" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Α΄)


Ὁ Μητσοτάκης μέ τόν α΄ ἐξάδελφό του Χαράλαμπο Πλουμιδάκη,μέ τήν ἴδια γιαγιά καί οἱ δύο, τήν Μοάτσου Ἀρτεμησία (φωτό)
Ξέρετε πῶς γνωρίστηκαν οἱ γονεῖς τοῦ Κούλη ; Ὄχι,δῆλα δή πώς ἔχετε καί καμμία ἰδιαίτερη σκασίλα περί αὐτοῦ,φαντάζομαι,ὅμως ἡ ἀναφορά γίνεται διότι στήν ἐκδήλωσιν πού παρευρέθησαν καί ἦταν τά πρῶτα μεταπολεμικά καλλιστεῖα (1952),ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης εἶχε πάῃ νά καμαρώσῃ τήν ἐξαδέλφη του,ἡ ὁποία,κῦττα νά δῇς σύμπτωσις,έστέφθη καί στάρ ! ! ! Ἦταν ἡ Μαυράκη Ἀργυρώ ἤ Νταίζη ἐπί τό ...καλλιτεχνικόν. 


Ἐφημερίς «Ἐμπρός» ἐδῶ
Σ᾿ἐκείνη τήν ...καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν,ἧσαν ὅλοι ἐκεῖ...

Ἡ ἀναφερομένη δίδα Γιαννούκου,εἶναι ἡ μετέπειτα Μαρίκα Μητσοτάκη.(ἀπόκομμα ἐφημερίδος «Ἐλευθερία» ἐδῶ)
Καί παραδόξως (!!) ἡ δημοσιογράφος τῆς ἐφημερίδος τοῦ Κόκκα,δέν διέκρινε τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη ! ! ! Μέ τέτοιο ὕψος ; Ποῦ τόν ...ἔχασε; ....

(φωτό)
Ἡ ἐξαδέλφη Νταίζη ἦταν κόρη τοῦ Ἀνδρέα Μαυράκη καί τῆς Μαρίας Σκαμνάκη. Παπποῦδες της,ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς μητρός της,ἦσαν ὁ Νικόλαος Σκαμνάκης καί ἡ Μοάτσου Κυριακούλα-Εὐρυδίκη (ἐδῶ). Ναί,ὅπως καταλαβαίνετε,ἡ γιαγιά της ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ! Καί  ὁ πατήρ τῆς γιαγιᾶς της,ὁ πρό-πάππος τῆς Νταίζης τῆς στάρ τῶν καλλιστείων τοῦ ᾿52,ἦταν ὁ Ἐρρῖκος Μοάτσος ὁ ὁποῖος ἦταν παντρεμένος μέ τήν Παπαδάκη Ἐσθήρ -ἐδῶ- ! ( Ὁ Ἐρρῖκος Μοάτσος ...διακεκριμένον στέλεχος τῆς ΑΧΑ ἀσφαλιστικῆς,ἐδῶ,εἶναι συγγενῆς τους. Καί ἄν δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν,ἡ ἰδιότης του,διαβᾶστε μία πρόσφατη συνέντευξίν του,ἐδῶ :


Moazzo Henry M
«Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες η σύμπραξη Κράτους και Ιδιωτικού τομέα για την ασφάλιση από φυσικές καταστροφές είναι μια αυτονόητη πραγματικότητα...Πιστεύω ότι η νέα Κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και στον τομέα της Ασφάλισης, ώστε σε μια δύσκολη στιγμή να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι για να αντιμετωπισθούν κρίσιμα προβλήματα...»)

Κλείνει ἡ παράνθεσις μέ τόν σύγχρονον Ἐρρῖκο,τόν υἱόν τοῦ Μοάτσου Μιχαήλ καί τῆς Λεβῆ Λάουρας.... Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τόν προ-πάππο τῆς ἐξαδέλφης τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,τόν Μοάτσο Ἐρρῖκο,αὐτός εἶχε καταγωγή ἀπό τά Κύθηρα.Τά θυμᾶστε τά Κύθηρα,ἔτσι; ( Ἐδῶ καί ἐδῶ ).

Ἔμ,ὡς μία οἰκογένεια,ὅλοι τους,ἔτσι καί οἱ ἐπιχειρήσεις τους,οἰκογενειακές...
Ὑπῆρχε λοιπόν κάποιος Moazzo Di Venezia,πού βρέθηκε στά Κύθηρα περί τά μέσα τοῦ 1700...Αὐτός ὁ Moazzo ἔκανε ἕναν υἱό τόν Ἐμμανουήλ ( πού ἔχει πλέον ἐξελληνίσῃ τό ὄνομα σέ Μοάτσος), τοῦ ὁποίου ὁ υἱός Γεώργιος,παντρεύεται μέ κάποια Gaudioti,στά Κύθηρα ἀκόμη. Τό ζεῦγος ἔκανε 4 παιδιά,ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Ἐμμανουήλ παντρεύεται κάποια Σαλτακούκκου Μαρία καί γεννοῦν δέκα (10) παιδιά ! Ὅλα μένουν στά Κύθηρα ἐκτός ἀπό τόν Ἐρρῖκο ὁ ὁποῖος παντρεύεται μέ κάποια Παπαδάκη Ἐσθήρ, ἀπό τήν Σῦρον ! Ὅπ, Ἐσθήρ ; Ναί,καί στήν Σῦρον εἶναι πολλοί... Καί πηγαίνουν στήν Κρήτη (ἐκεῖ νά δῆς πόσοι εἶναι ! ),στά Χανιά.Ἔ, τώρα στήν Κρήτη μποροῦν νά συνάψουν καί καλύτερες σχέσεις γιά συγγενολόγια ! Ἔτσι μπαίνουν στήν οἰκογένεια ἕνας Κοντολέων,ἕνας Πλουμιδάκης (ναί, ἀπό τά παιδιά αὐτῶν εἶναι ἡ Σταυρούλα ἡ μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,τοῦ ἐπιτίμου ! ) , μία Χατζηκώστα. Ἀπό τό ζεῦγος Μοάτσου Θεόφραστου-Σπυρίδωνα μέ τήν Χατζηκώστα Φωτεινή ( σέ β΄γάμον. Ἀπό τόν α΄γάμον της μέ τόν Σακαλλαρίδη Δημήτριο ἔχει 3 παιδιά γεννημένα ὅλα στήν Βιέννην ) γεννοῦνται 2 παιδιά : ἡ Ἑλένη καί ὁ Ἐρρῖκος. Ὁ Ἐρρῖκος γεννᾶ τόν Μιχαήλ ὁ ὁποῖος πατρεύεται σέ α΄γάμο, τήν ἀδερφή τῆς Μπριγκίτε Παπασταύρου ( τήν μητέρα τοῦ γνωστοῦ Σταύρου Παπασταύρου τοῦ Σαμαρᾶ),τήν Λεβῆ Λάουρα Μαρία Ἀλίκη ! Αὐτῆς ὁ υἱός, εἶναι ὁ Ἐρρῖκος Μοάτσος δ/νων σύμβουλος τῆς Axa ἀσφαλιστικῆς καί Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐκπροσώπων καί Στελεχών Ἀσφαλιστικών (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.).(ἀπό : Παπασταύρου- Μοάτσου-Μητσοτάκης-Λεβῆ-Κιοσέογλου: Μία μεγάλη οἰκογένεια τελικῶς !)

Ἀπό τήν οἰκογένεια Πλουμιδάκη,πού συγγενεύει ὁ Μοάτσος,ὅπως εἴπαμε,εἶναι καί ἡ γιαγιά τοῦ Κούλη,ἡ Σταυρούλα,ἀλλά καί ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια ἦταν καί ἡ μητέρα τοῦ Ἐλευθερίου Μπενί- Σελόν,ἡ Στυλιανή. Ἀδελφός τῆς Στυλιανῆς,ὁ Πλουμιδάκης Χαράλαμπος,ὁ παπποῦς τοῦ Μητσοτάκη,ἀπό τήν μητέρα του,ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἦταν παντρεμένος ἀπό τήν οἰκογένεια Μοάτσου,μέ τήν Ἀρτεμησία. Στήν οἰκογένεια τοῦ Χαράλαμπου,ὑπῆρχε καί μία κόρη πού ὀνομαζόταν Ἐσθήρ. (ἐδῶ)Ἀλλοίμονον...

Ἡ οἰκογένεια Πλουμιδάκη (ἐδῶ)
Συνεπῶς ἡ συγγένεια τοῦ Μητσοτάκη μέ τόν Ἐλευθέριον Μπενί-Σελόν,δέν ἦταν μόνον ἀπό τήν Κατίγκω Βενιζέλου (ἐδῶ)πού παντρεύτηκε ὁ παπποῦς τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,ἀλλά καί ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς μητρός του,τούς Πλουμιδάκηδες. Μέ ἄλλα λόγια μεταξύ τους ἔκαναν γάμους, οἱ ἴδιες οἰκογένειες ἕως νά δημιουργήσουν τίς ἰσχυρές φάρες πού θά τούς ἐπέτρεπαν καί τούς ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν ἐξουσία. Κάτι πού τό ἐπέτυχαν ἀπολύτως !

Μία ἐξαδέλφη Μητσοτάκη,μέ ῥίζες ἀπό Μοάτσους, Λεβῆ καί Βενιζέλους καί μέ τήν Μελίνα Μερκούρη φοιτήσασα στό ἴδιο γυμνάσιον (καί παρουσιάστρια τοῦ διαγωνισμοῦ μαζύ μέ τόν Μίμη Φωτόπουλο),δέν θά ἐστέφετο Στάρ ; Τί εἶπες ; ! ! !

Τώρα,ὅσον ἀφορᾷ τό πατρικό της ὄνομα,Μαυράκη,μοῦ ἔρχεται στό μυαλό ἐκείνη ἡ ὑπόθεσις Μαυράκη,τό σκάνδαλο μέ τόν διοικητή τῆς ΔΕΗ Δημήτριο Μαυράκη,ὁ ὁποῖος ἔκανε «δῶρο» (ὅπως ἀκριβῶς τό εἶπε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου : «Εἴπαμε νά κάνῃς ἕνα δῶρο στόν ἐαυτό σου,ἀλλά ὄχι καί 500 ἑκατομμύρια» ! Δῆλα δή,ἐάν ἦσαν 450,ὅλα καλά,γιά τόν Ἀνδρέα; Προφανῶς...),στόν ἑαυτό του 500 ἑκ. δρχ.Ἤ κοινῶς,τά τσέπωσε ! Ὅμως δέν ἦταν μόνον αὐτό :

Στη συνέχεια ο Μαυράκης βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα με τη συμφωνία για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Αλβανία, προκαλώντας ζημιά 120 εκατομμυρίων δρχ. στη ΔΕΗ.

Καί γιά τά δύο σκάνδαλα ἀπηλλάχθη διά βουλευμάτων ! Καί ἀφοῦ ἀπηλλάχθη συνέχισε :

 Όλοι τρώνε απο την πρασινη αναπτυξη!

Διότι,ἔτσι ἐπιβραβεύονται ὅσοι καταστρέφουν τήν χώρα :

Μαυράκης Δημήτριος,Καθηγητής, Διευθυντής, Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ (ἐδῶ)


Η πρόταση του καθηγητή Δημητρίου Μαυράκη για τη δημιουργία του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, προέκυψε ως φυσιολογική εξέλιξη των διεθνών δραστηριοτήτων και της διεθνούς αναγνώρισης του ρόλου της ΟΕΠ, αλλά και της ανάγκης εφοδιασμού της χώρας με ένα πανεπιστημιακού επιπέδου κέντρου δημιουργίας αντίστοιχου επιστημονικού δυναμικού.
...Το ΚΕΠΑ διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου και οι οικονομικές συναλλαγές του, εις ότι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων και αποστολών που αναλαμβάνει εκτελούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.(ἱστορικό ἱδρύσεως ΚΕΠΑ)

Ὁμιλία,ποῦ ἀλλοῦ ; Στό Ἵδρυμα Μποδοσάκη 

Ἐπίσης ...μεγάλη τιμή τοῦ κάνει,ἰστοσελίδα ὑπό τήν ἐπωνυμία «Μεταρρύθμιση»,ὅπου φιλοξενεῖ ἄρθρα του (ἐδῶ). Τί ἀκριβῶς πρεσβεύει ἡ συγκεκριμένη ἰστοσελίς; Ἰδού :

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.
Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.
Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.(ἐδῶ)

Μάλιστα...Πῶς τό λέμε; Οἱ ἀπατεῶνες κολλᾶνε μεταξύ τους,σάν τίς σάπιες σταφίδες..

Ἦταν κατά τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλεως καί μάλιστα σχετικό ἄρθρο του φιλοξένησε καί ὁ κ. Καλεντερίδης (ὁ τουρκολόγος,φιλορώσσος...)στήν σελίδα του,ἐδῶ:

Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολη, μια αμφιλεγόμενη συμφωνία

Λές νά ὑπάρχει συγγένεια καί μ᾿αὐτόν ; ! ! ! 

Κάτι ἀκόμη πού ἀφορᾷ τήν Κρήτη καί τούς Μοάτσους,πού ἀπό Τσιριγῶτες ἔγιναν Κρητικοί :

Αμέσως μετά την άφιξη των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη το 1897, ο ρώσικος στρατός ανέλαβε τη διοίκηση του Τμήματος του Ρεθύμνου υπό τις διαταγές του Συνταγματάρχη Θεόδωρου Ντε Χιοστάκ. Οι Ρώσοι, ως ομόδοξοι, έδειξαν πολλές φορές δείγματα συμπάθειας προς τους Ρεθεμνιώτες και μάλιστα, κατά την υπερδεκαετή παραμονή τους στον τόπο κατασκεύασαν πάμπολλα κοινωφελή έργα, όπως δρόμους, γέφυρες, το μητροπολιτικό μέγαρο και την καθολική εκκλησία.(Σημ. Πελασγικῆς : Οἱ ...ὁμόδοξοι Ῥῶσσοι,ἔφτιαξαν μία ἐκκλησία,στήν ἑλληνική Κρήτη.Μία καθολική ἐκκλησία...!!! Μάλιστα...)

Ο Τουρκοκρητικός Δήμαρχος Γιουσούφ Αληγιαζιτζιδάκης
Στις 4 Ιανουαρίου 1898 ο υποπρόξενος της Ρωσίας στο Ρέθυμνο, Γεώργιος Ιωσήφ Χατζηγρηγοράκης, μαζί με το Ρώσο Διοικητή Θεόδωρο Ντε Χιοστάκ και τον Δήμαρχο Γιουσούφ Αληγιαζιτζιδάκη επισκέπτονται το δημοτικό κήπο και κρίνουν να χτιστεί εκεί το νέο Νοσοκομείο της πόλης...Η κατασκευή του Νοσοκομείου άρχισε κατευθείαν και ολοκληρώθηκε το 1899....Τα εγκαίνια έγιναν στις 6 Μαΐου 1899, ημέρα των γενεθλίων του Τσάρου Νικολάου του Β’, από τον Ύπατο Αρμοστή της Κρήτης, Πρίγκιπα Γεώργιο. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας παρέδωσε στον Πρίγκιπα Γεώργιο το δωρητήριο, με το οποίο ο Αυτοκράτορας της Ρωσίας δώρισε το νοσοκομείο στους κατοίκους του Νομού και ο Πρίγκιπας με τη σειρά του το έδωσε στο Δήμαρχο της πόλης Γιουσούφ Αλιγια(ζι)τζιδάκη.(ἐδῶ)

Πρώτος Διευθυντής του δημοτικού νοσοκομείου διετέλεσε ο Θεμιστοκλής Μοάτσος.
Ἔχουμε κι᾿ἄλλους Μοάτσους ...διακεκριμένους :


φωτό

Ο Δημήτρης Μοάτσος μεγαλούργησε στο Ρέθυμνο

Αξιόλογος δικηγόρος την δεκαετία του 1950 και 1960, για να βρεθεί αργότερα στην Αθήνα σαν αρεοπαγίτης δικηγόρος και να υπερασπίσει πολλούς πολιτικούς αντιστασιακούς κατά της Χούντας...

Έγινε Νομάρχης στη Λάρισα, διορισμένος από την Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (1964-1966). Επιτέλεσε Νομάρχης Αττικής στην μεγαλύτερη νομαρχία της χώρας, διορισμένος από την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974.

Το 1974 εξελέγη Βουλευτής Ρεθύμνου και συμμετείχε στην πρώτη Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή ως υφυπουργός εσωτερικών.(κ.λπ. ὑμνολόγια περί Μοάτσου,ἐδῶ)

Ἀπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου καί τήν Ἕνωσιν Κεντρώων,στίς Νομαρχίες καί ἀπό τήν ὑπεράσπισιν τῶν ...ἀγωνιστῶν τοῦ «ἀντι-δικτατορικοῦ ἀγῶνος»,στά βουλευτιλίκια καί τούς ὑπουργικούς θώκους μέ τήν δεξιά,πλέον,τοῦ Καραμανλῆ ! 

Ἔμ Μοάτσοι εἶναι αὐτοί...

Μέχρι καί πρέσβεις ! 


Κωνσταντῖνος Μοάτσος


Ο νέος πρέσβης της Ελλάδας,Κωνσταντίνος Μοάτσος, στο κέντρο της Ιεραποστολής στην Κένυα

Ὁ ὁποῖος προσφάτως μάλιστα προήχθη: 

Μάχη για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο ΥΠΕΞ!

Εἴπαμε, ἔκαναν γάμους,μεταξύ τους, οἱ ἴδιες οἰκογένειες ἕως νά δημιουργήσουν τίς ἰσχυρές φάρες πού θά τούς ἐπέτρεπαν καί τούς ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν ἐξουσία. Γι᾿αὐτούς,ἕνα εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς : οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! 

Μέ τέτοιες ῥίζες δέν θά γινόταν πρωθυπουργός ὁ Κούλης ; ! ! ! 

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Β΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Γ΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Δ΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Ε΄)Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Οντως πολυ γερες ριζες, ωσαν βελανιδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητή Πελασγική καλημέρα. Θυμάσαι που λέγαμε πρόσφατα για τον αριστεριστή πρωην δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας; Πάρε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση απο το σαιτ της παράτακης του. Περισσοτερο ενδιαφέρον έχει το σχόλιο οπαδού του από κάτω.
  https://politisfx.gr/2019/11/21/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7/
  Είναι πολλοί τελικά οι κρυπτο και είναι παντού. Σε λιγο θα μας πουν κι οτι υπήρχε κοινότητα Εβραίων στη Φιλαδέλφεια. Μήπως να τους στήσουμε και κανα μνημείο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ,τήν ἱστορία τήν ἔχω ξαναδιαβάσῃ,παλαιότερα.Αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι πώς ὁ Καπόν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ἀνήκει στήν οἰκογένεια ἀπό ὅπου καί ὁ πρώην ἀντιδήμαρχος τοῦ Μπουτάρ-ογλού. Θυμᾶσαι,ἐκεῖνος μέ τίς καταχρήσεις :

   https://sxolianews.blogspot.com/2019/06/blog-post_20.html

   Ὅσο γιά τό σχόλιον,νομίζω πώς εἶναι λιγάκι εἰρωνικό,ἄν δέν κάνω λάθος.Σάν νά θέλει νά δείξῃ πόσο μᾶς ἔχουν καβαλήσῃ στόν σβέρκο,ἔ;
   Ἄν ὄχι,σίγουρα τό θρᾶσος τους ἔχει ξεπεράσῃ κάθε ὅριο πλέον ! Ἀλλά καλά κάνουν ἀφοῦ ἔμεῖς τούς δώσαμε τό ἀπόλυτο αὐτό δικαίωμα !

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Είναι και άλλος εκτιμητής γυναικείων ταλέντων (η γυναίκα του είναι και Μις Ελλάς νομίζω), επιπλέον γαλατάς και φέρελπις νέος που έκανε και αυτός την δική του πορεία στην πολιτική. Εντάξει, εύκολο το κουίζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ναί ! Εἶχε καί σχολή ...μοντέλων,ὁ ἐν λόγῳ...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή