" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Γιά νά ᾿δοῦμε,τό μάθατε καλά τό μάθημα ;


 ἀλήθεια εἶναι πώς ὑπάρχουν θέματα πού θά ἔπρεπε νά εἶναι πρωτεύοντα,ὅπως οἱ Πανελλαδικές Ἐξετάσεις κυρίως γιά τήν Ἔκθεσιν διότι ἐκεῖ μπορεῖ νά ᾿δῇ κανείς τό μέγεθος ἐπιρρεασμοῦ τῶν ἑλληνοπαίδων σ᾿ἐπίπεδο κοινωνικοπολιτικό, ἀλλά πρωτίστως σέ ποιό βαθμό χειραγωγοῦν τά Συστημικά μμε, ὅμως πολλές εἶναι οἱ φορές πού τά παραβλέπουμε. 

Ἔτσι, ἐχθές στίς Πανελλήνιες εἶχε σειρά ἡ Νοελληνική Γλῶσσα καί Λογοτεχνία,δῆλα δή ἡ Ἔκθεσις,κυρίς. Δέν ξέρουμε τί ἔγραψαν τά παιδιά στό θέμα πού τούς ἐδόθη, ἀλλά πάνω -κάτω φανταζόμεθα. Διότι οἱ Τατιᾶνες, οἱ Εὑαγγελάτοι, οἱ Παπαδάκηδες καί ὅλο τό κακό συναπάντημα κάνουν πολύ καλά τήν δουλειά πού τούς ὑπαγορεύει ἡ ἀτζέντα τῆς ΝΤΠ. 

Καταλάβατε ποῦ βρίσκεται ἡ οὐσία τοῦ μηνύματος ; Στόν ΚΑΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ πού ἀρνήθηκε τήν ἀξία τῆς γυναίκας ! Ἀπεναντίας μία συγγραφέας,μία προωθητής τοῦ φεμινισμοῦ ἡ Belinda Cannone προβάλλεται ὡς ἡ ἀξία πού πρέπει νά κληρονομηθῇ ἀπό τά παιδιά σήμερα. Γιατί ; Γιά σκεφτεῖτε λίγο τήν άτζέντα τῆς ΝΤΠ,τόν ΜΑΤΣ Σουάμπ, τό Χαράρι κ.λπ. κακό συναπάντημα καί θά πάρετε τήν ἀπάντησιν ... Ἄχ, Ἀριστοτέλη !!! ( ἠ φωτό μέ τό ἀπόσπασμα ἀπό τό θέμα τῶν Πανελλαδικῶν,ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά τό διαβάσετε ὁλόκληρο ὅπως δόθηκε στά παιδιά. Διαβᾶστε το,θά καταλάβετε...) 

Συνεπῶς τά θέματα τῶν Νεοελληνικῶν τῆς χθεσινῆς ἡμέρας τῶν Πανελλαδικῶν,φαίνεται νά ἦταν ἐν τέλει ΠΟΛΥ ΒΑΤΟ γιά τά καλά μας ἑλληνόπουλα. Εὐκολάκι πού λένε,διότι ἐδῶ καί 3 χρόνια περίπου,μετά τήν πρώτη καταγγελία,μετά ἀπό μία εἰκοσαετία, ἀπό τήν "θαρραλέα" κ. Μπεκατώρου τό τσουνάμι κακοποιημένων γυναικῶν μέχρι τήν κ. Χρονοπούλου κατά τοῦ εὐρωβουλευτοῦ τοῦ συριζα, ἠθοποιοῦ  Ἀλέξη Γεωργούλη, ἔχουν γίνει ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύσεων ἐπί τοῦ θέματος,ἔχουν ἀκουστεῖ καί χιλιοακουστεῖ οἱ βασικές γραμμές πού πρέπει νά πατήσῃ ἕνας σύγχρονος δημοκράτης ὥστε νά καταγράψῃ τί σημαίνει "κακοποίησις γυναικῶν" , τίς ἐπιπτώσεις στήν ψυχολογία ( τό κυρίως ζητούμενο αὐτό ... ) ἀλλά κι᾿ἐν τέλει πῶς θά πρέπῃ νά δικαιωθῇ ἡ γυναίκα στήν κοινωνία σήμερα καί πῶς θά κατοχυρωθοῦν τά ...κεκτημένα δικαιώματά της ! 

Ναί,σᾶς λέω,τά ἔχουν μάθῃ ἀπ᾿ἔξω κι᾿ἀνακατωτά τά παιδιά. Ἤταν ἕνα εὐκολάκι θέμα ! 

Ἡ οὐσία γιά ἐμᾶς βρίσκεται σ᾿ὅσα ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσδιορίσαμε ὡς "μήνυμα" πρός τήν σύγχρονη κοινωνία,ὄχι μόνον τήν ἐλληνική. Ἀκριβῶς ὅπως τά ἔχομε γράψει πολλάκις : 

Ἕνα ἀκόμη ...μήνυμα...

Μήνυμα ἐλήφθη...

Μέ τό θέμα αὐτό ἡ ΝΤΠ ἐρωτᾶ τά παιδιά,τό μέλλον μίας κοινωνίας πού ἔρχεται:  Γιά νά ᾿δοῦμε,τό μάθατε καλά τό μάθημα ;  Νομίζω ὅμως πώς πρωτίστως τούς ἐνδιαφέρει σέ πόσο βαθμό ἔχουν χειραγωγειθεῖ. Ὅλο τό ζητούμενο ἐκεῖ βρίσκεται...

«...Είναι καιρός να πάψει η ενοχοποίηση των θυμάτων και η ατιμωρησία των θυτών. Είναι καιρός να οικοδομήσουμε ένα αξιακό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου η γυναίκα δεν θα αντιμετωπίζεται ως δυνάμει θήραμα, η αδυναμία της δεν θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση και η σιωπή της δεν θα επικρίνεται ως οιονεί συνενοχή


Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγαπητή Θεοδώρα πού μᾶς ἔδωσε τό ἔναυσμα. 


Ἡ Πελασγική

Τί ζητοῦν οἱ Βούλγαροι ;

Βούλγαροι,οἱ ὕαινες τῶν Βαλκανίων, διαχρονικῶς ... φωτό

Σέ σχόλιό του ἀναγνώστης μας μετέφερε μία πολύ σοβαρή εἴδησιν πού μᾶς ἀφορᾷ καί προέρχεται ἀπό τήν γειτονική Βουλγαρία ἡ ὁποία μέσῳ τοῦ «Μακεδονικοῦ Ἐπιστημονικοῦ Ἰνστιτούτου» παρουσιάζει μία ἀνάλυση ὅπου προβάλλει τήν προφανῶς κατ᾿αὐτό, ὄχι καί τόσο θεμιτή προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος νά ἀναμειγνύεται στά τῆς Ἀλβανίας θέματα. Κάτι σά να τήν χειραγωγῇ,ἐν ὀλίγοις,μᾶς λέει ὁ ἐν λόγῳ Βουλγαρικός ὀργανισμός, μέ ἀφορμή τήν ἐκλογική νίκη τοῦ ὁμοεθνή μας, Φρέντι Μπελέρη ἀπό τήν Χειμμάρα στίς πρόσφατες αὐτοδιοικητικές ἐκλογές.  

ἀπό ἐδῶ

 «...  Οι κύριοι στόχοι της ελληνικής στρατηγικής για τη δυτική περιοχή είναι: ο καθορισμός των θαλάσσιων συνόρων με την Αλβανία σύμφωνα με τα ελληνικά συμφέροντα και τη φόρμουλα.

Διατήρηση του αριθμού των αυτοπροσδιοριζόμενων Ελλήνων στη γειτονική χώρα και προστασία όλων των πολιτιστικών, οικονομικών, θρησκευτικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους, που συχνά υπερβαίνουν τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων που προβλέπονται στο αλβανικό σύνταγμα και νόμους θρησκευτικής κληρονομιάς εξωεδαφικότητα των ελληνικών στρατιωτικών νεκροταφείων στην Αλβανία, διατήρηση του ελληνικού ελέγχου στην Αλβανική Ορθόδοξη Εκκλησία (με τον επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) και άλλα.

Καί συνεχίζει : 

Πλήρης προσαρμογή σχολικών βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών κειμένων στην Αλβανία με τη βοήθεια της ελληνικής εκδοχής των ιστορικών γεγονότων, ενώ η διαδικασία είναι εντελώς μονόδρομη.

Αποτροπή οποιασδήποτε αλβανικής διεκδίκησης σχετικά με τα πιθανά πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα των προσφύγων των λεγόμενων Τσάμηδων του αλβανικού πληθυσμού της ελληνικής Ηπείρου, που σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Έλληνες εθνικιστές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εργαλείων – από το να βάλει την Αλβανία μπροστά σε ένα ολοκληρωμένο γεγονός (για παράδειγμα, αποστολή ελληνικών σκαφών γεωτρήσεων στην επίμαχη θαλάσσια ζώνη), μέσω συμβολικών μηνυμάτων (για παράδειγμα, μη απόσυρση της δήλωσης της Αλβανίας του πολέμου από τον Φεβρουάριο του 1941) στη συστημική πίεση από την εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης...( ἀπό ἐδῶ

Γιά νά ᾿δῆ τήν οὐσιαστική πλευρά αὐτοῦ τοῦ θέματος κανείς,ἐκεῖ πού χρειάζεται νά ἑστιαστῇ εἶναι στό ποιός τά λέει αὐτά. Ἐν προκειμένῳ : τί εἶναι τό « Μακεδονικό Ἐπιστημονικό Ἰνστιτοῦτο »; 

ένας βουλγαρικός επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος μελετά την περιοχή της Μακεδονίας και κυρίως τους Μακεδόνες Βούλγαρους .

 "Μακεδόνες Βουλγάρους"  ; Ἄς τό δοῦμε : 

Ιδρύθηκε το 1923 από Μακεδόνες Βούλγαρους καθηγητές και μελετητές στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας . Στην αρχή, το Ινστιτούτο άρχισε να δημοσιεύει το περιοδικό Macedonian Review και άλλες επιστημονικές μελέτες για τον βουλγαρικό πληθυσμό στη Μακεδονία . Το περιοδικό αφορούσε τη Μακεδονία και όλους τους κλάδους της μελέτης της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής της ζωής. Στη δεκαετία του 1930, το Μακεδονικό Επιστημονικό Ινστιτούτο διοικούνταν από τον γνωστό Βούλγαρο καθηγητή, Lyubomir Miletich . Υπό τη διεύθυνση του χτίστηκε το Μακεδονικό Σπίτι Πολιτισμού στη Σόφια, όπου ιδρύθηκε εθνογραφικό μουσείο και βιβλιοθήκη. Μετά το 1945, η δραστηριότητα του MSI άλλαξε για να εξυπηρετήσει την πολιτική σχετικά με το "Μακεδονικό" που αφορούσε το Μακεδονικό Ζήτημα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας . Οι νέες αρχές ξεκίνησαν μια πολιτική εξάλειψης κάθε βουλγαρικής επιρροής, καθιστώντας τη Μακεδονία συνδετικό κρίκο για την ίδρυση της νέας Βαλκανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή σλαβομακεδονική συνείδηση. Το 1947, το βουλγαρικό κομμουνιστικό καθεστώς «σύστησε» την εκκαθάριση του MSI. Τα αρχεία και ολόκληρη η συλλογή του μουσείου (συμπεριλαμβανομένων των λειψάνων του επαναστάτη Γκότσε Ντέλτσεφ) μεταφέρθηκαν στη νεοσύστατη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας .[ κοινώς αναφερόμενη ως Σοσιαλιστική Μακεδονία , Γιουγκοσλαβική Μακεδονία ή απλά Μακεδονία , ήταν μία από τις έξι συνιστώσες δημοκρατίες της, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ...ἐδῶ

Μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1990, το Μακεδονικό Επιστημονικό Ινστιτούτο αποκαταστάθηκε και άρχισε να εκδίδει ξανά τη Μακεδονική Επιθεώρηση. Τα μέλη του σήμερα αποτελούνται από ακαδημαϊκούς, καθηγητές και δημόσια πρόσωπα. Έχει διμερείς σχέσεις με άλλους οργανισμούς και ιδιαίτερα με την Μακεδονική Πατριωτική Οργάνωση , καθώς και με μελετητές και επιστημονικά κέντρα στην Ευρώπη , τις Ηνωμένες Πολιτείες , τον Καναδά και την Αυστραλία...Πρέπει να σημειωθεί ότι το MSI εργάζεται σε συνεργασία με το Θρακικό Επιστημονικό Ινστιτούτο, επίσης έναν βουλγαρικό επιστημονικό οργανισμό που μελετά την περιοχή της Θράκης και το βουλγαρικό τμήμα του πληθυσμού της... ( ἀπό ἐδῶ)

Μακεδονική Πατριωτική Ὀργάνωση (MPO)  είναι μια οργάνωση Αμερικανών και Καναδών μακεδονικής καταγωγής στη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα των ΗΠΑ το 1922 από Μακεδόνες Βούλγαρους μετανάστες με καταγωγή κυρίως από την ελληνική Μακεδονία . Αρχικά ονομαζόταν Μακεδονική Πολιτική Οργάνωση αλλά άλλαξε το όνομά της στο σημερινό το 1952. Σκοπός του : « Για την αμοιβαία βοήθεια και προστασία των ανθρώπων της μακεδονικής φυλής - και για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από πολιτικές οντότητες - και για την προώθηση του αρχαίου δικαιώματος της Μακεδονίας ως κράτους και έθνους - όλα όπως ορίζεται πληρέστερα στο καταστατικό του ...»     ..ἐδῶ

 Ο Γκότσε Ντέλτσεφ ήταν σημαντικός "Μακεδόνο- Βούλγαρος" επαναστάτης ( komitadji ),  που δραστηριοποιήθηκε στις οθωμανικές περιοχές της Μακεδονίας και της Αδριανούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν ο πιο εξέχων επικεφαλής της γνωστής σήμερα ως Εσωτερικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνωσης (IMRO), μιας μυστικής επαναστατικής εταιρείας που δραστηριοποιήθηκε στα οθωμανικά εδάφη στα Βαλκάνια στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα  που είχε στόχο να αποκτήσει αυτονομία για τις περιοχές της Μακεδονίας και της Αδριανούπολης .  Τόν ἐν λόγῳ κομιτατζῆ,διεκδικοῦν καί τά Σκόπια ! έδῶ)

Μετά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἡ :  Βουλγαρία ζητά να αναγνωριστεί η δήθεν «μακεδονική» γλώσσα ως… βουλγαρική διάλεκτος, αλλά και να δεχθεί η Ελλάδα την τοποθέτηση αδριάντα του (κομιτατζή) Γκότσε Ντέλτσεφ στις… Καρυές Σερρών! ( ἀπό ἐδῶ)

Ἑν ὁλίγοις ὅπως καταλαβαίνετε μία "ἱστορία" ἀλά Σκόπια εἶναι καί τό θέμα τῶν Βουλγλαρων. Βεβαίως αὐτοί μποροῦν νά κάνουν λόγο γιά "βάθος ἱστορίας" ( ἄς ὄψονται οἱ Βυζαντινοί πού τούς ἔκαναν ἔθνος !!!) καί νά ἐπικαλοῦνται μεγάλα ἱστορικά γεγονότα πρός ἀπόδειξιν. 

 Ὁ Βούλγαρος Σαμουήλ καί οἱ μεσαιωνικοί «Μακεδόνες» τοῦ «Οὐρανίου Τόξου» 

Κἀθε ὀργανισμός,ἰνστιτοῦτο καί ὅ,τι ἄλλο παρεμφερές ἔχουν ἱδρύσει σκοός τους δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρό τους εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Ἑλλάδος. Γιά τόν σκοπό αὐτό δέν ἔχουν πάψει νά ἐργάζονται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὅ,τι ἔκαναν οἱ Σκοπιανοί καί καρποφόρησε μέ τήν ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ τῶν συριζοκομμουνιῶν,αὐτό ἀκριβῶς προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν καί οἱ παλαιόθεν ὕαινες τῶν Βαλκανίων. 

Ὅσο γιά τήν Ἑλλάδα,οἱ ἡγέτες της ἔχουν ἐδῶ καί δεκαετίες διαγράψει τήν φράσιν "ἀπολυτρωτικοί ἀγῶνες" καί παίζοντας τόν ῥόλο τοῦ "καλοῦ παιδιοῦ" τῶν Βαλκανίων, μοιράζει Ὀνόματα, Ἱστορική Κληρονομιά καί ἐν τέλει παραχώρησιν ἐδαφῶν. Ξέρει τό ...ΕΛΙΑΜΕΠ... 

Διότι ὅπως πάει τό πρᾶγμα εἴτε ἡ ἀρχή γινει ἀπό τήν Ἀλβανία καί τούς τσάμηδες εἴτε ἀπό τήν Βουλγαρία καί τό κομιτατζίδικο ὄνειρο γιά ἔξοδο στό Αἱγαῖον,δυστυχῶς φαίνεται πώς ἀποτελεῖ ἕνα θέμα πού πολύ δύσκολα θ᾿ἀποφύγῃ αὐτή ἡ χώρα. Ἄν καί τό θέμα "συνεκμετάλλευσις Αἱγαίου" προφανῶς πάει γιά πιό σύντομη πραγματοποίησιν,πάντα θά ὑφίσταται τό ζήτημα τῆς " Ἀνεξάρτητης Θράκης " τὀ ὁποῖο οἱ τοῦρκοι προωθοῦν μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μελλοντική οἰκοιοποίησίν της, κι᾿ἐδῶ ἐμφανίζονται ΚΑΙ οἱ Βούλγαροι προβάλλοντες " ἱστορικά δικαιώματα"...

Μέ ἄλλα λόγια,ὅπως καί νά τό ἐξετάσῃ κανείς τό θέμα " τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος" κάθε ἄλλο παρά ῥόδινο φαίνεται νά προοιωνίζεται...

Σέ λιγότερο ἀπό 20 ἡμέρες θά ἔχομε καί τήν ἐπέτειο τῆς μεγάλης νίκης τῆς 21ης Ἰουνίου 1913,ὅπου ὁ Ἑλληνικός Στρατός συνέτριψε τούς Βουλγάρους στήν μάχη τοῦ Κιλκίς : 

Γιά νά ᾿δοῦμε πόση ἀξίαν θά δοθῇ στήν ἐπέτειον αὐτή ἀπό τό ἑλλαδικό κράτος ; ...


Ἡ Πελασγική

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Οἱ διεστραμμένοι LGBT ἀπειλοῦν νά βομβαρδίσουν τά καταστήματα πού σκοπεύουν ν᾿ ἀφαιρέσουν τά "ροῦχα ὑπερηφάνειας παιδοφιλίας" γιά παιδιά

 


Σε αντίποινα κατά της Target για την απόφαση της αλυσίδας λιανικής να αποσύρει μερικά από τα πιο προσβλητικά είδη ενδυμάτων LGBT «υπερηφάνεια» για παιδιά από τα καταστήματά της, LGBT εξτρεμιστές φέρεται να απειλούν να βομβαρδίσουν πολλές τοποθεσίες Target στη Γιούτα, την Πενσυλβάνια και το Οχάιο.

Ένα κατάστημα Target στην περιοχή του Κλίβελαντ μοιράστηκε ένα απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε, το οποίο το Cleveland 19 News εξέτασε και αποφάσισε ότι πιθανώς προερχόταν από τρανς και άλλους διεστραμμένους LGBT που ήθελαν τα ρούχα "περιποίησης παιδιών' [παιδοφιλίας] να παραμείνουν στη «Συλλογή Υπερηφάνειας» του Target.

«Το Target είναι γεμάτο δειλούς που γύρισαν την πλάτη τους στην LGBT κοινότητα και αποφάσισαν να εξυπηρετήσουν τους ομοφοβικούς δεξιούς φανατικούς ρατσιστές που διαμαρτυρήθηκαν και βανδάλισαν το κατάστημά τους», έγραφε σ᾿ένα σημείο του το email.

ἀπό ἐδῶ

Στο Salt Lake City, ο διευθυντής επικοινωνιών της αστυνομίας Brent Weisburg είπε στην USA Today ότι δεν υπάρχει «αξιόπιστη απειλή» για τουλάχιστον δύο καταστήματα Target στην περιοχή που έλαβαν παρόμοια απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Οι αξιωματικοί θα συνεχίσουν τις περιπολίες της γειτονιάς γύρω από τις τοποθεσίες Target στο Σολτ Λέικ Σίτι χωρίς ιδιαίτερη προσοχή», ανέφερε ο Weisburg σε δήλωση. «Προτρέπουμε όποιον βλέπει οτιδήποτε ύποπτο να καλέσει αμέσως το 911».

Πολλές τοποθεσίες Target στο Layton, το Taylorsville και το Provo, όλα, ομοίως στη Γιούτα, δέχθηκαν επίσης απειλές για βόμβες. Ο αρχιφύλακας John Ottesen από το Αστυνομικό Τμήμα του Layton είπε στο KUTV 2 της θυγατρικής του CBS ότι η απειλή για βόμβα εκεί, η οποία ανέφερε ευθέως τα εμπορεύματα υπερηφάνειας του Target, προήλθε από μια «ψεύτικη διεύθυνση email».

Η ακροαριστερή LGBT εξτρεμιστική ομάδα Human Rights Campaign γκρινιάζει ότι η αφαίρεση σατανικών ρούχων υπερηφάνειας από τον Target για παιδιά « επιδιώκει την εξαφάνισή μας »

Σε μια δήλωση, η Target αποκάλυψε ότι από τότε που παρουσίασε τις τελευταίες της σειρές ρούχων pride για ενήλικες, παιδιά και μωρά, «έχουμε αντιμετωπίσει απειλές που επηρεάζουν την αίσθηση ασφάλειας και καλής διάθεσης των μελών της ομάδας μας κατά την εργασία».

 Ο Erik Carnell (φωτογραφία, τό πραγματικό του ὄνομα, τό σατανικό του εἶναι Abprallen ), στον οποίο ανατέθηκε να δημιουργήσει μερικά από τα είδη Pride του 2023 μαζί με άλλους queer δημιουργούς, ισχυρίζεται ότι δεν του είπαν ότι πολλά από τα σχέδιά του θα απομακρυνθούν από τα ράφια ή θα μεταφερθούν στο πίσω μέρος των καταστημάτων λέει τό νούμερο ! φωτό ἀπό ἐδῶ

Ως γρήγορη ανανέωση, η "Pride Collection" της Target 2023 περιελάμβανε επιλεγμένα αντικείμενα από το Abprallen, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει δημιουργήσει κοσμήματα όπως μπλουζάκια με τις φράσεις "Satan loves you" και "Satan respects pronouns" στο μπροστινό και πίσω μέρος. .

Ἡ Target χάνει ἑβδομαδιαίως 9 δις $ μετά τό κάλεσμα γιά μποϋκοτάζ ἐξ αίτίας τῶν παιδικῶν ρούχων φιλικά πρός τά LGBT ... ἀπό ἐδῶ

Το Abprallen είναι επίσης υπεύθυνο για τα περιβόητα γυναικεία μαγιό που πουλούσαν στο εμπόριο σε τρανσέξουαλ «γυναίκες», δηλαδή βιολογικά αρσενικά που είτε ντύνονται σαν drag  είτε βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης αλλά έχουν ακόμα τα ανδρικά γεννητικά τους όργανα.

«Δεδομένων αυτών των ασταθών συνθηκών, κάνουμε προσαρμογές στα σχέδιά μας, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης στοιχείων που ήταν στο επίκεντρο της πιο σημαντικής συγκρουσιακής συμπεριφοράς», πρόσθεσε ο Target σε μια δήλωση.

Η Kelley Robinson ( φωτό ἀριστερά ) πρόεδρος της ακροαριστερής LGBT εξτρεμιστικής ομάδας Human Rights Campaign, συνέχισε με μια σκοπευμένη ιστορία με λυγμούς σχετικά με το πώς όποιος αντιτίθεται στο να σπρώχνεται μια τέτοια βρωμιά στο Targetκαι σε παιδιά και μωρά, όχι λιγότερο– είναι «εξτρεμιστής» που εργάζεται «για να μας χωρίσουν και τελικά δεν θέλουν απλώς να εξαφανιστούν τα προϊόντα ουράνιου τόξου – θέλουν να εξαφανιστούμε».

«Την τελευταία δεκαετία, η κοινότητα LGBTQ+ γιόρτασε το Pride with Target – ήρθε η ώρα να σταθεί μαζί μας ο Target και να διπλασιάσει τη δέσμευσή του προς εμάς», παραπονέθηκε περαιτέρω η Robinson σε μια δήλωση.

Κάποιος που διαβάζει μια είδηση ​​για όλο αυτό το φιάσκο σημείωσε ότι η Target τα έφερε όλα αυτά πάνω της προκαλώντας τους πελάτες της με τέτοια βρωμιά εξαρχής.

«Αν απλώς είχατε ασχοληθεί με την επιχείρηση να πουλάτε πράγματα αντί να ασχοληθείτε με την κοινωνική μηχανική, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», έγραψε αυτό το άτομο σε ένα σχόλιο. «Αυτό παίρνεις για την πρόσληψη των κατηχημένων που προέκυψαν από το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα».

Ἀπό : naturalnews.com

Ἔχω γράψει τόσες πολλές φορές τήν ἄποψίν μου γιά τήν τυραννία LGBT . Πλέον παρακολουθοῦμε τήν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων ἀναρωτούμενοι : Ὡς πότε ; 


Ἡ Πελασγική

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ἀφοῦ γέμισε ὁ Στρατός τῶν ΗΠΑ μέ LGBTQ+,τώρα ἀκυρώνουν drag show παραστάσεις ! Κάλλιο ἀργά παρά ποτέ .....

Τί κομμάντο εἴσαστε τρομάρα σας ; Πολύχρωμα κομμάντο !!! ἀπό τό βίντεο ἐδῶ

 Το Πεντάγωνο ακυρώνει το drag show της Πολεμικής Αεροπορίας

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν τη χρήση των κεφαλαίων των φορολογουμένων για την πραγματοποίηση παραστάσεων drag show σε μια εγκατάσταση στη Νεβάδα.

Το Πεντάγωνο ακύρωσε ένα drag show που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στη Νεβάδα για να σηματοδοτήσει την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τετάρτης από το NBC News, επικαλούμενο αξιωματούχους της αμερικανικής αμυντικής δύναμης.  

Η εκδήλωση, η οποία είχε υπογραφεί από την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ακυρώθηκε στη συνέχεια με εντολή του Υπουργού Άμυνας Lloyd Austin και του Προέδρου του Joint Chiefs of Staff  ( Σῶμα ἀνωτάτων ἐνστόλων ἡγετῶν,στό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης τῶν ΗΠΑ... ἐδῶ Mark Milley, ο οποίος ενημέρωσε τους διοργανωτές ότι δεν ήταν η πολιτική του Πενταγώνου να εγκρίνει χρηματοδότηση για τα drag shows που θα πραγματοποιηθούν σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντίθετα, θα τους επιτραπεί να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση εκτός βάσης, αν το επιλέξουν, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας. Ήταν η τρίτη ετήσια παράσταση drag show που πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Nellis στη Νεβάδα ως αναγνώριση των μελών LGBT+ των ενόπλων υπηρεσιών των ΗΠΑ.


Σε μια ακρόαση στο Κογκρέσο τον Μάρτιο, ο Ρεπουμπλικανός νομοθέτης Matt Gaetz ρώτησε τον Austin και τον Milley σχετικά με αναφορές για drag show που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων στη Νεβάδα, τη Βιρτζίνια, τη Μοντάνα και τη Γερμανία - ωθώντας και τους δύο αξιωματούχους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο Υπουργείο Τα κεφάλαια των φορολογουμένων στον τομέα της άμυνας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή drag show.

«Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Υπουργού Ώστιν στο Κογκρέσο, η Πολεμική Αεροπορία δεν θα φιλοξενήσει drag events στις εγκαταστάσεις της. Οι διοικητές έχουν λάβει οδηγίες είτε να ακυρώσουν είτε να μεταφέρουν αυτές τις εκδηλώσεις σε τοποθεσία εκτός βάσης», δήλωσε αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας σε δήλωση στο NBC News σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ο Όστιν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι υπέρ του εορτασμού του Μήνα Υπερηφάνειας στον στρατό. «Οι LGBTQ+ πολίτες έχουν αγωνιστεί για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας από την ίδρυση του έθνους μας μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο», είπε το 2021. Ωστόσο, τον Μάρτιο, ο Όστιν είπε στον Gaetz ότι «τα drag show δεν είναι κάτι που υποστηρίζει ή χρηματοδοτεί το Υπουργείο Άμυνας. ”

Το Drag Show έχει γίνει ένα καυτό θέμα σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, με αρκετούς συντηρητικούς νομοθέτες να προτείνουν νομοθεσία για την απαγόρευση ή τον περιορισμό τέτοιων παραστάσεων.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει μακρά ιστορία παραστάσεων με drag show, οι οποίες ήταν συνηθισμένες μεταξύ των στρατιωτών την εποχή του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου ως μέσο τόνωσης του ηθικού 

Ο Μήνας Υπερηφάνειας, ο οποίος γιορτάζει τον αντίκτυπο των LGBTQ ατόμων στην κοινωνία, διαδόθηκε μετά από μια σειρά ταραχών για την απελευθέρωση των ομοφυλοφίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Διαρκεί από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου.

Ἀπό : swentr.site/news


Σκέψου τί γίνεται μέ τούς ἀνωμάλους στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῶν ΗΠΑ ! Κατά πώς φαίνεται ἄλλη ἀσχολία δέν ἔχουν παρά τοῦ πόσα καί ποῦ Drag Show θά πραγματοποιηθοῦν. Μέ τά χρήματα πού ὁ φορολογούμενος ἀμερικανός δίδει γιά τίς Ἔνοπλες Δυναμεις καί τήν Ἄμυνα τῆς χώρας ! 

Τί ἀρρώστια εἶναι αὐτή ; !!! Πάλι καλά πού τό κατάλαβαν,ἔστω κι᾿ἀργά κι᾿ἔβαλαν κάποιο φρένο. Νά δοῦμε ἕως πότε ; ! 

Εἶμαι πολύ περίεργη να ᾿δῶ πῶς θά λάβῃ τέλος αὐτή ἡ τυραννία. Διότι γιά τυραννία πρὄκειται. Καί κάθε τυραννία,ἱστορικῶς ἔχει ἀποδειχθεῖ,πώς ἔχει κι᾿αὐτη τὀ τέλος της... 

Ὅσο γιά τίς παραστάσεις μέ τραβεστί,κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄Π. Π. στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῶν ΗΠΑ, δέν μοῦ κάνει ἐντύπωσιν διότι πολύ ἁπλῶς ὑποπτεύομαι ποιοί ἦσαν πίσω ἀπό αὐτά καί τά προωθοῦσαν

ἀπό ἐδῶ

Διότι κι᾿ἐμεῖς,ἀκόμη καί στίς πιό δύσκολες συνθῆκες,πάνω στά βουνά τῆς Πίνδου, ὁ Στρατός μας εἶχε ἀνάγκη ψυχαγωγίας. Τί εἴδους ἦταν αὐτή ; Μά οἱ παραστάσεις μέ τήν ἀείμνηστη Σοφία Βέμπο ! Ὄχι μέ τραβεστί, φτερά καί πούπουλα ! Τί εἴδους ἐμψύχωσις ἦταν μέ τά τραβεστί ;!!! 

Πάλι λοιπόν οἱ συνήθεις ὕποπτοι πίσω ἀπό ὅλο αὐτό. Καί τότε καί σήμερα κι᾿ἐλπίζω ὄχι αὔριο...


Ἡ Πελασγική

Οἱ "πατριῶτες" πού ...προστατεύουν τούς Πατριῶτες ...

Με μεγάλη οδύνη και τρόμο, οι συγγραφείς του Winter Watch έχουν γίνει μάρτυρες ενός καλά χρηματοδοτούμενου επιτελείου νέων ατόμων, κακέκτυπα αγνών συντηριτικών (Kosher Cuckservatives " μια υποτιμητική ετικέτα που χρησιμοποιείται από τους λευκούς εθνικιστές και την alt-right στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δυσφημίσουν άλλους συντηρητικούς ...ἐδῶ)  να επιτίθενται με μίσος σε κολέγια με μια νεοφιλελεύθερη εγελιανή διαλεκτική. Οι φύλακες της "Αγνής Δεξιάς" προσπαθούν να ανατρέψουν λαϊκά και εθνικιστικά κινήματα από το ξεκίνημά τους.

Είναι ουσιαστικά μια μονοκομματική πολιτική που κατοικεί σε βάλτους που χρησιμοποιεί το τέχνασμα των θεμάτων σφήνας για να προσελκύσει την προσοχή. Η αγαπημένη τους συνήθεια πρός αποπροσανατολισμό, είναι να συζητούν για τους συχνά ψεύτικους μαλλιάδες αριστερούς Πολεμιστές της Κοινωνικής Δικαιοσύνης (SJW).

Στην παραπάνω εικόνα, προσέξτε το πανό με τίτλο « Πολιτιστικοί Πόλεμοι » — αλλά αυτή δεν είναι η μορφή πολιτιστικού πολέμου του Ε. Μάικλ Τζόουνς. Και αυτοί οι τύποι εξακολουθούν να φωτίζονται από τη Νέα Υπόγεια Τάξη Πραγμάτων (NUO).

Ο Σιωνιστοψυχοπαθής Ben Shapiro είναι ένας από τους πιο γνωστούς αυτού τού τσούρμου, αλλά ένα νέο νούμερο έχει κυκλοφορήσει τελευταία: κάποιος Charlie Kirk. Ο καραγκιόζης Kirk χρηματοδοτείται κυρίως μέσω της οργάνωσης Turning Point, η οποία χρηματοδοτείται από τον Εβραίο νεο-συντηρητικό ολιγάρχη Bernard Marcus και τα ιδρύματα DeVos και Koch. Άλλοι πλουτοκράτες δωρητές περιγράφονται στο άρθρο: Who Funds Conservative Campus Group Turning Point USA; Αποκαλύφθηκαν οι δωρητές.

Τό ἵδρυμα Κώχ,στήν ἱστοσελίδα του ἔχει προμετωπίδα τήν Καθολική Ἐκκλησία Κοιμίσεως τῆς Θεοτόκου στά Φηρά Σαντορίνης ἤ ἀλλιῶς γνωστή ὡς "Τρεῖς Καμπάνες" . Γιατί ἡ προτίμησις τοῦ ἱδρύματος στίς Ἑλληνικές Κυκλάδες ; Γιά θυμηθεῖτε : Οἱ ἱερές,ἀνίερες Κυκλάδες 

Κατά τη διάρκεια των podcast που έχω κάνει στο παρελθόν, έχω αναφέρει ότι ήλπιζα σε ένα αντίθετο κίνημα ενάντια σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ένα κίνημα που να αποτελείται από όμορφα περιποιημένους, "ξύπνιους", με ευγλωττία τολμηρούς και ατρόμητους νέους άνδρες και γυναίκες που μπορούν να παριστάνουν τους μεγάλους πατριώτες και να παρουσιάζονται ως αυτοί που προβάλουν τα πραγματικά ζητήματα "Πρώτα η Αμερική" ;

Τελευταία, μια ομάδα ανδρών έχει βγεί μπροστά που αυτοαποκαλούνται «Groypers» ή «Nickers» (από τον αρχηγό τους, Nicholas Fuentes). Δεν είναι ένα τέλειο κίνημα, καθώς πολλοί εξακολουθούν να ταυτίζονται ως υποστηρικτές του Τραμπ, αλλά νομίζω ότι αυτό που υπάρχει είναι προσωρινό. Στην πραγματικότητα, ελπίζω να αναλάβουν το νέο επίπεδο τυραννίας που εφαρμόζεται τώρα.

Οι Groypers , που μερικές φορές αποκαλούνται Groyper Army , είναι μια ομάδα λευκών εθνικιστών και ακροδεξιών ακτιβιστών, προβοκάτορων και τρολ του Διαδικτύου που διακρίνονται για τις προσπάθειές τους να εισαγάγουν ακροδεξιά πολιτική στον κυρίαρχο συντηρητισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ...Η επίθεση στο Καπιτώλιο των Πολιτειών και οι διαμαρτυρίες που οδήγησαν σε αυτήν, και οι εξτρεμιστικές τους απόψεις. Είναι γνωστό ότι στοχεύουν άλλες συντηρητικές ομάδες και άτομα των οποίων οι ατζέντες θεωρούνται υπερβολικά μετριοπαθείς και ανεπαρκώς εθνικιστικές . Το κίνημα Groyper έχει περιγραφεί ως λευκό εθνικιστικό, ομοφοβικό , νατιβιστικό , φασιστικό , σεξιστικό , αντισημιτικό και μια απόπειρα αλλαγής της επωνυμίας του παρακμιακού κινήματος της alt-right...ἐδῶ

Ναι, ενώ όλοι παρακολουθούν #impeachment και ψεύτικα συντηρητικά περισπασμούς, ο AG Barr και η κακιστοκρατία χτίζουν ένα «σύστημα δικαιοσύνης» πριν από το έγκλημα που περιλαμβάνει νόμους περί Κόκκινης Σημαίας, HARPA, ψυχολογικό προφίλ, Carbyne911 και άλλες προκαταρκτικές Intel, το νόμο CLOUD και απαιτεί να τερματιστεί η κρυπτογράφηση.

Τελευταία, είδα να εκδηλώνεται η πολυπόθητη "αντεπίθεση". Οι Groyper Army έπεσαν πάνω στον Τσάρλι Κερκ και τον μαύρο ομοφυλόφιλο κολλητό του στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Ένα-ένα το τίναξαν με άβολες αλήθειες που σπάνια ακούγονταν. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή απόδοση. Θέτοντας σε αυτούς τους Φύλακες και τους ψεύτικους πράκτορες τις δύσκολες ερωτήσεις που κανένα φερέφωνο των ψευτο-μμε τους δεν πρόκειται να κάνει είναι με ποιό τρόπο τα παλληκάρια της America First θα έχουν θετική απήχηση ; 

Charlie Kirk - Rob Smith φωτό
 
Οι απαντήσεις του Kirk αντανακλούσαν την κλασική νεοφιλελεύθερη ιδεολογία.
Υποστήριξε ότι οι ξένοι εργάτες ασπάζονται τα αμερικανικά ιδανικά, μπλα, μπλα, μπλα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν άφθονες ενδείξεις ότι ισχύει το αντίθετο και ότι αυτά τα ξένα στοιχεία φέρνουν μαζί τους αντιαμερικανικές κοσμοθεωρίες. Δεδομένου ότι ο Kirk είναι ένας παγκοσμιοποιητής με το μυαλό της κυψέλης, η απάντηση «η ποικιλομορφία του ουράνιου τόξου είναι καλή» θα είναι πάντα η απάντηση σε οποιαδήποτε τέτοια ερώτηση.

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: «Πώς μας βοηθά το πρωκτικό σεξ να κερδίσουμε τον πολιτισμικό πόλεμο;» Τόσο ο Kirk όσο και ο ομοφυλόφιλος συμπαρουσιαστής του Rob Smith δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Ο Σμιθ ξέφυγε αναμασώντας τα περί «διαφορετικότητα του ουράνιου τόξου», δίνοντας εκεί την μεγαλύτερη βαρύτητα από οτιδήποτε άλλο. Το πραγματικό ζήτημα και ο λόγος που ο Smith και ο Kirk θα χάσουν είναι ότι τα νεαρά παιδιά έχουν σιχαθεί την LGBTQ τυραννία.

Από την πιο πρόσφατη εκδήλωση Turning Point USA (TPUSA), τίθεται μια απολύτως λογική ερώτηση στον Τσάρλι Κερκ για το πώς η δεξιά μπορεί ταυτόχρονα να είναι "πρώτα η Αμερική" και να δίνει 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο Ισραήλ. Ο Kirk συνεχίζει να αρνείται το USS Liberty Incident 

Και δεν τελείωσε,τα δύσκολα έρχονται... Ακολουθεί ένα ερώτημα σχετικά με τη λογοδοσία για την ισραηλινή επίθεση στο USS Liberty, στο οποίο ο Κερκ κάνει ένα πραγματικό "ούφ", ( ἀνοησίες), αποκαλώντας το "θεωρία συνωμοσίας". Έχει κάποιες εξηγήσεις να δώσει στην οργάνωση επιζώντων του USS Liberty που του έστειλε μια αιχμηρή επιστολή που πρέπει να διαβάσει. Ναι, περισσότερα κακά οπτικά εδώ, κύριε Κερκ.

«Καταδικάσατε ως «θεωρητικοί συνωμοσίας» τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του USS Liberty (AGTR-5) που επέζησαν από την ισραηλινή επίθεση στις 8 Ιουνίου 1967 στο πλοίο μας», ανέφερε η επιστολή . ( ὁλόκληρη η ἐπιστολή ΕΔΩ)

Μετά ήρθε η ερώτηση για τους Χορεύοντες Ισραηλινούς.

 Η έρευνα του FBI υπό την ονομασία «Dancing Israelis» αποκαλύπτει την πρόγνωση του Ισραήλ για την 11η Σεπτεμβρίου

Τσίμπα με. Μπορεί αυτοί οι αντεπιτιθέμενοι, ή οι Groypers, να είναι παντού για να αμφισβητήσουν και να εκθέσουν την υποκρισία και την περιφρούρηση των αξιών ; Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν πιστοί αναγνώστες,παρατηρητές, που διαβάζουν αυτό και θα μπορούσαν να αποτελέσουν προπύργια σε αυτό το κίνημα...

Ἀπό : winterwatch.net

Σᾶς ἔχω γράψει πολλάκις πώς ὅσα ...πρωτότυπα συμβαίνουν στό Ἀμέρικα μέτ᾿οὐ πολύ καταφθάνουν καί στό Ἑλλάντα... Ἔ λοιπόν κάτι τέτοιους ...πατριωταράδες,πού βροντοφωνάζουν τήν πατριωτική τους ἰδιότητα μπάς καί δέν τούς ἀκούσουν ὅλοι ὅσοι πρέπει ( τά κορόϊδα οἱ ἐθνικιστές,δῆλα δή ) ἔχουν λάβει θέσεις καί στό ἐγχώριο διαδίκτυο ( καί οὐ μόνον)  καί κάνουν μία χαρά τήν δουλειά τους. Ποιά δουλειά τους ; Πάλι τά ἴδια θά λέμε ; Τήν ἀποδόμησιν κάθε τί πού κάνει λόγο γιά τήν Πατρίδα,τό Ἔθνος,κάθε τι πού ἔχει ἀγνές προθέσεις οἱ ὁποῖες ἕνα μόνον σκοπό ἔχουν,τό καλό τῆς Χώρας, τοῦ Ἔθνους μας. 

Ἕχουν πάρει κι᾿ἐδῶ θέσεις οἱ "πρῶτα ἡ Ἑλλάδα" και τοῦ δίνουν καί καταλαβαίνει. Ὅμως,ὅπως λ.χ. στίς ἐρωτήσεις πού ἀπέφευγε νά ἀπαντήσῃ ὁ πατριωταρᾶς τῶν ΗΠΑ σχετικῶς μέ τόν βομβαρδισμό τοῦ USS Liberty  ἤ τό θέμα μέ τούς Ἰσραηλινούς χορευτές τῆς 11ης Σεπεμβρίου, οἱ ἐγχώριοι πατριωταράδες,ἐδῶ καί ἕνα 2μηνο προεκλογικῆς περιόδου ἔχουν πάθει μία ἀμνησία σχετικῶς μέ τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς Μακεδονίας ἀπό τά κομμούνια τοῦ τσυριζα. Μόνη τους ἔγνοια νά καταδεικνύουν τό πόσο ψευδο-πατριωτικός εἶναι ἕνας χώρος,κόμμα,κίνημα πού κατεβαίνει στίς ἐκλογές. Κυρίως ἐκεῖνα πού ἔχουν τήν μεγαλύτερη προτίμησιν τοῦ ψηφοφόρου,ὅπως αὐτό φάνηκε ἀπό τίς διάφορες δημοσκοπήσεις. Η χαρά τους δέ ὅταν ἀπεκλείσθη τό κόμμα τοῦ κ. Κασιδιάρη ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο,δέν περιγράφεται. πάρτυ ἔστησαν !!! Οὔτε τήν νίκη στό Γράμμο καί Βίτσι δέν ἔχουν εορτάσει ἔτσι ! Οἱ πατριῶτες... 

Συνεπῶς τό ἀνωτέρῳ θέμα ἀπό τό 2019,ὅταν ἐδῶ σ᾿ἐμᾶς οὔτε πήγαινε τό ἀγαθό μυαλουδάκι μας,σέ τέτοιες καταστάσεις,ξεγύμνωνε τούς "πρῶτα ἡ Ἀμερική" ἄν καί ἐδῶ πού τά λέμε,εἶναι τόσο μεγάλη ἡ δύναμις τῶν νεοταξιτῶν ἐξουσιαστῶν καί τοῦ Συστήματός τους πού κι᾿ἐκεῖ [στίς ΗΠΑ] ἀκόμη τό "δουλεύουν" τό πρᾶγμα καλά,πόσο μᾶλλον ἐδῶ ὅπου ὅπως καί νά τό κάνουμε δέν διακρινόμεθα καί γιά τήν μεγάλη ἀνησυχία μας γιά γνώση, διάβασμα καί ὅ,τι σχετικόν μέ τήν ἐπίπονη ἀπόκτησιν τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως, πανεύκολο τό ἔργο τοῦ κάθε λογῆς "πατριώτη" πού χειραγωγεῖ καί καθοδηγεῖ ἐκεῖ ὅπου ἕνας πραγματικός πατριώτης εἶναι παντελῶς ἀκίνδυνος...

Καί ὁ νοών νοείτω...!


Ἡ Πελασγική

Μνήμη γιά ΟΛΑ !

Στις 8 Ιουνίου θα συμπληρωθούν 56 χρόνια από την ισραηλινή επίθεση στο USS Liberty το 1967 σκοτώνοντας 34 αμερικανούς ναύτες και  τραυματίζοντας 174. Η επίθεση ήταν μια ψεύτικη σημαία που σχεδιάστηκε για να  δώσει στις ΗΠΑ το πρόσχημα να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του Ισραήλ -- πυρηνικά στο Κάιρο.

Η Ρωσία ήταν έτοιμη να απαντήσει με αντίποινα που θα μπορούσαν να είχαν πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτός από ένα  γεγονός. 

Το Liberty αρνήθηκε να βυθιστεί.  Έστειλε σήμα κινδύνου. Όλοι θα ήξεραν ότι το Ισραήλ το έκανε. 

Ο προδότης και κρυπτοεβραίος LBJ [Lyndon Baines Johnson] αναγκάστηκε να ματαιώσει την επίθεση. Ο κόσμος γλίτωσε από τον Αρμαγεδδώνα . 

Η επίθεση επινοήθηκε από τον James Angleton της CIA και τη Mossad, τους ίδιους ανθρώπους που ευθύνονται για τη δολοφονία του JFK και την 9/11. Οι αμερικάνικες ζωές δεν σημαίνουν τίποτα για τους καβαλιστές τραπεζίτες. Χάρη στη συνενοχή των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ , η CIA-Mossad συνεχίζει να χρησιμοποιεί ψευδείς σημαίες για τη διαμόρφωση της πολιτικής.

Η επίθεση/ συγκάλυψη στο Liberty είναι  μια περαιτέρω απόδειξη ότι οι ΗΠΑ είναι μια άθλια αποικία του τραπεζικού καρτέλ Rothschild. Η μελλοντική πρωτεύουσα της Μασσωνικής Εβραϊκής Παγκόσμιας Τάξης είναι η Ιερουσαλήμ. 

Οι πολιτικοί των ΗΠΑ είναι ως επί το πλείστον Μασσώνοι στην υπηρεσία αυτής της κομμουνιστικής παγκόσμιας τυραννίας . Στόχος του Μασσωνισμού είναι ο Κομμουνισμός .

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βάζουν το κραγιόν σε αυτό το kosher γουρούνι. (  Η φράση να βάλεις « κραγιόν σε ένα γουρούνι » σημαίνει να κάνεις επιφανειακές ή καλλυντικές αλλαγές σε ένα προϊόν σε μια μάταιη προσπάθεια να συγκαλύψεις τις θεμελιώδεις αδυναμίες του....ἐδῶΟι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ξέρουν καν ότι η δημοκρατία τους είναι απάτη. Αριστερά και Δεξιά είναι δύο διαδρομές προς τον ίδιο προορισμό. 

«Η ιστορική έρευνα οδηγεί σε ορισμένους ανησυχητικούς ισχυρισμούς για ένα βίαιο περιστατικό που καλύπτεται από μυστικότητα για περισσότερα από 50 χρόνια». 

KIRKUS REVIEW

Η επίθεση στο USS Liberty στις 8 Ιουνίου 1967, κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών, άφησε 34 νεκρούς και 174 τραυματίες, μαζί με μυριάδες άλυτα ερωτήματα, ακόμη και αφού το Ισραήλ αναγνώρισε την ευθύνη, ισχυριζόμενο ότι είχε ενεργήσει κατά λάθος. 

Αυτό το βιβλίο αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο εγχείρημα, όπου η Joan Mellen (English Emerita/Temple Univ.; Faustian Bargains, 2016, κ.λπ.) διαλύει συστηματικά και πειστικά τις αφηγήσεις που υποστηρίζονται για δεκαετίες, εξετάζοντας επίσημα έγγραφα, αξιολογώντας δημοσιεύσεις και πραγματοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις. 

Είναι ανησυχητικό, η συμπαγής έρευνα της συγγραφέως δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη συγκάλυψη αυτής της επιχείρησης προκειμένου να εμπλέξουν την Αίγυπτο, να βομβαρδίσουν το Κάιρο και να επισπεύσουν την πτώση του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Η συγγραφέας επισημαίνει με οξυδέρκεια ότι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση καταφεύγει σε τέτοιες τακτικές, αναφέροντας το Maine το 1898 και τους Maddox στον Κόλπο του Tonkin κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Εντοπίζει επίσης το περιστατικό του Liberty εν μέσω «του θερμοκηπίου του 1967», σηματοδοτώντας την παράνοια και την ακραία κατάσταση του Ψυχρού Πολέμου μαζί με την κλιμάκωση του πολέμου του Βιετνάμ και τις ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου. 

Προς τιμή της Mellen, το σαφές στυλ γραφής και οι οργανωτικές της ικανότητες επιτρέπουν ακόμη και σε αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα γεγονότα της εποχής να απορροφηθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες, πολιτικές ίντριγκες, στρατιωτική αλυσίδα διοίκησης και προσωπικές ιστορίες. Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια πολλών ναυτικών, το Liberty κατάφερε να παραμείνει όρθιο παρά το χτύπημα από τορπίλη και να στείλει ένα σήμα SOS. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται σκοτεινά: «Η επιβίωση του πλοίου ήταν απρόβλεπτη από εκείνους που είχαν την ανώτατη εξουσία».

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης είναι ταυτόχρονα φρικιαστικές και απαραίτητες, υπογραμμίζοντας τη θυσία του πληρώματος του Liberty. Οι ήρωες περιλαμβάνουν τον Δρ Richard Kiepfer, ο ίδιος βαριά τραυματισμένος, ο οποίος «παρέμεινε στα πόδια του για τις επόμενες είκοσι οκτώ ώρες» και «έκανε χειρουργικές επεμβάσεις και μεταγγίσεις αίματος όλη τη νύχτα» και τον τεχνικό ηλεκτρονικών Terence Halbardier, ο οποίος τραυματίστηκε καθώς αγωνιζόταν με την πυρκαγιά να μαίνεται σ᾿ όλο το κατάστρωμα, για να συνδέσει ένα καλώδιο που επέτρεπε να μεταδοθεί η κλήση SOS. 

Πράγματι, ένα από τα πιο αποθαρρυντικά σενάρια είναι ότι αμερικανικά αεροπλάνα «εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές» απείχαν επτά λεπτά από τον βομβαρδισμό του Κάιρου, ίσως κλιμακώνοντας τη σύγκρουση στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αποσύρθηκαν όταν ακούστηκε το σήμα κινδύνου του πλοίου. 

Οι εκτενείς σημειώσεις τέλος περιέχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως τη στιγμή που η συγγραφέας αναρωτιέται αν το στρατιωτικό προσωπικό θα ήταν πιο προσεχτικό με έναν άλλον συνεντευκτή. Αναφερόμενη σε έναν βασικό μάρτυρα που διάβασε απομαγνητοφωνημένα κείμενα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, παραδέχεται: «Παρόλα αυτά, ένιωθε άβολα να μοιραστεί την εμπειρία του με έναν πολιτικό συγγραφέα (γυναίκα) αγνώστων πολιτικών πεποιθήσεων ». 

Τέλος, εξετάζει επιδέξια αμφισβητήσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν από τις αρχές αμέσως μετά την επίθεση και σήμερα, καθώς οι επιζώντες αγωνίζονται με την κακομεταχείριση στα χέρια της στρατιωτικής γραφειοκρατίας και της αμερικανικής κυβέρνησης. Στο τέλος αυτού του εντυπωσιακού έργου, η συγγραφέας απαριθμεί με τόλμη αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για το κτύπημα, συμπεριλαμβανομένων γνωστών ονομάτων όπως οι Lyndon B. Johnson, Robert McNamara, Cyrus Vance, John S. McCain και Moshe Dayan.

Συναρπαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος, με προβληματισμούς για το τίμημα που πληρώνουν οι στρατιώτες για τις πολεμικές ατζέντες των διοικητών τους.

Ἀπό : henrymakow.com

Κάτι παρόμοιο δέν βλέπουμε σήμερα νά δρομολογεῖται μέ τήν ὐπόθεσιν τῆς κρίσης στήν Οὐκρανία ; Δέν ψάχνουν ἤ προσπαθοῦν νά στήσουν τό ἐπεισόδιο ἐκεῖνο πού θά φέρῃ τήν "ἀκραία λύσιν" ; 

Γιατί τό σχέδιο ὑπάρχει καί τίθεται σ᾿ἐφαρμογή τό θέμα εἶναι κατά πόσον καί σέ ποιό βαθμό μπορεῖ αὐτό νά ἀνακοπεῖ ἤ νά μήν ὀλοκληρωθῇ ποτέ κι᾿ἀπό ποιῶν τό χέρι ἐξαρτᾶται μια τέτοια ἐνέργεια ...! 


Ἡ Πελασγική

« Ἕνα ἁπλό βῆμα ἑνός θαρραλέου ἀνθρώπου εἶναι νά μήν συμμετέχῃ στό ψέμα »

 Ἐλᾶτε, υἱοθετεῖστε μία ἀρρωστημένη σεξουαλικά ταυτότητα 


Ὅταν μεγαλώσω θέλω νά πεθάνω κι᾿ἐγώ γιά τούς ἑβραίους,ἀκριβῶς ὅπως ὁ μπαμπᾶς μου....


Ἀντισημιτισμός = νά εἶσαι στήν ἀντίθετη πλευρά μ᾿ἕναν ἑβραῖο σ᾿ἕνα θέμα. Ἐπεί δή ἡ ἀντίρρησίς σου μέ αὐτόν εἶναι ἕνα σημάδι πώς εἶσαι δυνητικά ἀντισημίτης 

Τό Ἰράν θέλει πόλεμο. Κυττᾶξτε πόσο κοντά τοποθέτησαν τήν χώρα τους στίς στρατιωτικές μας βάσεις !!! Εὐτυχισμένη ἡμέρα μνήμης - 8 Ἰουνίου 1967- Ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν Ἰσραηλινή ἐπίθεση στό USS- LIBERTY .  34 νεκροί ἀμερικανοί καί 174 τραυματίες. 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟ  USS- LIBERTY

Η επίθεση σε πλοίο τεχνικής έρευνας του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ( κατασκοπευτικό πλοίο ), USS  Liberty , από μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και μηχανοκίνητες τορπιλακάτους του Ισραηλινού Ναυτικού , στις 8 Ιουνίου 1967, κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών . Η συνδυασμένη αεροπορική και θαλάσσια επίθεση σκότωσε 34 μέλη του πληρώματος (ναυτικούς, δύο πεζοναύτες και έναν πολιτικό υπάλληλο της NSA ), τραυμάτισε 171 μέλη του πληρώματος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πλοίο. Εκείνη την εποχή, το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα βόρεια της χερσονήσου του Σινά , περίπου 25,5  nmi (29,3 μίλια, 47,2 χλμ.) βορειοδυτικά από την αιγυπτιακή πόλη Arish...  ( ἐδῶ)


Οἱ φωτό καί τά σκίτσα ἀπό τόsnippits-and-slappits.blogspot.comἩ Πελασγική

Ἔχουμε ἐπιλογή.. Στροφή στήν Ῥωσσία τώρα.. !

Ο αντιπρόεδρος της Κάτω Βουλής Πιότρ Τολστόϊ είπε ότι σκοπός του νομοσχεδίου  είναι να «προστατεύσει τη Ρωσία με τις πολιτιστικές και οικογενειακές αξίες και παραδόσεις της και να σταματήσει τη διείσδυση της δυτικής ιδεολογίας κατά της οικογένειας».φωτό

 Η Ρωσία δια νόμου απαγορεύει στους γιατρούς να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου και στα δημοτολόγια να τροποποιούν την ταυτότητα φύλου με βάση ιατρικές βεβαιώσεις..

Οι γιατροί στη Ρωσία θα απαγορεύεται να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις για αλλαγή φύλου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης απαγόρευση στα δημοτολόγια να αλλάζουν τα στοιχεία ταυτότητας φύλου πολιτών βάσει ιατρικών βεβαιώσεων!

Υπάρχει κι άλλο μοντέλο το ρώσικο. Έχουμε επιλογή.. Στροφή στη Ρωσία τώρα.. Ανήκουμε στην Ορθοδοξία που αντιστέκεται, στην Ορθοδοξία που επιμένει  κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει...

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα στό dimpenews.com

Εὐχαριστῶ  ἀγαπητέ Γρηγόριε ( ἐδῶ


Ἡ Πελασγική