" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Οἱ βαθιές ῤίζες τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς σχέσεως... ( μέρος Α΄)

 Γράφαμε, περί Ἰωσήφ Νάσι ἤ Νάζι ἤ Νάζη ἤ Νάζος ἤ ...,  ἐδῶ

ἀπό ἐδῶ
«Ο Ιωσήφ Νάζι τους συνήντησε εκεί το 1554 και αμέσως απεκάλυψε ότι ανήκε στην ιουδαϊκή πίστη. Κατά τα επόμενα χρόνια έγινε διάσημος ως έμπορος ειδικευμένος στο εμπόριο των κρασιών και ως έμπιστος διπλωματικός σύμβουλος της οθωμανικής κυβερνήσεως και ως γενναιόδωρος προστάτης των εβραϊκών φιλολογικών κύκλων της Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσαλονίκης. Τουρκικά έγγραφα της εποχής τον αναφέρουν ως Φρανκ Μπέϋ Ογλού· για τους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως ήταν απλώς Ο «Μέγας Εβραίος». 

Μια περίοδος σημαντικής επιρροής και ισχύος άρχισε με την ανάρρηση στο θρόνο του φίλου και προστάτου του Σελίμ του II, το 1566. Ο Σελίμ τον ωνόμασε δούκα της Νάξου, ένα τιμάριο που περιλάμβανε μια δωδεκάδα νησιών του Αιγαίου με σημαντική εμπορική και κάποια στρατη­γική σημασία. Δημιούργησε ένα δίκτυο διπλωματικών και εμπορικών επαφών στην Πολωνία, στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Αργότερα ο Σελίμ του παραχώρησε το μονοπώλιο της εισαγωγής κρασιών στην Κωνσταντινούπολη. Στην αυλή ήταν εξέχον μέλος του φιλοπόλεμου κόμματος, που διατηρούσε την παράδοση του Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα, κηρύσσοντας αδιάκοπες εχθροπραξίες εναντίον όλων των καθολικών μεσογειακών δυνάμεων. 

Απέβλεπε στο θρόνο της Κύπρου, όταν οι οθωμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη νήσο το 1570...

( Ἐπίσης ἀναφορές περί τοῦ ἐν λόγῳ ἔχουμε ἐδῶ κι᾿ἐδῶ. ) 

Γιατί ἀσχολούμεθα μέ ᾿δαὐτον; Διότι ἄν θέλῃ κανείς νά καταλάβῃ τί σημαίνει τουρκοϊσραηλινή σχέσις πρέπει ἀπαραιτήτως νά γνωρίσῃ τόν Νάσι. Θά τόν χαρακτηρίζαμε κάτι σάν τόν σημερινό Ῥότσιλντ,ἄς ποῦμε,ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Μία ἡ καταγωγή,ἕνα τό Σχέδιον, τό ὅραμα,ἡ γεωπολιτική τῆς Σιών...

Διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΑἰσχρόν ἐστί σιγᾶν τῆς Κύπρου ἀδικουμένης » τοῦ  Γρηγορίου Μπέλλου :  

...Οι επισκέψεις στην Βενετία του πολυταξειδευμένου Ιωσήφ Νάσι,δεν ήταν μόνο για εμπορικούς λόγους. Ένα σκέλος των επισκέψεων αφορούσε στην δημιουργία απαραιτήτων ευνοϊκών ασφαλών συνθηκών μελλοντικής εγκαταστάσεως της οικογενείας (η άδεια εγκαταστάσεως περιελάμβανε 30 άτομα, δηλ. την οικογένεια με το προσωπικό της και 6 ενόπλους για προστασία), ενώ άλλο σκέλος αφορούσε το σχέδιο δημιουργίας του Ισραήλ, το οποίο οι Νάσι το είχαν κατατάξει στις προτεραιότητές τους. 

Σ' αυτό το δεύτερο σκέλος η Κύπρος απετέλη βασικό άξονα απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή του σιωνιστικού σχεδίου

Ήδη ο Ιωσήφ, εμφανιζόμενος βέβαια ως Ζοάο Μιγκέζ, σε κάποιο ταξείδι του είχε συζητήσει "εξ απαλών ονύχων" με την ηγεσία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας (Βενετίας) κατά το 1544-46. Συγκεκριμένα, είχε ζητήσει από την Ενετική Γερουσία κάποιες Ενετικές νήσους πλησίον της Παλαιστίνης τις οποίες θα διοικούσε αυτόνομα και στις οποίες θα μπορούσε να καταφύγη κάθε Εβραίος. Εγγυάτο βεβαίως και εκ του ασφαλούς αλματώδη οικονομική ανάπτυξι των κτήσεων αυτών, πράγμα που θα ωφελούσε με κάποιους τρόπους την Βενετία. Η Βενετία εκείνη την εποχή κατείχε πολλά νησιά ανάμεσα στα οποία ήταν η Κρήτη και η Κύπρος. Στην τελευταία, ή και στις δύο, απέβλεπε ο Ιωσήφ

Οι Βενετοί, λειτουργώντας ως φιλοπάτριδες, απέρριψαν το σχέδιο. Πρέπει να ήταν μία δοκιμή αξιολογήσεως των Ενετών και των διαθέσεών των εκ μέρους του Νάσι ώστε να γνωρίζη πως θα κινηθή σε επερχομένη μελλοντική διαπραγμάτευσι. Τελικώς, η Κύπρος εσώθη τότε διότι αν οι Ενετοί είχαν κάποιον βασιλέα Δυτικού τύπου η ιστορία θα είχε βάλει από τότε τελεία και παύλα στην υπόθεσι Κυπριακό. Οι Νάσι απλώς περίμεναν υπομονετικά και εδούλευαν μεθοδικά ώστε να δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία και να πραγματοποιήσουν τον σιωνιστικό τους σκοπό στον οποίον κατεδείχθη πλέον εμφανώς ότι περιελαμβάνετο η Κύπρος...( σελίδες 139,140)

Σχετικῶς μέ τίς σιωνιστικές βλέψεις γιά Κύπρον,διαβάζουμε : 

Ἔτσι ἀνοίγουν οἱ δρόμοι γιά τίς μεγάλες μπίζνες καί ὄχι μόνον...

«Μεγάλα σχέδια»,στήν Κύπρον

Ἡ Κύπρος καί οἱ βλέψεις τῆς τουρκιᾶς...

Τί συμβαίνει στήν Κύπρο; !

 ...Ο Ιωσήφ ήτο ένας βαθύπλουτος άνθρωπος 35 ετών τώρα, μεγαλωμένος με την αριστοκρατία της Δύσεως, τιμημένος από αυτοκράτορες, φίλος με τους περισσότερους ηγεμόνες, γνώστης όλων των πολιτικών παρασκηνίων και των ζωτικών συμφερόντων όλων των Δυτικών ηγεμονιών, και ουσιαστικά, δεν υπήρχε άνθρωπος ηγεσίας στην Δύσι που ο Νάσι να μην τον εγνώριζε

Εκτός αυτού, ήταν εύσωμος, καλοφτιαγμένος, επιβλητικός και άριστος χρήστης όλων των ειδών των όπλων. Αν σε αυτά προσθέσουμε την αριστοκρατική παιδεία και ανατροφή, τους καλούς τρόπους, την οξυδέρκεια και παρατηρητικότητα, την αναλυτική ικανότητα, τα βιώματα, τις εμπειρίες και τον τεράστιο πλούτο, τον ανάγουμε αυτομάτως στην καταπληκτικώτερη φυσιογνωμία του 16ου αιώνος.

Ήταν ο μόνος που ήξερε όλον τον κόσμο. Όντως, ήταν αρκετά προσοδοφόρο να του κάνη κανείς παρέα. Κι αυτός όμως κατάφερε, δανείζοντας σε όλους τεράστια ποσά, να δημιουργή οικονομικές εξαρτήσεις και μοχλούς πιέσεως κατά των σπουδαιοτέρων ηγεμόνων της Δύσεως. Το ίδιο φυσικά θα έκανε πολύ γρήγορα και ευκολώτερα στους Οθωμανούς. Αναφερόμενοι στο προφίλ του Ιωσήφ είναι άδικο να μην τονίσουμε το βάθος της ιουδαϊκής παιδείας και επιρροής (κυρίως από την θεία και πεθερά του) με τα οποία ανετράφη, καθιστώντας τα ιουδαϊκά συμφέροντα κυρίαρχα στις όποιες προσωπικές και κοινωνικές αποφάσεις του...

φωτό
Εκπληκτικώτερο δημιούργημα των Νάσι ήταν η “υπηρεσία πληροφοριών” που είχε ιδρύσει ο θείος του κατ’ αρχάς και που αυτός την τελειοποίησε διότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή πόλις στην οποία οι Νάσι να μην είχαν αντιπροσώπους οι οποίοι εκτός από έμποροι, ήταν και κατάσκοποι. Μέσω τοπικών δικτύων τα οποία ανέπτυξαν οι έμποροι, μάθαιναν τα πάντα στην περιοχή τους και ιδίως τα απόρρητα των τοπικών αρχόντων (αφού δεν υπήρχε άρχων που να μην είχε και κάποιους Εβραίους στην Αυλή του σαν γιατρούς ή γραμματείς ή μεταφραστές,κλπ) και έστελναν συνεχώς λεπτομερείς αναφορές στον Ιωσήφ

Αυτός, έχοντας τις επιμέρους αναφορές, εγνώριζε το Όλον και καθώριζε την πολιτική του. Εγνώριζε αμέσως τα απόκρυφα όλων των Αυλών της Ευρώπης. Πολλές φορές ο Ιωσήφ εγνώριζε τον λόγο για τον οποίο κάποιος πρέσβυς θα επεσκέπτετο τον Σουλτάνο και ελάμβανε τα μέτρα του. Εξ άλλου, οι Οθωμανοί, πάντα ράθυμοι, αγράμματοι και ακαλλιέργητοι, με κοινωνικές συνθήκες ανατολικές,δεν ήταν δυνατόν να αντιληφθούν καν τι εσήμαινε Δύσις. Απ’ την άλλη μεριά,δεν μπορούσαν να εμπιστευθούν κανένα δυτικό για πληροφορίες. Ο Ιωσήφ Νάσι έμοιαζε δώρο Αλλάχ διότι τα συμφέροντα των Οθωμανών (θεωρητικά)εταυτίζοντο με αυτά του Νάσι...( σελίδες 160,161)

....κάθε κοινότης ήταν και συνεχίζει να είναι ένα μικρό Ισραήλ και όλα έχουν ίδια και απολύτως σαφή οράματα και στόχους εξ ορισμού, δηλαδή εκ θρησκείας. Αν η διοίκησις της κάθε κοινότητος (ή της κάθε κοινωνικής δραστηριότητος σήμερα) παρασταθή με μία μικρή πυραμίδα (διότι πάντα το εβραϊκό διοικητικό μοντέλο είναι πυραμιδοειδές ή ιεραρχικό), έχουμε ανά την υφήλιο πολλές μικρές πυραμίδες οι οποίες τυφλά υπακούουν και πειθαρχούν σε κάποια Μεγάλη Πυραμίδα, πιθανώς άγνωστη και αόρατη αλλά πανίσχυρη και κυρίαρχη τουλάχιστον σήμερα. Η Μεγάλη Αρχή ενορχηστρώνει τις επιμέρους διοικήσεις, οι οποίες ΔΕΝ γνωρίζουν το Όλον όμως της έχουν πλήρη εμπιστοσύνη, επιτυγχάνοντας τοιουτοτρόπως τις διάφορες πολιτικές σε διάφορες περιοχές του πλανήτου άρα ακολουθώντας και την ίδια Μεγάλη Γεωπολιτική. 

Λόγω χρονικής αποστάσεως, μπορούμε να δούμε σήμερα την οικογένεια Μεντέζ-Νάσι ως την Μεγάλη Αρχή του 16ου αιώνος αν και είναι πασιφανές ότι αυτοί ηκολούθησαν μία ως ένα σημείο προδιαγεγραμμένη πορεία και έλαβον την εθνικοπολιτική σκυτάλη από την άγνωστη Μεγάλη Αρχή της προηγουμένης από αυτούς γενεάς ...


...η Γεωπολιτική αυτή μπορεί να σκιαγραφηθή και αποτυπωθή με το κεφαλαίο γράμμα ‘Π’, πλαγιασμένο πάνω στον χάρτη της Μεσογείου. Τα δύο πόδια του ‘Π’ αποτελούνται, το μεν ένα από την Βόρειο Αφρική δηλ. Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Μαρόκο, Αλγερία το δε άλλο από την Κεντρική-Βόρειο Ευρώπη δηλαδή Αγγλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Αυστροουγγαρία

Το επάνω μέρος του ‘Π’ το οποίον είναι και το βασικώτερο, δεν είναι άλλο από το Ιουδαϊκό Τόξο το οποίο ενώνει τα δύο πόδια του ‘Π’ δηλαδή Βόρειο Αφρική με Βόρειο Ευρώπη. Το τόξο αυτό αρχίζει από την Παλαιστίνη, συνεχίζει Κύπρο, Κρήτη, Οθωμανική Αυτοκρατορία (όπου Αιγαίο, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία, Ρουμανία-Δούναβις). Το ονομάζουμε Ιουδαϊκό Τόξο διότι η επίτευξις και επιτυχία του εβασίζετο – και βασίζεται – σε βιολογική φυσική ύπαρξι πλήθους λαού Εβραίων πειθαρχημένων και αφοσιωμένων στον Σκοπό.

 Στα δύο σκέλη του ‘Π’ δεν ήταν αναγκαία η ύπαρξις αυτού του εβραϊκού πλήθους αλλά απλώς η σωστή επιλογή και διαχείρισις των εντοπίων αργυρώνητων και οικονομικώς εξαρτημένων οι ίδιοι να είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πασιφανείς οι λόγοι υπάρξεως ανέκαθεν αλλά και σήμερα ισχυράς Τουρκίας

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή αυτή παρατηρούμε ότι ανάμεσα στις γραμμές αυτού το ‘Π’ συνθλίβεται όλη η μισητή από τους Μεντέζ-Νάσι, Νότιος Ευρώπη δηλαδή Πορτογαλλία, Ισπανία, Γαλλία, Βενετία και άλλα Ιταλικά βασίλεια

Αυτό το σχήμα θα επεδίωκαν οι Νάσι και πάνω σε αυτό το σχήμα εβασίσθησαν όλοι οι σχεδιασμοί και οι διάφοροι πολιτικοί ελιγμοί των Εβραίων. Το δε εντελώς απαραίτητο όχημα επιβολής (τότε και τώρα) έτυχε ή καθώρισαν οι ίδιοι να είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πασιφανείς οι λόγοι υπάρξεως ανέκαθεν αλλά και σήμερα ισχυράς Τουρκίας. 

Ποίοι άραγε αναρωτώνται σήμερα για την απαρχή και σημασία για τους Εβραίους της Τουρκοϊσραηλινής ερωτικής σχέσεως; ...( σελίς 168,169) 
Μιχαήλ Μιχαλόπουλος,δικηγόρος,σέ ῥαδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ 1991


 «...κοντά σ᾿αὐτή τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσραήλ,βλέπω καί μία ἀνησυχαστική ἐξάπλωσιν τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ. Βρισκόμαστε σέ μία πλημμυρίδα καί στά βόρεια σύνορά μας,τήν σοβιετική Ῥωσσία ἀπό τήν ἄλλη μέ ὅλες
τίς άνακατατάξεις πού βρίσκονται πλέον σ᾿αὐτό τόν εὐρύτερο χῶρον τόν δικό μας,ὅπου ἡ δημιουργία τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους,τοῦ «μεγάλου Ἰσραήλ»,ἡ ἔκρηξις αὐτοῦ τοῦ ἰσλαμισμοῦ σέ βάρος ἀκριβῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰδικώτερα στήν λεκάνη τήν δική μας πού εἴμαστε,ἀρχίζει πλέον μία δική μας συσπείρωσις,ὅπου νά μήν δοῦμε μονάχα τό συγκεκριμένο γεγονός τῆς διχοτομήσεως τῆς Κύπρου,ἄν σταματήσουν καί στήν διχοτόμησιν,ἀλλά νά δοῦμε καί τήν εὐρύτερη ἐπιδίωξιν σέ ἐκεῖνο τόν χῶρον πού λέγεται Αἱγαῖον.Τόν χῶρον πού λέγεται Αἰγαῖον ἤ Δωδεκάνησα ἤ ὅλα τά ἄλλα,τόν διεκδικεῖ πράγματι μόνον ἡ σημερινή τουρκία ἤ διά τῆς τουρκίας ὑπάρχει κάποια ἄλλη ...βλέψις
...
Καί εἶναι τρομερό νά βλέπουμε ὅτι μία ἰσλαμική χώρα,ὅπως εἶναι ἡ τουρκία στόν πρόσφατο πόλεμο δέν στρατεύεται,οὔτε κἄν μένει οὐδετέρα στήν σύρραξιν αὐτή,ἀλλά συστρατεύεται μαζύ μέ τό Ἰσραήλ ἐναντίον μιᾶς ἰσλαμικῆς χώρας (Ἰράν).
Αὐτές εἶναι τυχαῖες συμμαχίες διά νά ἀποφευχθοῦν τά δεινά τοῦ πολέμου στόν Κόλπο; Ὄχι,δέν ἦταν τυχαῖες.Καί δέν εἶναι τυχαῖα ἀκριβῶς,ἡ συμμαχία μιᾶς τόσο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετης θρησκευτικῆς χώρας μέ μία ἄλλη διότι ἡ γεωπολιτική θέσις καί τῆς τουρκίας καί τοῦ Ἰσραήλ ἦταν τέτοιες πού ἐπέτρεπαν καί ἐπιτρέπουν σέ βάρος τῆς δικῆς μας χώρας,κάποιες,ὄχι πολύ μακροπρόθεσμες θά ἔλεγα,ἔχουν ἀρχίσῃ νά γίνονται βραχυπρόθεσμες,ἐπιδιώξεις.
Εἶχε γραφῇ καί δέν ἔχει διαψευσθῇ,ἐπισήμως τοὐλάχιστον,ὅτι 2-3 ἡμέρες πρό τοῦ παρξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου ᾿67,ἀπό τήν χούντα τῶν συνταγματαρχῶν,εἶχε ἔρθῇ στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν.Ποιούς εἶδε στίς 19 Ἀπριλίου 1967,στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν; Τόν Ἰωαννίδη,τόν Παπαδόπουλο,τόν Παττακό,τόν Χρῆστο Πασαλάρη δημοσιογράφων τῶν  «Νέων» (Πελασγική : τοῦ Λαμπράκη ἔτσι;...) καί τόν Μίκη Θεοδωράκη προσωπικό φῖλο τῆς κόρης τοῦ Μοσέ Νταγιάν...») Ἀπό : Τί ζητᾶ ὁ Λίβανος ; Ὅτι καί ἡ Τουρκία καί στό βάθος ...Ἰσραήλ !

Συνεχίζεται... Υ.Γ.  Εὐχαριστῶ τόν φίλο κι᾿ἀναγνώστη Γεώργιο,γιά τό βιβλίο.


Ἡ Πελασγική

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ἐνισχύεται ὁ οὐκρανικός στρατός μέ ...LGBT δυνάμεις !

Ξέρετε τί σημαίνει LGBT Οὐκρανίας ;  Χμμ...Δέν νομίζω. Γιά περᾶστε ἀπό τό παρακάτω βίντεο :

Καί ὅλα αὐτά κατά τῶν κακῶν Ῥώσσων πού ὄχι μόνον δέν δέχονται τούς «διαφορετικούς ἀνθρώπους»,ἀλλά τούς κυνηγοῦν τόσο μέ νόμους,ἐπισήμως ὅσο καί ἀνεπισήμως σέ κάθε σοκάκι καί γωνιά ττῆς Ῥωσσίας. 

Αὐτά λέει ἐν ὁλίγοις τό βίντεο καί μέ ὑπερηφάνεια παρουσιάζει κάποια γυναῖκα ( ; ) πού δέν θεωρεῖ τόν εαυτό της βεβαίως γυναῖκα ἀλλά μᾶλλον ἄνδρα ( ; ἴσως καί κάτι ἄλλο ἀπροσδιόριστο,ποιός ξέρει...) καί ἔχει ξεκινήσει μία ἐκστρατεία πρός ἀνεύρεση ἐθελοντῶν μαχητῶν πού ν᾿ἀνήκουν στήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητά τους. 

Ἡ/ὁ  Veronica Lemina διευθύνει ἕνα στρατόπεδο ἀντίστασης διδάσκοντας γκέϊ στρατιῶτες καί δοκίμους τίς βασικές δεξιότητες μάχης πού χρειάζονται γιά νά πολεμήσουν ...

Οἱ φωτό ἀπό τό παραπάνω βίντεο

Καί ἐπεί δή ὡς φαίνεται δέν ἔχουν καταφέρει νά πείσουν πολλούς ἐξ αὐτῶν,σκέφθηκαν καί ἄλλους τρόπους γιά νά τούς ...εὐαισθητοποιήσουν. Λόγου χάριν κάτι σάν τήν κοπέλα πού ξεπροβοδίζει γιά τόν πόλεμο τό ἀγόρι της κι᾿ἐκεῖνο τήν ἐκπλήσσει μέ πρότασιν γάμου ! Ἰδού : 

τό βίντεο τό εἴδαμε ἐδῶ

Ἀλλά εἴπαμε οἱ ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ αὐτά ἐπιβάλλουν. Καί πόσα ἀκόμη χειρότερα μπορεῖ νά ᾿δοῦμε ! 

Ἐμπρός στόν δρόμο πού χάραξε ὁ Ζελένσκυ ! 


Υ.Γ. Καί ἀρκετἀ ἀσχοληθήκαμε μέ ᾿δαὐτους. Πᾶμε γιά ἄλλα... !  

 
Ἡ Πελασγική

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Δύο ὄμορφα τραγούδια,ἀπό μία ὑπέροχη φωνή !

Ἀπό δημοσίευσιν τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου Κώστα,στό ἱστολόγιό του «Διόδοτος»,Ε Δ Ω

Reneé Dominique -What a wonderful World / Can't help falling in💘


Ἐπεί δή ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τέτοια διαλείμματα ...

Εὐχαριστοῦμε Κώστα ! 


Ἡ Πελασγική 

Γιά μία Κοινωνία «Διαφορετική» ἀγωνιᾷ ἡ ΝΤΠ καί τά τσιράκια της...


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έβαλε Drag Queens να διαβάσουν παραμύθια στα παιδιά!

 «Για να συνηθίσουν το... διαφορετικό» 


Πολύχρωμο Σχολείο : Για μια Κοινωνία «Διαφορετική»,ἐδῶ ,ὅπου καί ἄλλα πολλά ...ὡραῖα !!!

 ...η «δραστηριότητα» αυτή οργανώθηκε από την οργάνωση «Πολύχρωμο σχολείο», που υποστηρίζεται από τον δήμο Θεσσαλονίκης...( ἀπό ἐδῶ)

Κάπου ἀλλοῦ,στήν γειτονιά μας, ὅμως : 

 Τουρκία: Η αστυνομία εμπόδισε τη διεξαγωγή του Pride - Πάνω από 200 συλλήψεις

Η ομοφυλοφιλία δεν συνιστά έγκλημα στην Τουρκία, ωστόσο είναι ευρέως διαδεδομένη η εχθρότητα εναντίον της και η αστυνομική καταστολή των παρελάσεων γίνεται όλο και κάθε χρόνο όλο και πιο σκληρή.


Σήμερα ( ἐχθές), Κυριακή, αστυνομικοί με βαρύ εξοπλισμό εμπόδισαν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και απέκλεισαν πολλούς δρόμους στην κοντινή συνοικία Τζιχανγκίρ, όπου επιχείρησαν να συγκεντρωθούν πολίτες. Επίσης τέθηκαν εκτός λειτουργίας μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή.


Οι τοπικές αρχές στην περιοχή είχαν απαγορεύσει όλες τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υπερηφάνειας μεταξύ 20 και 26 Ιουνίου, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημόσιες αναταραχές λόγω των ευαισθησιών της κοινωνίας....πέρυσι ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού χαρακτήρισε ορισμένους φοιτητές "LGBT αποκλίνοντες", ενώ ο Ερντογάν είχε επαινέσει τη νεολαία του κόμματός του λέγοντας ότι δεν είναι "LGBT νέοι"...( ἀπό ἐδῶ)

«İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil...LGBT gençliği değil »

Ὁ «ἡμέτερος» ὅμως,διατυμπανίζει :

«το μίσος, η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην Ένωση μας. Γι αυτό και σήμερα και κάθε μέρα, τασσόμαστε υπέρ της πολυμορφίας και της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ώστε οι μελλοντικές γενιές να μεγαλώσουν σε μια Ευρώπη της ισότητας και του σεβασμού».
Συνεπῶς
... το 2001,  μία μελέτη του University of  Southern California  βρήκε ότι δεκάδες μελέτες πάνω σε παιδιά που μεγάλωσαν με γονείς γκέι, παραποιήθηκαν για πολιτικούς λόγους, με τρόπο ώστε να μην τραβήξουν την οργή των ομοφυλόφιλων ακτιβιστών ή να ενθαρρύνουν την αντι-γκέι ρητορική. Οι υπεύθυνοι της έρευνας, οι καθηγητές  Stacey και Biblarz, πράγματι, δήλωσαν ότι πολλοί μελετητές ανησυχούν ότι εάν προβληθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο προαναφερθέντων κατηγοριών παιδιών, αυτό θα αποτελούσε μία προσβολή προς τους συλλόγους  LGBT, επιτρέποντας στους αντιπάλους της γκέι ανατροφής των παιδιών να χρησιμοποιούν τα  επιστημονικά δεδομένα για να υποστηρίξουν  τις  θέσεις τους.

Πολλοί  μιλούν για LGBT  λόμπι: παρατηρώντας  όλα  αυτά οδηγούμαστε στην σκέψη ότι όχι μόνον υπάρχει, αλλά ότι τώρα πλέον ασκεί πιέσεις σε κάθε σημαντικό τομέα της κοινωνίας. Συμπεριλαμβανομένης  και της  επιστημονικής  κοινότητας...( Ε Δ Ω

Ὅμως : Ἡ Πελασγική

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

« Δέν ξέρεις τί πιστεύει ὁ Κομμουνισμός ; Τέτοιος κομμουνιστής εἶσαι ! »

Ἔτσι γιά νά ξεδώσουμε λίγο ...

Ἐπικό βίντεο !  

Καί γέλιο ὁ Τζούμας !!! 

Μεγάλη μορφή ὁ Κωνσταντῖνος Πλεύρης !!! 


Ἡ Πελασγική

Πού θά πάῃ ...


Μέ «ἀγάπη κι᾿ἐνδιαφέρον» γιά τήν κοινωνία,ἀπό τό ἵδρυμα «Ὠνάσης».  Παλιά ὅμως...διαβᾶστε ἐδῶΚαί βεβαίως κανένας δέν τούς ἔχει ξεφύγει,διότι ἄν τολμήσῃ ... Ἔτσι πλέον ὅλοι μαζύ εἶναι μέλη τῆς : 


Γιά νά ΜΑΘΟΥΝ τί ἐστί ...διαφορετικότητα...Πού θά πάῃ ...


Ἡ Πελασγική 

Γιατί ὁ Κούλης χαίρεται καί χαμογελᾶ ; Διότι αὐτά πού ξεπουλᾶ δέν τοῦ ἀνήκουν ! ! !


οἱ «ὕαινες» τοῦ Eurogroup (φωτό)

Γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν ἐνισχυμένη ἐποπτεία,ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη δέχθηκε μέχρι τέλος Ὀκτωβρίου νά μεταβιβασθοῦν στό Ὑπέρταμεῖο χιλιάδες ἀκίνητα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καί ἄλλων ὑπουργείων,λιμάνια,ὑποδομές ἔως καί τήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἀκροπόλεως !!! 


Κι᾿ἐνῷ ἡ κυβέρνησις πανηγυρίζει,οἱ γερμανικές ἐφημερίδες γράφουν : πρός τί οἱ πανηγυρισμοί. Τίποτε δέν τελείωσε ἀφοῦ μέχρι καί τό 2059 θά εἶστε ὑπό ἐποπτεία ! 

Τά οἰκονομικά,οἰκονομικά ἀλλά ἡ διαφορετικότητα τῶν LGBT [ εἶναι ὁ μῆνας τους,εἴπαμε] ,κορώνα στό κεφάλι τοῦ Eurogroup,κυριολεκτικῶς ! ( φωτό)

...Η αποχώρηση από την εποπτεία δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η παρακολούθηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφού θα συνεχιστεί μέχρι το 2059 , δηλαδή μέχρι η χώρα να αποπληρώσει το 75% των δανείων που έλαβε βάσει των μνημονίων. Ωστόσο, η οικονομία θα περάσει σε ένα στάδιο απλής μεταπρογραμματικής παρακολούθησης παρόμοια με αυτή που ακολουθείται σήμερα στην Ι. Χώρα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία ενώ αξιολόγηση της πορείας της θα γίνεται κάθε έξι μήνες, αντί κάθε τρίμηνο που ίσχυε μέχρι σήμερα...
...Ταυτόχρονα όμως θα οριστικοποιηθεί ο «οδικός χάρτης» των προαπαιτούμενων που θα πρέπει να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, μία έως τον Αύγουστο και μία έως τα τέλη Οκτωβρίου...
...Για το Φθινόπωρο η αξιολόγηση έχει συντάξει μια λίστα με 22 σημεία που σχετίζονται με ό,τι έχει απομείνει από παλαιότερες δεσμεύσεις . Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, η πρόοδος στο clawback, το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο φορέας εκμετάλλευσης ακινήτων, το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, οκτώ κινήσεις στο «μέτωπο» των ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ......
( ἀπό ἐδῶ)

Συμπέρασμα :


Καί ἐάν ἀναρωτιέσαι μέ ποιό δικαίωμα ξεπουλοῦν τήν χώρα σου καί ὅ,τι σ᾿αὐτήν ὑπάρχει ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀκριβῶς στό σημεῖο πού αἰτιολογεῖ τό πόσο κορόϊδο εἶσαι. Μέ τό δικαίωμα πού διά τῆς ψήφου σου παίρνουν. 

Εὐχαριστοῦμε γιά τό βίντεο τήν "Νέμεσις" μέ τό σχόλιο ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ποιοί αὐξάνουν τίς περιουσίες τους ; Αὐτοί πού ψηφίζετε,200 χρόνια,κορόϊδα ! ! !


....Η σύζυγός του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δήλωσε εισοδήματα 39.245,69 εκ των οποίων τα 30.000 ευρώ από ακίνητα.
 Όσον αφορά στις καταθέσεις ο πρωθυπουργός δήλωσε καταθέσεις 8.500 ευρώ και 111,21 δολαρίων σε ελληνικές τράπεζες ενώ η σύζυγός του δήλωσε 177.712,91 δολάρια Η.Π.Α σε ελληνικές και γαλλική τράπεζα και 348.967 ευρώ σε ελβετική και ελληνική τράπεζα. 
 Σε ότι αφορά την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του ζεύγους Μητσοτάκη ( 40 ἀκίνητα), αυτή έμεινε ίδια με καταγραφές καλλιεργειών σε Χανιά και Κυκλάδες, διαμερίσματα στη Σούδα, μια μονοκατοικία στη Γλυφάδα, μία στην Τήνο, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα ενώ η κα Γκραμπόφσκι δηλώνει και μονοκατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΑΚΙΝΗΤΟ 29 ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ( ἐπιφάνεια σέ m2) 2.000,00 ὅροφος κτίσματος 1ος ἐπιφάνεια κυρίων χώρων σέ m2 520, ἔτος κατασκευῆς 1960 ἔτος κτήσης 1978 φωτό)

Καλά ἄν ἡ Μαρέβα εἶναι μικρότερη ἀπό τόν Κούλη ( γεν. 1967) τό ἀκίνητο πού δηλώνεται ὅτι ἔχει ἀποχτήσει τό 1978,πῶς στό καλό τό ἀγόρασε ἕνα ἀνήλικο ; !!! Βρέ,μπάς καί κρύβει καμμιά 10ετία ; Χάχάχά ! Κατάλαβες ἡ ἐγγονή τοῦ ...πολωνοῦ Mateusz Bronislaw Grabowski !   

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Α΄)

Ἀπό τήν σελίδα τοῦ Μηταράκη στό φ/β ( ἐδῶ). Διαβάζουμε σχετικῶς ( ἀπό ἐδῶ) : Το αρχοντικό της οικογένειας Μηταράκη ενοικιάστηκε το 1917 από τον Γεώργιο Παπανδρέου και τη Σοφία Μινέικο, όταν ο πρώτος ορίστηκε ως Γενικός Διοικητής Αιγαίου με έδρα τη Χίο...Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου 1919 σε αυτό το σπίτι, γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου... Όταν έγινε στην θέση του τό Ξενία Χίου,η οικογένεια μετακομίζει στον Κάμπο, γράφοντας τη δική της ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες αστικές οικογένειας της Χίου ...

τό ἀρχοντικό τοῦ συζύγου τῆς ἀδελφῆς τοῦ Μηταράκη ( Ρούθ Μπενζονάνα ),Μπενζονάνα Ζάν Ζάκ, στόν Κάμπο Χίου. ( ἐδῶ) Διότι εἴπαμε,δέν εἴμαστε ὅποιοι κι᾿ὅποιοι...

Τό 2013 ὁ Μηταράκης δήλωνε πώς διέθετε πέντε ἀκίνητα καί μία ἀγορά ἀκινήτου στό Λονδίνο,το 2010, 139 τμ, έναντι 1.319.023 ευρώ. Στήν πρόσφατη δήλωσιν τά ἀκίνητα διπλασιάστηκαν μέσα σέ 8 χρόνια,φθάνοντας τά 11. Σέ Σιθωνία,Δελφούς,Ἀθήνα καί Λονδίνο. Ὁ ἐκ Χίου Μηταράκης...

 Καί αὐτός ἀπό τό σόϊ Μπενάκη; ! ! !

Οἱ Δρακογενιές (Μπεν-άκης)

Δρακογενιές ( Καλαμάτα,Μπέν-ος,Μηταράκης) 

Δεσμοί πού δέν λύνονται οὔτε κόβονται ! Δεσμοί αἵματος...

Ἡ ἐξουσία τῶν δράκων !

Φαμίλια Α.Ε. ἤ ἀλλιῶς ...δρακογενιές !

Μία μεγάλη ἱστορία ΕΞΟΥΣΙΑΣ !!! 


Ὁ Δημήτριος Μάξιμος,τό Μέγαρο καί οἱ δημοκράταροι πού τό τιμοῦν ! ! ! 

Ἡ 47χρονη Γεωργία Μαρτίνου,κόρη τοῦ Ἀθανασίου Μαρτίνου καί τῆς Μαρίνας Boftzoka,βουλευτής τῆς νουδου. Μόνον αὐτή εἶναι ἰδιοκτήτης 114 ἀκινήτων ! Ἀπό τό Κολλέγιο Ἀθηνῶν βγῆκε ΚΑΙ αὐτή...

Η Γεωργία Μαρτίνου έχει συνολικά εισοδήματα περίπου 430 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία της πηγής των εισοδημάτων αυτών προέρχεται από ακίνητα και ανέρχεται στο ποσό των 390 χιλιάδων ευρώ. Στο πόθεν έσχες της κας Μαρτίνου υπάρχουν 114 καταγραφές ακινήτων. Δηλώνονται ακόμη καταθέσεις σε εφτά τραπεζικούς λογαριασμούς όπου τα συνολικά ποσά που καταγράφονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανέρχονται σε περίπου 300 χιλιάδες ευρώ.

Μέ πληροφορίες γιά τά πόθεν ἔσχες,ἐδῶ,ἐδῶ,

Πόσο κουραστικό εἶναι νά διαπιστώνῃς πώς ὅλοι μαζύ συνδέονται,μέ τόν ἕνα ἤ ἄλλο τρόπο. Πόσο κουραστικό εἶναι νά τούς βλέπῃς νά ἔχουν τά πάντα στά χέρια τους,χρῆμα,ἀκίνητα,ἐξουσία...

Καί τό χείριστο ὅλων : Πόσο κουραστικό εἶναι νά βλέπῃς αὐτό τόν λαό νά συνεχίζῃ νά τούς παρέχῃ τήν ἐξουσία ἀκατάπαυστα ἐδῶ καί 200 χρόνια...


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Ὁ κόσμος τῆς ἐξαπατήσεως τῶν Ἰλλουμινάτι

 

(αριστερά, Max Warburg, 1867-1946, ο μυστηριώδης καμπαλιστής τραπεζίτης που βοήθησε τον ιθύνοντα νού της Ρωσικής Επανάστασης και του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.)

Με δίδαξαν ότι ο κομμουνισμός ήταν η  «κρατική ιδιοκτησία» και ανατροπή της καπιταλιστικής τυραννίας, και όχι πώς ορισμένοι καπιταλιστές έκλεψαν τον πλούτο άλλων καπιταλιστών ενώ προσποιούνταν ότι υπερασπίζονταν την εργατική τάξη.

Αυτή είναι η «μαγεία» τους, δηλαδή ο δόλος ή το ψέμα , δηλαδή ο COVID, είναι εύκολο όταν είστε κύριοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των γιατρών και των πολιτικών.

 Τα έγγραφα της Γερμανικής Μυστικής Υπηρεσίας έδιναν εντολή στους Μπολσεβίκους «καταστρέψτε τους Ρώσους καπιταλιστές όσο θέλετε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταστροφή των ρωσικών επιχειρήσεων».

(Αυτή είναι μια ενημέρωση ενός σημαντικού άρθρου, "The Illuminati World of Make-Believe" που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2007.)

Του Henry Makow PhD 

Αν ρωτούσατε τον Τζένγκις Χαν για τη φόρμουλα του για την κατάκτηση του κόσμου, θα περίμενε κανείς να ακούσει η "συντριπτική δύναμη" ή ο "τρόμος". ΔΕΝ θα περίμενες να ακούσεις, "Κάντε το πιστευτό. "( "Make-believe" )  " Ποιος είναι αυτός ο τύραννος; Ο Γουόλτ Ντίσνεϋ

Ωστόσο, στο Πρώτο Πρωτόκολλο των « Πρωτόκολλων των Πρεσβυτέρων της Σιών », ο συγγραφέας λέει τρεις φορές, το παρασύνθημά μας είναι «κάνε πιστευτή την Ισχύ». 

( ...Τι συνεκράτησε τα άγρια θηρία, τα οποία ονομάζομεν ανθρώπους; Τι τους καθωδήγησεν έως τώρα; Κατά την έναρξιν της κοινωνικής τάξεως οι άνθρωποι υπετάχθησαν εις την κτηνώδη και τυφλήν ισχύν, αργότερα εις τον νόμον, όστις δεν είναι παρά η ίδια ισχύς, αλλά μεταμφιεσμένη. Συμπεραίνω εκ τούτου, ότι συμφώνως προς τον νόμον της φύσεως, το δίκαιον είναι εν τη ισχύ....ἀπό Πρωτόκολλο 1)   

Το "Make-believe" είναι η καμπαλιστική μαγεία ( Magick)  των Illuminati. Το Magick είναι απλώς εξαπάτηση ή ψέματα , κάτι που είναι πολύ εύκολο να το κάνεις όταν έχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους αναλόγους καθοδηγητές.

Ο κακός μάγος Aleister Crowley όρισε τη Μαγεία ως «η επιστήμη και η πράξη της πρόκλησης αλλαγής να συμβεί σύμφωνα με τη θέληση... κάθε θελημένη αλλαγή στον εαυτό μας ή στο περιβάλλον μας είναι Μαγεία».

Με άλλα λόγια, το Magick αναδιαμορφώνει τον κόσμο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Οι Illuminati είναι μάστορες στη χρήση ψευδών προσχημάτων για να το κάνουν αυτό. Η πραγματικότητά μας είναι σε μεγάλο βαθμό το μαγικό τους ξόρκι.

Τελικά το παρατήρησα όταν διάβασα  το «The Truth About the Slump» (1931) του A.N. Field.( Ἄρθουρ Νέλσων Φήλντ

Η επανάσταση των Μπολσεβίκων απεικονίστηκε ως μια εξέγερση ισότητας. Στην πραγματικότητα, οι Εβραίοι τραπεζίτες Illuminati τη χρηματοδότησαν για να κατασχέσουν τη ρωσική βιομηχανία . (σελ. 62-72)

 Έγγραφα της Γερμανικής Μυστικής Υπηρεσίας ανέθεσαν στους Μπολσεβίκους «μπορούσαν να καταστρέψουν τους Ρώσους καπιταλιστές όσο ήθελαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να επιτραπεί η καταστροφή των ρωσικών επιχειρήσεων».


Η Γερμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα έστειλε στους Μπολσεβίκους περισσότερα από 60 εκατομμύρια ρούβλια. Τα έγγραφα 10 και 11 μεταξύ των τραπεζιτών και των Μπολσεβίκων «δίνουν μια πλήρη σύνοψη των όρων με τους οποίους οι γερμανικές τράπεζες μετά τον πόλεμο επρόκειτο να ελέγχουν τη ρωσική βιομηχανία». (σελ. 69)

Φυσικά ο επικεφαλής της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας Max Warburg, ο αδερφός του προέδρου της Federal Reserve των ΗΠΑ, Paul Warburg, ήταν πίσω από αυτό. Εδώ μιλάμε για διεθνείς τραπεζίτες και τους συναδέλφους τους.

Τά 5 ἀδέλφια Warburg :  Paul, Max και  Aby Warburg,καθιστοί, όρθιοι είναι οι Felix και Fritz Warburg   Οικογένεια Warburg

ΑΥΤΑΠΑΤΗ

Με δίδαξαν ότι ο κομμουνισμός ήταν «δημόσια ιδιοκτησία» και η ανατροπή της καπιταλιστικής τυραννίας. Δεν με έμαθαν ότι ο κομμουνισμός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι καπιταλιστές έκλεψαν τον πλούτο άλλων καπιταλιστών ενώ παρίσταναν ότι υπερασπίζονταν την εργατική τάξη. 

Οι διεθνείς τραπεζίτες χρησιμοποίησαν χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για να χρηματοδοτήσουν τόσο την επανάσταση των Μπολσεβίκων όσο και την ΕΣΣΔ. ( Συλλογικές Ομιλίες του Κογκρέσου Louis T. McFadden, Πρόεδρος, Επιτροπή Τραπεζών της Βουλής, σελ. 397.)  

Ο Τρίτος Βαρώνος Ρότσιλντ ήταν σοβιετικός πράκτορας  και το μισό βρετανικό κατεστημένο ( ἐλίτ πού ἐξουσίαζε τήν Βρετανία) ήταν σοβιετικά περιουσιακά στοιχεία .

Τι θρίαμβος ήταν ο "κατασκευασμένος" κομμουνισμός! Σκεφτείτε τα εκατομμύρια των ιδεαλιστών που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτή τη φάρσα. Σκεφτείτε τα εκατομμύρια που πέθαναν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν οι ίδιοι τραπεζίτες χρηματοδότησαν τον Χίτλερ για να κρατήσει τον Στάλιν στη σειρά  Σκεφτείτε τα τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν στον Ψυχρό Πόλεμο «Κάντε το πιστευτό» 

Σκεφτείτε πόσα ελάχιστα μαθαίνουμε στη Δύση για τις φρικαλεότητες του Στάλιν ή του Μάο σε σύγκριση με του Χίτλερ. (Δείτε το "The Other Side of Holocaust Denial")

Αν ο κομμουνισμός ήταν ένα τέχνασμα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε σημαντικό ιστορικό γεγονός και πολιτιστική τάση στη σύγχρονη Δυτική Ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας του «κοσμικού ουμανισμού και του μοντερνισμού», είναι επίσης προϊόντα «κατασκευής».

Αν μπορούσε να αποκαλυφθεί η κομμουνιστική απάτη, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και ο «Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας» θα φαντάζουν λεπτομέρειες...

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ 

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θεσπίζουν την παγκόσμια δικτατορία τους για λογαριασμό του εβραϊκού λαού. Αυτό είναι λογικό αφού οι ίδιοι τραπεζίτες (Rothschild, Schiff, Warburgs κ.λπ.) ήταν οι επίσημοι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας.

Χρηματοδότησαν τις περισσότερες εβραϊκές οργανώσεις και πολιτικά κινήματα όπου οι Εβραίοι είναι εξέχοντες. Αντίθετα, αρνήθηκαν τη χρηματοδότηση και τη δημοσιότητα σε ανταγωνιστικές εβραϊκές ομάδες. 

Louis B. Marshall ( φωτό)
Louis B. Marshall, (1856-1929) ο σύμβουλος των τραπεζιτών Kuhn Loeb ( σημ. Πελ.  καί εἷς ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς  (AJC), ἐπίσης οἰκολόγος,ὑπερασπιστής τῶν μειονοτήτων κ.λπ. ἐδῶ)έγραφε σε μια επιστολή με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 1918, «Ο σιωνισμός δεν είναι παρά ένα περιστατικό ενός εκτεταμένου σχεδίου: είναι απλώς ένα βολικό μανταλάκι στο οποίο μπορείς να κρεμάσεις ένα ισχυρό όπλο».

Ώ, πώς θα αντιδρούσαν οι Εβραίοι που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε μια «εθνική πατρίδα» σε αυτή την είδηση; Ή στην πληροφορία ότι το νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είναι γεμάτο με μασονικούς συμβολισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη;

Υπενθυμίζοντας ότι η «ισχύς» είναι το άλλο μισό της φόρμουλας, η επιστολή του Μάρσαλ τελείωνε με μια απειλή προς τους μη Σιωνιστές Εβραίους: «Όλες οι διαμαρτυρίες που μπορούσαν να κάνουν θα ήταν μάταιες. Ακόμα κι αν ήμουν διατεθειμένος να πολεμήσω τον Σιωνισμό, θα εκμηδενιζόμουν ένεκα των αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν».

Αυτή η επιστολή απευθυνόταν στον Max Senior, έναν επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Marshall να μιλήσει ενάντια στον Σιωνισμό (ο Marshall υποδυόταν τον αντισιωνιστή.)

Η απειλή είναι ενδεικτική των γκανγκστερικών τακτικών που χρησιμοποιούν οι Σιωνιστές κατά της εβραϊκής κοινότητας. Ο Senior αντέδρασε γρήγορα. Απάντησε στον Μάρσαλ στις 30 Σεπτεμβρίου 1918:

«Αποκηρύσσω κάθε σχέση για εθνικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς ή πολιτιστικούς λόγους, με την «εθνική πατρίδα των Εβραίων στην Παλαιστίνη». Είδαμε πόσο αποθαρρυντική ήταν μια διχασμένη πίστη στους Γερμανούς σε αυτή τη χώρα. Δεν προσποιούμαι ότι γνωρίζω την εσωτερική πολιτική ιστορία και τις περιπλοκές της πολιτικής για τις οποίες υπαινίσσεστε...Δεν πρέπει να σιωπήσω καμία από τις απειλές που αναφέρετε... Θεωρώ ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τον Εβραίο βρίσκεται στη σιωπηλή αποδοχή των σιωνιστικών αξιώσεων. » (L. Fry,  Waters Flowing Eastward , σελ.55)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο κομμουνισμός και ο σιωνισμός είναι απλώς «περιστατικά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο» για τη δημιουργία μιας «παγκόσμιας κυβέρνησης» δικτατορίας αφιερωμένης στον Εωσφόρο που διευθύνεται από τους κεντρικούς τραπεζίτες .

Το «ισχυρό όπλο» είναι η ενέργεια του οργανωμένου Εβραϊσμού που βοηθά στην ανατροπή της χριστιανικής βάσης του Δυτικού Πολιτισμού και στην εγκαινίαση της «Νέας Εποχής».

Ο κομμουνισμός είναι σατανικός. Το έμβλημά του, το πεντάκτινο αστέρι, είναι σατανικό. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ζητά την καταστροφή της οικογένειας, του πολιτισμού, της επιστήμης και της θρησκείας (αθεϊσμός), τη δήμευση της περιουσίας και της κληρονομιάς, τον έλεγχο της επικοινωνίας και τη δικτατορία.  Ωστόσο, έχει γίνει ανεκτός και μάλιστα δοξασμένος.

ἀπό ἐδῶ 


Ἡ Πελασγική