" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)


Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐνετοκρατίας συντελεῖται μοναδικό γεγονός ἐν Κερκύρᾳ ! Ἱδρύεται ἡ πρώτη ἐν Ἑλλάδι τεκτονική στοά ἡ «Beneficenza» (ἀγαθοεργία). Δέν θά γράψω τίποτα περισσότερο,ἀντιλαμβάνεσθε... Ὅμως, ἐάν ἐπιθυμεῖτε, διαβᾶστε τό ἱστορικό τῆς ἱδρύσεως καί δράσεώς της,ἀπό τήν ἐπίσημη σελίδα τῆς Μεγάλης Στοάς τῆς Ἑλλάδος: 

Στοά La BeneficenzaΗ ίδρυση της Στοάς La Beneficenza,πρώτης στον ελλαδικό χώρο και ο άγνωστος Κεφαλλονίτης τέκτονας Μάρκος Χαρβούρης  


Μετά τήν Ἐνετοκρατία ἦρθαν στό νησί οἱ μπολσεβίκοι γάλλοι (τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως,τρομάρα τους),οἱ ὁποῖοι αὐτό πού ἔκαναν ἦταν νά καταργήσουν τίς ἀριστοκρατικές καί ἀστικές τάξεις καί νά κάψουν τήν χρυσή βίβλιο ! Δύο χρόνια κράτησε ἡ κυριαρχία τους ( 1797-1799) καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον γιά ποιόν λόγον θεώρησαν ὡς κύριο μέλημά τους,νά καταλάβουν ἕνα μικρό νησί καί μάλιστα νά προβοῦν σέ τέτοιες κοινωνικές ἀλλαγές,ὅταν ἀκόμη καί στήν ἴδια τήν χώρα τους,δέν εἶχαν ἐπιτύχῃ καμμία ἑδραίωσιν. Κάτι πού ὅντως ἀπεδείχθη ἀφοῦ τό 1799 εἶναι καί τό τέλος τῆς ...ἐπαναστατικῆς περιόδου.

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,αὐτό πού ἐπέτυχαν στήν Κέρκυρα ἦταν νά ἀλλάξουν τίς ἀριστοκρατικές τάξεις. Ἄλλες ἔπεσαν (μαζύ μέ τήν χρυσή βίβλο),ἄλλες ἀνέβηκαν (ἰδίως μέ τόν ἐρχωμό τῶν Ἄγγλων). Καί σίγουρα οἱ ἑβραῖοι τῆς νήσου γιά μία φορά ἀκόμη,ἔλαβαν τίς θέσεις πού τούς ἄρμοζαν,ἀφοῦ τά πράγματα ἔγιναν πλέον πιό ἀπλά-δημοκρατικά...

Στἠν συνέχεια ἔχουμε τήν ἀνεξαρτησία τῶν Ἰονίων νήσων ὑπό τήν ...προστασία τῆς Ἀγγλίας,βεβαίως-βεβαίως,ἕως τό 1864 ὅταν ἡ Ἑπτάνησος ἐνσωματώνεται στήν Ἑλλαδα. Τό θέμα εἶναι πώς ἡ παρουσία τῶν ἑβραίων εἶναι πολύ μεγάλη μέ ὅτι ἔχει ὡς συνεπακόλουθο αὐτό. Διότι ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς πώς περί τό 70% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κερκύρας ἦταν ὁ ἀγροτικός κόσμος καί μόνον ἕνα 30% στήν πόλι,τότε ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλο τό χρῆμα πήγαινε στά ἑβραϊκά χέρια κυρίως μέσῳ ἐμπορίου καί τῆς τοκογλυφίας. Καί προφανῶς ἡ δυσαρέσκεια τῶν κατοίκων ἐμεγάλωνε. Δέν εἶναι λοιπόν καθόλου παράξενο,πού ἕνα γεγονός,ἀρκετά σοβαρό ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιά φόνο,ἦταν ἀφορμή νά ξεσηκωθῇ τέτοιο μένος κατά τῶν ἑβραίων τῆς νήσου,πού παρόμοιό του δέν εἶχε συμβῆ ἱστορικῶς,στήν χώρα μας.
 Διαβᾶστε : Το πογκρόμ του 1891- Τα “Εβραϊκά” της Κέρκυρας

Τότε,ἔφυγαν οἱ μισοί ἑβραῖοι τῆς Κερκύρας , ἀπό τίς 5000 πού ζοῦσαν ἐκεῖ,ἀριθμός ἀρκετά μεγάλος σέ σχέσι μέ τόν πληθυσμό τῆς πόλεως πού δέν πρέπει νά ξεπερνοῦσε τίς 15000. Ἡ ἀπογραφή τοῦ 1824 δίδει πληθυσμό πόλεως Κερκύρας,στίς 12500 περίπου,ἐδῶ. Ἑβραῖοι περί τίς 2000. Σκεφτεῖτε λοιπόν,μέ τούς ...προστάτες ἄγγλους,πόσοι ἀκόμη ἦρθαν ἕως τό 1890,μέ τά γεγονότα.Ὑπέρδιπλάσιοι ! ! !

Αὐτοί λοιπόν πού «ἔστησαν» τό θέμα,προφανῶς ἤθελαν νά ὁδηγήσουν μία μεγάλη μερίδα ἑβραίων ἐκτός Κερκύρας. Ἄλλως τε,εἶναι γνωστό πώς ἔστηναν τίς διώξεις τῶν ἑβραίων,ἀνά τήν ἱστορία,οἱ ἴδιοι οἱ δικοί τους,ἀναλόγως τοῦ τί ἐπιζητοῦσαν νά πετύχουν. Τά ἔχει γράψῃ ὁ δικός τους,ὁ Μπερνάρ Λαζάρ : Ἀντιεβραϊσμός αἴτια καί ἱστορία.

Πάντως,ἡ Κέρκυρα δέν εἶναι πώς ἀποτελεῖ τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ,γι'αὐτό καί πολλοί θέλησαν νά βρεθοῦν ἐκεῖ. Καθόλου μάλιστα. Ὅπως γράψαμε καί στό πρῶτο μέρος,εἶναι ἡ θέσις της τέτοια πού ἔχει αὐτό τό θέλγητρο. Ἡ θέσις της πού ἀπό τήν μία εἶναι ὁ ἐπόπτης τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου,ἀλλά καί πολύ κοντά μέ τήν Ἀλβανία καί γενικότερα τά Βαλκάνια. Ἡ παρουσία τοῦ Ῥότσιλντ στήν Κέρκυρα,πάντως,θά μποροῦσε νά ἀποδείξῃ,ἀπό μόνη της τήν σπουδαιότητα τ[ς θέσεως αὐτῆς,τῆς νήσου. Γιατί; Διότι οἱ Ῥότσιλντ πάντα γνώριζαν πού ἔπρεπε νά πᾶνρ,ποιά πόστα ἔπρεπε νά ἔχουν. Ἔτσι καί τώρα γνωρίζουν (καί τό γνωρίζουν πρίν κάν εμεῖς τό ὑποψιαστοῦμε),πώς τά Βαλκάνια,μέ τά Σκόπια,τήν Ἀλβανία,τήν Κροατία,τήν Σλοβενία θά εἶναι ἕνα ἀπό τά κάστρα τους. Ἕνα φρούριο ἀπ'ὅπου θά ἐπιβλέπουν τίς νέες χρυσοφόρες πηγές τους νά ῥέουν τόν χρυσό. Καί μάλιστα τόν μαῦρο ἀκόμη περισσότερο ...

Πῶς δέν θά γινόταν Κερκυραῖος πολίτης ὁ Ῥότσιλν,ὥστε νά λέει : φταῖμε ἐμεῖς οἱ ντόπιοι πού δέν πήραμε κάποια πράγματα στά χέρια μας...! ! ! Και νά ἐπικρίνῃ τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις πού ἔχουν ἀφήσῃ τό νησί στήν τύχη του. Ἐνῶ στά δικά του χέρια,θά ...λάμψη !"Είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο και ευλογημένο νησί, με πάρα πολλά πράγματα για να κάνει ο επισκέπτης, από τα πιο όμορφα, όπως το να κάνεις μπάνιο σε παραλίες που τα δέντρα είναι μέσα στη θάλασσα,όμως, υπάρχουν και παραλίες με βοτσαλάκι ή με ψιλή άμμο. Το νησί είναι κατάφυτο από ελιές. Έχουμε εναλλαγές τοπίων, για παράδειγμα είναι έντονη η διαφορά ανάμεσα στη Παλαιοκαστρίτσα και το Χαλικούνα. Στα βόρεια, στην περιοχή που μένω υπάρχουν λοφίσκοι γεμάτοι πράσινο που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα, υπάρχουν μικρά ακρωτήρια και παραλίες που δεν πηγαίνει καθόλου ο δρόμος. εκεί έχουμε και ένα θέμα με το ΤΑΙΠΕΔ που θέλει να πουλήσει ένα κομμάτι και έχει βρει απέναντί του, τους κατοίκους. Είναι μια πανέμορφη περιοχή με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και μοναδικά μονοπάτια μέσα στο πράσινο, χωρίς να υπάρχει κανένα κτίσμα. Ο επισκέπτης μπορεί να δει διάφορα πουλιά, να δει τη βίδρα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Κέρκυρα, υπάρχει στον Ερημίτη και απέναντι στην Αλβανία. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, στο οποίο δεν οδηγεί κάποιος δρόμος στις παραλίες και έχει πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά. Όμως, η Κέρκυρα είναι εγκαταλελειμμένη γι’ αυτό και είμαι απογοητευμένος. Στα χρόνια που προηγήθηκαν, δεν δόθηκε σημασία από όσους πέρασαν με την εξουσία στα χέρια τους και πολλοί βουλευτές δεν έδωσαν καθόλου σημασία. Από το 1994 που έγινε η Σύνοδος Κορυφής και πήρε μια πρόχειρη ανάπτυξη το νησί, αφού δείξαμε για λίγο καιρό πράγματα τα οποία δεν ήταν και τέλεια φτιαγμένα, από τότε είναι εγκαταλελειμμένο. Πού είναι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν στην Κέρκυρα; Ο επισκέπτης βλέπει ότι οι δρόμοι είναι στενοί. Σέβομαι το ιδιαίτερο, το νησί έχει ιδιαίτερο χρώμα, έχει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στο να γίνουν κάποια έργα. Όμως, δεν μπορεί οι δρόμοι να είναι στενοί, όσο ήταν το ’70 και το ’80. Νομίζω ότι φταίμε και εμείς οι ντόπιοι, που δεν πήραμε μερικά πράγματα στα χέρια μας."Jacob Rothschild Ἀπόσπασμα ἀπό συνέντευξί του στόν δημοσιογράφο Θωμᾶ Κατσαρό,πού φιλοξενεῖται μέ τίτλο :  H δυναστεία Ρότσιλντ και ο πύργος του λόρδου Jacob Rothschild στην Κέρκυρα 

Κάποια στιγμή θά περάσουμε καί στό ἑπόμενο μέρος...

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄) 
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος β΄)

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου