους. Είναι μια πανέμορφη περιοχή με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και μοναδικά μονοπάτια μέσα στο πράσινο, χωρίς να υπάρχει κανένα κτίσμα. Ο επισκέπτης μπορεί να δει διάφορα πουλιά, να δει τη βίδρα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Κέρκυρα, υπάρχει στον Ερημίτη και απέναντι στην Αλβανία. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, στο οποίο δεν οδηγεί κάποιος δρόμος στις παραλίες και έχει πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά. Όμως, η Κέρκυρα είναι εγκαταλελειμμένη γι’ αυτό και είμαι απογοητευμένος. Στα χρόνια που προηγήθηκαν, δεν δόθηκε σημασία από όσους πέρασαν με την εξουσία στα χέρια τους και πολλοί βουλευτές δεν έδωσαν καθόλου σημασία. Από το 1994 που έγινε η Σύνοδος Κορυφής και πήρε μια πρόχειρη ανάπτυξη το νησί, αφού δείξαμε για λίγο καιρό πράγματα τα οποία δεν ήταν και τέλεια φτιαγμένα, από τότε είναι εγκαταλελειμμένο. Πού είναι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν στην Κέρκυρα; Ο επισκέπτης βλέπει ότι οι δρόμοι είναι στενοί. Σέβομαι το ιδιαίτερο, το νησί έχει ιδιαίτερο χρώμα, έχει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στο να γίνουν κάποια έργα. Όμως, δεν μπορεί οι δρόμοι να είναι στενοί, όσο ήταν το ’70 και το ’80. Νομίζω ότι φταίμε και εμείς οι ντόπιοι, που δεν πήραμε μερικά πράγματα στα χέρια μας."Jacob Rothschild Ἀπόσπασμα ἀπό συνέντευξί του στόν δημοσιογράφο Θωμᾶ Κατσαρό,πού φιλοξενεῖται μέ τίτλο :  H δυναστεία Ρότσιλντ και ο πύργος του λόρδου Jacob Rothschild στην Κέρκυρα 

Κάποια στιγμή θά περάσουμε καί στό ἑπόμενο μέρος...

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄) 
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος β΄)

Ἡ Πελασγική

Οἱ ὑπηρέτες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως πρέπει νά ...ξεχωρίζουν !


Αὐτή εἶναι ἡ δικηγόρος τοῦ Πακιστανοῦ πού βίασε καί κατέστρεψε τήν ζωή τῆς ἑλληνοπούλας Μυρτώς, Ἀλεξάνδρα Δήμου :


Πῶς τήν βλέπετε; Θα ἀπαντοῦσε κάποιος : σάν μία κανονική μεσήλικη γυναῖκα. 

Σωστά !

Μπορεῖ νά μοῦ ἐξηγήσετε τώρα, πῶς μετά ἀπό ἕξι χρόνια μεταλλάχθηκε ἔτσι;


Ἀλλά κυρίως θά ἤθελα νά ἤξερα,γιά ποιόν λόγο,σ'αὐτή τήν ἡλικία ἀποφάσισε μία τέτοια μετάλλαξιν !

Μήπως αὐτό εἶναι τό πρώτυπο τῆς νεοταξίτικης γυναικείας ἐμφανίσεως; Γιατί,ἐδῶ πού τά λέμε,εἶναι πολλές,μά πάρα πολλές,οἱ γυναῖκες (κυρίως μιᾶς κάποιας ἡλικίας,ἄνω τῶν -ήντα) πού ἐπιλέγουν αὐτή τήν ἀλλαγή ! Θέλουν νά δείχνουν κάτι; Νά διαφέρουν,ἀπό τίς ...φυσιολογικές γυναῖκες; Καί ἐάν ναί,γιά ποιόν λόγον;

Μοῦ θυμίζει τό σημάδι  πού ὁ Γιαχβέ ἔβαλε στόν Κάϊν,γιά νά τόν προστατέψῃ  :

«...καί ἔθετο Κύριος ὁ Θεός σημεῖον τῷ Κάϊν τοῦ μή ἀνελεῖν αὐτόν πάντα τόν εὑρίσκοντα αὐτόν».( Γένεσις 4,15)

Διαβᾶστε ἐδῶ, ἕνα σπουδαίο κείμενο σχετικό μέ τό σημάδι τοῦ Κάϊν, πού σήμερα ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τήν Νέα Τάξι Πραγμάτων : Τό σημάδι τοῦ Κάϊν 


Γιά τήν ἐν λόγῳ διαβᾶστε : Δικηγόρος Πακιστανοῦ, πού βίασε τήν Μυρτώ: «Ἔτσι κάνουν στά βουνά τοῦ Πακιστάν! Δεῖξτε λίγη ἐπιείκεια!»


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εἰς τήν μνήμη τοῦ Κυβερνήτου, Ἑλληνος Ἰωάννου Καποδίστρια


Εἰ ὁ Θεός μεθ' ἡμῶν, οὐδείς καθ ἡμῶν


Ἀξιομνημόνευτε Κυβερνῆτα,προφανῶς καί ὁ Θεός καθ' ἡμῶν ...

Τιμῶ τήν μνήμη σας,ἀπεριορίστως ! ! ! 


Ἡ Πελασγική

Καί ΞΑΝΑ-γράφω : Βρέ,οἱ σιῶνες,δέν παίζονται ! Μέ τίποτα,λέμε ! ! !


 Τί εἴχαμε γράψῃ πρό ἡμερῶν σχετικῶς μέ τήν ...κυρία πού θυμήθηκε μία σεξουαλική παρενόχλισιν 36ετίας;

 Βρέ,οἱ σιῶνες,δέν παίζονται ! Μέ τίποτα,λέμε ! ! !

Ἔ, ὁρῖστε καί μία φωτό πού τά λέει ΟΛΑ :


Η μανδάμ Χριστίνα, που θυμήθηκε ότι την βίασε ο Μπρετ Κάβανο πριν από 36 χρόνια , σε φωτογραφία αγκαζέ με το… Κράτος Δικαίου

Καί τό κείμενον ἀπό τό Δελτίο τῶν 11

Όπως το είπαν οι Κινέζοι. Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. 

Βλέπετε την «αγωνίστρια» του Κράτους Δικαίου , Χριστίνα Φόρντ. χαμογελαστή με τον θείο Γιώργο της Ανοιχτής Κοινωνίας, της Αντιφα, του Ρουβίκωνα, του ισλαμικού κράτους, και σπόνσορα των λαθραίων. 

Κάπου εκεί γύρω προπιώ να βρισκόταν και ο δικηγόρος τρίτης κατηγορίας της Ανοιχτής Κοινωνίας , (Μωυσής Αβενάτι), που βρήκε και την Νο2 βιασθείσα.


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! μέρος β΄

φωτό
Τήν περίοδο τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας,ἡ Κέρκυρα χρησίμευε ὡς λιμάνι,στήν οὐσία ὅμως ἦταν ἀρκετά παραμελημένη. Τό ἴδιο καί ἐπί βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας,ὅπου μάλιστα οἱ ἐπιθέσεις τῶν πειρατῶν ἦσαν τόσο συχνές πού τό νησί εἶχε ἐρημωθῆ. Τότε οἱ Βυζαντινοί ἔφτιαξαν πολλά κάστρα-φρούρια στό νησί. Φυσικά μαζί μέ τά κάστρα ἦρθαν καί οἱ φύλακες,φρουροί τῶν συνόρων τῶν ὁποίων ἡ καταγωγή ἦταν ἀπ' ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τοῦ Βυζαντίου ( ἑλληνοσύριοι,βούλγαροι)(stradioti).

Κατά τήν περίοδο τῆς ἐνετοκρατίας καί ἀφοῦ πλέον οἱ τούρκοι ἔχουν καταλάβῃ τήν Πελοπόννησο,Κρήτη,Κύπρο,πολλοί μετανάστες ἀπό εκεῖνες τίς περιοχές ἔρχονται στήν Κέρκυρα.Οἱ κρητικοί εἶναι οἱ περισσότεροι καί μάλιστα ὅπως λέγετα ἡ πληοψηφία τοῦ νησιοῦ,ἕως σήμερα,ἔχει ῥίζες ἀπό τήν Κρήτη. Ἐ, καί ἐδῶ πού τά λέμε,Κρήτη ξέρουμε τί σημαίνει,ἔ; ...Περιούσια περιοχή καί αὐτή !


φωτό
Ἀλλά ἐκεῖ πού τό νησί γνωρίζει δόξες,εἶναι μέ τήν κατάληψίν του ἀπό τούς Ἀνδεγαυούς ! 120 χρόνια διήρκησε ἡ ἀνδηγαυϊκή περίοδος (1267-1386 μ.Χ. Ὁ Κάρολος Ἀνδεγαυός ἦταν γάλλος ἀδερφός τοῦ Λουδοβίκου τοῦ ἁγίου,βασιλιάς τῆς νεαπόλεως,τῆς Ἀλβανίας καί γενικῶς μέ πολλούς-πολλούς τίτλους (κουραστικό νά τά γράψω,σεντόνι ὁλάκερο,διαβᾶστε ἐδῶ). Ἡ οὐσία ὅμως βρίσκεται στό ποιοί κατέφθασαν στό νησί τότε. Μά οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἰσπανίας ! Ἕνας πολύ μεγάλος ἀριθμός σεφαραδίτων ἑβραίων ἔρχεται καί ἐγκαθίσταται στήν Κέρκυρα. καί ἔβγαλαν ῥίζες ἐκεῖ,κυριολεκτικῶς. Ἑτοίμαζαν τό ἔδαφος γιά τόν δρόμο τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα...

Δημιούργησαν τήν ἑβραϊκή κοινότητα,ἔπιασαν πόστα ἐξουσίας καί τό 1386 μ. Χ. ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς Γαληνοτάτης Αὐτοκρατορίας τοῦ Ἁγίου Μαρκου (Ἐνετία-Βενετία), μέ πρόσχημα τήν προβλεπομένη κατάρρευσιν τοῦ Βυζαντίου. Ἕτσι ἦρθαν οἱ Ἐνετοί στό νησί ὅπου παρέμειναν ἕως καί τό 1397 μ.Χ.,411 χρόνια, 11 μῆνες και 11 ἡμέρες ἀκριβῶς ! Κανονικό σπίτωμα,πού λέμε...

«Σε αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν οι τάξεις των ευγενών των γραμμένων στο περίφημο libro d`oro, των αστών (civili) και των φτωχών (popolari), αναπτύχθηκε η γεωργία αλλά και η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή, βελτιώθηκαν οι οχυρώσεις με την κατασκευή της τάφρου (κόντρα φόσσα) του παλαιού φρουρίου, χτίστηκε το νέο φρούριο και δημιουργήθηκε για οχυρωματικούς και αμυντικούς τότε λόγους η απέραντη πλατεία της Σπιανάδας. Ηταν η περίοδος που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην κουλτούρα των Κερκυραίων σε όλους τους τομείς, στην τέχνη, στη μουσική παράδοση, στον πολιτισμό, στην τραγουδιστή προφορά στη γλώσσα, στην μαγειρική αλλά και στην αρχιτεκτονική της Πόλης και των χωριών» ( ἀπό ἐδῶ ).

« Στο libro d`oro συμπεριελήφθηκαν στην αρχή όλοι οι πριν την Ενετική κατοχή ευγενείς παλαιοβυζαντινής προέλευσης, πήραν επίσης τον τίτλο του Κόμη (Κόντε) και γράφτηκαν όσοι ήταν μεγάλοι γαιοκτήμονες, βυζαντινοί στρατιώτες και αργότερα όσοι αστοί ήταν αρκετά ισχυροί οικονομικά ώστε να μπορούν να προσφέρουν στο δημόσιο ταμείο. Αν ρίξουμε μια ματιά στα ονόματα της χρυσής βίβλου θα διαπιστώσουμε με έκπληξη ότι τα περισσότερα επίθετα που ακούγονται σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας ήταν γραμμένα εκεί, σε αντίθεση με τα χωριά όπου οι ευγενείς ήταν ελάχιστοι ».( ἀπό ἐδῶ )
φωτό
Φυσικό δέν εἶναι; Γιατί θά ἔρχονταν στήν Κέρκυρα οἱ Σεφαραδίτες,νά πιάσουν τά ἐμπορικά πόστα,νά τοκίζουν χρῆμα,νά κατάσχουν περιουσίες τῶν Κερκυραίων. Ἔτσι δημιούργησαν τήν ἀριστοκρατική κάι ἀστική τάξι. Ἔτσι ἑδραίωσαν τήν ἰσχύ τους μέσῳ τῆς ...χρυσῆς βίβλου !
Ἔμ, ἔπρεπε νά ξεχωρίζουν ἀπό τό ἐλληνικό πόπολο οἱ περιούσιοι  !

Καί μπορεῖ νά περνοῦσαν καλά,οἱ Κερκυραῖοι,μέ τούς Ἐνετούς,ἀλλά οἱ τοῦρκοι δέν ἐγκατέλειπαν τίς προσπάθειες καταλήψεως τῆς νήσου. Τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων καί πολιορκιῶν ἦταν ἡ ἐρήμωσις τῆς ὐπαίθρου. Τήν νύφη τήν πλήρωναν,δῆλα δή,οἱ φουκαράδες χωριάτες πού δέν ἦσαν παρά ἐλληνικός πληθυσμός. Τότε ἦταν πού ἦρθαν πολλοί μετανάστες ἀπό τήν Πελοπόννησο καί τήν Κρήτη.


φωτό
Ἡ τρίτη δέ, πολιορκία τοῦ νησιοῦ, ἀπό τούς ὀθωμανούς(1716) ἦταν καί ἡ μεγαλύτερη καί πλέον καθοριστική :

«...  Την ευθύνη της άμυνας της Κέρκυρας είχε τότε ο Πρώσος στρατάρχης Johann Mattias Von Schulenburg, Σουλεμβούργος όπως τον αποκαλούσαν οι ντόπιοι.

....Οι Τουρκικές δυνάμεις σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχονταν σε 25000 με 30.000 άνδρες μαζί με βοηθητικούς και ατάκτους και σε 71 πλοία με περίπου 2200 πυροβόλα, αν προσθέσουμε και τα πληρώματα των πλοίων που αποτελούνταν από πεζικό που ονομάζονταν (λεβέντες) έφταναν τους 45-50.000.


Αντίθετα οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βενετίας ήταν μόνο 3.097 άνδρες από τους οποίους μόνο οι 2.245 μάχιμοι, Το Νέο φρούριο της Κέρκυρας το οποίο ήταν και το κύριο πεδίο των μαχών, διέθετε 144 πυροβόλα και 4 όλμους.Η πολιορκία ξεκίνησε ουσιαστικά στις 8 Ιουλίου όταν οι πρώτοι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στον Ίψο και τα Γουβιά και έληξε μετά από σκληρές και πολύνεκρες μάχες το Σάββατο 22 Αυγούστου.


Στις 20 του μηνός μεγάλη κακοκαιρία σκόρπισε τα Τούρκικα πλοία και έπνιξε πολλούς Τούρκους στρατιώτες, δεν ήταν όμως η αιτία της υποχώρησης τους αφού οι σκληρές μάχες συνεχίστηκαν για ακόμα δύο μέρες.

Η κακοκαιρία μπορεί να έπληξε τον Τουρκικό στόλο αλλά έπληξε το ίδιο και τους αμυνόμενους μουσκεύοντας τα πυρομαχικά τους και αναγκάζοντας τους στο τέλος να αμύνονται με ακόντια.

Η κακοκαιρία αυτή και η σωτηρία της πόλης αποδόθηκε τότε από τον απλό λαό σε θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα, η Βενετική γερουσία με ψήφισμά της στις 19 Μαρτίου του 1717 καθιέρωσε, σε ανάμνηση της σωτηρίας του νησιού, ετήσια λιτανεία του Ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα που συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου.


Στις μάχες αυτές πολέμησαν μαζί Κερκυραίοι, Ενετοί, Γερμανοί, Ιταλοί και οι Εβραίοι της πόλης, βοήθησαν Μαλτέζοι με 4 πλοία, Ιταλοί με 4 Παπικές γαλέρες, 2 γαλέρες από τη Γένοβα, 3 από την Τοσκάνη , 5 Ισπανικές γαλέρες και προς το τέλος της πολιορκίας έφτασαν για βοήθεια και Πορτογάλοι.
Ειδικά οι Εβραίοι της πόλης έδειξαν μεγάλη γενναιότητα πολεμώντας εξοπλισμένοι με έξοδα της Ισραηλιτικής κοινότητας και με επικεφαλής τον ίδιο το γιό του Ραβίνου  ». ( ἀπό ἐδῶ )

Τότε,λέει,ὁ Βιβάλντι πού ζοῦσε γιά πολλά χρόνια στήν Κέρκυρα (καί αὐτός),ἔγραψε πρός τιμήν αὐτῆς τῆς νίκης,τό ὀρατόριο «Ἰουδήθ θριαμβεύουσα » (JUDITHA TRIUMPHANS) ! Μά ποιά Ἰουδήθ ἐθριάμβευσε,μωρέ; Δέν ἦταν οἱ Κερκυραῖοι πού ἀντιστάθηκαν στήν ὀθωμανική λῦσσα; Δέν ἦταν νίκη τῶν Κερκυραίων; Ἐκτός καί Κερκυραῖοι νοοῦνται οἱ ἀπόγονοι τῆς Ἰουδήθ ...


Πληροφορίες ἀπό : ἐδῶ, ἐδῶ
Γιά τήν πολιορκία τοῦ 1716,διαβᾶστε ἀναλυτικῶς,ἐδῶ


Συνεχίζεται...


Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄)
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)Ἡ Πελασγική

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄)


φωτό
Ἡ Κέρκυρα πέραν τοῦ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντός της τό ὁποῖον εἶναι μεγάλο καί τήν καθιστοῦν ἕνα ἀπό τό πλέον πολυ-ἐπισκεπτόμενα νησιά τῆς Ἑλλάδος,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον,κατέχει καί μία θέσιν ἰδιαιτέρως ἐξέχουσα ἀπό πλευρᾶς γεω-στρατιγικοῦ καί γεω-πολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Εὐρισκομένη στήν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης,ἤλεγχε τήν θαλάσσια ὀδό πρός τήν Εὐρώπη,ἀλλά καί τά ἀνατολικά παράλια τῆς Ἰταλίας,ὅπου καί τά κυριώτερα λιμάνια αὐτῆς. Ἐπίσης ἡ πολύ κοντινή ἀπόστασις ἀπό τήν ἡπειρωτική Ἑλλάδα τῆς ἐπέτρεπε ἕναν πολύ σημαντικό ἐμπορικό δρόμο πού ἕνωνε τά στενά τοῦ Βοσπόρου,τό Αἰγαῖο καί τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.Δέν εἶναι λοιπόν,καθόλου περίεργον πού ἡ Κέρκυρα κατέστη μία μεγάλη φιδοφωλιά !

Ἄς πάρουμε ὅμως τά πράγματα ἐκ τῆς γεννέσεώς τους,τήν προϊστορία δῆλα δή,γιατί η οὐσία ὅλη ἐκεῖ εἶναι καλά κρυμμένη...

Ἡ Κέρκυρα ἦταν κόρη τοῦ Ἀσωποῦ ποταμοῦ ὁ ὁποῖος ἦταν παιδί τοῦ Ὠκεανοῦ καί τῆς Τιτανίδος Τηθύος καί εἶχε μεταξύ τῶν πολλών ἀδερφῶν της, τήν Εὔβοια, τήν Σαλαμῖνα καί τήν Αἴγινα. Τήν λιμπίστηκε ὅμως ὁ Ποσειδών (ἀλλοίμονο,πού θά τοῦ ξέφευγε μία τέτοια περίπτωσις...),τήν ἀρπάζει καί τήν πηγαίνει στό νησί Σχερία,στήν μετέπειτα Κέρκυρα. Ἐκεῖ γέννησε,ἡ κόρη τοῦ Ἀσωποῦ,τόν Φαίακα,τόν πρόγονο τῶν Φαιάκων. Αὐτῶν πού ξαπόστειλαν τόν πονηρό Ὀδυσσέα πού θέλησε νά ...περιποιηθῇ τήν βασιλοκόρη,Ναυσικάα !

Ἀπό τόν Φαίακα γεννήθηκε καί ὁ Λοκρός πού πῆγε στήν Ἰταλία νά κάνῃ ἀποικία. Δέν βαριέσαι τήν ἐξουσία εἶχε κατά νοῦ,μέ ἄλλα λόγια, ἕτοιμα πράγματα. Παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Λατίνου ( πῶς τά καταφέρνουν βρέ παιδί μου καί χώνονται μέσα στήν ἐξουσία μέ τήν μία; ) Ἐδῶ ἐμπλέκεται καί ὁ Ἡρακλῆς,σέ οἰκογενειακή διαμάχη (ὁ Λατῖνος ἔκλεψε ἀπό τόν γαμπρό του Λοκρό τό κοπάδι τῶν ἀγελάδων),πρός βοήθεια τοῦ Λοκροῦ. Βέβαια γίνεται ἕνα μπέρδεμα καί μαζύ μέ τόν Λατῖνο σκοτώνει καί τόν Λοκρό. Ὅταν τό κατάλαβε,στεναχωρήθηκε πολύ,τοῦ ἔκανε ἕναν ὡραῖο τάφο καί ζήτησε ἀπό τούς Λοκρούς νά χτίσουν πρός τιμήν του,μία πόλι ἐκεῖ. Αὐτοί εἶναι οἱ Λοκροί τῆς Ἰταλίας πού οἱ Κερκυραῖοι ἔλεγαν πώς εἶναι συγγενεῖς τους.

Οἱ πρῶτοι ἄποικοι, ἐποικιστές τῆς Κερκύρας,ἦσαν Ἐρετριεῖς . Καί ποιοί ἦσαν οἱ Ἐρετριεῖς; Μά οἱ Γεφυραῖοι :

« Οἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἦσαν οἱ φονέες οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω, ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων» ( Ἠροδότου Ἱστορίαι,Τερψιχόρη κεφ. 57)

Βεβαίως,καμμία ἐντύπωσιν δέν μᾶς κάνῃ,ἀφοῦ αὐτή ἡ φάρα συνήθιζε νά πιάνῃ καίρεια σημεῖα,ὥστε νά ἔχῃ τόν ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν ὀδῶν. Κυρίως τῶν θαλασσίων ὀδῶν. Γιατί ἐμπόριο σήμαινε χρῆμα καί χρῆμα ἴσον δύναμις ! ! !

Ἡ Εὔβοια,ἡ Αἴγινα καί ἡ Κέρκυρα ἦταν ἀγαπημένα σημεῖα τῶν Φοινίκων,ὅπου εἶχαν ἐγκαταστήσῃ τίς ἐμπορικές τους δραστηριότητες,ὅπως καί στήν Κόρινθο. Καί τά τρία νησιά,ὅπως προαναφέραμε,ἦσαν ἀδερφές,κόρες τοῦ Ἀσωποῦ. Τώρα πώς ἐμπλέκεται ἡ Κόρινθος; Μά οἱ Κορίνθιοι εἶχαν πιάσῃ σχεδόν ὅλο τό Ἰόνιο μέ ἀποικίες καί τήν Κάτω Ἰταλία (ὅπου καί ἐδῶ οἱ Εὐβοεῖς εἶχαν πρῶτοι ἀποικίες). Γνώριζαν καλά τό θέμα θαλάσσια ὀδός-ἐμπόριο. Ἡ Κέρκυρα ἦταν ἄντρο τους !

Λίγα πράγματα γιά τήν Κόρινθο : Ἡ Κόρινθος λεγόταν Ἔφυρα,ἀπό τήν ἱδρύτριά της,κόρη τοῦ Ὠκεανοῦ καί γυναῖκα τοῦ Ἐπιμηθέως καί φυσικά βασίλισσα τῆς πόλεως. Μετά ἀπό αὐτήν,ὁ Ἥλιος καί ὁ Ποσειδῶν ἐφιλονίκησαν γιά τό ποιός θά ἔχῃ τήν κατοχή τῆς πόλεως. Μπῆκε ὡς διαιτητής ὁ Βρυάρεως (ὁ γίγαντας ἑκατόγχειρας) καί δίδει λύσιν : Τόν Ἰσθμό λαμβάνει ὁ Ποσειδών (ἀλλοίμονο ! ) καί τίς παράλιες ἀκτές ὁ Ἥλιος. Αὐτός ἐπεκτείνει τήν κυριαρχία του καί στήν Ἀσωπία ( περιοχή γύρω ἀπό τόν Ἀσωπό,ἐξ οὖ καί τό Ἀσωπία,ἡ μετέπειτα Σικυῶνα.). Γεννᾶ δύο παιδιά,τόν Αἰήτη καί τόν Ἀλωέα. Ὁ πρῶτος παίρνει τήν Ἔφυρα καί ὁ δεύτερος τήν Ἀσωπία. Ὅμως ὁ Αἰήτης πού μυρίστηκε τόν χρυσό τῆς Κολχίδος,ἀλλά καί τό ἐπίσης χρυσό πέρασμα τοῦ Εὐξεἰνου,ἀφήνει ἐπίτροπο στήν θέσι του τόν Βοῦνο (υἱός Ἐρμοῦ) μέ τήν προϋπόθεσιν πώς ὅταν ἐπιστρέψει νά πάρῃ πίσω τήν βασιλεία,ἀκόμη καί ἐάν ὄχι αὐτός, οἱ ἀπόγονοί του. Βεβαίως ὁ Αἰήτης ἔμεινε στήν Κολχίδα,ἀφοῦ τά ὠφέλη ἦσαν περισσότερα, ἀπό κάθε ἄποψιν...Οἱ ἀπόγονοι ὅμως δέν τό ξέχασαν.

Ὅταν ὁ Κόρινθος ( ἐγγονός τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Αἰήτη) πέθανε καί δέν ἄφησε κληρονόμους,οἱ Κορίνθιοι κάλεσαν τήν Μήδεια,κόρη τοῦ Αἰήτη,ἡ γνωστή,γνωστότατη μαγίστρω. Δέν ἔχασε εὑκαιρία,ἦρθε στήν Κόρινθο,μαζύ μέ τόν Ἰάσονα,τούς ἔκανε μπάχαλο (μέχρι καί τόν βασιλιά καί τήν κόρη του, ἔκαψε) καί καλεῖ ὡς βασιλιά τῆς Κορίνθου τόν συγγενή τοῦ Ἰάσονος (θεῖος του),δισέγγονο τοῦ Δευκαλίωνος (νάτος καί πάλι ! ),τόν Σίσυφο. Τώρα στήν συνέχεια ἐκτός τοῦ Γλαύκου καί τοῦ Βελλεροφόντη,οὐδέν ἄλλο ἀξιόλογον ἔχουμε. Ἐκτός ...

Ἐκτός αὐτοῦ τοῦ σημαντικοτάτου : Τόν ναό τῆς Ἀφροδίτης ! 

Ὅταν εἰσήχθη ἡ λατρεία της στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν Φοινίκη (ἔ, ναί καί αὐτή ! Ἄλλως τε μιλᾶμε γιά ἱερή ἀγελάδα βρέ παιδί μου...),στήν Κόρινθο τῆς ἀφιέρωσαν τόν πιό περίλαμπρο ναό,μέ χίλιες πόρνες,ἱερόδουλες ἀφιερωμένες στήν θεά ! Ἡ Κόρινθος ἦταν τό καταγώγιο τῶν ἐμπόρων,ναυτῶν,τῶν πλουσίων καί λοιπῶν πού ἤθελαν νά ...καλοπεράσουν. Καί ὡς πολυσύχναστο λιμάνι,εἶχε κόσμο καί κοσμάκη ! Καί χρῆμα,πολύ χρῆμα ! « οὐ παντός ἐς Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοῦς » ἔλεγε ἡ παροιμία,ἀφοῦ ἐκεῖ ὀδηγοῦνταν ὅλοι καί ἐκεῖ στά καταγώγιά της τ' ἀκουμποῦσαν χοντρά !

Αὐτοί ἦσαν οἱ Κορίνθιοι,οἱ ἀποικιοκράτες καί ἐποικιστές,τῆς Κερκύρας.

Μία ἀπό τίς ἐμπλοκές τῆς Κερκύρας σέ σοβαρό γεγονός ἦταν ὅταν θέλησε νά ἀνεξαροποιηθῇ ἀπό τόύς Κορινθίους καί προσέτρεξε σέ βοήθειά της ἡ Ἀθῆνα. Ἡ ἐμπλοκή αὐτή ἀπετέλεσε μία ἀπό τίς αἰτίες τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. Πέραν τούτου οὐδέν σημαντικό ἕως τόν ἐρχομό τῶν Βενετῶν. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά μεγάλες,πολύ μεγάλες δόξες ! ! !


Συνεχίζεται...

Τά στοιχεῖα τῆς Προϊστορίας εἶναι ἀπό τήν Ὠγυγία,τοῦ Ἀθ. Σταγειρίτου : Κέρκυρα,τόμος Ε΄σελ. 75-76,Κόρινθος Γ΄ 147,Δ΄ 311,Ε΄ 94

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος β΄)
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)
Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος δ΄)
Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος ε΄)

Ἡ Πελασγική

Λές,ὁ σωσίας τοῦ ΓΑΠ,νά μήν εἶναι ἀπλῶς ...σωσίας ;


Ἐπεί δή,τό βίντεο πού ἐκυκλοφόρησε μέ τόν ...σωσία τοῦ Γιωργάκη Παπανδρέου,ἔχει κάνῃ πολύ ἐντύπωσιν,μέ ἔβαλε σέ σκέψεις. Μπορεῖ κάποιος ἄνθρωπος νά μοιάζει τόσο πολύ μέ κάποιον ἄλλον,λές καί πρόκειται γιά δίδυμο ἀδερφό; 

Ἄλλως τε,καί οἱ ὁμογενεῖς μας,ἐκ Γερμανίας πού κοινοποίησαν τό ἐν λόγῳ βίντεο,αὐτό ἐπαρατήρησαν : « σάν δίδυμος ἀδερφός » ! 

Καί σκέπτομαι,τώρα ἐγώ,λές ; Λές, ὁ Ἀνδρέας,πού μέ τόν βίο του μᾶς ἔχει δώσῃ τέτοια δικαιώματα,νά ἔχῃ καί ἕνα ἀκόμη ἐξώγαμο; Γιατί καί τήν κόρη πού εἶχε ἀποκτήσῃ μέ τήν σουηδέζα,κάποιοι τό ἀνεκάλυψαν ὕστερα ἀπό μία καί πλέον εἰκοσαετία ! Λές,λοιπόν νά εἶναι κάποιο ἐξώγαμο καί αὐτός ; 

Πάντως,ἴσως νά μήν μάθουμε ποτέ,ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἴσως καί νά μήν ἔχῃ καί καμμία σχέσιν. Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη,τέτοια ὁμοιώτης ! Εἶναι περίεργον,τό λιγώτερο. Διότι,ἀφοῦ εἶναι στήν Γερμανία,προφανῶς πρόκειται γιά γερμανό,πού ὅμως κανένα χαρακτηριστικό τοῦ γερμανικοῦ ἀνθρωπίνου τύπου δέν ἔχει ! 

Ἴσως,οἱ ὁμογενεῖς μας,πού βιντεοσκόπησαν τόν ἐν λόγῳ ...σωσία τοῦ ΓΑΠ,νά γνωρίζουν ποιός εἶναι. Ἤ μποροῦν καί νά μάθουν,κάτι περισσότερο γι'αὐτόν. Στήν ἡλικία πάντως,φαίνεται νά εἶναι λίγο μεγαλύτερος ἀπό τόν Γιώργο,πού σημαίνει πώς πρέπει νά ἔχει γεννηθῇ πρός τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ '40. Τότε ὁ παπανδρέας ἦταν σέ διάφορα πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ,καθηγητής,πού ὑπηρετοῦσε στό πολεμικό ἀμερικανικό ναυτικό, ἀλλά καί πού,ἐκεῖ στά μέσα τῆς δεκαετιας ('44), εἶχε λάβῃ μέρος στήν διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς. Ὅργωνε,κυριολεκτικῶς, τόν κόσμο,ὁ νεαρός τοτε,παπανδρέας,πού εἶχε πάντα ἰδιαίτερη άδυναμία στό γυναικεῖο φύλο... 

Ποιό ξέρει,λοιπόν,ὅλα μπορεῖ νά εἶναι πιθανά,ἀλλά καί τίποτε ἀπό αὐτά...


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Μήπως, δέν εἶστε Ἕλλην,«κύριε» Καμίνη;


Γιατί,αὐτά ΔΕΝ πρέπει νά τά ξεχνοῦμε. Ἐκλογές πλησιάζουν,ἀθηναῖοι...


(Ἀπό τήν 25η ἐκπομπή τοῦ Mr.V (Ὀδύσσεια t.v.)

Καμίνης,ὅπως λέμε : Μαρτίνης,Ἀλλατίνης,Πελεγρίνης,Μαρκεζίνης,Κωνσταντίνης,Πρασίνης,Κοκκίνης,Μαρίνης,Κομίνης καί πάει λέγοντας...

Ἡ ΠελασγικήἘπιτέλους,ὁ ἀγαπημένος μου Mr. V,σέ νέα ἐκπομπή.


Mr. V , 25η ἐκπομπή :ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Δ.Ε.Θ., ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Π.Α., HOT SPOT...
Ἡ ληστεία στήν Ὀμόνοια καί ἡ παράνοια τῆς «πολιτικῆς ὁρθότητος»


Η παράνοια της «πολιτικής ορθότητας» έκανε την εμφάνισή της και στο πασίγνωστο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα την Παρασκευή σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ένας «γκέι ακτιβιστής» και «ντραγκ κουίν», όπως αυτοχαρακτηριζόταν, φέρεται ότι επιχείρησε να ληστέψει κοσμηματοπωλείο, εγκλωβίστηκε σ’ αυτό, προσπάθησε να βγει από μέσα σπάζοντας την τζαμαρία, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού προσπάθησε με την σειρά του να τον εμποδίσει να διαφύγει και όταν ο δράστης βγήκε από το κοσμηματοπωλείο, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ (πιθανότατα υπό την επήρεια ναρκωτικών, των οποίων ήταν χρήστης) και κρατώντας ένα τεράστιο κομμάτι γυαλί, οι αστυνομικοί τον εξουδετέρωσαν.

Δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε μετά τα όσα συνέβησαν, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Η Δικαιοσύνη και ο ιατροδικαστής θα αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Ζαχαρία Κωστόπουλου (όπως ήταν το όνομα του επίδοξου ληστή), μπορούμε όμως να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο για τα όσα διαπιστώσαμε τις τελευταίες ώρες. Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι, αναμφίβολα, ένα δυσάρεστο γεγονός. Δυσάρεστο γεγονός, όμως, είναι και η όποια παραποίηση των γεγονότων επιχειρείται. Με αφορμή, λοιπόν τον θάνατο του Ζαχαρία («Ζακ») Κωστόπουλου, είδαμε «πράγματα και θαύματα».

Είδαμε όχι μόνο να επιχειρείται η αποσιώπηση της απόπειρας ληστείας, αλλά αντιθέτως να καλλιεργείται ένα σχεδόν «ηρωικό προφίλ» του εκλιπόντος. Είδαμε τόσο τον Πρόεδρο της Βουλής(!) να αναφέρεται στην περίπτωσή του με σαφή υπερασπιστική γραμμή, όσο και τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, διά στόματος της  εκπροσώπου Τύπου Ράνιας Σβίγκου, περίπου να τον ηρωοποιεί. Εκεί, όμως, που ξεπεράστηκε κάθε όριο ήταν τα όσα δήλωσε ο ομοφυλόφιλος αστυνομικός Μιχάλης Λώλης, ο οποίος θυμίζουμε ότι δρα στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και, ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε τα εξής:  «Η χρήση ναρκωτικών δεν είναι έγκλημα. Όσο το αντιμετωπίζουμε έτσι, οδηγούμε τους χρήστες σε αυτό. Η αυτοδικία σε μια απόπειρα ληστείας, οδήγησε έναν νέο Άνθρωπο στο θάνατο. Έφυγες, να μείνουμε εμείς να φτιάξουμε τον κόσμο ελεύθερο, όπως τον ήθελες. Δε θα τα καταφέρουμε όμως. Λυπάμαι… Δε θα ξεχάσω ποτέ όσα έχουμε πει». 

Από ποιον πήρε άδεια ο Λώλης, να γράψει μια τέτοια προκλητική ανακοίνωση, για ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας; Μήπως θέλει να βγάλει ο ίδιος την (καταδικαστική) απόφαση για τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου; Επειδή ανήκει κι αυτός στην «ΛΟΑΤΚΙ (μέχρι στιγμής, εδώ τελειώνει το αρκτικόλεξο) κοινότητα» νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις μονομερείς προτιμήσεις του σε τέτοιες υποθέσεις, που τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη; Το ζήτημα, όμως, είναι ευρύτερης κοινωνικής σημασίας. Ούτε ο Βούτσης, ούτε η Σβίγκου, ούτε ο Λώλης, ούτε η φυλλάδα των συντακτών (που δεν μας παραξένεψε καθόλου όχι μόνο ότι είχε το περιστατικό ως κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδό της, αλλά και ο τρόπος παρουσίασής του), ούτε κανένας άλλος «προοδευτικός» αφιέρωσαν έστω το 1/10 από τα όσα είπαν ή έγραφαν για τον «Ζακ» για άλλες περιπτώσεις και στον ίδιο βαθμό κατανόησης και συμπαράστασης.

Τίποτα για την άτυχη Μυρτώ στην Πάρο, τίποτα για τον δολοφονημένο Νίκο Μουστάκα στου Φιλοπάππου, τίποτα για την 19χρονη στο Αγρίνιο (της οποίας δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε καν το μικρό όνομα. Δεν είναι, άλλωστε και η Ηριάννα…), η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από τους παρακρατικούς «αντιφασίστες» που προστατεύει η κυβέρνηση, τίποτα για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς, γι’ αυτούς, έχουν μειονεκτήματα. Είναι Έλληνες και όχι «πρόσφυγες», πηγαίνουν φροντιστήριο αντί να κάνουν «μπάχαλα», είναι ετεροφυλόφιλοι. Αν, όμως, ήσαν «γκέι ακτιβιστές» και «ντραγκ κουίν», εάν ανήκαν σε μια από τις λεγόμενες «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», τότε οι πράξεις τους όχι μόνο θα «σχετικοποιούνταν», όχι μόνο θα έμπαιναν σε άλλη βάση κρίσεως, αλλά -ούτε λίγο ούτε πολύ- σχεδόν θα ηρωοποιούνταν για καταστάσεις του κοινού ποινικού δικαίου.

Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν αν ο δράστης της ληστείας ήταν ναρκομανής μεν, αλλά είχε πατριωτικές απόψεις και μάλιστα σε «ακτιβιστικό» επίπεδο. Αν κιόλας ψήφιζε και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, τότε θα άνοιγε ξανά ο ασκός του Αιόλου για νέες «χρυσαυγιάδες». Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε την στροφή 180ο μοιρών όλων αυτών που τώρα σχεδόν αποθεώνουν τον νεκρό επίδοξο ληστή. Ένας άνθρωπος, οποίος φρόντισε με την αρθρογραφία του και με την όλη του στάση ζωής να έχει μια «επιθετική» συμπεριφορά σε θέματα πολιτικής και κοινωνικής υφής. 
Σε συνέντευξή του πέρυσι, αυτοχαρακτηρίστηκε ως εξής: «Είμαι 30 χρονών, Drag Queen, ακτιβιστής. Είμαι οροθετικός, είμαι αδερφή. Ασχολούμαι ως ακτιβιστής κυρίως με αυτά τα θέματα, αλλά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά. Είμαι μια Drag Queen οροθετική τσούλα!».

Ο  ίδιος, λοιπόν, φρόντιζε να παρουσιάζει τον εαυτό του ως «αδερφή» και «οροθετική τσούλα». Δικαίωμά του. Εάν, όμως, αυτούς τους ίδιους ακριβώς χαρακτηρισμούς, τους έκανε γι’ αυτόν ή κάποιον όμοιό του ένα άλλο πρόσωπο, το πιο πιθανό θα ήταν να εύρισκε τον μπελά του λόγω του περιβόητου «αντιρατσιστικού νόμου»! Άλλο ένα δείγμα του αδιεξόδου που γεννά η παράνοια της «πολιτικής ορθότητας». 

Σταματάμε εδώ, δηλώνοντας ξανά ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι λυπηρό γεγονός. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να χρησιμεύει ως άλλοθι, προκειμένου να επιχειρείται η διαστρέβλωση των γεγονότων και η παραπληροφόρηση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

1100 λαθρομετανάστες μεταφέρονται στήν Βόλβη. Καθοριστική,γενικῶς ἡ Βόλβη,πάντα ! ! !


Έφτασε η… «μεγάλη» ημέρα για τη Μόρια: Φεύγουν οι πρώτοι 400 για την ενδοχώρα - Μια «δομή» όλη η Ελλάδα

...Όλοι τους με κατεύθυνση τις «δομές» στη βόρεια Ελλάδα. 1100 στη Βόλβη. 560 στον Κατσικά Ιωαννίνων. 860 στα Γρεβενά. 280 στη Φιλιππιάδα.


Καθοριστική,γενικῶς, ἡ Βόλβη,πάντα...Ἡ Πελασγική

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Ξεκίνησε ἡ «Μαῦρη Θύελλα» κατά τῶν πολιτικάντηδων. Ποδαρικό μέ τόν μπολσεβίκο Κωνσταντινέα


Ἡ θύελλα κατά τῶν πολιτικάντηδων πού ξεπουλοῦν τά πάντα στήν Πατρίδα μας καί ἀσυστόλως προδίδουν ὅσια καί ἱερά,ἦταν ἁπλῶς θέμα χρόνου νά ξεσπάσῃ. Ἡ ἀρχή ἔγινε ἀπό τήν πραγματική «Μαῦρη Θύελλα» Καλαμάτας (σύνδεσμος ποδοσφαιρικός),μέλη τῆς ὁποίας ξυλοκόπησαν τόν βο(υ)λευτή,κατσαπλιά,μπολσεβίκο Κωνσταντινέα,ὅταν τόλμησε (μετά τά ὅσα τό προδοτικό κόμμα του κάνῃ σέ βάρος τῆς χώρας μας),νά πάῃ νά παρακολουθήσῃ τοπικό ἀγῶνα,στήν Καλαμάτα.


ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ… «ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥΛΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!

Ἄντε βρέ πολιτικάντηδες,καλό ποδαρικό ! ! ! 

Υ.Γ. Καλά,γνωρίζουμε ἐκ τῶν πρωτέρων πώς ὅσοι βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ τήν δικαιοσύνη,γιά τό συμβάν,θά τούς στιγματίσουν μέ τά γνωστά ἐπίθετα : φασίστας,νεοναζιστής,χρυσαυγίτης,δολοφόνος κ.λπ. νεοταξίτικες μ@λακίες... Γιά νά τρομάξουν τούς Ἕλληνες πατριῶτες πού θέλουν νά ὑπερασπισθοῦν τά ὅσια καί ἱερά τῆς Φυλῆς καί τοῦ Ἔθνους μας. Ὅμως,οἱ καιροί δέν ἐπιτρέπουν σέ κανέναν,μά σέ κανέναν ἀπολύτως,νά κάνη πίσω. «Μαυρῖστε» τούς προδότες ὅπου κι' ἄν βρίσκονται... 

Καμαρῶστε τόν ...ἀθῶο Κωνσταντινέα ! 


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

Γνοφώδες μῖσος !


Μήν ῥωτᾶτε ποιοί εἶναι πίσω ἀπ' αὐτούς,ξέρετε. Ξέρετε ποιοί μᾶς μισοῦν ἀπεριορίστως ! Χιλιετίες τώρα...Καί κάπως ἔτσι φαντάζονται πώς ἀνεκάλυψαν,ἐπί τέλους,τό κώνειο πού θά μᾶς πεθάνει. Εἶναι ὅμως ἔτσι ; Δέν νομίζω...
Υ.Γ.  Γνοφώδης, -ες : ἐκ τοῦ γνόφος/δνόφος = σκοτάδι. Γνοφώδης, -ες (γνόφος+εἶδος)=σκοτεινός,ζοφώδης,ὁ πλήρης σκότους
Ἀπό τά λεξικά : Σταματάκου,Hofmann

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ἀλῆτες-προδότες-κουμμούνια ἀχασβήροι


Γιατί ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας ἔχει βαθειές ῥίζες...

Νικόλαος Πολίτης,ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπό τούς Ἀχασβήρους τῆς Κέρκυρας. Σάν «Δένδια» ἕνα πράγμα. 


Βρέ,οἱ σιῶνες,δέν παίζονται ! Μέ τίποτα,λέμε ! ! !


Μπρέτ Κάβανο,εἶναι ἕνας δικαστής πού προτάθηκε ἀπό τόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ,γιά τό Ἀνώτατο Δικαστήριο. Σ'ὅλα τά χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς του πορείας ἔχει νά ἐπιδείξῃ μόνον θετικά,ὅπως λένε οἱ γνωρίζοντες τά τῶν ΗΠΑ,ἀλλά καί ὁ Τράμπ. 

Τί γίνεται,τώρα ; προφανῶς,οἱ σιῶνες,εἶχαν κάποιον ἄλλον ἕτοιμο γιά τό ἀξίωμα( ὄχι πώς κι'αὐτός δέν ἦταν ἀπό τήν κάστα τῶν ἐκλεκτῶν τους,νομικός σύμβουλος τοῦ Τζώρτζ Μπούς τοῦ β, εἶχε διατελέσῃ)  καί ὁ Ντόναλντ τούς αἰφνιδίασε. Ἔμ,ἔτσι θά τό ἄφηναν; 

Βρῆκαν κάποια καθηγήτρια (νά ἔχῃ καί κῦρος ὁ λόγος της...) παλιά συμμαθήτρια τοῦ Κάβανο καί τόν κατηγόρησε γιά σεξουαλική ἐπίθεσι,ὅταν ἦταν καί οἱ δύο μαθητές λυκείου ! ! ! Πρό 36 ἐτῶν,δῆλα δή ! ! ! 

Καί κυττᾶξτε τώρα,τί προκάλεσαν στόν ἄνθρωπο. Ἀναστάτωσαν τήν οἰκογένειά του,καταστρέφουν τήν ἐπαγγελματική του καριέρα καί τόν σπηλώνουν ἠθικῶς στήν κοινωνία ! 

Ἁπλή ἐρώτησις : Ἐάν ἐπρόκειτο γιά κάποιο ἀνήθικο ἄτομο,μέσα σ'αὐτά τά 36 χρόνια,δέν θά εἶχε συμβῆ κάποιο ἄλλο περιστατικό; Ἐννοεῖται... 

Ἀλλά ἀφοῦ οἱ σιῶνες δέν μπόρεσαν νά βροῦν οὐδέν μεμπτόν γιά νά τόν κατηγορήσουν,ξέθαψαν περιστατικό πρό 36 χρόνων,πού μάλιστα ἀφορᾶ καί ἐφηβική συμπεριφορά,ἀλλά κυρίως δέν ξέρουμε καί πόσο ἀληθές μπορεῖ νά εἶναι ἤ πόσο μεγεθυμένο,τό περιστατικό. 

Ἀλλά εἴπαμε,οἱ σιῶνες δέν παίζονται μέ τίποτα,λέμε ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Ἀξέχαστες ἐποχές,πανέμορφη Ἑλλάδα ! ! !


Τά θέλουμε ὅλα πίσω,ῥέ ἀλῆτεεεεες ..............


Καί ὅταν λέμε,ὅλα,ἐννοοῦμε ΟΛΑ ...............


Ἡ Πελασγική 

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ἔτσι,σιγά-σιγά,θά μᾶς ἀποτελειώσουν, μία καί καλή !Κινέζος γιατρός αγόρασε 700 ακίνητα, Τούρκος μεγαλοδικηγόρος αποκτά βίλες, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από Ισραήλ και Μέση Ανατολή.

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: «Οχι» στο ξεπούλημα των μνημείων της χώρας

Ξεπούλημα(!!!) 126 ακίνητα από την Ημαθία εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

Εκχωρήθηκαν 14 ακίνητα του Ναυπλίου ως εγγύηση αποπληρωμής του ελληνικού χρέους

Αυτόματες κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσίες

Δανειολῆπτες (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) στὸ στόχαστρον τῶν τραπεζῶν!!!

Ολη η φασαρία για την Μόρια γίνεται για να πιέσουν μετακινήσεις προς την ηπειρωτική Ελλάδα – Ο ύποπτος ρόλος των ΜΚΟ

Μεταφέρουν μέσω Γερμανίας 5.000 μετανάστες σε χωριό 2.500 κατοίκων στη Σάμο« Απ' αυτούς (τούς Ἕλληνες), θα μείνουν τρία εκατομμύρια, και πολύ τους »


κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.

.....................................

Καλή νύκτα Ἕλληνες ................

Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ἀλῆτες -Προδότες,συριζο-κουμμούνια καί ὅλοι οἱ ὑπηρέτες τους !

ἡ φωτό  ἀπό ἄλλη πατριωτική ἐκδήλωσι ἀγάπης πρός τό Ἐθνικό μας Σύμβολον.

Ζωγράφιζαν μία Ἑλληνική Σημαῖα,δέχτηκαν ἐπίθεσι ἀπό συριζοκομμούνια ἀληταριά,ξυλοκοπήθηκαν καί ληστεύθηκαν. 

Ἀποτέλεσμα :Οἱ δράστες συνελήφθησαν ἀλλά ἀφέθησαν ἐλεύθεροι,τά θύματα βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ τήν δικαιοσύνη γιά :… διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς – στον… τοίχο στον οποίο ζωγράφιζαν την ελληνική σημαία!!!

ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΓΚΑΘΕΤΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΠΡΟΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ!

Ἡ Πελασγική

Ῥουβίκωνας, ὁ ...μισθοφόρος τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους


(Υποτίθεται ότι, τα φυλάκια αυτά, είναι... αλεξίσφαιρα !  Πάααλι κορόιδα πιαστήκαμε. Μάς έχουν βάλη να χρυσοπληρώνουμε ΑΧΡΗΣΤΕΣ παράγκες και Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Σ μπάτσους... Μόνον γέρους και νήπια ξέρουν να σαπίζουν στο ξύλο αυτοί και να μάς φλομώνουν στα καρκινογόνα χημικά. Στους αναρχικούς, κάθονται ήσυχα - ήσυχα, σαν τις παρθένες...Διηνέκης)

Ο Ρουβίκωνας ως παρακλάδι της Κεντρικής Υπηρεσίας και του MI6 επιτέθηκε στον «εικονικό» εχθρό το ΙΡΑΝ. 

 «τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι» 

 Και το ηρωικό ναυτικό του Χάνου και του Αλιέκσι καίει πετρέλαιο για να υπερασπιστεί τους ισλαμοφασίστες του ΝΑΤΟ στην Ιντλίμπ. 

 Κάποιος συγγενείς θα έσταξε και καναδυο κατοστάρικα στους φραγκοφονιάδες του διαδικτύου και εγραψαν ότι : 
«αυξάνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των στόλων του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας που περιπολούν στην περιοχή».

Δελτίο τῶν 11

Ἕνας ἀκόμη δοσίλογος καί συνεργάτης τῆς γερμανικῆς κατοχῆς,τιμᾶται ἀπό τήν συριζοκυβέρνησι !


Γιάννης Λάτσης: Συνεργάτης των Γερμανών στην Κατοχή, μαυραγορίτης δοσίλογος και αμέσως μετά εθνικόφρων και αντικομμουνιστής εφοπλιστής, που του εγκαινίασε το πρώτο του πλοίο ο ίδιος ο Δαμασκηνός μετά τον πόλεμο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, τον τίμησε!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Σχόλιο ΡΩΜΙΟΣ: ‘’Συμπτωματικά’’ όλες οι οικογένειες δωσίλογων της κατοχής διέπρεψαν μεταπολεμικά και μέχρι τις μέρες μας οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά… Οι μασόνοι αμείβουν τους παντοτινούς υπηρέτες τους. Η Νέμεσις αυτή τη φορά θα είναι ανελέητη…

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 74, με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Λάτσης με τα δεξαμενόπλοια του τροφοδοτούσε με πετρέλαιο την Τουρκία.

Το 1986 στη διάρκεια της Ελληνοτουρκικής κρίσης (εποχή του "βυθίσατε το Χόρα"), η "Πετρόλα" του Λάτση εφοδίασε με 100.000 τόνους πετρέλαιο και 5.000 τόνους κηροζίνη (καύσιμο για αεροπλάνα) την Τουρκία, υλικό που έφτανε για 5.000 εξόδους στο Αιγαίο πολεμικών αεροσκαφών, κατά τις καταθέσεις στρατιωτικών μαρτύρων.

Την 1 Σεπτεμβρίου 1992, έγινε έκρηξη στην Πετρόλα,όταν έσπασε σωλήνας των εγκαταστάσεων διύλισης και 15 εργάτες εξαερώθηκαν. 

Αθώοι οι 2 μοναδικοί κατηγορούμενοι.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Λάτσης, που τίμησε σύσσωμη η κυβέρνηση δίνοντας το όνομα του στο λιμάνι του Κατάκολου.

Καλά.. όλα αυτά θα ξηλωθούν και θα πεταχτούν στις χωματερές ως τοξικά απορρίμματα, με μια Πατριωτική Κυβέρνηση...


Είναι όμως να ξερνάς, διαπιστώνοντας πως ΚΚΕδες και ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ πολιτικοί και εφοπλιστές, είναι ένα και το αυτό.

Και τα τσόλια δίπλα να χειροκροτούν... 
ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΕΣ, ΘΕΕ ΜΟΥ!

Τι χειροκροτάτε μωρέ;
Τον εφοπλιστή με τα ματωμένα από το αίμα των ΕΛΛΗΝΩΝ, χρήματα;
Αη στο διάολο κι ακόμα παραπέρα... 

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΩΛΟΛΑΟΣ, ΑΞΙΖΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. 

Καλλιόπη Σουφλή  Stavroula Riga  
Από Aris Stathopoulos

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάτσης;
Από αχθοφόρος- παιδί του λιμανιού στο Κατάκολο, πριν την Κατοχή, εφοπλιστής αμέσως μετά.
Περίεργο;
Καθόλου.

Συνεργάτης των Γερμανών στην Κατοχή, μαυραγορίτης δοσίλογος και αμέσως μετά εθνικόφρων και αντικομμουνιστής εφοπλιστής, που του εγκαινίασε το πρώτο του πλοίο ο ίδιος ο Δαμασκηνός μετά τον πόλεμο.

Μετά την απελευθέρωση πέρασε από δικαστήριο δοσίλογων, το οποίο όμως τον αθώωσε.

Το "πατριωτικό" του έργο όμως δεν σταματά στη κατοχή.

Συνεχίστηκε το ίδιο "πατριωτικό" στη χούντα,μετά τη χούντα, και μέχρι το ψόφο του.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 74, με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Λάτσης με τα δεξαμενόπλοια του τροφοδοτούσε με πετρέλαιο την Τουρκία.

Το 1986 στη διάρκεια της Ελληνοτουρκικής κρίσης (εποχή του "βυθίσατε το Χόρα"), η "Πετρόλα" του Λάτση εφοδίασε με 100.000 τόνους πετρέλαιο και 5.000 τόνους κηροζίνη (καύσιμο για αεροπλάνα) την Τουρκία, υλικό που έφτανε για 5.000 εξόδους στο Αιγαίο πολεμικών αεροσκαφών, κατά τις καταθέσεις στρατιωτικών μαρτύρων.

Την 1 Σεπτεμβρίου 1992, έγινε έκρηξη στην Πετρόλα,όταν έσπασε σωλήνας των εγκαταστάσεων διύλισης και 15 εργάτες εξαερώθηκαν. 

Αθώοι οι 2 μοναδικοί κατηγορούμενοι.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Λάτσης, που τίμησε σύσσωμη η κυβέρνηση δίνοντας το όνομα του στο λιμάνι του Κατάκολου.


Παύλος Αθανασόπουλος

Στο Κατακωλο κατεβηκε ο Γαβρογλου μαζι με ολη την οικογενεια Λατση για την μετονομασια του λιμανιου σε λιμενα Ιωαννη Λατση.
Χρονια ανθρωπος της οικογενειας και μελος του ΔΣ του Ιδρυματος Λατση.
Ειναι αυτο που λεμε Αριστερα του κωλου και της τσεπης.

--------------------------------------------

Προκλητική μετονομασία του λιμανιού του Κατάκολου σε “λιμάνι Ιωάννης Λάτσης” 

“Λιμάνι Ιωάννης Λάτσης” ονομάζεται από προχθές, Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, το λιμάνι του Κατάκολου Ηλείας, μετά από τελετή ονοματοδοσίας, στην οποία, μεταξύ άλλων, παρέστησαν και ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος.

Η ονοματοδοσία έγινε με πρωτοβουλία του τοπικού δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, την απόφαση του οποίου ενέκριναν τα αρμόδια υπουργεία.

Η μετονομασία του λιμανιού που συνιστά προκλητική επίδειξη εύνοιας προς την επιχειρηματική οικογένεια Λάτση, στην οποία έχει παραχωρηθεί, εκτός των άλλων, και το Ελληνικό στην Αττική, αντιμετωπίστηκε με αντιδράσεις, που σχετίζονται και με αναφορές στην κατοχική δράση του Γιάννη Λάτση, ο οποίος, μετά την Κατοχή είχε παραπεμφθεί σε Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων.
Συνδικαλιστικοί κύκλοι υπενθύμισαν, μάλιστα, ότι ο Σεπτέμβριος είναι “μαύρος μήνας” στην ιστορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Λάτση, καθώς αυτό τον μήνα, το 1992, συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα “εργατικά ατυχήματα” της νεοελληνικής ιστορίας, στην ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 εργάτες και τραυματίστηκαν βαριά άλλοι 24, χωρίς ούτε ο Λάτσης ούτε κανένας άλλος υπεύθυνος να υποστεί την παραμικρή νομική συνέπεια.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της “Ελευθεροτυπίας” (για το οποίο η εφημερίδα σύρθηκε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε) κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, το 1974, ο Λάτσης με τα δεξαμενόπλοιά του τροφοδοτούσε με πετρέλαιο την Τουρκία.

Επίσης, κατά την ελληνοτουρκική κρίση του Αυγούστου 1976, η “ΠΕΤΡΟΛΑ” εφοδίασε με 100.000 τόνους πετρέλαιο και 5.000 τόνους κηροζίνη την Τουρκία, που έφτανε για 5.000εξόδους στο Αιγαίο πολεμικών αεροσκαφών, κατά τις καταθέσεις στρατιωτικών μαρτύρων.

Αυτή την προσωπικότητα τίμησε η κυβέρνηση Τσίπρα με την ονοματοδοσία του λιμανιού του Κατάκολου και με την παρουσία πρώην και νυν υπουργών της στη σχετική τελετή. Υπενθυμίζεται ότι ο εκ των παρισταμένων Κώστας Γαβρόγλου είναι μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λάτση, το οποίο έχει έδρα το Λιχτενστάιν.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τόνισε ότι «η εκκρεμότητα που υπήρχε με το λιμάνι του Κατάκολου για τον άνθρωπο που ταξίδεψε τον μύθο της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο λύνεται. Βρισκόμαστε εδώ για να επιτελέσουμε την υποχρέωση, κάτι που έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και χρόνια».
(από εδώ)

------------------------------------

Στο Κατάκολο έγινε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου η τελετή της μετονομασίας του λιμανιού σε Λιμάνι Καταλόλου "Ιωάννη Σπ. Λάτση" στον χώρο μπροστά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.

Αρχικά έγινε αγιασμός, τον οποίο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ .Γερμανός, με την παρουσία του Θεοφ. Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου.

Στη συνέχεια μπροστά από τη θαλαμηγό "Νεράιδα" και σε ειδική εξέδρα έγινε προσφώνηση του Δημάρχου Γαβρίλη Λιατσή και την αντιφώνηση της Μαριάννας Λάτση.

Μίλησε ο πρώην Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Π. Λεωνίδας Βαρουξής. 
Στην συνέχεια έγινε επίδοση από τον Δήμαρχο Γαβρίλη Λιατσή στην Μαριάννα Λάτση του χρυσού κλειδιού της πόλης.


Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο συμπατριώτης Υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας Τάσος Πετρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Θύμιος Κοτζιάς, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στο Δήμο Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος και Γιάννης Αργυρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Σκαρτσιάρης και Νάκος Ζουμπάκης,οι δημοτικοί σύμβουλοι Λεωνίδας Δημουλιάς, Θεόδ. Κόρδας και Χάρης Β. Μιχαλακόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστας Νικολούτσος, ο Λιμενάρχης Κατακόλου, και πλήθος κόσμου.


ἀναδημοσίευσις ἀπό : Ὁδύσσεια tv