" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! μέρος β΄

φωτό
Τήν περίοδο τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας,ἡ Κέρκυρα χρησίμευε ὡς λιμάνι,στήν οὐσία ὅμως ἦταν ἀρκετά παραμελημένη. Τό ἴδιο καί ἐπί βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας,ὅπου μάλιστα οἱ ἐπιθέσεις τῶν πειρατῶν ἦσαν τόσο συχνές πού τό νησί εἶχε ἐρημωθῆ. Τότε οἱ Βυζαντινοί ἔφτιαξαν πολλά κάστρα-φρούρια στό νησί. Φυσικά μαζί μέ τά κάστρα ἦρθαν καί οἱ φύλακες,φρουροί τῶν συνόρων τῶν ὁποίων ἡ καταγωγή ἦταν ἀπ' ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τοῦ Βυζαντίου ( ἑλληνοσύριοι,βούλγαροι)(stradioti).

Κατά τήν περίοδο τῆς ἐνετοκρατίας καί ἀφοῦ πλέον οἱ τούρκοι ἔχουν καταλάβῃ τήν Πελοπόννησο,Κρήτη,Κύπρο,πολλοί μετανάστες ἀπό εκεῖνες τίς περιοχές ἔρχονται στήν Κέρκυρα.Οἱ κρητικοί εἶναι οἱ περισσότεροι καί μάλιστα ὅπως λέγετα ἡ πληοψηφία τοῦ νησιοῦ,ἕως σήμερα,ἔχει ῥίζες ἀπό τήν Κρήτη. Ἐ, καί ἐδῶ πού τά λέμε,Κρήτη ξέρουμε τί σημαίνει,ἔ; ...Περιούσια περιοχή καί αὐτή !


φωτό
Ἀλλά ἐκεῖ πού τό νησί γνωρίζει δόξες,εἶναι μέ τήν κατάληψίν του ἀπό τούς Ἀνδεγαυούς ! 120 χρόνια διήρκησε ἡ ἀνδηγαυϊκή περίοδος (1267-1386 μ.Χ. Ὁ Κάρολος Ἀνδεγαυός ἦταν γάλλος ἀδερφός τοῦ Λουδοβίκου τοῦ ἁγίου,βασιλιάς τῆς νεαπόλεως,τῆς Ἀλβανίας καί γενικῶς μέ πολλούς-πολλούς τίτλους (κουραστικό νά τά γράψω,σεντόνι ὁλάκερο,διαβᾶστε ἐδῶ). Ἡ οὐσία ὅμως βρίσκεται στό ποιοί κατέφθασαν στό νησί τότε. Μά οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἰσπανίας ! Ἕνας πολύ μεγάλος ἀριθμός σεφαραδίτων ἑβραίων ἔρχεται καί ἐγκαθίσταται στήν Κέρκυρα. καί ἔβγαλαν ῥίζες ἐκεῖ,κυριολεκτικῶς. Ἑτοίμαζαν τό ἔδαφος γιά τόν δρόμο τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα...

Δημιούργησαν τήν ἑβραϊκή κοινότητα,ἔπιασαν πόστα ἐξουσίας καί τό 1386 μ. Χ. ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς Γαληνοτάτης Αὐτοκρατορίας τοῦ Ἁγίου Μαρκου (Ἐνετία-Βενετία), μέ πρόσχημα τήν προβλεπομένη κατάρρευσιν τοῦ Βυζαντίου. Ἕτσι ἦρθαν οἱ Ἐνετοί στό νησί ὅπου παρέμειναν ἕως καί τό 1397 μ.Χ.,411 χρόνια, 11 μῆνες και 11 ἡμέρες ἀκριβῶς ! Κανονικό σπίτωμα,πού λέμε...

«Σε αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν οι τάξεις των ευγενών των γραμμένων στο περίφημο libro d`oro, των αστών (civili) και των φτωχών (popolari), αναπτύχθηκε η γεωργία αλλά και η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή, βελτιώθηκαν οι οχυρώσεις με την κατασκευή της τάφρου (κόντρα φόσσα) του παλαιού φρουρίου, χτίστηκε το νέο φρούριο και δημιουργήθηκε για οχυρωματικούς και αμυντικούς τότε λόγους η απέραντη πλατεία της Σπιανάδας. Ηταν η περίοδος που άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην κουλτούρα των Κερκυραίων σε όλους τους τομείς, στην τέχνη, στη μουσική παράδοση, στον πολιτισμό, στην τραγουδιστή προφορά στη γλώσσα, στην μαγειρική αλλά και στην αρχιτεκτονική της Πόλης και των χωριών» ( ἀπό ἐδῶ ).

« Στο libro d`oro συμπεριελήφθηκαν στην αρχή όλοι οι πριν την Ενετική κατοχή ευγενείς παλαιοβυζαντινής προέλευσης, πήραν επίσης τον τίτλο του Κόμη (Κόντε) και γράφτηκαν όσοι ήταν μεγάλοι γαιοκτήμονες, βυζαντινοί στρατιώτες και αργότερα όσοι αστοί ήταν αρκετά ισχυροί οικονομικά ώστε να μπορούν να προσφέρουν στο δημόσιο ταμείο. Αν ρίξουμε μια ματιά στα ονόματα της χρυσής βίβλου θα διαπιστώσουμε με έκπληξη ότι τα περισσότερα επίθετα που ακούγονται σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας ήταν γραμμένα εκεί, σε αντίθεση με τα χωριά όπου οι ευγενείς ήταν ελάχιστοι ».( ἀπό ἐδῶ )
φωτό
Φυσικό δέν εἶναι; Γιατί θά ἔρχονταν στήν Κέρκυρα οἱ Σεφαραδίτες,νά πιάσουν τά ἐμπορικά πόστα,νά τοκίζουν χρῆμα,νά κατάσχουν περιουσίες τῶν Κερκυραίων. Ἔτσι δημιούργησαν τήν ἀριστοκρατική κάι ἀστική τάξι. Ἔτσι ἑδραίωσαν τήν ἰσχύ τους μέσῳ τῆς ...χρυσῆς βίβλου !
Ἔμ, ἔπρεπε νά ξεχωρίζουν ἀπό τό ἐλληνικό πόπολο οἱ περιούσιοι  !

Καί μπορεῖ νά περνοῦσαν καλά,οἱ Κερκυραῖοι,μέ τούς Ἐνετούς,ἀλλά οἱ τοῦρκοι δέν ἐγκατέλειπαν τίς προσπάθειες καταλήψεως τῆς νήσου. Τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων καί πολιορκιῶν ἦταν ἡ ἐρήμωσις τῆς ὐπαίθρου. Τήν νύφη τήν πλήρωναν,δῆλα δή,οἱ φουκαράδες χωριάτες πού δέν ἦσαν παρά ἐλληνικός πληθυσμός. Τότε ἦταν πού ἦρθαν πολλοί μετανάστες ἀπό τήν Πελοπόννησο καί τήν Κρήτη.


φωτό
Ἡ τρίτη δέ, πολιορκία τοῦ νησιοῦ, ἀπό τούς ὀθωμανούς(1716) ἦταν καί ἡ μεγαλύτερη καί πλέον καθοριστική :

«...  Την ευθύνη της άμυνας της Κέρκυρας είχε τότε ο Πρώσος στρατάρχης Johann Mattias Von Schulenburg, Σουλεμβούργος όπως τον αποκαλούσαν οι ντόπιοι.

....Οι Τουρκικές δυνάμεις σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχονταν σε 25000 με 30.000 άνδρες μαζί με βοηθητικούς και ατάκτους και σε 71 πλοία με περίπου 2200 πυροβόλα, αν προσθέσουμε και τα πληρώματα των πλοίων που αποτελούνταν από πεζικό που ονομάζονταν (λεβέντες) έφταναν τους 45-50.000.


Αντίθετα οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βενετίας ήταν μόνο 3.097 άνδρες από τους οποίους μόνο οι 2.245 μάχιμοι, Το Νέο φρούριο της Κέρκυρας το οποίο ήταν και το κύριο πεδίο των μαχών, διέθετε 144 πυροβόλα και 4 όλμους.Η πολιορκία ξεκίνησε ουσιαστικά στις 8 Ιουλίου όταν οι πρώτοι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στον Ίψο και τα Γουβιά και έληξε μετά από σκληρές και πολύνεκρες μάχες το Σάββατο 22 Αυγούστου.


Στις 20 του μηνός μεγάλη κακοκαιρία σκόρπισε τα Τούρκικα πλοία και έπνιξε πολλούς Τούρκους στρατιώτες, δεν ήταν όμως η αιτία της υποχώρησης τους αφού οι σκληρές μάχες συνεχίστηκαν για ακόμα δύο μέρες.

Η κακοκαιρία μπορεί να έπληξε τον Τουρκικό στόλο αλλά έπληξε το ίδιο και τους αμυνόμενους μουσκεύοντας τα πυρομαχικά τους και αναγκάζοντας τους στο τέλος να αμύνονται με ακόντια.

Η κακοκαιρία αυτή και η σωτηρία της πόλης αποδόθηκε τότε από τον απλό λαό σε θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα, η Βενετική γερουσία με ψήφισμά της στις 19 Μαρτίου του 1717 καθιέρωσε, σε ανάμνηση της σωτηρίας του νησιού, ετήσια λιτανεία του Ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα που συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου.


Στις μάχες αυτές πολέμησαν μαζί Κερκυραίοι, Ενετοί, Γερμανοί, Ιταλοί και οι Εβραίοι της πόλης, βοήθησαν Μαλτέζοι με 4 πλοία, Ιταλοί με 4 Παπικές γαλέρες, 2 γαλέρες από τη Γένοβα, 3 από την Τοσκάνη , 5 Ισπανικές γαλέρες και προς το τέλος της πολιορκίας έφτασαν για βοήθεια και Πορτογάλοι.
Ειδικά οι Εβραίοι της πόλης έδειξαν μεγάλη γενναιότητα πολεμώντας εξοπλισμένοι με έξοδα της Ισραηλιτικής κοινότητας και με επικεφαλής τον ίδιο το γιό του Ραβίνου  ». ( ἀπό ἐδῶ )

Τότε,λέει,ὁ Βιβάλντι πού ζοῦσε γιά πολλά χρόνια στήν Κέρκυρα (καί αὐτός),ἔγραψε πρός τιμήν αὐτῆς τῆς νίκης,τό ὀρατόριο «Ἰουδήθ θριαμβεύουσα » (JUDITHA TRIUMPHANS) ! Μά ποιά Ἰουδήθ ἐθριάμβευσε,μωρέ; Δέν ἦταν οἱ Κερκυραῖοι πού ἀντιστάθηκαν στήν ὀθωμανική λῦσσα; Δέν ἦταν νίκη τῶν Κερκυραίων; Ἐκτός καί Κερκυραῖοι νοοῦνται οἱ ἀπόγονοι τῆς Ἰουδήθ ...


Πληροφορίες ἀπό : ἐδῶ, ἐδῶ
Γιά τήν πολιορκία τοῦ 1716,διαβᾶστε ἀναλυτικῶς,ἐδῶ


Συνεχίζεται...


Κέρκυρα, μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος α΄)
Κέρκυρα,μία μεγάλη φιδοφωλιά ! (μέρος γ΄)Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Δημήτριε ! Χρόνια Πολλά,μέ ὑγεία,ἀγάπη καί δύναμιν !

   Ἀλήθεια,ποῦ ἀκριβῶς ὑπερβάλλω ; Νομίζω,εἰδικῶς γιά τό ἀνωτέρῳ,πώς μόνον ἱστορικά στοιχεῖα ἐμπεριέχει.

   Γιά πές μου,θά ἤθελα νά γράψῃς πιό συγκεκριμένα τί ἐννοεῖς.

   Καλό μεσημέρι καί Χρόνια Πολλά !

   Διαγραφή