" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Δ΄)
Ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεττάνια»,τό «ἄλλο σπίτι» τοῦ θείου τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,πεθεροῦ τοῦ Στέλιου Ζαββοῦ πού ἔχει κουμπάρο τόν György Schwartz ( Σόρρος)Τό πιό ὡραῖο γιά τήν οἰκογένεια Δοξιάδη,σᾶς τό κράτησα γιά σήμερα. Ἐχθές εἴδαμε τούς γάμους πού ἔκαναν τά παιδιά τοῦ θείου τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,τοῦ Θωμᾶ. Σήμερα θά δοῦμε τόν γάμο πού ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Θωμᾶς. Ποιά ἐπέλεξε γιά σύζυγό του ὁ υἱός τοῦ παπποῦ Δοξιάδη,ξέρετε τοῦ πρόσφυγα πού ἦρθε ἀπό τήν Στενήμαχο τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας,τήν σημερινή βουλγαρική Ἀσένοβγκραντ,(γιά νά κάνῃ φιλίες μέ τόν Μπενί -Σελόν καί νά ἀνελιχθῇ στά ψηλώτερα ἀξιώματα τῆς ἑλλαδικῆς πολιτικῆς) ; Τήν Πετρακοπούλου Σοφία. Καί ποιοί ἦσαν οἱ γονεῖς τῆς  Πετρακοπούλου Σοφίας; Ὁ Πετρακόπουλος Θεόδωρος καί ἡ Μαργαρίτα Λάμψα.
Ἡ Μαργαρίτα Λάμψα παρουσιάζεται ὡς κόρη τοῦ Στάθη Λάμψα καί τῆς Palfroua Palmyra.


Στάθης Λάμψας καί Palfroua Palmyra (φωτό)
Ὅμως ἡ Μαργαρίτα δέν ἦταν πραγματική κόρη τοῦ Στάθη καί τῆς Παλμύρας,ἀλλά υἱοθετημένο παιδί. Στήν πραγματικότητα ἦταν ἡ ἀνηψιά τῆς Παλμύρας Παλφρουά καί πραγματική κόρη τῆς Adele-Seline Palfroua (προφανῶς ἀδελφή τῆς Παλμύρας) και κάποιου Silvain (πληροφορία ἀπό ἐδῶ). Τῆς Παλμύρας,ἡ ὁποία εἶχε τό ὄνομα τῆς Φοινίκιας Πόλης ( Tadmor) τῆς πόλεως τοῦ Σολομῶντος (καταλαβαίνετε,ἔτσι; ...).

Ἄς πάρουμε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή,δῆλα δή ἀπό τόν Στάθη Λάμψα καί μέσῳ αὐτοῦ θά φτάσουμε στήν νύφη τοῦ παπποῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,τήν Πετρακοπούλου Σοφία.

Άπό τά Καλάβρυτα προέρχεται ἡ οἰκογένεια Λάμψα καί ὁ πατήρ τοῦ Στάθη,Δημήτριος, πού ἀποφάσισε νά πάῃ νά βρῇ τήν τύχη του στήν Ὀδησσό τῆς τσαρικῆς Ῥωσσίας. Ἐκεῖ λοιπόν πηγαίνει ὁ Δημήτριος Λάμψας μετά τῆς συζύγου του Σοφίας,ἀμέσως μετά τήν ἐπανάστασιν τοῦ ᾿21. Τώρα πῶς ὁ υἱός τους, ὁ μικρός Στάθης,βρίσκεται πίσω στήν Ἀθῆνα,περί τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1860 (γεννημένος τό 1850),εἶναι περίεργον. Ὅπως περίεργον εἶναι πῶς ἕνας 11χρονος βρίσκεται ἀπό τήν Ὀδησσό νά προσλαμβάνεται στό προσωπικό τοῦ Παλατιοῦ (γράφεται πώς ἦταν ἐπί Γεωργίου Α',ἀλλά ὁ Γεώργιος ἦρθε στήν Ἑλλαδα περί τά τέλη τοῦ 1863 καί ὁ Ὄθων εἶχε φύγῃ ἕναν χρόνο πρίν); Ἀφοῦ δέν ἦταν ἐπί Ὄθωνος τότε ὁ Λάμψας πρέπει νά ἦρθε στήν Ἑλλάδα τοὐλάχιστον σέ ἡλικία 15 χρονῶν. Τό ὅτι τούς «μάγεψε» ὅλους μέ τήν μαγειρική του καί τόν βασιλιᾶ σέ σημεῖο νά τόν στείλῃ στό Παρίσι γιά σπουδές ( στήν μαγειρική,ἔ;) μᾶλλον δέν τό «καταπίνουμε» εὔκολα κάτι τέτοιο. Γιατί; Διότι ἤδη στήν Ἀθῆνα ἔχει ἔρθῃ ἡ Γαλλική Σχολή καί ἔχει ἀναλάβῃ ...δουλειά...! Ξέρετε,ὅπως σχεδόν 100 χρόνια μετά μέ τίς ...γαλλικές ὑποτροφίες καί τό Ματαρόα...Μέ ἄλλα λόγια «συστημένος» ἦρθε ὁ Στάθης καί συγκεκριμένο τό ἔργο του ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς.

O Στάθης Λάμψας, επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 1860 στην Αθήνα και σε ηλικία 11 ετών έπιασε δουλειά στην βασιλική αυλή.Η ιστορία λέει ότι η ικανότητά του οδήγησε το βασιλιά στην απόφαση να τον στείλει στο Παρίσι να σπουδάσει μαγειρική τέχνη στο φημισμένο εστιατόριο Maison Doree.


Ῥῖξτε μία ματιά γιά τό συγκεκριμένο καφέ-ἐστιατόριον (ἐδῶ) καί τίς ...πρωτοποριακές ἰδέες του...

Ἐκεῖ στό Παρίσι γνωρίζει καί τήν Παλμύρα Παλφρουά τήν ὁποία παντρεύεται καί τοῦ φορτώνει καί τό παιδί τῆς ἀδερφῆς της. Τήν Μαργαρίτα,τήν ὁποία υἱοθετεῖ τό ζεῦγος Λάμψα. Δέν εἶναι ὅμως μόνον ἡ γνωριμία-πακέτο (συζύγου καί κόρης) πού εἶχε στό Παρίσι ὁ Λάμψας,ἀλλά καί γνωριμίες ἀπό ὑψηλώτερες,πολύ ὑψηλώτερες κλίμακες :


Σολομών Ὀππενχάϊμ,ὁ ἱδρυτής τῆς ὁμωνύμου τραπέζης 
Μετά ἀπό 11 χρόνια εἶχε τόσο πολύ ἐξαπλωθῇ ἡ φήμη του ὡς σέφ,λένε,πού τόν καθιστᾶ προσωπικό σέφ τοῦ τραπεζίτη Ὄππενχαϊμ (Ὀππενχάϊμερ) ! Τοῦ Ὀππενχάϊμ; Χμμ...Ὀππενχάϊμ καί Ῥότσιλντ ἄμεσα συνδεδεμένοι ἔτσι; Διαβᾶστε ΕΔΩ .
Καί μήπως καί τό παλάτι ; Γιατί,ἄν θυμᾶστε ὅταν ὁ Ὄθων ἦρθε στήν Ἑλλάδα στό κατόπι του μᾶς πρόεκυψε ὁ Ῥότσιλντ καί οἱ τράπεζές του...(Γιά περᾶστε λίγο ἀπό ἐδῶ,θά βρεῖτε πολύ σημαντικά θέματα καί ὀνόματα καί ὅλως τυχαίως(;) ἀπό τήν ἴδια φάρα... )


Παῦλος Στεφάνοβικ Σκυλίτσης
Ἐπίσης ἐν Παρισίοις ...γνωρίζεται μέ τόν Παῦλο Στεφάνοβιτς(ἤ ΣτεφάνοβικΛίγους μήνες πριν την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό βασίλειο, ο Παύλος Στεφάνοβικ αγόρασε από την οθωμανική κυβέρνηση αγροτική έκταση περίπου 600.000 στρεμμάτων στην περιοχή του θεσσαλικού κάμπου... ἐδῶ ) Σκυλίτση.

Ἀπό τήν Χῖο (ἐδῶ καί ἐδῶΚΑΙ αὐτός,μέ δεσμούς ἀπό  Ἀργέντηδες,Ῥάλληδες ἕως Μαυροκορδάτους καί Ῥοδοκανάκηδες) ὁ ὁποῖος Σκυλίτσης ἦταν θεῖος τῆς Ἕλενας Στεφάνοβικ Σκυλίτση (ἀδελφός τοῦ πατρός της Ἰωάννου Στεφάνοβικ Σκυλίτση)πού γίνεται σύζυγος Ἐλευθερίου Μπενί-Σελόν. Τυχαίες γνωριμίες; Ἔ, δέν νομίζω...Θά τό δεῖτε στήν συνέχεια.

Μέσα σέ μία 15ετία,ὁ Στάθης Λάμψας ἔχει ἀποκτήσῃ χρῆμα καί φήμη τέτοια πού τόν καθιστοῦν ἰκανό νά περάσῃ στόν χῶρο τῶν ἐπιχειρήσεων.Καί ὄχι ὅτι κι᾿ὅτι,ὀνειρεύεται νά φτιάξῃ ἕνα ξενοδοχεῖο γιά πρίγκιπες καί βασιλεῖς ! ! ! Στήν Ἑλλάδα,ὅμως. Στήν Ἀθῆνα τοῦ 1878 ὅπου συνεταιρίζεται μέ τόν Σάββα Κέντρο,ἰδιοκτήτη ἑνός μικροῦ ξενοδοχείου τοῦ «Μεγάλη Βρεττάνια»,στήν πλατεῖα Συντάγματος,πού εἶχε 5 χρόνια πρίν μετακομίσῃ στό μέγαρο Δημητρίου (τοῦ Ἀντωνίου Δημητρίου,μεγαλεμπόρου ἐκ Τεργέστης. Καί μήν νομίζετε πώς ΚΑΙ σ᾿αὐτήν τήν οἰκογένεια δέν ὑπῆρχε Μοάτσος ! Ναί,ναί καί ἐδῶ οἱ Μοάτσοι ! Ἀπό αὐτό τόν γάμο (ἐδῶ) προέκυψε ὁ παπποῦς τοῦ Ἐρρίκου Μοάτσου τοῦ συγχρόνου,τῆς ΑΧΑ ἀσφαλιστικῆς πού λέγαμε...Τόν ἐξάδελφο τοῦ Σταύρου Παπασταύρου ντέ... (ἐδῶ). Μέχρι τό 1873 (1856-1873),πού μετακόμισε ἐκεῖ ὁ Κέντρος,στεγαζόταν στό κτήριο αύτό ἡ Γαλλική Ἀρχαιολογική Σχολή. Ἡ σχολή πού ἦταν τό πρῶτο μέλημα τοῦ Κωλέττη σάν ἔγινε πρωθυπουργός ! Λές νά μήν ἤξεραν Λάμψας καί Κέντρος ποιό κτήριο ἔπαιρναν...;)


Κων/νος Τσάτσος,ὁ ναύαρχος,παρέα μέ τόν Σεφέρ-ιαδη τοῦ ὁποίου τήν ἀδελφή παντρεύεται ὁ ἐξάδελφος Κων/νος Τσάτσος ὁ πρώην ΠτΔ. Ἐπίσης,ἡ γυναῖκα τοῦ Σεφέρ,Μάρω Ζάννου καί ἡ ἀδελφή της Ἀμαρυλλίς Ζάννου. (φωτό)
Ὁ Στάθης Λάμψας καί ὁ Σάββας Κέντρος (ἀπό τήν οἰκογένεια Κέντρου,τήν κόρη Χάϊντι,παντρεύτηκε ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος,ἐξάδελφος τοῦ πρώην προέδρου τῆς ...δημοκρατίας τους,ναύαρχος καί ἀρχηγός ΓΕΝ τό 1958...Παρεμπιπτόντως νά σημειώσουμε πώς ἡ οἰκογένεια Τσάτσου (ἀρχικό ἐπίθετον Τζιέτζιος) ξεκίνησε μέ ἀξιώματα στό σαράϊ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ...),οἱ δυό τους λοιπόν,Λάμψας καί Κέντρος συνεταιρίζονται καί ξεκινοῦν τήν μεταμόρφωσιν τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος ξενοδοχείου (ἀφοῦ ἀγοράζουν τό κτήριο Δημητριάδη ἔναντι 600,000 δρχ.).

οι χώροι του ξενοδοχείου ανακαινίζονται, με νέες επιβλητικές αίθουσες υποδοχής και με πλήρη ανακατασκευή των δωματίων, καθώς και ανακαίνιση του εξοπλισμού. Λόγω του ότι η σύζυγος του Λάμψα είναι Γαλλίδα το όνομα «Μεγάλη Βρεττανία» αποδίδεται στα γαλλικά. Grande Bretagne. Η μεγάλη πελατεία της εποχής είναι Άγγλοι που επισκέπτονται την Αίγυπτο, το Σουέζ και την Ινδία και κάνουν μια στάση στην Αθήνα για να γνωρίσουν τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.(ἐδῶ)


Τό Μεγάλη Βρετάννια στά πρῶτα χρόνια φωτό 
Καί ἐνῶ ὅλα πᾶνε τέλεια,τό ξενοδοχεῖο εἶναι τό καλλίτερο στήν νοτιοαννατολική Εὐρώπη,τό 1888 ὁ Σάββας Κέντρος πεθαίνει. Τότε ὁ Λάμψας ἐξαγοράζει τό μερίδιο ἀπό τήν χῆρα Κέντρου (γιά 300,000δρχ.) καί γίνεται ὁ μοναδικός κάτοχος τοῦ φημισμένου ξενοδοχείου. Εἶναι ἡ ἴδια χρονιά πού ἔρχεται ὁ ἡλεκτρισμός στήν Πρωτεύουσα καί τό ξενοδοχεῖον τό πρῶτο πού ἡλεκτροδοτεῖται.

Το 1896, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, στα δωμάτιά της θα καταλύσουν οι περισσότερες αντιπροσωπείες των ξένων κρατών και ανάμεσά τους ο ίδιος ο Ντεν Κουμπερντέν...Το γραφείο του Ευσταθίου Λάμψα είχε γίνει κοινωνικό και πνευματικό κέντρο. Ακόμα και ο πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης περνούσε από εκεί τα μεσημέρια  αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί Αθηναίοι της εποχής εκείνης.(ἐδῶ)

Ἡ βίλα Μαργαρίτα,τοῦ Στάθη Λάμψα,πού κατεδαφίστηκε ἐπί 7ετίας.Στήν θέσιν του δημιουργήθηκε τό κτήριο τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης...Ἄλλοι κατηγορήθηκαν γιά τήν κατεδάφησιν,κανείς δέν σκέφτηκε πώς τό ἔκαναν οἱ ...ἰδιοκτῆτες...! 
Μέ τέτοια αἴγλη καί τόσο πλοῦτο,ἡ κόρη Λάμψα,ἡ υἱοθετημένη Μαργαρίτα,πραγματική κόρη τῆς Adele-Seline Palfroua καί τοῦ Silvain εἶναι περιζήτητη ! Τότε ἐμφανίζεται ὁ Πετρακόπουλος Θεόδωρος,δημοσιογράφος τῆς «Ἐστίας» καί κοσμοπολίτης ! Διότι ὁ Θεόδωρος ὡς ξενομαθής στελνόταν ὡς ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδος σ᾿ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη. Ἐννοεῖται πώς καί οἱ γνωριμίες καί σχέσεις πού ἔκανε ἦταν ἀναλόγου ...κύρους ...! Δέν θά ἔδιδε τήν κόρη σέ ἕναν κοσμοπολίτη νέον ὁ Στάθης; Μά ἀλλοίμονον,ὑπῆρχε μεγάλο καί χρυσό μέλλον ἀπό αὐτό τόν γάμον !


Πετρακόπουλος Θεόδωρος καί Λάμψα-Palfroua Μαργαρίτα (φωτό)
Το 1909,ο Πετρακόπουλος Θεόδωρος, παντρεύεται την κόρη του Λάμψα, Μαργαρίτα. Ανήσυχο πνεύμα ο Πετρακόπουλος κερδίζει γρήγορα την εύνοια του Βενιζέλου και όλη η Αθήνα ξέρει καλά ότι στα σαλόνια της Μεγάλης Βρεταννίας δίνονται μνημειώδεις «μάχες» ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον βασιλέα Κωνσταντίνο, διάδοχο του Γεωργίου Α΄, τις παραμονές του Μεγάλου Πολέμου. (ἐδῶ)

Καταλάβατε τί ἀκριβῶς γινόταν στά «σαλόνια τοῦ Μεγάλη Βρεττάνια» ; Καταλάβατε γιατί στήθηκε τό συγκεκριμένο ξενοδοχεῖον; Ἄ καί κάτι ἀκόμη πού ἔχει τήν ἀξίαν του :

Εξάλλου ο διάδοχος Κωνσταντίνος στη δεξίωση που παρέθεσε η Γαλλίδα Κόμισσα Christine de Lanoy στις 21 Ιουνίου 1912 στο  ξενοδοχείο, θα γνωρίσει την κόμισσα Πάολα φον Οστχάιμ που θα τον συντροφεύσει διακριτικά μέχρι το τέλος της ζωής του.(ἐδῶ)


Πάολα Λοτέρο-Ὄστχάϊμ : ἠθοποιός,σύζυγος καί ἀργότερα διαζευγμένη τοῦ Hermann του Saxe-Weimar-Eisenach (φωτό)
Μάλιστα...Νά καί ἡ ...ἐπιρροή τῆς Εὔας ἤ Σάρρας ἤ Ἐσθήρ...Ἡ γαλλίδα κόμισσα ἔκανε τήν γνωριμία,ἔ...; Στά «σαλόνια τοῦ Μεγάλη Βρεττάνια»... Μάλιστα...

Δύο χρόνια μετά τόν γάμο τοῦ Θεοδώρου καί τῆς Μαργαρίτας γεννιέται ἡ κόρη τους Σοφία. Εἶναι ἡ μέλλουσα κυρία Δοξιάδη Θωμᾶ ! Ἔμ ἔτσι δημιουργοῦνται οἱ γνωριμίες καί οἱ δεσμοί μέ τήν ἐξουσία ! Λέτε ὁ Δοξιάδης νά μήν ἤξερε ποιά ἐπεδίωξε νά παντρευτῆ;Λέτε ὁ μπαμπᾶς του,ὁ Ἀπόστολος ὁ ὑπουργός τοῦ Μπενί Σελόν,νά πάντρευε τόν υἱό του μέ ὅποια καί ὅποια ; Τί λές τώρα;!

Σέ λιγώτερο ἀπό 10 χρόνια ἡ δ/νση τοῦ ξενοδοχείου περνᾷ ἀποκλειστικῶς στά χέρια τοῦ Θεοδώρου Πετρακόπουλου :

Με την προτροπή του Βενιζέλου το 1919 αποφασίζεται η ίδρυση Ανωνύμου Εταιρείας στην οποία συμμετέχουν με τα κεφάλαιά τους μεγάλες Τράπεζες και ιδιαιτέρως η Εθνική, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια στην επιχείρηση του ξενοδοχείου. Διευθυντής έγινε ο Ελβετός Ροδόλφος Σμιτ ο οποίος συνετέλεσε πολύ στην εξέλιξη του ξενοδοχείου και  το ανέδειξε εφάμιλλο των ευρωπαϊκών «Παλλάς». Ο Σμιτ προσκαλούσε στο διαμέρισμά του τον τότε πρεσβευτή της Γαλλίας Κόμη Charles Chambrun με την σύζυγόν του πριγκίπισσα Marie Murat  και τους προσέφερε λουκούλλεια γεύματα τα οποία ενθουσίαζαν τον Γάλλο Πρέσβη. (ἐδῶ)

ὁ Μπενί-Σελόν στό «Μεγάλη Βρετάννια» φωτό
Νά πού ἐχρησίμευσαν οἱ σχέσεις τοῦ Στάθη (καί οἱ κοσμοπολίτικες ἐπαφές τοῦ Πετρακόπουλου,τοῦ πεθεροῦ τοῦ Θωμᾶ Δοξιάδη ) μέ Ὀππενχάϊμ καί Σκυλίτση,τοῦ θείου τῆς Ἕλενας συζύγου Μπενί -Σελόν... ! Μέ προτροπή Μπενί-Σελόν ἡ ἰδιωτική ἐπιχείρησις ἔγινε Α.Ε. καί στήν μέσιν ἡ Ἐθνική τοῦ Ῥότσιλντ μέ ἐλβετό δ/ντή πού καλό-τάϊζε τό Γάλλο Πρέσβη... !

Τον Οκτώβριο του 1923 πεθαίνει ο Ευστάθιος Λάμψας. Από το 1924 είχε αρχίσει  η ανέγερση της νέας πτέρυγας στην οδό Πανεπιστημίου στην οποία περιελήφθη και η οικία του  αγωνιστού του 1821 και κατόπιν πολιτευτή Ρήγα Παλαμίδη και το παλαιό ζαχαροπλαστείο του Γιαννάκη, που μαζί με τον αντικριστό του Ντορέ, οι Αθηναίοι τα αποκαλούσαν  «Δαρδανέλλια». Για να μην στερηθεί το ξενοδοχείο αρκετών δωματίων, εξ΄αιτίας των  έργων ανέγερσης, ενοικιάστηκε το επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, ανάκτορον του Πρίγκιπα Νικολάου και ονομάστηκε «Petit Palais». Tον Φεβρουάριο του 1925 άρχισε η λειτουργία της νέας πτέρυγας  που περιελάμβανε 75 πολυτελή δωμάτια και 40 λουτρά. Το ξενοδοχείο διαθέτει πλέον κεντρική θέρμανση, τηλέφωνο και ασανσέρ.(ἐδῶ)

Ῥότσιλντ καί Ὀπενχάϊμ εἶναι στήν μέσιν ὅ,τι θέλουν κάνουν !

Μέχρι το 1938, χρονιά που κτίζεται το διπλανό ξενοδοχείο King George, η Μεγάλη Βρεταννία φιλοξενεί κατ΄αποκλειστικότητα όλες τις μεγάλες προσωπικότητες που περνούν από την χώρα. Ευγενείς και πρίγκιπες, εφοπλιστές και διάσημους  αστέρες του διεθνούς κινηματογράφου. Από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας αναχώρησε ο τότε πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής και μόλις έφθασε σπίτι του αυτοκτόνησε λόγω μιας παρεξηγήσεως που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτού και του Βασιλέως Γεωργίου Β’.(ἐδῶ)

Ἄ ! Ἀπό μία παρεξήγησιν; Καί αὐτή ἡ παρεξήγησις ἔγινε στό «Μεγάλη Βρεττάνια» ; Δῆλα δή,ἕνας βασιλεύς καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας,ἐνῶ οἱ ναζί σφυροκοποῦσαν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος καί ἔφταναν σχεδόν πρό τῆς Πρωτευούσης,αὐτοί βρίσκονταν σ᾿ἕνα ξενοδοχεῖο καί λογόφερναν ; Μάλιστα...

Μετά την απελευθέρωση το ξενοδοχείο έγινε η κυβερνητική  έδρα της πρώτης ελεύθερης κυβέρνησης υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου.  Τον Δεκέμβριο του 1944 στεγάζεται η τότε ελληνική κυβέρνηση και το αγγλικό Στρατηγείο. Το ΕΑΜ τοποθέτησε εκρηκτικά στα θεμέλια του ξενοδοχείου με σκοπό να το ανατινάξει, θέλοντας επίσης να δολοφονήσει και τον Τσόρτσιλ, που είχε καταλύσει εκεί για να συναντηθεί με τον Παπανδρέου επισκεπτόμενος την Αθήνα, όμως η επιχείρηση ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή.(ἐδῶ)

Δέν εἶχαν νά πᾶνε πουθενά ἀλλοῦ ἔτσι; Μόνον τό Βρεττάνια ἦταν κατάλληλο; Ὅσο γιά τό ΕΑΜ καί τήν ἐπιχείρησιν ἀνατινάξεως,ἄς πᾶνε νά τά ποῦν πουθενά ἀλλοῦ. Ὄχι θά ἄφηναν οἱ ἄγγλοι,τίς μαριονέτες τους,τά κομμούνια,νά ἀνατινάξουν τήν περιουσία τοῦ Ῥότσιλντ ..!Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατοικεί εκεί τους τέσσερις πρώτους μήνες της μεταπολίτευσης. Από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απευθύνει το μήνυμά του στον ελληνικό λαό επιστρέφοντας συγκλονισμένος από την Κύπρο αμέσως μετά τον «Αττίλα»....To 2003 το ξενοδοχείο έκλεισε για ένα χρόνο και με μια επένδυση 82 εκατομμυρίων ευρώ  ανακαινίστηκε ολοσχερώς και ξαναβρήκε την παλιά του δόξα. Το εκσυγχρονισμένο πλέον κτίριο έχει 324 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής σουίτας εμβαδού 400 τετραγωνικών μέτρων. Αν και η Αθήνα έχει πλέον αποκτήσει πολλά σύγχρονα, πολυτελή και μεγάλα ξενοδοχεία, η Μεγάλη Βρεταννία συνεχίζει να προσελκύει βασιλείς και δημοφιλείς σταρ ενώ αποτελεί σημείο συνάντησης  πολλών Αθηναίων.(ἐδῶ)

Εἴδατε συγγένειες καί δεσμούς ὁ Δοξιάδης;Ἔμ, πῶς νά μήν παντρευτῇ ἕναν Ζαββό ἡ ἀνηψιά τοῦ σημερινοῦ συμβούλου τοῦ Κούλη καί ὑπευθύνου γιά τά «ἀσυνόδευτα προσφυγάκια»,Ἀποστόλου Δοξιάδη καί μέ κουμπάρο τόν György Schwartz ( Σόρρος) ;

η Αθηναία Σοφία Απ. Δοξιάδη στον χορό του Ησαΐα με τον Στυλιανό Σπ. Ζαββό

...από το Smith και BostoUniversity, όπου πήρε πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης η Σοφία Δοξιάδη. Ηδη εργάζεται στο θυγατρικό του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη, όπου και θα εγκατασταθεί μόνιμα, γιατί εκεί είναι η εργασία του Στυλιανού, φίλου του George Soros...  
... στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» φυσικά, όπου είναι το «άλλο σπίτι» για τον Απόστολο Δοξιάδη! Δόθηκε στην αστροφώτιστη ταράτσα με θέα τον φωταγωγημένο Παρθενώνα και Λυκαβηττό το κοκτέιλ με σαμπάνια και ευχές για τους νεονύμφους, ακολούθησε το καθιστό δείπνο στο Balli Room της «Μεγάλης Βρεταννίας», όπου στις ροτόντες με άνθη και κεριά, κάθησαν οι καλεσμένοι από Λονδίνο, Παρίσι, Γενεύη, Ζυρίχη, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες και Πόρτο Ράφτη, όπου το εξοχικό της οικογένειας!

Ὅταν μάλιστα ἔχουμε νά κάνουμε μέ τόσον ...ὑψηλά κοινωνικά στρώματα ; !  Διότι δέν ἦταν μόνον ἡ Σοφία Πετρακοπούλου,ἐγγονή Λάμψα,πού παντρεύτηκε τόν Θωμᾶ Δοξιάδη,ἀλλά καί τά ἀδέλφια της εἶχαν ἀναλόγου ...ἐπιπέδου γάμους.

Ὁ ἀδελφός της  Στάθης,παντρεύεται ἀπό τήν ἐφοπλιστική,ἐκ Κεφαλληνίας,οἰκογένεια Λυκιαρδοπούλου τήν Καίτη.(οἱ ἐφοπλιστές Λυκιαρδόπουλοι ἐδῶ καί ἐδῶ).
Καί ὁ ἔτερος ἀδελφός της, ὁ Περικλῆς,παντρεύεται ἀπό τήν Χιώτικη καί Αἰγυπτιακή (καί ποιός ξέρει τί ἄλλο...) οἰκογένεια Βιτιάδη τήν Ἐλένη. (περί Βιτιάδη ἐδῶ)

«Μεγάλη Βρεττάνια»,τό «ἄλλο σπίτι» τοῦ Ἀποστόλου Δοξιάδη,τοῦ θείου.Μάλιστα...

Εἶναι αὐτό πού ἔλεγε ὁ Κώστας Βουτσᾶς στήν ταινία : Ἔτσι καί αὐτοί,ἔχουν τρουπώσῃ γιά τά καλά,παλαιά,πολύ παλαιά ἱστορία καί τώρα ἄν τε νά τούς ξε-τρουπώσῃς...!


Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Α΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Β΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Γ΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Ε΄)Ἡ Πελασγική 

15 σχόλια:

 1. Απο την ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ...ΜΕΓΑΛΗ... ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΡΜΕΛΗ...Και φθανουμε μεχρι την μαργαριτα μινεικο και την μαρ-ευα τις πολωνοεβραιες....απο την ΕΛΒΕΤΙΑ..Συγχαρητηρια κα.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀγαπητέ Ἄγγελε,ἄστα νᾶ πᾶνε...Ἔχουν πιάσῃ τίς θέσεις ἀγκαζέ καί δέν τίς ἀφήνουν ὁ κόσμος νά γυρίσῃ ἀνάποδα...!

  Ἀλλά καλά κάνουν.Διότι πολύ ἀπλῶς,δέν γνωρίζει ὁ κόσμος.Ὁ πολύς κόσμος.ὅπως πάντα.Καί εἶναι αὐτός πού τούς ἐνδιαφέρει,γιά τούς ἐλαχίστους ἀδιαφοροῦν διότι γνωρἰζουν πώς «καί τό μεγαλύτερο θαῦμα κρατᾷ τρεῖς ἡμέρες»...!

  Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἄγγελε καί σ᾿εὐχαριστῶ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ο ΚΑΙΛΑΣ ,Ο "ΛΟΥΣΤΡΑΚΟΣ¨,ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ...
  ΚΑΙ ΖΗΣΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΡΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...
  ΤΟ ¨ΔΡΑΜΑ¨ΤΟΥ ΕΖΗΣΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ..\ΧΑΧΑΧΑ!! ΤΕΤΟΙΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ..
  ΔΕΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΡΗΜΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΑΝ ΤΙΣ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΑΚΡΙΔΕΣ.\
  ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ «Βασιλάκης Καΐλας» πού ἦταν ὁ Ἰακωβάκης τῆς Σάρρας ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Διαβαστε το ¨Η αρχη του τελους"" και το ΄Μεγα μυστηριο της τριτης Ρωμης"(σε αυτο θα μαθουμε για τους "επαναστατες΄και τους "Ηρωες"...καποια τετοια οικογενεια "επαναστατων" θα ηταν και η παραπανω,που εφυγε για την Οδυσσο ,μολις "ανοιξε' ο δρομος)..
  Η βενιζελικη συμμορια δε στην συνεχεια εκανε "ριζες" και μεχρι σημερα εχει την χωρα σκλαβωμενη,και υποταγμενη ,για να γινουν "Μεγιστανες" ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μεσα σε λιγα χρονια ξηλωθηκαν οι ρωμιοι απο εστιες χρονων..
  Το τελος σηματοδοτηθηκε απο τον βρωμιαρη βενιζελο..Υστερα ηταν ολα ευκολα για αυτους..Ακομα και σημερα μπορουν και δουλευουν τους ελληνες.Εδω ειναι το δικο μας μοιραιο λαθος..
  Δεν ειναι δυνατον να παρακολουθεις ,και να αποδεικνυεται καθε φορα το κολπο τους ,που εχει καταντησει γελοιο..Τραγικα γελοιο .
  δεν γινεται να εισαι δοσιλογος των γερμανων ,και αφου αυτοι φυγουν να γινεσαι ¨αντιστασιακος``΄..δεν γινεται να εισαι φασιστας και να παριστανεις τον δημοκρατη,ουτε κλεφτης και να παριστανεις τον θεματοφυλακα..
  Ποση επαναληψη πια? Ποσο βλακας καταντησε αυτος ο λαος ,με τον κωστοπουλο την κορομηλα την σκορδα και την λενιο του πρωινου καφε`!Ποσο χανος με τον βερυκιο και τον καθε τσιμα? Με τους "δημοσιοκαφρους" της διαπλοκης και της προδοσιας!!ΠΟΣΟ ΡΕ ΦΙΛΕ???ΠΟΣΟ???
  Ποσο διεφθαρμενος μεσα στην αγνοια και το σκοτος,μπορει να παρακολουθει την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και να ψηφιζει απογονο βενιζελου για να την ¨παρει πισω"?? Τον απογονο του προδοτη της μικρασιατικης καταστροφης να του δωσει βημα για να μιλησει!! Να διαπραγματευτει.
  ΠΟΣΟ ΑΝΟΗΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ `ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ¨ΔΙΚΑΙΩΜΑ"????ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!!
  ΜΙΑ ΜΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΕΙΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΗΔΑΝΕ.ΚΑΘΕ ΜΑΙΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ..ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΤΣΙΡΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ..
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ...ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΕΛΑ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΜΑΝΑ!! ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΑ ΗΛΙΘΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανατρίχιασα μπορώ να πω από την παραπάνω αφήγηση καθώς το μόνο που έψαχνα ήταν να βρω φωτογραφία του Ευστάθιου Λάμψα, θείου του παππού της μητέρας μου! Να προσθέσω λοιπόν στην παραπάνω ιστορία πως, ο Ευστ. Λάμψας, είχε έναν ανιψιό, τον Σωτήριο Λάμψα, που ήθελε να του γράψει το ξενοδοχείο. Ο Σωτήρης όμως, πατέρας της γιαγιάς μου, ήταν μεγάλος τζογαδόρος αλλά και .... αρκετά ζωηρός για την εποχή. Διηγείτο διάφορες ιστορίες η γιαγιά μου στην μητέρα μου για εκείνον. Τον αποκλήρωσε και τα έγραψε όλα στην υιοθετημένη κόρη του. Και πώς ταίριαξε επίσης, η μητέρα της γιαγιάς μου να παντρευτεί τον ανιψιό του Λάμψα, η οποία είχε καταγωγή από το Καλέτσι και ήταν πρώτη ή δεύτερη ξαδέρφη του πατέρα του Γεώργιου Παπανδρέου! Ο Σωτήρης λοιπόν δεν άφησε τίποτα στην γιαγιά μου, μόνο ένα σπίτι στην Πάτρα και εκείνη ενώ μεγάλωσε σε πλούτη, αργότερα βίωσε μεγάλη φτώχεια.

  Αρετή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἔχει τύχει καί ἄλλες φορές νά λείπουν ἄτομα τῆς ἰδίας οἰκογενείας,ἀπό τήν συγκεκριμένη σελίδα τῶν οἰκογενειακῶν δένδρων πού ἔχω.Στήν περίπτωσι τοῦ Εὐσταθίου Λάμψα ἀναφέρεται ὡς μοναδικό παιδί τοῦ Δημητρίου καί τῆς Σοφίας.Γιά νά γράφῃς πώς ὑπῆρχε ἀνηψιός,ὁ Σωτήριος,λογικά θά πρέπει νά ἦταν παιδί κάποιου ἀδελφοῦ τοῦ Εὐσταθίου,ἀφοῦ εἶχε καί τό ἴδιο ἐπίθετο.
  Θά μέ ἐνδιέφερε ἄν μποροῦσες,ἀγαπητή μου Ἀρετή,νά μοῦ γράψῃς καί τό ὄνομα τοῦ πατέρα του,δῆλα δή τοῦ παπποῦ τῆς γιαγιᾶς σου.Εἶναι πολύ σημαντικό ἐπίσης νά γνωρίζουμε καί ἄν ὑπῆρχαν καί ἄλλα ἀδέλφια,ἀδελφές κάτι πού γιά ἐκεῖνα τά χρόνια ( τά πολλά παιδιά δῆλα δή),ἦταν σύνηθες.

  Ξαδέλφη τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου; Ἀπό τήν οἰκογένεια Σταυρόπουλου;Ἤ ἀπό τήν πλευρά τῆς μητρός τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου,Παγώνας (ἐδῶ δέν ἔχουμε ἐπίθετο μόνον ὄνομα).

  Πάντως ἀναφέρεται ἕνας θεῖος τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου,Νικόλαος Σταυρόπουλος,ὁ ὁποῖος ἦταν σχολάρχης Πατρῶν.

  Εἶδες πώς τά φέρνει ἡ ζωή ! Θά μποροῦσε ὁ πατέρας τῆς γιαγιᾶς σου νά εἶχε κληρονομήσῃ τό ξενοδοχεῖο καί ὄχι μόνον...Ἀλλά ἡ κόρη τῆς γαλλιδούλας ηξερε τί ἔκανε...

  Καί τζογαδῶρος νά μήν ἦταν ὁ Σωτἠριος Λάμψας,πάλι δέν θά κληρονομοῦσε.Νά εἶσαι σίγουρη πώς ἡ κάθε μία «Ἐσθήρ,Σάρρα,Εὔα» ξέρουν πολύ καλά τί κάνουν καί γιατί τό κάνουν...

  Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητή Ἀρετή γιά τό σχόλιο καί τίς προσωπικές πληροφορίες πού μοιράσθηκες μαζύ μας ! Καλό ξημέρωμα ἀγαπητή μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην σελίδα αναφέρει έναν αδελφό του Λάμψα, Ιωάννη. Δυστυχώς η μητέρα μου δεν θυμάται το όνομά του. Πιθανόν ήταν αυτός. Ο Σωτήρης είχε έναν αδελφό, τον Γιώργο. Ο Σωτήριος παντρεύτηκε από έρωτα την γυναίκα του Αγγελική, την οποία άφησε με την μοναχοκόρη τους και έλειψε για 20 χρόνια στην Αμερική. Η Αγγελική, πιθανόν δεύτερη και όχι πρώτη ξάδελφη του Παπανδρέου, λεγόταν Αγγελική Παπαρούσου. Το επώνυμο προήλθε από πρόγονό της παπά που είχε κόκκινα γένια. Στο χωριό εκείνο, το Καλέτσι, και το όνομα Παπανδρέου πιθανόν από κάποιον παπά προέρχεται. Τώρα αν όλοι αυτοί ήταν παπάδες ή ραβίνοι είναι κάτι που θα με ενδιέφερε πολύ να το μάθω!

   Αν ο παππούς της μητέρας μου είχε κληρονομήσει το ξενοδοχείο και τα υπόλοιπα, πιθανόν θα είχε μείνει Αθήνα, θα είχε παντρέψει την κόρη του με κάποιον της τάξεώς τους, δεν θα είχε γνωρίσει τον άντρα της και εγώ με την μητέρα μου δεν θα υπήρχαμε καν χαχα!

   Σε κάποιο σημείο του άρθρου αναφέρεις για τον Ρότσιλντ. Είχε μετοχές στο ξενοδοχείο;

   Διαγραφή
  2. Πολύ πιθανό νά εἶχε καί ἐκεῖ μετοχές! Ἐδῶ ὁλόκληρη τράπεζα ἔφτιαξε πού οἱ Ἕλληνες πίστευαν καί πιστεύουν πώς εἶναι ἑλληνική! Τήν Ἐθνική.Διάβασε γιά τήν σχέσιν Ὀπενχάϊμερ-Ῥότσιλντ πού συγγένεψαν μέ γάμο : http://deltio11.blogspot.com/2018/03/blog-post_31.html

   Πέρνα κι᾿ἀπό αὐτό : https://sxolianews.blogspot.com/2015/04/blog-post_77.html

   Τό οἰκογενειακό ὄνομα τῶν Παπανδρέου ἦταν Σταυρόπουλος καί τό ἄλλαξε ὁ Γεώργιος,πατήρ Ἀνδρέα,μαζύ μέ τόν ἀδελφό του τό 1901.Γιατί;Μόνον αὐτοί ξέρουν...

   Ὅμως μιά καί μᾶς γράφεις πώς καί στήν οἰκογένεια τῆς πρόγιαγιᾶς σου,ὑπῆρξε ἀλλαγή στό ἐπίθετο υἱοθετόντας τήν ἰδιότητα τοῦ ἱερέως (παπά) καί τό κόκκινο γένι του ( στήν περίπτωσι παπανδρέου ἦταν ἡ ἰδιότης καί τό ὄνομα παπᾶ-Ἀνδρέας),ξέρεις μήπως γιατί τό ἔκαναν; !

   Ἄν ἦταν παπᾶδες ἤ ῥαββῖνοι; Ὤχ,λές;...

   Ψᾶξε στό χωριό ( Καλέντζι,ἄν ἔχεις ἐπαφές) κάποιον μεγάλο σέ ἡλικία,μπορεῖ νά γνωρίζῃ.Τό φαντάζεσαι; !

   Βεβαίως γιά τόν Παπανδρέου δέν θά μοῦ κάνῃ ἐντύπσιν γιατί ἄν δέν ὑπῆρχε κάποια σχέσις πῶς θά ἔδινε τήν κόρη του ὁ Μινέϊκο στόν Γεώργιο;

   Χμμ...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ἀρετή !

   Διαγραφή
  3. Δεν έχω καμία επαφή.. Αλλά πλέον, έχουν περάσει 120 χρόνια και, τρέχα γύρευε! Η μητέρα μου λέει πως ήταν συνήθεια να βγάζουν επώνυμο που να ταιριάζει με την προσωπικότητα κάποιου. Το ίδιο έγινε και σε άλλον πρόγονό μου από τον πατέρα της μητέρας μου. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, χάρηκα για την κουβέντα, να είσαι καλά!

   Διαγραφή
  4. Κι᾿ἐγώ σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,γιά τίς χρησιμότατες πληροφορίες.

   Καλησπέρα ἀγαπητή Ἀρετή !

   Διαγραφή
 8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή