" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄)


φωτό
Ἡ Κέρκυρα πέραν τοῦ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντός της τό ὁποῖον εἶναι μεγάλο καί τήν καθιστοῦν ἕνα ἀπό τό πλέον πολυ-ἐπισκεπτόμενα νησιά τῆς Ἑλλάδος,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον,κατέχει καί μία θέσιν ἰδιαιτέρως ἐξέχουσα ἀπό πλευρᾶς γεω-στρατιγικοῦ καί γεω-πολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Εὐρισκομένη στήν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης,ἤλεγχε τήν θαλάσσια ὀδό πρός τήν Εὐρώπη,ἀλλά καί τά ἀνατολικά παράλια τῆς Ἰταλίας,ὅπου καί τά κυριώτερα λιμάνια αὐτῆς. Ἐπίσης ἡ πολύ κοντινή ἀπόστασις ἀπό τήν ἡπειρωτική Ἑλλάδα τῆς ἐπέτρεπε ἕναν πολύ σημαντικό ἐμπορικό δρόμο πού ἕνωνε τά στενά τοῦ Βοσπόρου,τό Αἰγαῖο καί τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.Δέν εἶναι λοιπόν,καθόλου περίεργον πού ἡ Κέρκυρα κατέστη μία μεγάλη φιδοφωλιά !

Ἄς πάρουμε ὅμως τά πράγματα ἐκ τῆς γεννέσεώς τους,τήν προϊστορία δῆλα δή,γιατί η οὐσία ὅλη ἐκεῖ εἶναι καλά κρυμμένη...

Ἡ Κέρκυρα ἦταν κόρη τοῦ Ἀσωποῦ ποταμοῦ ὁ ὁποῖος ἦταν παιδί τοῦ Ὠκεανοῦ καί τῆς Τιτανίδος Τηθύος καί εἶχε μεταξύ τῶν πολλών ἀδερφῶν της, τήν Εὔβοια, τήν Σαλαμῖνα καί τήν Αἴγινα. Τήν λιμπίστηκε ὅμως ὁ Ποσειδών (ἀλλοίμονο,πού θά τοῦ ξέφευγε μία τέτοια περίπτωσις...),τήν ἀρπάζει καί τήν πηγαίνει στό νησί Σχερία,στήν μετέπειτα Κέρκυρα. Ἐκεῖ γέννησε,ἡ κόρη τοῦ Ἀσωποῦ,τόν Φαίακα,τόν πρόγονο τῶν Φαιάκων. Αὐτῶν πού ξαπόστειλαν τόν πονηρό Ὀδυσσέα πού θέλησε νά ...περιποιηθῇ τήν βασιλοκόρη,Ναυσικάα !

Ἀπό τόν Φαίακα γεννήθηκε καί ὁ Λοκρός πού πῆγε στήν Ἰταλία νά κάνῃ ἀποικία. Δέν βαριέσαι τήν ἐξουσία εἶχε κατά νοῦ,μέ ἄλλα λόγια, ἕτοιμα πράγματα. Παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Λατίνου ( πῶς τά καταφέρνουν βρέ παιδί μου καί χώνονται μέσα στήν ἐξουσία μέ τήν μία; ) Ἐδῶ ἐμπλέκεται καί ὁ Ἡρακλῆς,σέ οἰκογενειακή διαμάχη (ὁ Λατῖνος ἔκλεψε ἀπό τόν γαμπρό του Λοκρό τό κοπάδι τῶν ἀγελάδων),πρός βοήθεια τοῦ Λοκροῦ. Βέβαια γίνεται ἕνα μπέρδεμα καί μαζύ μέ τόν Λατῖνο σκοτώνει καί τόν Λοκρό. Ὅταν τό κατάλαβε,στεναχωρήθηκε πολύ,τοῦ ἔκανε ἕναν ὡραῖο τάφο καί ζήτησε ἀπό τούς Λοκρούς νά χτίσουν πρός τιμήν του,μία πόλι ἐκεῖ. Αὐτοί εἶναι οἱ Λοκροί τῆς Ἰταλίας πού οἱ Κερκυραῖοι ἔλεγαν πώς εἶναι συγγενεῖς τους.

Οἱ πρῶτοι ἄποικοι, ἐποικιστές τῆς Κερκύρας,ἦσαν Ἐρετριεῖς . Καί ποιοί ἦσαν οἱ Ἐρετριεῖς; Μά οἱ Γεφυραῖοι :

« Οἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἦσαν οἱ φονέες οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω, ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων» ( Ἠροδότου Ἱστορίαι,Τερψιχόρη κεφ. 57)

Βεβαίως,καμμία ἐντύπωσιν δέν μᾶς κάνῃ,ἀφοῦ αὐτή ἡ φάρα συνήθιζε νά πιάνῃ καίρεια σημεῖα,ὥστε νά ἔχῃ τόν ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν ὀδῶν. Κυρίως τῶν θαλασσίων ὀδῶν. Γιατί ἐμπόριο σήμαινε χρῆμα καί χρῆμα ἴσον δύναμις ! ! !

Ἡ Εὔβοια,ἡ Αἴγινα καί ἡ Κέρκυρα ἦταν ἀγαπημένα σημεῖα τῶν Φοινίκων,ὅπου εἶχαν ἐγκαταστήσῃ τίς ἐμπορικές τους δραστηριότητες,ὅπως καί στήν Κόρινθο. Καί τά τρία νησιά,ὅπως προαναφέραμε,ἦσαν ἀδερφές,κόρες τοῦ Ἀσωποῦ. Τώρα πώς ἐμπλέκεται ἡ Κόρινθος; Μά οἱ Κορίνθιοι εἶχαν πιάσῃ σχεδόν ὅλο τό Ἰόνιο μέ ἀποικίες καί τήν Κάτω Ἰταλία (ὅπου καί ἐδῶ οἱ Εὐβοεῖς εἶχαν πρῶτοι ἀποικίες). Γνώριζαν καλά τό θέμα θαλάσσια ὀδός-ἐμπόριο. Ἡ Κέρκυρα ἦταν ἄντρο τους !

Λίγα πράγματα γιά τήν Κόρινθο : Ἡ Κόρινθος λεγόταν Ἔφυρα,ἀπό τήν ἱδρύτριά της,κόρη τοῦ Ὠκεανοῦ καί γυναῖκα τοῦ Ἐπιμηθέως καί φυσικά βασίλισσα τῆς πόλεως. Μετά ἀπό αὐτήν,ὁ Ἥλιος καί ὁ Ποσειδῶν ἐφιλονίκησαν γιά τό ποιός θά ἔχῃ τήν κατοχή τῆς πόλεως. Μπῆκε ὡς διαιτητής ὁ Βρυάρεως (ὁ γίγαντας ἑκατόγχειρας) καί δίδει λύσιν : Τόν Ἰσθμό λαμβάνει ὁ Ποσειδών (ἀλλοίμονο ! ) καί τίς παράλιες ἀκτές ὁ Ἥλιος. Αὐτός ἐπεκτείνει τήν κυριαρχία του καί στήν Ἀσωπία ( περιοχή γύρω ἀπό τόν Ἀσωπό,ἐξ οὖ καί τό Ἀσωπία,ἡ μετέπειτα Σικυῶνα.). Γεννᾶ δύο παιδιά,τόν Αἰήτη καί τόν Ἀλωέα. Ὁ πρῶτος παίρνει τήν Ἔφυρα καί ὁ δεύτερος τήν Ἀσωπία. Ὅμως ὁ Αἰήτης πού μυρίστηκε τόν χρυσό τῆς Κολχίδος,ἀλλά καί τό ἐπίσης χρυσό πέρασμα τοῦ Εὐξεἰνου,ἀφήνει ἐπίτροπο στήν θέσι του τόν Βοῦνο (υἱός Ἐρμοῦ) μέ τήν προϋπόθεσιν πώς ὅταν ἐπιστρέψει νά πάρῃ πίσω τήν βασιλεία,ἀκόμη καί ἐάν ὄχι αὐτός, οἱ ἀπόγονοί του. Βεβαίως ὁ Αἰήτης ἔμεινε στήν Κολχίδα,ἀφοῦ τά ὠφέλη ἦσαν περισσότερα, ἀπό κάθε ἄποψιν...Οἱ ἀπόγονοι ὅμως δέν τό ξέχασαν.

Ὅταν ὁ Κόρινθος ( ἐγγονός τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Αἰήτη) πέθανε καί δέν ἄφησε κληρονόμους,οἱ Κορίνθιοι κάλεσαν τήν Μήδεια,κόρη τοῦ Αἰήτη,ἡ γνωστή,γνωστότατη μαγίστρω. Δέν ἔχασε εὑκαιρία,ἦρθε στήν Κόρινθο,μαζύ μέ τόν Ἰάσονα,τούς ἔκανε μπάχαλο (μέχρι καί τόν βασιλιά καί τήν κόρη του, ἔκαψε) καί καλεῖ ὡς βασιλιά τῆς Κορίνθου τόν συγγενή τοῦ Ἰάσονος (θεῖος του),δισέγγονο τοῦ Δευκαλίωνος (νάτος καί πάλι ! ),τόν Σίσυφο. Τώρα στήν συνέχεια ἐκτός τοῦ Γλαύκου καί τοῦ Βελλεροφόντη,οὐδέν ἄλλο ἀξιόλογον ἔχουμε. Ἐκτός ...

Ἐκτός αὐτοῦ τοῦ σημαντικοτάτου : Τόν ναό τῆς Ἀφροδίτης ! 

Ὅταν εἰσήχθη ἡ λατρεία της στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν Φοινίκη (ἔ, ναί καί αὐτή ! Ἄλλως τε μιλᾶμε γιά ἱερή ἀγελάδα βρέ παιδί μου...),στήν Κόρινθο τῆς ἀφιέρωσαν τόν πιό περίλαμπρο ναό,μέ χίλιες πόρνες,ἱερόδουλες ἀφιερωμένες στήν θεά ! Ἡ Κόρινθος ἦταν τό καταγώγιο τῶν ἐμπόρων,ναυτῶν,τῶν πλουσίων καί λοιπῶν πού ἤθελαν νά ...καλοπεράσουν. Καί ὡς πολυσύχναστο λιμάνι,εἶχε κόσμο καί κοσμάκη ! Καί χρῆμα,πολύ χρῆμα ! « οὐ παντός ἐς Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοῦς » ἔλεγε ἡ παροιμία,ἀφοῦ ἐκεῖ ὀδηγοῦνταν ὅλοι καί ἐκεῖ στά καταγώγιά της τ' ἀκουμποῦσαν χοντρά !

Αὐτοί ἦσαν οἱ Κορίνθιοι,οἱ ἀποικιοκράτες καί ἐποικιστές,τῆς Κερκύρας.

Μία ἀπό τίς ἐμπλοκές τῆς Κερκύρας σέ σοβαρό γεγονός ἦταν ὅταν θέλησε νά ἀνεξαροποιηθῇ ἀπό τόύς Κορινθίους καί προσέτρεξε σέ βοήθειά της ἡ Ἀθῆνα. Ἡ ἐμπλοκή αὐτή ἀπετέλεσε μία ἀπό τίς αἰτίες τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. Πέραν τούτου οὐδέν σημαντικό ἕως τόν ἐρχομό τῶν Βενετῶν. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά μεγάλες,πολύ μεγάλες δόξες ! ! !


Συνεχίζεται...

Τά στοιχεῖα τῆς Προϊστορίας εἶναι ἀπό τήν Ὠγυγία,τοῦ Ἀθ. Σταγειρίτου : Κέρκυρα,τόμος Ε΄σελ. 75-76,Κόρινθος Γ΄ 147,Δ΄ 311,Ε΄ 94

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος β΄)
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)
Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος δ΄)
Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος ε΄)

Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Καί πάλι αξίζετε ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, όχι μόνον για την θεματολογία, αλλά πρωτίστως γιά την διεισδυτικότητα και τις φροντισμένες λεπτομέρειες στις αναζητήσεις σας.
  Είθε όλα αυτά να πιάσουν τόπο στους Έλληνες!
  Συνεχίστε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδιστρια ! Εἴθε ! ! !

   Διαγραφή