" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Γ΄)Ὅταν ὁ Σαμαρᾶς ἔλεγε τό ἀλήστου μνήμης : Μακάρι νά εἶχε ἡ Ἑλλάδα ἄλλους δέκα Παπασταύρου,ποῦ νά ξέραμε ἐμεῖς τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε ! Ποῦ νά πάῃ ὁ νοῦς μας πώς τό Παπασταύρου δέν ἐσήμαινε ἐπ᾿ἀκριβῶς τό συγκεκριμένο ἐπίθετο ἀλλά τήν συγκεκριμένη οἰκογενειακή ῥίζα...Μήν μέ ἐρωτᾶτε συνεχῶς τά ἴδια,δέν μπορῶ νά ἐπαναλαμβάνομαι...Γνωρίζετε πλέον,ἀπό ποῦ προέρχονται ὅλοι αὐτοί πού μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπον,ἀλλά πάντα,τρόπος ἄμεσα συνδεδεμένος μέ τήν ἐξουσία,βρίσκονται σέ θέσεις οἱ ὁποῖες ἐλέγχουν τίς δικές μας ζωές εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι...

Καί ποῦ νά πάῃ ὁ νοῦς μας,πώς αὐτό τό ὄνομα βρίσκεται ἀκόμη καί πίσω ἀπό τόν Δοξιάδη...! Τόν Ἀπόστολο Δοξιάδη,πού τελευταίως μᾶς προέκυψε ἕνας ἀκόμη ἐξουσιαστής καί μάλιστα σ᾿ἕναν ῥόλον πού δέν ἀπέχει καί πολύ ἀπό τό νά χαρακτηρισθῇ «προδοτικός»...


Ἀπόστολος Δοξιάδης,ἡ ἐπιλογή τοῦ Κούλη γιά μία Ἑλλάδα πολύ-πολιτισμική= ἰσλαμική (ΕΔΩ)
Λοιπόν,ἡ α΄ἐξαδέλφη τοῦ Δοξιάδη,κόρη τοῦ θείου του Θωμᾶ,ἡ Μαργαρίτα Δοξιάδη,παντρεύεται τόν Παπασταύρου Δημήτρη,υἱό τοῦ Ἰάσονος Παπασταύρου καί τῆς Σφακιανάκη Ἐλένης. Ἀδελφός τοῦ Δημήτρη,ὁ Παναγιώτης εἶναι ὁ πατέρας τοῦ γνωστοῦ μας Σταύρου Παπασταύρου,ἀπό τόν γάμο μέ τήν Λεβῆ Μπριγκίτε (ἐδῶ). 


Παπασταύρου Παναγιώτης-Μπριγκίτε Λεβῆ.ἐξαδέλφια (ἀπό γάμο α΄ἐξαδέλφης) τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη
Συνεπῶς ὁ Ἀπόστολος Δοξιάδης εἶναι θεῖος τοῦ Σταύρου Παπασταύρου,ἐξ ἀγχιστείας μέν ἀλλά συγγένεια δέ. Καί ἀφοῦ οἱ Μοάτσοι εἶχαν συνάψῃ οἰκογενειακούς δεσμούς μέ τούς Πλουμιδάκηδες ἤτοι Βενιζέλους-Μητσοτάκηδες,οἱ ἴδιοι δεσμοί συνδέουν καί τούς Παπασταύρους καί τούς Δοξιάδηδες. Δῆλα δή, οἰκογένεια...Παπασταύρου (οἰκογενειακῶς) καί πασῶν τῶν ἐξουσιῶν !

Παπασταύρου- Μοάτσου-Μητσοτάκης-Λεβῆ-Κιοσέογλου: Μία μεγάλη οἰκογένεια τελικῶς !


Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός !


Καί νομίζετε πώς σταματᾷ ἐδῶ; Λάθος ! Γιά δεῖτε τήν συνέχεια...

Ἡ ἄλλη κόρη τοῦ Θωμᾶ Δοξιάδη,τοῦ θείου τοῦ Ἀποστόλου,ἡ Εἰρήνη,πατντρεύεται ἀπό τήν γνωστή οἰκογένεια ἐφοπλιστῶν,Λαιμοῦ,τόν Νῖκο. Ὁ υἱός τους Φίλιππος παντρεύεται τήν Γουλανδρῆ Μαριάννα. Μήπως θυμᾶστε ποιός ἄλλος ἔχει οἰκογενειακούς δεσμούς μέ τήν οἰκογένεια Λαιμοῦ; Ναί,ὁ τσυριζαῖος Σκουρλέτης ! Ἀπό τήν μητέρα του οἱ δεσμοί ! Αὐτός ὅμως βγῆκε ...ἐπαναστάτης καί «ξέκοψε»,λέει,τούς δεσμούς μέ τά ὑψηλά κοινωνικά στρώματα...! Τί μᾶς λές,μωρέ; Κάτι σάν τόν «ἐρασιτέχη» ἐπαναστάτη Δοξιάδη καί έσύ; Καί ἐσύ,πού οὔτως ἤ ἄλλως, στήν ἴδια οἰκογένεια βρίσκεσαι...

Τό τρίτο παιδί τοῦ θείου Θωμᾶ Δοξιάδη,ὁ υἱός Ἀπόστολος,παντρεύεται τήν Χριστίδη Μαρία. Αὐτός,ὁ πρώτος ἐξαδέλφος τοῦ συνεργάτη τοῦ Κούλη,Ἀποστόλου,ἀποκτᾶ δύο παιδιά,ἕνα ἀγόρι καί ἕνα κορίτσι.Ἐν προκειμένῳ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ κόρη,ἡ ἀνηψιά τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,ἡ Σοφία Δοξιάδη ἡ ὁποία παντρεύεται ποιόν λέτε; Χά ! ! !  Τόν Στέλιο Ζαββό ! ! ! Ναί βρέ,τόν κουμπάρο τοῦ Σόρρος ! ! ! Ὁ Σόρρος,ἦταν ὁ κουμπάρος στόν γάμο τοῦ Στέλιου Ζαββοῦ καί τῆς Σοφίας Δοξιάδη. 

Λές νά ἀναρωτιόμαστε,ἀκόμη,ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ ...εὐαισθησίες τοῦ Δοξιάδη γιά τά ...ἀσυνόδευτα «προσφυγόπουλα» ; Ἤ μήπως γιατί τόν ἐπέλεξε ὁ Κούλης;    Ἀπό ποῦ νά σωθοῦμε; Φίδια παντοῦ ! ! !


Διότι καί ἕνας,Ζαββός,μπορεῖ νά μᾶς ...ἀποσώσῃ ...

Ὁ ἀδελφός τῆς Σοφίας Δοξιάδη,ὁ Θωμᾶς,παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Ἀντσακλῆ,τήν Μαρίνα. Ἀδελφή τῆς Μαρίνας εἶναι ἡ Ἀλεξία Ἀντσακλῆ,ἡ ὁποία εἶναι παντρεμένη μέ τόν υἱό τοῦ Βαρδῆ καί τῆς Μαριάννας Βαρδινογιάννη,τόν Νῖκο. Πῶς εἴπατε; καλά ἀφῆστε το...


Στην Πάτρα με την σύζυγό του Ζέττα και τις κόρες του Αλεξία Βαρδινογιάννη και Μαρίνα Δοξιάδη, ο Αριστείδης Αντσακλής- Αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας

Καί κῦττα νά δῇς,πώς πληθαίνουν τά ὀνόματα στήν ἴδια οἰκογένεια : Μοάτσος-Βενιζέλος-Μητσοτάκης-Λεβῆ-Παπασταύρος-Δοξιάδης-Σκουρλέτης-Κοντογιαννόπουλος-Ζαββός ἀκόμη καί οἱ Βαρδινογιάννηδες  ! Καί ἔχει μάκρος τό κουβάρι...Ἕνα κουβάρι τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχή ἔχει πολύ συγκεκριμένη ῥίζα ἀλλά τό μάκρος του ...ἀτελείωτον ! Διότι δέν εἶναι μόνον ἡ πολιτική ἐξουσία,ἐννοεῖται...


Ἐλευθέριος Μπενί-Σελόν,Ἀπόστολος Δοξιάδης καί στό μέσον ἐπαναπατρισθείς πρόσφυγας μέ γούνινο παλτό (νά μπορούσαμε νά βροῦμε καί τό ὄνομά του...) -φωτό-
Ὁ παποῦς τοῦ Ἀποστόλου.Δοξιάδης Ἀπόστολος,ἀπό τήν Στενήμαχο τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας,σημερινό Ἀσένοβγκραντ Βουλγαρίας,ὁ ὁποῖος ἦρθε πρόσφυγας στήν Ἑλλάδα (λές οἱ εὐαισθησίες τοῦ Ἀποστόλου νά βροῦν τήν ...αἰτιολογία τους ; !). Ἦταν παντρεμένος μέ τήν Μεζεβίρη Εὐανθία.ἀπό τήν ἀρχοντική οἰκογένεια Μεζεβίρη στήν Στενήμαχο. Ἀπό τήν οἰκογένεια αὐτή ὁ ναύαρχος Μεζεβίρης Γρηγόριος. Ὁ ναύαρχος Μεζεβίρης εἶχε παντρευτῇ ἀπό τήν οἰκογένεια Ἀγέλαστου (Χῖος) τήν Μαργαρίτα.

Ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα,ὁ παπποῦς Δοξιάδης,ἡ πολιτική του ἀνέλιξις ἦταν ῥαγδαία ! 

Στις κυβερνήσεις Χαραλάμπη, Κροκιδά και Γονατά κατά την περίοδο 1922 - 1924 διετέλεσε υπουργός περιθάλψεως, ενώ στην τελευταία ανέλαβε το νέο υπουργείο Πρόνοιας και Αντίληψης, το οποίο συγκέντρωνε όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δημοσίας υγείας από τα υπόλοιπα υπουργεία. Το 1924 έλαβε μέρος στην Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου στη θέση υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως.Το 1928 ανέλαβε το υφυπουργείο Υγιεινής στην κυβέρνηση Βενιζέλου και το 1932 εξελέγη αριστίνδην γερουσιαστής. Την περίοδο 1924 - 1932 χρημάτισε πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ.(ἐδῶ)


Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Α΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Β΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Δ΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Ε΄)


Ἡ Πελασγική

17 σχόλια:

 1. Αποδεικνυεται περαν πασης αμφιβολιας οτι οι μετα βδελυγμιας εναντιοι του BLUT UND BODEN των ναζιστων εφαρμοζουν αυτο κατα γραμμα για την επικρατηση τους!!! Επιγαμιες και προσκτησεις περιουσιων και κρατικων ποστων μεχρι να σβησει ο Ηλιος!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς,ἀγαπητέ Θαλῆ ! Καί βεβαίως τό μότο «Αἷμα καί Οἰκογένεια» δέν εἶναι τῶν ναζιστῶν.Ἐκεῖ ἁπλῶς ξανά-χρησιμοποιήθηκε. Τῶν ποίων εἶναι,δέν χρειάζεται νά τό λέμε συνέχεια.Ἀποτελεῖ πλέον ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ! Πάρα,μά πάρα πολύ παλαιόν ...

   Καί θά χρησιμοποιεῖται,ὅπως ἀκριβῶς τό γράφεις : Μέχρι νά σβήσῃ ὁ Ἤλιος !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Θαλῆ !

   Διαγραφή
  2. Καί οἱ ναζιστές ΔΙΚΟΙ τους ἦταν,ἐννοεῖται...

   Διαγραφή
  3. Εννοειται!!!Απ αυτους αλλωστε χρηματοδοτηθηκαν και οχι μονον!!

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Παντοῦ βρίσκονται αὐτοί !Οἱ βενιζελικοί μέ ῥίζα Μοάτσου...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Και πρόσεξε κάτι φοβερό. Άνθρωπος έμπιστος και σωματοφύλακας του Γεωργίου Παπανδρέου ( του γέρου) ξέρεις ποιος ήταν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O πατέρας του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου!

   Διαγραφή
  2. Ἄ,ναί ! Ὁ ἀστυνομικός ἀριστερῶν πεποιθήσεων,πατέρας τοῦ Μάκη...Ἀπό ἐκεῖ πού ...οἰκονόμησε τά ψυχολογικά του προβλήματα ὁ Μάκης...

   Ναί !

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ ! Εἶδες πόσο «κοντή» μνήμιν ἔχουμε;...! ! !

   Διαγραφή
 4. Τό ἔψαξα,ἀλλά ἐπ᾿ἀδίκῳ...

  Δέν θά ἐκπλαγῶ νά ἦταν κάποιος Παπασταύρου...Διότι ἕνας Μάκης Παπασταύρου ἦταν ἀπό τούς πιό στενούς τοῦ παπανδρέα...Ἀπό τά Καλάβρυτα κι᾿αὐτός...

  Αὐτά τά Καλάβρυτα...

  Πές μας ἀγαπητέ τό ὄνομα εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ...ὅλα !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτοί είναι οί εξουσιαστές μας. Αυτοί μάς βόσκουν όπως τά πρόβατα. Αυτοί αντικαθιστούν τούς θεϊκούς βοηθούς τού Θεού ή κατά τήν χριστιανική θρησκεία , τούς αγγέλους πού πρόσεχαν τόν κόσμο κατά τήν προηγούμενη φορά τού σύμπαντος. Είναι μιμητές πού θέλουν νά γίνουν Θεοί στήν θέση τού Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἡ φιλοσοφική προσέγγισις τοῦ θέματος,θά μποροῦσε νά εἶναι αὐτή.
  Ὅμως πολύ «ψιλά γράμματα»,ἀγαπητή Σοφία ! Πολύ ψιλά...!

  Παρ᾿ὅλα αὐτά ἡ σειρά πού ἔχεις ξεκινήσῃ εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσα !

  http://filosofia-erevna.blogspot.com/2019/11/blog-post_26.html

  Ἄν τε,νά μελετήσουμε καί κάτι τῆς προκοπῆς,ὅπως λέει ὁ Διηνέκης :

  Ας μελετήσουμε τώρα και κάτι τής προκοπής...http://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/11/blog-post_49.html

  Καλησπέρα ἀγαπητή Σοφία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ο ζαβος ηταν ο κουμπαρος του σορρος με την μικρη κατα 40 χρονια καινουργια `'συντροφο`'..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Τραιανου εχει γραψει,πως,Παντα ¨γεννα` ΉΓΕΤΕΣ¨η κρητη η πελοπονησος η ηπειρος...ΜΑ ΠΟΤΕ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
  Μια φορα ΄ΓΕΝΝΗΣΕ' εναν κουφο απο το κουπκιοι ,..εναν αχρηστο ανωμαλο συνοδο του Εφταξια..Αυτους ¨γεννουσε`' ,γιατι αυτους ηθελε να γεννηθουν η ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ,
  Ο Τραιανου ειναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΛΙΔΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.
  Αυτος μας "ανοιξε΄τα ματια,αυτος γνωριζει ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θυμαται κανεις την "περιπετεια" της βασιας με τον αποστολο??
  Τον ειχε κατηγορησει πως φορουσε φουστανια και εκανε "τσαρκες" με μικρα...
  Στο τελος βρεθηκε κατηγορουμενη πως ηθελε να τον σκοτωσει και ειχε βαλει πληρωμενους...
  Βρωμα και σαπιλα ,που αρρωστησε τον κοσμο..Αυτη η βενιζελικη αιδστακτη συμμορια,πρεπει σιγουρα να εχει εβραικο αιμα.Μονο αυτοι εχουν τοσο καλη σχεση με την πορνεια την διαφθορα ,και την ανηθικοτητα,και μονο αυτοι τηρουν το φωναζει ο κλεφτης για να ντραπει ο νοικοκυρης.΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είδες το Ζαββό ;

  https://twitter.com/AHatzisavvas/status/1707013846412509662

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί νά πρωτοδῇ κανείς ; Εἴπαμε ὅλοι μία οἰκογένεια καί ὡς οἰκογένεια διαχειρίζονται ἀναλόγως καί τίς ...ἐπιχειρήσεις τους. Πρωτίστως ὅμως εἶναι οἱ βασικοί διαχειριστές τῆς ἐξουσίας. Παντός εἴδους ἐξουσίας...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή