" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Ὁ ...καλλιτέχνης τῆς κεφάλας,ὁ σοβιετικός πράκτωρ,ὁ καταδότης τῶν καλλιτεχνῶν !


Καί ὅπως,συχνά,λέμε : Τό παραμύθι ...συνεχίζεται...

φωτό
Παυλόπουλος για Πολυτεχνείο: Εμβληματική ημέρα περίσκεψης για την αξία ελευθερίας και Δημοκρατίας
Ῥένος Ἀποστολίδης :Αὐτή ἡ βρωμερή καί κακότεχνη,κεφάλα...Γεωργαλᾶς : Ὅλα τά ἔργα τοῦ Μακρῆ εἶναι κακότεχνα. Ἀποστολίδης :Γιά ἐμένα αὐτό εἶναι ἐξάμβλωμα. Τό ἔχουν ἀποθέσῃ ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό πολυτεχνεῖο,τό θεωροῦν μνημεῖον καί ἐκείνη τήν κεφάλα δοξάζουν !

Ὁ ...καλλιτέχνης τῆς κεφάλας,Μέμος Μακρῆς,ὁ σκληρός κομμουνιστής,ὁ εαμίτης πού φυγαδεύτηκε στό Παρίσι,ἔγινε ὁ σύνδεσμος τοῦ ΚΚΕ,γιά τούς «διανοουμμένους» ἀριστερούς πού ἐγκατέλειπαν τήν Ἑλλάδα,μετά τόν πόλεμον,γιά νά σωθοῦν (ἀπό τί ἄρα γε ; ...) σέ κάποιον «κομμουνιστικό παράδεισον» τοῦ Σιδηροῦν Παραπετάσματος ! 

«Ἔσπερναν» τούς λογοτέχνες (ἀξίους καί μή,ἀφοῦ τούς προετοίμαζαν καταλλήλως ἐν Παρισίοις,στήν «πόλιν τοῦ Φωτός» !  ),στίς χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ,μέ συγκεκριμένη ἀποστολή : τήν σύνταξιν λογοτεχνικῶν κειμένων καί ποιημάτων πού νά ἐξυμνοῦν τό κομμουνιστικό καθεστώς ! Ἔτσι,μ᾿αὐτό τόν τρόπο,τούς καθιέρωναν ὄχι στίς συνειδήσεις τῶν ντόπιων κατοίκων,ἀλλά κυρίως σ᾿εκείνες τῶν ἑλλήνων,αὐτοί ἦταν ὁ στόχος !

Ὁ στόχος τους λοιπόν ἦταν : πρῶτον,ὅτι στίς κομμουνιστικές χῶρες τό πνεῦμα καί ἡ Παιδεία εἶναι σέ ὑψηλά ἐπίπεδα,δεύτερον ἡ μεγένθυσις τοῦ κομματικοῦ τους χαρακτῆρα,ὁ φανατισμός τους δῆλα δή,καί τέλος ἡ καθιέρωσίς τους,στόν χώρον τοῦ πνεύματος καί τῆς τέχνης,ἐκείνων πού μετέπειτα θά ἐπανέρχονταν στήν Ἑλλάδα καί μέ τίς ἀνάλογες «ταμπέλες» θά ἐλάμβαναν θέσεις στά ἀνώτερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα ὥστε νά μεταδώσουν τό δηλητήριο τοῦ κομμουνισμοῦ στήν σπουδάζουσα ἐλληνική νεολαία !


Νά λοιπόν ὁ σκοπός τοῦ Ματαρόα (ΕΔΩ )! Νά γιατί ἐσώθη ὁ «ἀνθός τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως»...!

Βεβαίως μή νομίσετε πώς ὅλα αὐτά ἐγίνοντο χωρίς τό κόμμα νά ἔχῃ καί τίς ἀνάλογες συνεισφορές τῶν συμμετεχόντων. Σέ κάποιο σημεῖο,ὁ Γεωργαλᾶς λέει πώς : τό κόμμα μᾶς ἀνάγκαζε νά συνεισφέρουμε τό 20% τοῦ μισθοῦ μας,γιά τούς ἐγκλείστους στίς φυλακές, συντρόφους !


Γιά τόν Μέμο Μακρῆ,λοιπόν ἡ κουβέντα,τοῦ «καλλιτέχνη» τῆς κεφάλας τοῦ πολυτεχνείου ! Καί σέ ποιόν ἀνῆκε αὐτή ἡ κεφάλα,εἴπαμε; Στόν καθηγητή Σβορῶνο ! 


Σβορῶνος .
Πρόκειται περί ἀθλίου ἐπιστήμονος,σημειώνει ὁ Ῥένος Ἀποστολίδης, Ὁ Σβορῶνος ;  Ἐρωτᾷ ὁ Γεωργαλᾶς. Ναί,ἀπαντᾶ ὁ Ἀποστολίδης. Συμφωνῶ ἀπολύτως,λέει ὁ Γεωργαλᾶς καί συμπληρώνει :« Ἡ ἱστορία του εἶναι ἀνεκδιήγητη,τραγωδία πραγματική» !


Ἀγαμέμνων (Μέμος) Μακρῆς : 

(1939 ἐπί Μεταξᾶ. Ἐνῶ ἔχῃ ἤδη ἀναπτύξῃ ἔντονη κομμουνιστική δρᾶσιν)

Μέσω του αδελφού του, Θάνου Μακρή ο οποίος εργαζόταν ως διακοσμητής, τον Σεπτέμβριο του 1939 θα φιλοτεχνήσει για λογαριασμό της 4ης Αυγούστου, τη μνημειακή πρόσοψη του κρατικού περιπτέρου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού καθώς και μια σειρά από μικρότερα ανάγλυφα που αναπτύσσονταν στους πλευρικούς τοίχους κτηρίου, εκατέρωθεν δωρικών κιόνων.(ἐδῶ)


(1940,πρό τοῦ πολέμου).

Εκθέτει στη Β΄ Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση, παρουσιάζοντας πέντε έργα (το Κεφάλι παιδιού, σε χαλκό και το Κεφάλι ανδρός, σε γύψο, τη Λουόμενη και το Γλυπτό σε πηλό και ένα χάλκινο Κεφάλι). Τα τρία κεφάλια αγοράζονται από το Υπουργείο Παιδείας.(Πελασγική : Τοῦ ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Μεταξᾶ,ἔτσι; )(ἐδῶ)

Ἔ,μετά ἔγινε σκληρός κομμουνιστής,εαμίτης καί ὅλα τά σχετικά μέ τούς κατσαπλιάδες...Ἀλλά τά μεγαλεῖα θά ἔρθουν μετά τήν ...σωτηρία μέ τό Ματαρόα... !


Γεώργιος Γεωργαλᾶς  : « Ὁ Μέμος Μακρῆς,ἦταν ὁ σύνδεσμος στό Παρίσι,γιά τό ΚΚΕ,πού προωθοῦσε τά κυνηγημένα συντρόφια,στίς κομμουνιστικές χῶρες.Βρέθηκε καί αὐτός στήν Οὐγγαρία,μετά τήν ἀπέλασίν του ἀπό τήν Γαλλική κυβέρνησιν.Ἦταν ἕνας καταδότης,ἕνας πράκτωρ καταδιωγμοῦ τῶν ἄλλων πνευματικῶν ἀνθρώπων,στήν Οὐγγαρία.Ἐκεῖ λοιπόν λειτουργοῦσε κατά παραγγελία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς χώρας καί ἔφτιαχνε τά ἀνάλογα ἔργα πού προωθοῦσαν τόν « κομμουνιστικό παράδεισον» !
Ἔτσι καί ἔκανε λεφτά στήν Οὐγγαρία ὁ Μακρῆς... Ὅταν ὅμως τό '56 ἦρθαν οἱ σοβιετικοί καί ἔπνιξαν τήν Οὐγγρική Ἐπανάστασιν*,οὐδείς οὔγγρος ἤθελε νά συνεργαστῇ μαζύ τους.Οἱ σοβιετικοί πού ἤθελαν νά βάλουν κάποιον ἐπικεφαλῆς στόν χῶρον τῶν καλλιτεχνῶν, ἔβαλαν τόν Μέμο Μακρῆ.Ἔγινε πράκτωρ δικός τους καί ἦταν πασίγνωστος σ᾿ὅλη τήν Οὐγγαρία ὡς καταδότης τῶν καλλιτεχνῶν».Ὕστερα ἦρθε στήν Ἑλλάδα καί ἀποθεώθηκε ὡς μέγας δημοκράτης καί καλλιτέχνης !

Ὁ λωβητής τῆς τέχνης !**


 Ἐάν διαβάσετε,στήν ὁμώνυμη του διαδικυτακή σελίδα (ΕΔΩ),τό πλῆθος τῶν ἔργων πού ἔφτιαξε (κατά παραγγελία τοῦ καθεστῶτος,ἐννοεῖται...) καί τοποθετήθησαν σέ διάφορα σημεῖα τῆς Βουδαπέστης,τά βραβεῖα πού τοῦ ἀπονεμήθησαν καί γενικότερα τῶν τιμῶν πού ἀπόλαυσε στά 28 χρόνια πού διέμηνε στήν οὐγγρική πρωτεύουσα (τά σκληρά χρόνια τοῦ σοβιετικοῦ κομμουνισμοῦ στήν Οὐγγαρία),θά καταλάβετε γιά ποιόν λόγον ἐτιμήθη τόσο πολύ ὁ (κατά γενικήν ὁμολογία) καταδότης Μακρῆς.Τά κομμουνιστικά καθεστώτα,ἀναγνωρίζουν τίς προσφορές τῶν ὑποτακτικῶν τους.Ὅσο πιό πωρωμένος τόσο πιό ...δοξασμένος !Ἀπόδειξις τῆς κατασκευασμένης ἀξίας του :

 ..στον απόηχο μιας σειράς διεργασιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, το κομμουνιστικό καθεστώς της Ουγγαρίας καταλύεται. Έκτοτε, αρκετά από τα στρατευμένα έργα του Μακρή (προτομές του Λένιν κ.ά.) απομακρύνονται από τον δημόσιο χώρο.(ἐδῶ)

Ὄχι πώς καί ἐδῶ δέν τόν ...τίμησαν (τόσον ἡ ...δεξιά τοῦ Καραμάν-άλῆ ὅσον καί τά πασοκοκομμούνια,κυρίως αὐτά...!)


Ἀπό τό μνημεῖο Μαουτχάουζεν ,στήν κεφάλα τοῦ Λένιν,γιά τό «σπίτι τοῦ λαοῦ»,στά τερατουργήματα τῆς ἐθνικῆς πινακοθήκης ἕως στήν μεγάλη ἀποθέωσιν τῆς κεφάλας τοῦ πολυτεχνείου !


Ὁ Δόν Κιχῶτης,στό θέατρο Μάνου Κατράκη.Μοντέλο ὁ Κατράκης.Τά ἤθελα καί τά ἔπαθε κι᾿αὐτός...
Οἱ δέ Κρῆτες,τοῦ ἔχουν ἀφιερώσῃ καί πλατεία ! Στήν Ἱεράπετρα (θά μοῦ πῇς τώρα,τί περίμενες ἀπό τούς Κρῆτες...):
ἐδῶ
Καί στήν γενέτειρα τοῦ Μπελογιάννη,τήν Ἀμαλιάδα,ἔτυχε ἰδιαιτέρας μεταχειρήσεως. Πλατεῖες,ἀγάλματα καί ψηφιδωτά τῆς κόρης του,ὅλα πρός τιμήν τοῦ ἥρωα (; !!!) κομμουνιστή Μπελογιάννη ἀπό τόν ἀρχι-καταδότη τιμημένο τά δέοντα κομμουνιστή Μέμο Μακρῆ !


Ποιόν ; Τόν Μπελογιάννη ἕναν στυγνό δολοφόνο ἀθώων Ἑλλήνων Πατριωτῶν ! Πού μετά τήν ἦττα τους,πέρασε στό παραπέτασμα ὥστε νά πάρῃ τίς νέες ἐντολές καί ἀποστολές του γιά τήν ἄμοιρη Ἑλλάδα. Ἀρχι-κατάσκοπος τῶν Σοβιετικῶν δέν ἄφησε στρατιωτική πληροφορία πού νά μήν τήν μετέδωσε στά κομμούνια ἀφεντικά του ! Αὐτός ἦταν ὁ «ἥρως» Μπελογιάννης καί ἀντί νά στιγματισθῇ ἱστορικῶς γιά τόν βρωμερό καί τρισάθλιο ῥόλον του,τιμήθηκε καί τιμᾶτε δεόντως ἀπό τό ἑλλαδικό κράτος ὅπου καθώς φαίνεται τά κομμούνια (φανερά καί κρυφά) δέν ἡττήθηκαν ποτέ !

Ἡ Ἑλλάς ἔχει μεγααάλη κατάρα ! (Τό θέμα αὐτό,εἶναι τοῦ perimajestic. Πόσο μᾶς λείπει ὁ λόγος του ...! ! ! )

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, Ο «ΑΓΙΟΣ» ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΑΛΙΝ»

Ἡ 25η Μαρτίου, ὁ Μπελογιάννης, ὁ Στάλιν καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Παιδομαζώματος!Τί εἶν' οἱ ἥρωές μας; Μήν εἶν' ὁ Γλέζος; Μήν εἶν' ὁ Μπελογιάννης;

Ψευδόμενοι ὑποκριτὲς δηλητηριάζουν (κι «ἀπειλοῦν») τοὺς Ἕλληνες!!!


Στήν Ἀμαλιάδα,πού ὡς φαίνεται οἱ πολύ δημοκραταραῖοι τιμοῦν τούς ἀριστερούς «ἥρωες» ἀλλά ἔχουν γραμμένους στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους ὅσους δέν ἀνήκουν στήν δική τους ...συνομοταξία !


Αμαλιάδα-Πλατεία Μεταξά (Δημοκρατίας): Η πλατεία της αδιαφορίας….


* Οὐγγρική ἐπανάστασις : Οἱ Σοβιετικοί γιά νά καταστείλουν τήν ἐπανάστασιν στήν Οὐγγαρία κατέβασαν 7000 τάνκς ! Στό σημεῖο αὐτό,ὁ Ῥένος Ἀποστολίδης ἀποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικόν :


7 χιλιάδες τάνκς; Αὐτά πού ἔλεγε ὁ Ῥῖτσος πώς ἔκαναν πιρουέτες; Μάλιστα...Αὐτά τά ὁποῖα ἐχαιρέτησε ὁ Καζαντζάκης μέ τήν φρᾶσιν ὅτι : χαιρετίζω τόν ἐλευθερωτή σοβιετικό στρατό ! Δήλωσις πού ἐδημοσιεύθη σ᾿ὅλες τίς ἐφημερίδες τοῦ κόσμου. Φρᾶσιν πού τόν κατέστησε τόν ἀγαπημένον,ὁριστικῶς,τῆς Ἀριστερᾶς !


Βουδαπέστη, Νοέμβριος 1956. Το ημερολόγιο της ελευθερίας. Οι τελευταίες ώρες 

Εβραίοι και αντισημιτισμός στην Ουγγαρία

Σᾶς κάνει ἐντύπωσιν ἀκόμη γιατί ἔχει καταστῆ ἐπέτειος ἡ 17Νοεμβρίου; Γιατί προσκυνοῦν τήν κεφάλα τοῦ ἀθλίου (κατά κοινή δήλωσιν Ἀποστολίδη-Γεωργαλᾶ) Σβορώνου τήν φιλοτεχνημένη ἀπό τόν μεγάλο καλλιτέχνη Μέμο Μακρῆ; Ἔ, δέν νομίζω...

Υ.Γ.  Ὁλόκληρο τό βίντεο τῆς συζητήσεως,Γεωργαλᾶ - Ἀποστολίδη,ὅπου ἀκούγονται σοβαρότατα καί ἀποκαλυπτικότατα θέματα,μπορεῖτε νά τό παρακολουθήσετε,ΕΔΩ

** Λωβητής τῆς τέχνης : ὁ καταισχύνων τό ἐπάγγελμά του (Λεξικόν Σταματάκου)

Σημείωσις :Οἱ φωτό μέ τά ...ἔργα τοῦ Μακρῆ,ἀπό ἐδῶ.


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: