" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Ἦρθαν καί οἱ ἐπίσημες ...ὀμολογίες τοῦ Κούλη ...!


Συνάντησιν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου,γιά σπουδαιότατα θέματα εἶχε ὁ Ἕλλην πρωθυπουργός. Μέ ἑβραίους,φυσικά...
Διαβᾶστε,ἐπακριβῶς πώς τήν περιγράφουν :Την παραμονή της επετείου της Νύχτας των Κρυστάλλων, μιας από τις τραγικότερες στιγμές της εβραϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κ. Δαβίδ Σαλτιέλ και μέλη του Προεδρείου, καθώς και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), Δρ. Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, προκειμένου να ανακοινώσει την υιοθέτηση από την Ελλάδα των Ορισμών Εργασίας της IHRA για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση του Ολοκαυτώματος.(ἐδῶ)


Δέν ἀσχολοῦμαι καθόλου μέ τήν νύχτα τῶν κρυστάλλων... Περνῶ κατ᾿εὐθείαν στόν Κούλη καί στήν παρέα του,πού τά εἶπαν,ὅλα καλά κι᾿ὡραῖα...Γιά τήν φάρα τους,ἐννοεῖται...

Τόν θυμᾶστε τόν Δρ.Λιανό Λιάντη; Πού ὁ Κούλης τοῦ ἔφτιαξε καί εἰδική θέσιν στό ΥΠΕΞ;

Αὐτόν τόν ξέρετε; Τήν θέσιν του,μήπως ;

Ναί,αὐτόν,πού τόσο τόν ἴδιο ὅσον καί τήν θέσιν του,εὐλόγησε καί ὁ Βαρθολομαῖος :...Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε την αποστολή της κατάργησης κάθε αντισημιτικού στερεότυπου και τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του χριστιανισμού και του ιουδαϊσμού που ο Οικουμενικός Θρόνος έχει συνειδητοποιήσει σε όλο το υπουργείο μέσω διαθρησκειακού διαλόγου και πολλών άλλων πρωτοβουλιών κοινής δράσης
 Τόνισε επίσης ότι ήταν πρόθυμος να αναλάβει συντονιστική δράση στον χριστιανικό κόσμο προκειμένου να εξαλείψει την κοινωνική παθογένεια του αντισημιτισμού και να διατηρήσει τη δέσμευση να καταπολεμήσει κάθε αρνητική προκατάληψη και δίωξη στο όνομα της θρησκείας.

Τό πρᾶγμα,λοιπόν προχώρησε ἀκόμη πιό πέρα. Στήν ἀνάληψιν τῆς προεδρίας,τῆς χώρας μας,στόν IHRA (διεθνής συμμαχία γιά τόν ἀντισιμτισμό). Βλέπετε,ὁ πρόεδρος τῆς συγκεκριμένης ἀντιπροσωπείας,ὁ Λιάντης,ἐπέλεξε τό 2021,ὡς τό πλέον πρόσφορον ἔτος γιά τήν ἀνάληψιν αὐτήν ! Γιατί ; Μία πρώτη ...γεῦσιν τήν πήραμε :

Λέτε νά μήν ξέρῃ ἡ Γιάννα γιατί ἤθελε τήν θέσιν γιά τό 2021 ;

Καί ἐδῶ :

Μία «φιδοφωλιά» γιά τά 200 χρόνια τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 !

Ο Ορισμός για τον Αντισημιτισμό έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε οδηγία του προς τα κράτη-μέλη ζήτησε να τον ενσωματώσουν στην κρατική νομοθεσία. Ωστόσο η Ελλάδα με τη σημερινή ανακοίνωση γίνεται η πρώτη χώρα που υιοθετεί τον Ορισμό Εργασίας για την Άρνηση του Ολοκαυτώματος, σε μία πράξη μεγάλης ιστορικής βαρύτητας.(ἐδῶ)Καί συνεχίζουν ἀκόμη πιό διευκρινιστικά περί τοῦ τί σημαίνει: ἀνάληψις προεδρίας IHRA :

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας το 2021, ένα γεγονός που θα φέρει τη χώρα στον πυρήνα των κρατών που μάχονται τον αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση και την εφαρμογή νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων για την καταπολέμησή του.(ἐδῶ)

Ἀποφασισμένοι γιά σκληρούς,πολύ σκληρούς νόμους γιά τόν ἀντισιμητισμό καί τήν ἄρνησιν τοῦ ὁλοκαυτώματος ! Πολύ ἀποφασισμένοι,λέμε :

Ο Πρωθυπουργός ανέθεσε το συντονισμό και την παρακολούθηση της εν λόγω προσπάθειας στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή συνάντηση. Επιπλέον, του ανέθεσε να καθοδηγήσει και να εποπτεύσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ορισμών στη νομοθεσία και την εκπαίδευση.(ἐδῶ)

Καί στήν ἐκπαίδευσιν,βεβαίως-βεβαίως ! Κάτι πού προφανῶς εἶναι πανεύκολον ἔργον,ἀφοῦ τό ἔχει ἀναλάβῃ ἡ Κεαρμέως :

Κεραμέως : «ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ εἶναι ζήτημα ποιότητας τῆς Δημοκρατίας μας»

Τό ...χρέος καί ὁ ἀγών τῆς Κεραμέως ...


Κάπου ἀνάμεσα σ᾿ὅλα αὐτά,τά ...ὡραῖα,θυμήθηκαν οἱ τοῦ ΚΙΣ,πώς τό 2021,"προεδρία τῆς Ἑλλάδος στόν IHRA :

Η Ελληνική Προεδρία, που συμπίπτει με την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, θα αποτελείται από ένα πλέγμα ακαδημαϊκών, μορφωτικών και πολιτιστικών δράσεων που θα επικεντρώνει στο ρόλο της εκπαίδευσης και των μέσων κοινωνικής διάχυσης στη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την εξάλειψη του Αντισημιτισμού...(ἐδῶ)

Αὐτή ἡ ἱστορική πραγματικότης,βεβαίως,εἶναι ...λεπτομέρεια ...! 
...η ελληνική Επανάσταση στην Μακεδονία απέτυχε εξ αιτίας των ΕβραίωνΟι τούρκοι, οι Εβραίοι και οι Λεβαντίνοι της Θεσσαλονίκης συμμάχησαν και κατέστειλαν την εξέγερση των Χριστιανών σε όλη την Βόρειο ΕλλάδαΣαρανταδύο ελληνικά χωριά κάηκαν, όλοι σχεδόν οι άνδρες εσφάγησαν και τα γυναικόπεδα φυλακίστηκαν. Ακόμη και ο Εβραιόφιλος Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ παραδέχεται ότι "στα γεγονότα αυτά συνέδραμαν εξαιρετικώς οι Εβραίοι"...(ἐδῶ)Γιατί,νομίζατε πώς ἡ ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας,γιά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων μετά ἀπό 400 χρόνια στήν ὀθωμανοκρατία,γιά τούς Ἀγῶνες τῶν Προγόνων μας γιά τήν Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων,γιά ἐκείνους τούς μεγάλους ἥρωες τοῦ Ἀγῶνος τῆς Φυλῆς μας,ἔχουν ἄλλον σκοπόν πέραν τῆ διατηρήσεως τῆς μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν ἑβραίων; Πέραν τῆς ἐμπεδώσεως πώς : μόνος σκοπός,εἶναι ἡ καταπολέμησις τοῦ ἀντισιμητισμοῦ;

Μά καλά,τόσον ἀφελεῖς πιά εἶστε; ! ! ! Καί θέλετε νά ξέρετε γιά ποιόν λόγον σᾶς χαρακτηρίζω ἀφελεῖς ; Θά σᾶς τό ποῦν οἱ ἴδιοι τοῦ ΚΙΣ. Ἐκτός,λοιπόν τῆς διατηρησεως τῆς μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώματος καί τήν ἐξάλειψιν τοῦ ἀντισιμητισμοῦ :

καθώς και στην ανάδειξη της δισχιλιετούς ιστορίας του Ιουδαϊκού Ελληνισμού.(ἐδῶ)

Πῶς εἴπατε ;  

Νευριάσετε,θυμώσατε,γίνατε «πύραυλοι»,χτυπήσατε κόκκινο στήν πίεσιν,μήπως; ! !

Ἡρεμεῖστε...Ἡρεμεῖστε καί χωνέψτε το. 2000 χρόνια ἰουδαϊκή παρουσία στήν Πατρίδα μας ! 2000 χρόνια ἑβραϊκή ἱστορία στήν Ἑλλάδα μας ! 2000 χρόνια ὁ Ἀβραάμ,ὁ Ἰσαάκ,ὁ Τζακόμπ,ὁ Ἰωνάθαν,ἡ Σάρρα καί τό λοιπό συναπάντημα... ! Στήν Ἑλλάδα μας ...Ἤ μήπως τἄχα τό «μᾶς» εἶναι ...ὑπερβολή πλέον ;

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά,ἔχετε ἀκόμη ἀπορία ἤ τήν ἀφέλεια νά ἀναρωτιέστε γιατί ἐπροτιμήθη τό 2021 γιά τήν προεδρία τῆς Ἑλλάδος στόν IHRA (διεθνής συμμαχία γιά τόν ἀντισιμητισμό) ; 


Ἄ καί τά συγχαρητήρια στόν Κούλη,ἀπό τόν Δαυΐδ Χάρις τῆς AJC : 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις εξήρε τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικύρωση του Διεθνούς Ομολογιακού Συμμαχισμού για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA)....Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Harris συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό σε μια ολονύκτια συνάντηση, μια από τις πολλές συναντήσεις που είχαν τα τελευταία χρόνια...(ἐδῶ)

Ὁλονύκτια,ἔ; 
Καί τέλος,μποροῦσαν νά λείψουν καί οἱ ἔπαινοι τῆς ἰσραηλινῆς πρεσβείας ; Ἀλλοίμονον ...! 


Ναί,ξεκάθαρη ! Πιό ξεκάθαρη δέν μποροῦσε νά εἶναι ...! Τόσο ξεκάθαρη ὅπως καί ἡ φωτό τῶν σημαιῶν,στ᾿ἀριστερά : Ἡ ἑλληνική σημαία τυλιγμένη σέ μία κόλλα χαρτί τῆς Σιών ! ! ! 

Τί χειρώτερο μποροῦμε νά περιμένουμε; ...! 


Ἡ Πελασγική 

1 σχόλιο:

  1. Κεραμέως βεβαίως βεβαίως...11 Νοεμβρίου 2019 στις 2:56 μ.μ.

    Πάει και σε γλεντάκια της Εκκλησίας για να καθησυχάζει το πόπολο ότι δεν είναι και τόσο Μπίλντεμπεργκ...
    http://www.filaidona.gr/2019/11/10/%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1/

    ΑπάντησηΔιαγραφή