" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Ὅλοι μαζύ,στό ἴδιο ἔργο,πάντα ...συντελεστές ! ! !


Διαβάζουμε πώς πρό ὁλίγων ἡμερῶν διορίσθηκαν κάποια συγγενικά πρόσωπα τοῦ Κούλη. Ἀσχολούμεθα μέ αὐτό ὄχι διότι ἐντυπωσιαζόμεθα ἀπό τήν εἴδησιν,ἀλλά:
πρῶτον, γιά νά καταδείξουμε,ἀκόμη μία φορά,πώς ὅλοι τους εἶναι μία «οἰκογένεια» ἀνεξαρτήτου πολιτικοῦ ...χρώματος, καί γιά κάποια ...περίεργα ἕως πολύ περίπλοκα πού ἀφοροῦν τήν οἰκογένεια τῆς Μαρέβας καί τῆς μητέρας της Ἤβης.Ἡ εἰκονιζομένη,εἶναι ἡ μητέρα τῆς Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη,Ἤβη Γόντικα,ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τόν πρῶτο της γάμο μέ τόν Πολωνό Γκραμπόφσκι,ἔκανε ἀκόμη τρεῖς γάμους ! ! ! (ἐδῶ)

Παντρεμένη σέ πρῶτο γάμο μέ τόν υἱό τοῦ πολωνοῦ Mateusz Bronislaw Grabowski. Ἀπό τόν γάμο αὐτό γεννήθηκε ἡ Μαρέβα.Ὡς ...διάσημο ὄνομα ἀναφέρεται ὁ Ματθαῖος Γκραμπόφσκι.
Τί ἀκριβῶς διαβάζουμε γιά τόν παπποῦ τῆς Μαρέβας Mateusz Bronislaw Grabowski :

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1943,μία ὁμάδα πολωνῶν φαρμακοποιῶν,πού πολεμοῦσαν στίς βρεττανικές ἔνοπλες δυνάμεις,στήν Μεγάλη Βρεττανία,ἵδρυσαν τήν ἐπιστημονική κοινότητα πολωνῶν φαρμακοποιῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ἡ ὁποία ἦταν μία στρατιωτική ὁργάνωσις.Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1945,ἱδρύθηκε στήν Σκωτία ἕνας ἐπαγγελματικός ὀργανισμός πού ὀνομάσθηκε Πολωνικός Φαρμακευτικός Σύλλογος τοῦ ἐξωτερικοῦ,.Πρῶτος πρόεδρος αὐτῆς ἦταν ὁ φαρμακοποιός παπποῦς τῆς Μαρέβας,Mateusz Bronislaw Grabowski (ἐδῶ)

Πῶς βρέθηκε νά πολεμᾶ στίς βρεττανικές δυνάμεις ὁ Πολωνός Γκραμπόφσκι; Νά ὑποθέσω πώς ἔφυγε ἀπό τήν Πολωνία λόγῳ τῶν ναζί; Νά ὑποθέσω,ἐπίσης πώς ὁ Ματθαῖος Γκραμπόφσκι ἦταν ἑβραῖος; Μᾶλλον ἀφοῦ ἀναφέρεται πώς ἔφυγε ἀπό τήν Πολωνία μετά τήν εἴσοδον τῶν ναζί (Σεπτέμβριος 1939),τό 1940 καί πῆγε στήν Βρεττανία.

Μάλιστα ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό λιβάνι τοῦ thetoc,ὁ Ματθαῖος «υπήρξε ευεργέτης και χορηγός μεγάλων δωρεών».Γιά τήν συλλογή πού δώρισε ὁ Γκραμπόφσκι στό Φαρμακευτικό Μουσεῖον τῆς Κρακοβίας,διαβάζουμε ἀπό τήν σελίδα τοῦ μουσείου : «Η συλλογή παρουσιάστηκε στο μουσείο το 1976 από τον αείμνηστο Mateusz Grabowski από το Λονδίνο, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στη Μεγάλη Βρετανία». (ἐδῶ)

Ἀλλά δέν ἦταν μόνον δωρητής τῶν παλαιῶν φαρμακευτικῶν ἀντικειμένων,καθότι οἱ δραστηρότητες τοῦ φαρμακοποιοῦ Ματθαίου ἐπεκτάθηκαν καί στήν ...τέχνη (!) :


φωτό
Το 1959 ίδρυσε τη γκαλερί Grabowski δίπλα στο φαρμακείο του στο Νότιο Κένσινγκτον, κοντά στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της πρωτεύουσας. Ο Grabowski θέλησε να προωθήσει τους νέους καλλιτέχνες οποιασδήποτε εθνικότητας (κάτι σάν «τέχνη χωρίς σύνορα»). Ήταν πρωτοπόρος της Pop Art εκθέτοντας πολλούς από τους προδρόμους αυτής της τεχνοτροπίας. Η γκαλερί έκλεισε το 1975 και ένα χρόνο αργότερα ο ιδρυτής της πέθανε από καρκίνο. Πριν από το θάνατό του, ο Mateusz Grabowski έδωσε πολλά έργα στο Μουσείο Τέχνης του Łódź, (προφέρεται "woodge"), την Πολωνία.(ἐδῶ)

Τά  ἔργα τέχνης πού προωθοῦσε ὁ Ματθαῖος,παπποῦς τῆς Μαρέβα :


ἐδῶ
εδῶ
Περίπου καταλάβατε τί προωθοῦσε ὡς τέχνη ὁ Ματθαῖος Γκραμπόφσκι,ἔτσι;

Ἀλήθεια,γιατί ὁ παππούς τῆς Μαρέβα δέν κληρονόμησε στόν υἱό του τήν γκαλερί τήν ὁποία ὅταν ἀῤῥώστησε  ἔκλεισε (1975) καί  τά ἔργα δωρήθηκαν (ἀπό τόν ἴδιο πρίν πεθάνει) στό μουσεῖο τέχνης τοῦ  Łódź τῆς Πολωνίας; (ἐδῶ) Περίεργο...

Ὅπως ἐπίσης περίεργον εἶναι πώς ἀναφέρεται ὅτι ὁ παππούς της,Ματθαῖος Γκραμπόφσκι,εἶχε δική του φαρμακοβιομηχανία στήν Πολωνία καί ὅτι ὁ πατήρ τῆς Μαρέβας πῆγε στήν Βρεττανία καί πώς σ᾿αὐτόν ἀνῆκε ἡ γκαλερί ! Κάτι πού σαφῶς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

ο παππούς της, Ματίας Γκραμπόφσκι, είχε δική του φαρμακοβιομηχανία στη Βαρσοβία ενώ υπήρξε ευεργέτης και χορηγός μεγάλων δωρεών. Ο πατέρας της συνέχισε τις φαρμακευτικές δραστηριότητες με έδρα το Λονδίνο όπου ζει μέχρι και σήμερα, ενώ στον ίδιο ανήκε και η Γκαλερί Γκραμπόφσκι στην Αγγλία.(ἐδῶ)
Στοιχεῖον τό ὁποῖον ἔχουν πάρῃ ἀπό τό βικιπαίδεια (ἐδῶ)

Ἐπίσης ὅπως παραπάνω ἀναφέρθηκε,στοιχεῖον ἀπό τό Φαρμακευτικό Μουσεῖον τῆς Κρακοβίας,ὁ Γκραμπόφσκι ἦταν φαρμακοποιός στήν Μεγάλη Βρεττανία. Πουθενά δέν ἀναφέρουν πώς διατηροῦσε φαρμακοβιομηχανία στήν Πολωνία (ήταν εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στη Μεγάλη Βρετανία). Ἔ,δέν νομίζω ἕνα μουσεῖο νά κάνῃ λάθος...

Ἕνα ἄλλο περίεργον εἶναι πώς στό γενελογικό δένδρο τοῦ Ματθαίου,ἐνῶ ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά τόν πατέρα,τήν μητέρα καί δύο ἀδερφές,δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο πού νά σχετίζεται μέ γάμο καί παιδιά !


ἀπό geni.com
Καί τό ἀκόμη πιό περίεργον εἶναι πώς πουθενά,ὅσο κι᾿ἄν ἔψαξα,δέν βρῆκα τό ὄνομα τοῦ πατρός τῆς Μαρέβα,δῆλα δή τοῦ φερομένου ὡς υἱοῦ τοῦ Ματθαίου Γκραμπόφσκι !

Πολύ περίεργα πράγματα ! Τοὐλάχιστον,περιέργα,γιά νά μήν πῶ τίποτα χειρώτερο...

Γιά τήν μητέρα Ἤβη,τό γένος Γόντικα,ἀναφέρεται ὁ παπποῦς της Φίλιππος,ἦταν ναυπηγός καί Ἔλληνας τρίτης γενιᾶς τῆς Ἀλεξάνδρειας.Γι᾿αὐτόν βρήκαμε πώς τό ἐπίθετον ἦταν Πῆττας.(Ἀναφέρεται στό βιβλίον «Διαδρομές ἑνός αἰῶνα» τοῦ Κων/νου Φιλίππου,στό σημεῖο ὅπου ἀναγράφονται οἱ ναυπηγοί ἀπό τό 1900 ἕως τό 1960. Σελ. 25,Φίλιππος Πῆττας,1931. Ἄν πρόκειται γι᾿αὐτόν,βεβαίως... ΕΔΩ). Καί ἀφοῦ τά ἀδέρφια της ἔχουν τό ἐπίθετο Πῆττας,μᾶλλον τό Γόντικας θά πρέπει νά ἦταν ἐπίθετο ἀπό τήν πλευρά τῆς μητρός της.

Περί τοῦ ἐπιθέτου Γόντικας : Δημήτριος Γόντικας,δικηγόρος,πολιτικός,βουλευτής μέ τούς Φιλελευθέρους,τήν Δημοκρατική Ἕνωσιν καί μέ τήν ΕΡΕ τοῦ Καραμανλῆ. Καταγωγή ἀπό τά Μαγούλιανα Ἀρκαδίας. (ἐδῶ).
Ἐπίσης ὁ Κωνσταντῖνος Γόντικας,ἀδερφός τοῦ προηγουμένου,ἐπίσης δικηγόρος καί πολιτικός.Βίος σχεδόν παράλληλος μέ τόν ἀδερφό πλήν τῆς ΕΡΕ. (ἐδῶ) Αὐτός ἦταν πιστός στό κόμμα Φιλελευθέρων...

Καί τέλος,τόν υἱό τοῦ Δημητρίου,τόν Κωστῆ Γόντικα,ἀκολουθών τήν οἰκογενειακή παράδοσιν :  δικηγόρος καί αὐτός,βουλευτής ἀλλά καί εὐρωβουλευτή μέ τήν Νέα Δημοκρατία. (ἐδῶ)

Ἡ παράδοσις πάντως ἔσπασε (μόνον στά τῆς πολιτικῆς)μέ τόν υἱό τοῦ Κωστῆ,Δημήτρη,ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ τά τοῦ ἀθλητισμοῦ,ἀλλά καί αὐτός εἶναι δικηγόρος.(ἐδῶ)

Ὅμως,ὑπαρχει καί αύτό γιά τόν Κωστῆ :

ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Στη φυλακή ο Κ. Γόντικας

Γιά τήν οἰκογένεια αὐτήν (Γόντικα) λοιπόν,δέν ἀναφέρεται καμμία συγγένεια μέ τήν μητέρα τῆς Μαρέβας ! Ἀντιθέτως μᾶς πληροφορεῖ τό βικιπαίδεια ( στό λῆμμα τῆς Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη) τήν συγγένεια :

είναι (δεύτερου βαθμού) ανηψιά του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρου Στάθη.


Περί θεοδώρου Στάθη (ἀπό τήν Κοιλάδα Λαρίσης,σπουδαγμένου εἰς τάς ΗΠΑ),πού ἦταν συντρόφι ἀπό τό ΠΑΚ ἀκόμη,μέ τόν Παπανδρέα ( εἶχαν καί κοινή ἐπαγγελματική - ἀκαδημαϊκή καριέρα στίς ΗΠΑ,καταλάβατε,ἔτσι ;...)καί συνιδρυτής τόσο τοῦ ΠΑΚ ὅσο καί τοῦ μΠασοκ,ἄν θέλετε μπορεῖτε νά διαβάσετε σχετικῶς (ἐδῶ)
Ἄ,νά προσθέσουμε περί αὐτοῦ,τόν ὁποῖον ὁ παπανδρέας ...ἀξιοποίησε εἰς τό ὑπουργεῖον ἐθνικῆς ἀμύνης :
η θητεία του συνέπεσε με την ελληνοτουρκική κρίση του Μαρτίου 1987, την οποία χειρίστηκε μαζί με τον υπουργό Γιάννη Χαραλαμπόπουλο.
Μάλιστα...

Αὐτό ὅμως πού σίγουρα δέν ξέρετε καί παραδόξως τό βικιπαίδεια οὐδέ κάν ἀναφέρει (!!) εἶναι ἡ ἐνασχόλησίς του μέ τήν μουσική ! Διαβᾶστε :


Από όλες τις πηγές άντλησης γνώσης στις οποίες ο Θ. Στάθης είχε πρόσβαση, ο Χίντεμιτ ήταν αυτός που άνοιξε σε αυτόν τους ορίζοντες της σύνθεσης.Τα πρώτα βήματα ήταν η συγγραφή μουσικών ιδεών (λεγόμενων και μοτίβων) τα οποία χρησιμοποίησε σε συνδυασμό με μουσικά μοντέλα της γραμμής του μπάσου, που βρίσκονται σε έργα των μεγάλων μουσουργών, κυρίως του Μπετόβεν, για να χτίσει ολοκληρωμένα «νέα» μουσικά επικοδομήματα-έργα. Η σκυτάλη στη συνέχεια πέρασε στην ιδιαίτερη αγάπη του, που είναι η αρχαία ελληνική τραγωδία. Σε αυτές δοκίμασε, όπως αρχικά και η Καμεράτα της Φλωρεντίας στην αυγή της Αναγέννησης, τη μελοποίηση μεταφρασμένων στοίχων των τραγωδιών Αντιγόνη του Σοφοκλή και Άλκηστη του Ευριπίδη. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στη σύνθεση της όπερας "Αντιγόνη" καθώς και της όπερας "Άλκηστη". Η τριτη όπερα με τίτλο "Όπους Έλγιν": Η καταστροφή του Παρθενώνα γράφτηκε με στόχο να βοηθηθεί και με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. (ἐδῶ)

Νά δοῦμε λίγο τόν Πάουλ Χίντεμιτ,πού ἐνέπνευσε τόν Στάθη;

Γερμανός μουσικός τῆς κλασσικῆς μουσικῆς. Ήταν συνθέτης, βιολιστής, βιολονίστας, μουσικοδιδάσκαλος, μουσικολόγος, καθώς και διευθυντής ορχήστρας.


Ὁ Χίντεμιτ στήν Ἄγκυρα τό 1935,τρίτος ἀπό δεξιά. φωτό
Κατά την δεκαετία του 1930 πραγματοποίησε επισκέψεις στο Κάιρο και στην Άγκυρα ως προσκεκλημένος του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου ανέλαβε το εγχείρημα της αναδιαμόρφωσης της Τουρκικής μουσικής εκπαίδευσης,κατέβαλε προσπάθειες για την ίδρυσης Τουρκικής Κρατικής Όπερας και Μπαλέτου.Στα 1935 η Τουρκική κυβέρνηση του Κεμάλ Ατατούρκ ανέθεσε στον Χίντεμιτ την αναδιοργάνωση της μουσικής εκπαίδευσης της χώρας και κυρίως την προετοιμασία του "Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διεθνούς και Τουρκικής Πολυφωνικής Μουσικής". Η ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος προσέδωσε στον συνθέτη διεθνή αναγνώριση.
...ο συνθέτης "προπαγάνδιζε" τη γερμανική προσέγγιση της μουσικής ιστορίας κι εκπαίδευσης στην Τουρκία. Το Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας χρωστά πολλά στην συνεισφορά του Χίντεμιτ, τον οποίο οι νεαροί Τούρκοι μουσικοί θεωρούσαν ως τον μοναδικό δάσκαλό τους, γι' αυτό και τον περιέβαλαν με μεγάλο σεβασμό. 
Ο Πάουλ Χίντεμιτ είχε μια πολύπλοκη σχέση με τους Ναζί. Κάποια μέλη του Ναζιστικού Κόμματος κατηγόρησαν την μουσική του ως εκφυλισμένη...Ο  Γιόζεφ Γκέμπελς αποκάλεσε τον Πάουλ Χίντεμιτ δημοσίως ως "ατονικό θορυβοποιό".
...το 1938 λόγω και της εβραϊκής καταγωγής της γυναίκας του μετανάστευσε στην Ελβετία. Στο μεσοδιάστημα όμως, είχε ήδη εκφωνήσει έναν όρκο αφοσίωσης στον Χίτλερ, είχε δεχθεί να συνθέσει μουσική για ναζιστικές εκδηλώσεις.είχε διευθύνει σε συναυλίες επισήμων ναζιστικών εορτασμών, κι είχε αποδεχθεί μία θέση στο Σύνολο Μουσικής Δωματίου του Ράιχ. Αυτή η περίοδος της ζωής του Πάουλ Χίντεμιτ έχει σχετικώς υποβαθμιστεί, αν όχι αποσιωπηθεί από τους ιστορικούς, οι οποίοι έχουν κυρίως τονίσει τις αντι-ναζιστικές του πεποιθήσεις.
...πήρε την αμερικανική υπηκοότητα το 1942, επέστρεψε όμως στην Ευρώπη κι εγκαταστάθηκε στην Ζυρίχη.Το 1962 κέρδισε το βραβείο Μπαλζάν καί τό 1963 πέθανε στην Φραγκφούρτη(ἐδῶ)Πέντε Εβραίοι προστάτες του μεγάλου συνθέτη, ενώ ήταν στο Yale

Τί ἀκριβῶς ἀπό τά παραπάνω θαύμασε ὁ «ἀμερικανός» ἀκαδημαϊκός,ἀντιστασιακός σύντροφος τοῦ παπανδρέα; Τήν προσφορά του στήν Κεμαλική τουρκία ἤ ἐκείνη στό Γ΄Ῥάϊχ τοῦ Χίτλερ; ! ! !

Γιά τήν 3η ὅπερα τοῦ Στάθη,τήν « Όπους Έλγιν»,πραγματοποιήθηκε εἰδική παράστασις μέ σκοπό :Ο σκοπός της παράστασης είναι να υπάρξει μια κινητοποίηση και παράλληλα ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινής γνώμης για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στο τόπο καταγωγής τους, με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία παράσταση στην Αθήνα, στις 29 Μαΐου 2012 στο Μέγαρο Μουσικής ΑΘηνών, την περίοδο της επίσημης αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία και έχουμε ως στόχο την παρουσίαση της όπερας και στο Λονδίνο (αναμένουμε επιβεβαίωση) κατά την διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε που όλος ο κόσμος και τα Μ.Μ.Ε. θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην Αγγλική πρωτεύουσα. (ἐδῶ)

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,στό Λονδίνο δέν παρουσιάσθηκε ποτέ! Στό μέγαρο μουσικῆς ὅμως ναί. Καί μάλιστα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ τότε προέδρου τῆς δημοκρατίας τους,τοῦ Καρόλου Παπούλια...

Πρώην υπουργός ανεβάζει όπερα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Ὅμως αὐτό πού ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα,στό συγκεκριμένο θέμα πού θίγουμε εἶναι ἡ συμμετοχή,ὡς σκηνοθέτη τῆς παραστάσεως,τοῦ Χριστόφορου Χριστοφῆ. Καί ἡ ἐπίσης συμμετοχή,στίς χορογραφίες τοῦ ἔργου,τῆς Ἔρσης Πῆττα.

Ἐντυπωσιακό ἔ; Θεόδωρος Στάθης (θεῖος τῆς Μαρέβας),Ἔρση καί Χριστόφορος Πῆττα,ἐπίσης θεῖα καί θεῖος τῆς Μαρέβας. Ὅλοι μαζύ στό ἴδιο ἔργο ...συντελεστές,ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ! ! !

Καί ὅλοι αὐτοί ἔχουν πιάσῃ γιά τά καλά τό νόημα τῆς ...ἀρπαχτῆς :

 Είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Χορογραφίας με έδρα την Γαλλία (Pont a Mousson) του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου, του Κέντρου Έρευνας Αρχαίου Δράματος και της ομάδας Τέχνης "Ίμερος-Παρέμβαση", με έδρα την Αθήνα.

Σήμερα διδάσκει κινησιολογία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και είναι μέλος του Δ.Σ. της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο "Κούλα Πράτσικα" για τη χορογραφία της στις Βάκχες του Ευριπίδη. Από το 2003 διευθύνει ένα πρόγραμμα έρευνας με θέμα την χορογραφία στο αρχαίο δράμα που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας με έδρα το Royanmont.(ἐδῶ)


Καί δέν φτάνουν ὅλα αὐτά,ὄχι παρακαλῶ,διά τοῦτο καί ὁ Κούλης,ὁ συγγενής καί πρωθυπουργός,τήν διόρισε ὡς Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου !

Ὅσον ἀφορᾷ τόν Χριστόφορον Χριστοφῆ-Πῆττα,δέν ἔχει νά παρουσιάσῃ ἰδιαίτερα πράγματα
πέραν κάποιων σκηνοθεσιῶν ἔργων (δικῶν του,ὅπως διαβάζουμε). Ἀλλά πρέπει,ὅπως δήποτε νά ἐκθειαστῇ τό ἄτομον,ἔτσι ; Διαβάζουμε :

έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως σκηνοθέτης, με τις ταινίες «Περιπλάνηση», «Ρόζα», «Βασίλισσα Μαϊμού» κλπ, που παίχθηκαν στα φεστιβάλ Καννών, Ρότερνταμ, Μανχάιμ, Νέας Υόρκης και Θεσσαλονίκης.
Στο θέατρο έχει παρουσιάσει τα έργα του «Η κωμωδία της μυθομανίας», «Οι ρήτορες» και «Η χρυσόμυγα», έργο που παίχτηκε επίσης στα αγγλικά με τον τίτλο «Mayfly» στο «Old Vic» του Λονδίνου.
Για την τηλεόραση έχει σκηνοθετήσει τις σειρές «Χαμένη Άνοιξη», από το μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα και «Βιζυηνός-Η σιωπή των αγγέλων».(ἐδῶ)

Μένω ἔκθαμβη μπροστά σέ τέτοιου μεγέθους ...δημιουργίες ! ! ! Καί διεθνῆ ἀναγνώρισιν,ἔ ; ...!
Πότε νά ἔγιναν ὅλα αὐτά,ἀφοῦ τό 2012,στήν ἰστοσελίδα πού εἶχαν δημιουργήσῃ γιά τήν ὅπερα τοῦ Στάθη,δέν ὑπῆρχε τίποτα ἀπό αὐτά ! Δεῖτε ἐδῶ,τρεῖς ἀράδες ὅλες κι᾿ὅλες.

Πάντως καί τά δύο ἀδέρφια (Ἔρση καί Χριστοφῆς),εἶναι γεννημένα στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί σπουδαγμένα,που ἀλλοῦ; Στό Παρίσι,ἐννοεῖται...

Ὁ Χριστόφορος διορίστηκε ἀπό τόν Κούλη,Ἀντιπρόεδρος καί αὐτός :

 Στη Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), τη μοναδική στην Ελλάδα ανώτερη κρατική σχολή χορού(ἐδῶ)


Ἐπανερχόμενη στό θέμα τῶν ἐπιθέτων καί εἰδικῶς γιά τήν συγγένεια μέ τόν Στάθη,ἀναρωτιέμαι: νά εἶναι ἄρα γε,τό ἐπίθετο τῆς μητέρας τῆς Ἤβης Γόντικα,τό Στάθης; Δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε ἀφοῦ γενικῶς πολύ μπερδεμένα μᾶς τά λένε τά οἰκογενειακά τους πράγματα,μάνα καί κόρη Γκραμπόφσκι...!
Ἀλλά καί πάλιν,τά ἀδέρφια τῆς Ἤβης,Ἔρση καί Χριστόφορος,βλέπουμε νά ἔχουν κοινό τό ἐπίθετο Πῆττα καί νά κατάγονται ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Ἐπί πλέον,ὁ Χριστόφορος διαθέτει ἕνα ἀκόμη ἐπίθετο,τό Χριστοφῆς ! Τί γίνεται ἐδῶ βρέ παιδιά ; Τί κακός χαμός εἶναι αὐτός ; ! ! !

Μήπως,οἱ τέσσερις γάμοι,τῆς Ἤβης Γόντικα,νά εἶναι κληρονομικόν ἀπό τήν οἰκογένεια ;  Μπορεῖ καί νά τό συνηθίζουν,βρέ παιδί μου !

Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν γάμων,ἡ Μαρέβα μεγάλωσε μέ τήν γιαγιά της. Ποιά γιαγιά της,εἶναι τό θέμα...

Ἄ, ἡ Μαρέβα,ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων, μιλᾶ καί τουρκικά,τό ξέρατε; Καί ...Είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της Zeus + Dione, μια συλλογή από χειροποίητα, υψηλής ποιότητας προϊόντα που βασίζονται σε εκλεπτυσμένη τεχνική.
Είναι επίσης ιδρυτής και αντιπρόεδρος της Endeavour Greece, ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στον εντοπισμό και την υποστήριξη κορυφαίων τοπικών επιχειρηματιών.
Έχει εργαστεί για 12 χρόνια στα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank (1995-2007).

Το 2007, η Grabowski-Mitsotakis ίδρυσε την MG Capital Advisors SA, μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών σε εταιρικούς και ιδιωτικούς πελάτες στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

Το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται στις επενδύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.(ἐδῶ)

Προσέξτε τώρα ἐδῶ : Τό 2007 δημιουργεῖ τήν MG Capital Advisors SA καἰ τρία χρόνια μετά τήν Eternia Capital καί οἱ δύο ἔχουν σχέσιν μέ ἀσφάλεια κεφαλαίων,ἔτσι; Καί ὅλως συμπτωματικῶς,τό 2010 ἡ χώρα ὁδηγεῖται στό ΔΝΤ ! Πῶς εἴπατε ; Ναί,ὅντως τυχαῖον...

Τό ἴδιο τυχαῖον πού ἡ ἑταιρεία της ἡ MG Capital βρέθηκε ἐμπλεκομένη μέ τήν λίστα Λαγκάρντ καί τόν,ποιόν ἄλλον,Παπασταύρου,τόν ὁποῖον εἶχε στό Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας της ...! 

...Ερωτηματικά όμως προκαλούν δύο πράγματα: πρώτον, οι σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Siemens και δεύτερον (και κυριότερο), το γεγονός ότι η σύζυγος του προέδρου της ΝΔ, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είχε στο Δ.Σ. της εταιρίας της, MG Capital Advisor, το 2009, τον Σταύρο Παπασταύρου. ( Ο Παπασταύρου και γύρω γύρω όλοι )

Νά ἀναρωτηθοῦμε ἐπίσης : Πότε τά προλαβαίνει ὅλα αὐτά ἡ Μαρέβα; Τί ἐρώτησις ! Ἀφοῦ μιλᾶμε γιά ...διάνοιες,πάντα ! Ἤ μήπως ἔχουμε καί πάλιν μπροστά μας κάποιους ...ἐπιλεγμένους;

Υ.Γ. Γιά τήν ἐταιρεία τῆς Μαρέβας Zeus+ Dione ( Ζεύς καί Διώνη):

 Διώνη κόρη τοῦ Ἄτλαντος. Μία Ἀτλαντίδα...

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι πρώτοι μάντεις στο μαντείο της Δωδώνης ήταν άντρες, αλλά αργότερα αντικαταστάθηκαν από τρεις γυναίκες γραίες, γιατί στον ίδιο χώρο λατρευόταν και η Διώνη ως Συν+ναός του Δία. 

...η ύπαρξη της Διώνης προέκυψε ως αναγκαιότητα μετά την αλλαγή της θεότητας που λατρευόταν στο μαντείο της Δωδώνης. Στην αρχή (εποχή του χαλκού) και για πολλούς αιώνες στη Δωδώνη λατρευόταν η Γαία, αλλά μετά την είσοδο του Δωδεκάθεου στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων η λατρεία του μαντείου μετατέθηκε στον Δία. Οι πανάρχαιες λατρευτικές συνήθειες των ιερέων και των κατοίκων της περιοχής όμως δεν μπορούσαν να αφήσουν το μαντείο χωρίς θηλυκή θεότητα. Έτσι αναγκάστηκαν να «εφεύρουν» τη Διώνη, παράγοντας, κατά την προσφιλή τους μέθοδο, το γυναικείο όνομα από αυτό του συζύγου: (Δίας > Διώνη). Δείγματα αυτής της συνήθειας συναντούμε ακόμα και σήμερα στα χωριά της Ηπείρου, όπως Γιώργος> Γιώργαινα (ἐδῶ)

Καί τέλος,ἀλλά οὐσιαστικόν : Οἱ μελαμψές Περιστερές καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης 

Ποιά εἶναι ὁ Ζεύς καί ποιά ἡ Διώνη; .....


Ἡ Πελασγική

11 σχόλια:

 1. Ά! Ώστε έτσι λοιπόν;
  Τουρκομαθής!
  Οπότε άς δούνε κάποιοι και το κάτωθι 'λίνκ', έτσι γιά να ξέρουμε με τί ΕΙΔΟΥΣ ...γυμναστές έχουμε να κάνουμε...
  http://www.periodista.gr/mystika-tis-polis/article/22556/i-mareba-mitsotaki-kai-o-tourkos-gumnastis-fotos
  &
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeTwOeNdxnqkPH_mMJBZf33ycabeMidjpn2riff0Mz_DdWhXS3&s
  &
  Καί γιά να πηγαίνουν "κάτω τά φαρμάκια", ξεδίνει με...
  http://tamtam.news/wp-content/uploads/2016/09/mareva2.jpg
  Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιά την αληθινά ΣΠΑΝΙΑ μόρφωση και γιά την φιλοξενία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἴπαμε :μέλανα περιστερά ἡ κυρία ! Τίποτα δέν εἶναι τυχαῖον καί ὅταν λέμε τίποτα ἐννοοῦμε ἀπολύτως τίποτα ...!

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια !

   Διαγραφή
 2. > Σε φαγοπότι με χοιρινό κρέας και αλκοόλ κοντά στο Hot spot Διαβατών καλούν οι Ενωμένοι Μακεδόνες, σε συνέχεια της δήλωσης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη που ζήτησε να απαγορευτεί το μπάρμπεκιου κοντά σε κέντρα φιλοξενίας ως «ποινικά κολάσιμη σαδιστική πρακτική».
  Το κάλεσμα από τους Ενωμένους Μακεδόνες

  Μπάρμπεκιου πάρτυ-διαμαρτυρία κατά της λαθρομετανάστευσης.

  Με άφθονο χοιρινό κρέας και αλκοόλ!

  Στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, κοντά στο χοτ σποτ!

  Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο στον εποικισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης από τους κατευθυνόμενους ισλαμιστές κατά συντριπτική πλειοψηφία παράνομους μετανάστες.

  Οι περισσότεροι παράνομα εισερχόμενοι μετανάστες δεν προέρχονται από χώρες εμπόλεμης κατάστασης. Διαθέτουν τεράστια ποσά στους δουλεμπόρους για να περάσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος, είτε καθαρά για τυχοδιωκτικό σκοπό είτε όπως προβλέπουν κάποια διεθνιστικά σενάρια για τον εποικισμό και την πληθυσμιακή και πολιτισμική αλλοίωση της Ευρώπης, υποβοηθούμενοι από τις ΜΚΟ της υποκριτικής και επιλεκτικής ψευτοφιλανθρωπίας!

  Εμείς οι Ενωμένοι Μακεδόνες, σε αντίθεση με τις ΜΚΟ, θα υποστηρίζουμε ΠΑΝΤΟΤΕ τις τοπικές Ελληνικές κοινωνίες που αντιστέκονται!

  Απέναντι στον διεθνιστικό και ισλαμικό λαθροεποικισμό της πατρίδας μας και της Ευρώπης…απαντάμε με … άφθονο χοιρινό κρέας, με άθφονο αλκόολ, με άφθονο τρολάρισμα και αγωνιστική δράση!

  Γιατί στην τελική…η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

  ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ!

  ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ ! Τό θέμα ἀναρτήθηκε :

   https://sxolianews.blogspot.com/2019/11/blog-post_20.html

   Διαγραφή
 3. Ένα πουλί που λάλησε ,έγραψε ,ότι ήταν και ερωμένη του Χριστοφοράκου.Δεν άκουσα ;αααχαχαχα !ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διόλου,μἀ διόλου ἀπίθανον !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή
 4. Αυτόν...τον πήρε από το χεράκι ο παππούς και τον πήγε στον δράκο.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα αγαπητή Πελασγική.... Διώνη κόρη τοῦ Ἄτλαντος. Μία Ἀτλαντίδα... Η Μάγισσες των Ιωαννίνων!... Σε αυτήν την μαγεία χρησιμοποιούσαν κεριά σε διάφορα χρώματα, μυστικές τελετές και φυσικά τις λεγόμενες “Απαγορευμένες τελετές!”

  Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι πρώτοι μάντεις στο μαντείο της Δωδώνης ήταν άντρες, αλλά αργότερα αντικαταστάθηκαν από τρεις γυναίκες γραίες, γιατί στον ίδιο χώρο λατρευόταν και η Διώνη ως Συν+ναός του Δία.

  Διαγγελέας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. η εταιρη "κυρια" στην τελευταια φωτογραφια μαζι με τη μαρεβα, ποια ειναι ???

  δυστυχως καστες κυβερνανε την ελλαδα απο το 1831 κ μετα, δλδ απο το θανατο του Καποδιστρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα πού τό λές,ἀναρωτιέμαι γιατί τό παρέλειψα ! Χμμ...

   Κρατᾷ ἀπό πολύυυ παλιά αὐτή ἡ ἱστορία μέ δαύτους.Εἶναι σάν τίς ὕαινες πού πηγαίνουν πίσω ἀπό τά λιοντάρια καί περιμένουν νά κάνουν τήν δουλειά ( θήρευσι) καί ὅ,τι μείνει νά τό ἀποτελειώσουν. Ἔτσι κι᾿αὐτά τά ὅντα,ὅπου πήγαιναν οἱ Ἕλληνες,στό κατόπι τούς ἔπαιρναν.Μετά,ἤξεραν αὐτά,κάτι τό σατανικό τους μυαλό κάτι ἡ ἀφέλεια τῶν Ἑλλήνων νά πώς ἔπαιρναν τό πάνω χέρι.Καί ἔχουν νά λένε σήμερα :Τόσες χιλιάδες χρόνια ἐκεῖ,τόσα παρά πέρα καί θά μᾶς ᾿βγοῦν καί κυρίαρχοι ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης,ἐν τέλει. Καλά γιά τήν Ἑλλάδα δέν τό συζητῶ,τό ἔχουν ἐπιτύχη νά τό περάσουν,τό παραμύθι τῆς «διαρκοῦς χιλιετοῦς παρουσίας» ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή