" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Διαγραφή πού δέν δημιουργεῖ προβλήματα,Κούλη; Γιά τά μάτια τοῦ Σόρρος,ναί !


Πρό 8ετίας ὁ Κούλης εἶχε ἄλλη ἄποψιν γιά τίς διαγραφές :

Μητσοτάκης: «Οι διαγραφές στην ΝΔ δημιουργούν, δεν λύνουν προβλήματα» 

 «Πιστεύω ακράδαντα, και το πιστεύω από παλαιά, ότι οι διαγραφές δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν

Ὅταν ὅμως πρόκειται γιά τά μάτια τοῦ Σόρρος,ἀλλάζει τό πρᾶγμα. Μᾶλλον,ἡ διαγραφή ἐπιβάλλεται !


«Τη διαγραφή του κου Σαντετσίδη Ιωάννη του Χαραλάμπους από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και την απώλεια των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν από αυτήν», αποφάσισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Στεργίου.(ἐδῶ)


Καί ἐσύ,βρέ ἄνθρωπε,τί νόμιζες πώς εἶναι ἡ νουδου; Κόμμα Ἑλληνικόν ; Κόμμα Ἐθνικόν; Δέν βρέθηκε κανείς νά σέ πληροφορήσῃ γιά τούς ὑπηρέτες τῆς ΝΤΠ ; Γιά τό μαγαζάκι καί τούς ὑποτακτικούς τοῦ Σόρρος;

Ὑφυπουργός Κούλη,ὁ ἀδελφός τοῦ κουμπάρου τοῦ Σόρρος,Γεώργιος Ζαββός :Διότι καί ἕνας,Ζαββός,μπορεῖ νά μᾶς ...ἀποσώσῃ ...

Πᾶνε κόντρα στά σχέδια τοῦ σόρρος

Λένε τέτοια πράγματα; Καί κυρίως τά γράφουν; Δέν ἔχεις ἀκούσῃ πού λένε : Τά λόγια πετοῦν τά γραπτά μένουν;
Πῶς τό ἔγραψες; Κάποιοι; Καί ὁ ἀρχηγός σου ἀνάμεσα σ᾿αὐτούς τούς κάποιους εἶναι...Καί μάλιστα ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ γι᾿αὐτό ...Κύριε Σαντετσίδη,τώρα πού διαγραφήκατε,ἀλλά καί πού ἀπωλέσατε τό δικαίωμα πρός ἀξιώματα μήπως μετανοιώσατε πού δέν μοιάσατε στόν Γιώργο Στεργίου (Γραμματεύς τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς νουδου) ;Από το 1994, που ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, εργάσθηκε σε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες (Shell, Mobil, Toyota, Unimac)...Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών της αγοράς ενέργειας και των μεταφορών ενώ έχει θητεύσει επίσης ως Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Καταναλωτή και ως Ειδικός Γραμματέας Εποπτείας Αγοράς, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.(ἐδῶ)

Εἴδατε πώς ...ἱδρώνουν γιά νά λάβουν τά ἀξιώματα; Καί κυρίως, ἐξετάσεις πού δίνουν ! ! ! 

Ἔτσι προκόβεις,ἀγαπητέ Σαντετσίδη ... Καί ὄχι νά κάνῃς λόγον γιά τό συμφέρον τῆς Πατρίδος ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου