" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ἔρχεται καί κάτι μοῦ λέει,πώς ἐφέτος θά εἶναι ἰδιαιτέρως ...λαμπρή !


Ἡ μεγάλη τῶν ἑβραίων ἑορτή ! 


Τοῦ ἔδωσαν μία βράβευσιν (προκαταβολή γιά τίς ὑπηρεσίες του) τούς ἔδωσε τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας ! 

Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ !

Νά κατασίγασε,λέτε,τό μῖσος τους γιά αὐτήν ;

Ἡ ἱστορική πραγματικότης πού θέλουν νά ἐξαλείψουν : Ἡ Μακεδονία τῆς Συρίας

Ἀποτελεῖ ἱστορική βεβαιότητα ὅτι οἱ ἑβραῖοι μισοῦν τήν Μακεδονία

Μπά,δέν νομίζω νά ἀρκοῦνται σ'αὐτό. Ὁ Ἑλληνισμός τούς κάθεται καρφί στό μάτι. Αὐτός εἶναι ὁ κυρίως στόχος. Καί μέ τίς μαριονέτες πού προωθοῦν στήν ἐξουσία τῆς ἑλλαδικῆς,δέν φαίνεται νά εἶναι καί τόσο μακρυά...


Ποῦ ἀκριβῶς ἦταν καθηγητής ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς;

Γιατί η Ελληνική Δημοκρατία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία, οέο;


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου