" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Πόσο μισοῦν ΚΑΙ τήν Σημαία μας ! ! !


Μά τί μῖσος κι' αὐτό ...Οὔτε τήν Σημαία μας δέν θέλουν νά ἀντικρίζουν ! 

Τότε ὅμως ἔτρωγαν τίς ...καμπάνες ἀπό τά δικαστήρια ! Τότε πού ὑπῆρχε,ἀκόμη, ὁ σεβασμός πρός τό Ἐθνικό μας Σύμβολον καί ἡ ἀνάλογος νομοθεσία ! 

Ἀπό τό μέ ἀριθμό 19817 φῦλλο τῆς ἐφημερίδος Μακεδονία,τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1978 : 

 Ἔμ,ὑπῆρχαν οἱ χωροφύλακες πού ἔκαναν τήν δουλειά τους ὅπως ἔπρεπε ! 

Γιά νά τούς νευριάσουμε,λοιπόν,ἀκόμη περισσότερο,τούς ἀφιερώνουμε τό ποιήμα τοῦ μεγάλου ποιητοῦ μας,Ἰωάννου Πολέμη,ἡ Σημαία :

Πάντα κι ὅπου σ᾿ ἀντικρίζω,
μέ λαχτάρα σταματῶ,
ὑπερήφανα δακρύζω,
ταπεινά σέ χαιρετῶ.

Δόξα ἀθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχή
καί μαζί σου φτερουγίζει
τῆς πατρίδος ἡ ψυχῆ.

Ὅταν ξάφνου σέ χαϊδεύει
τ᾿ ἀγεράκι τ᾿ ἀλαφρό,
μοιάζεις κύμα, πού σαλεύει
μέ χιονόλευκον ἀφρό.

Κι ὁ σταυρός πού λαμπυρίζει
στήν ψηλή σου κορυφή,
εἶν᾿ ὁ φάρος πού φωτίζει
μίαν ἐλπίδα μας κρυφή.

Σέ θωρῶ κι ἀναθαρρεύω
καί τά χέρια μου χτυπῶ,
σάν ἁγία σέ λατρεύω,
σά μητέρα σ᾿ ἀγαπῶ.

Κι ἀπ᾿ τά στήθη μου ἀνεβαίνει
μία χαρούμενη φωνή:
«Νἆσαι πάντα δοξασμένη,
ὦ Σημαία γαλανή!»


Ἡ Πελασγική

Μήν ἐνοχλεῖται τό σχέδιον πολύ-πολιτισμός ἤ ἐπί τό ὀρθότερον : ἀφανισμός τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων ...

Ἄξελ Χαβαναγκίλα : Σεβασμός και περηφάνια για τους ανθρώπους που έκαναν την Ελλάδα, δική τους πατρίδα
Γιατί τό ζητούμενον καί ὁ τελικός στόχος,ἐκεῖ εἶναι,στόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων. Μωρέ,ὅ,τι καί νά μοῦ λέτε,ὅσο ὐπερβολικό καί νά τό βλέπετε,αὐτός εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀποκλειστικός στόχος τους ! Χονέψτε το !

Πρός αὐτή τήν κατεύθυνσι καί ἡ κίνησις τοῦ Χαβαναγκίλα Ἄξελ,πού ἐνοχλήθηκε τά μάλα, ἀπό ποιόν ; Ἀπό ἕναν φίλαθλο πού τυχαίνει νά ἔχῃ μία ἐκπομπή,σέ περιφερειακό κανάλι,μάλιστα μεταμεσονύχτια (πού σημαίνει πώς τήν βλέπει μικρή μερίδα κόσμου,κυρίως φιλάθλων καί σαφῶς ὄχι παιδιά),ἄρα γίνεται λόγος γιά κάτι ἄνευ σημασίας καί οὐσίας !

Κι'ὅμως,οὔτε κάν αὐτό ἐπιτρέπεται νά γίνεται ! Οὔτε κἄν τό ἐλάχιστον. Τίποτα,καθόλου,μηδέν σχόλιον ὅταν ἀφορᾶ τόν ...πολύ-πολιτισμό καί τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ !

«Σεβασμός και περηφάνια για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ και έκαναν την Ελλάδα, δική τους πατρίδα. Καμία ανοχή στο ρατσισμό και το μίσος».Καταλάβατε τό νόημα; Ἡ Ἑλλάδα «πατρίδα» τῶν κάθε λογῆς ἀφρικανο-ἀσιανῶν καί ὄχι βεβαίως τῶν Ἑλλήνων ! Γιά τούς Ἕλληνες ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ! Ὅπερ σημαίνει: ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ !

Ἔτσι,ὡμά,ἀπεριφράστως καί ἀποφασιστικῶς περί τῆς τιμωρίας πού ἔχει ἐπιλεγῇ καί τούς ἐπιφυλάσσεται ...Αὐτό τό γελοιδέστατο ὑποκείμενον,πού ἐπελέγη νά εἶναι ὁ καταστροφέας τοῦ Ἔθνους μας,εὐαισθητοποιήθηκε γιά κάποιον ἀφρικανό πού ἔτυχε (;) νά βρεθῇ σέ τοῦτο τόν τόπο. Δέν εὐαισθητοποιήθηκε γιά τήν ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ τοῦ Ἕλληνος ἐκ Βορείου Ἠπείρου,τόν ὁποῖον οἱ ἀλβανοί κατσαπλιάδες ΕΝ ΨΥΧΡΩ ἐδολοφόνησαν ! Γιά ἐκεῖνον οὔτε κάν ἕνα συλλυπητήριο μήνυμα πρός τούς χαροκαμένους γονεῖς,δέν ἀπηύθυνε ! Οὔτε κάν ! ! ! 

Ἀλλά γιά τόν ἀφρικανό πού βρέθηκε στήν Ἑλλάδα καί ἐλέῳ ἕλληνος γονέα,πῆρε τήν ἰθαγένεια ,μόνον ...μαῦρα δέν τά ἔβαψε, ἐπεί δή κάποιος φίλαθλος ἐκφράσθηκε μεταφορικῶς  !!!  ( Ἀλήθεια,ἐάν ἔλεγε : πηδοῦσε σάν κατσίκι,θά γινόταν τόσος ντόρος; Ὄχι,βεβαίως. Μά γιατί γιά τά ἄμοιρα κατσικάκια τέτοια ἄνισος μεταχείρησις ; Γιατί,προφανῶς,ὅποιος ἔχει τήν μῦγα μυγιάζεται...)

Καί πόσο ἐπιλεγμένες οἱ λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ! Προσέξτε : Σεβασμός καί περηφάνια ! ! ! Νά εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά ποιόν λόγον ; Ἐπεί δή ἕνας ἐξ Ἀφρικῆς,πού βρέθηκε στόν τόπο τοῦτο καί πῆρε τήν ἰθαγένεια διακρίνεται σέ κάποιο σπόρ ( τό μπάσκετ εἶναι ἁπλῶς σπόρ καί ὄχι ἄθλημα) ; Καί νά τόν σεβόμεθα ὡς τί; Μήπως ἀνακάλυψε κάποιο φάρμακο κατά θανατηφόρου ἀρρώστιας ; Μήπως συνέγραψε κάποιο περήφημο λογοτεχνικό ἔργο  καί πῆρε τό ἀνάλογον Νόμπελ ; Μήπως ἐφηῦρε κάτι ὠφέλιμον γιά τήν ἀνθρωπότητα; Τί ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὁ ἐξ Ἀφρικῆς,αὐτός ἄνθρωπος,τοῦ ὁποίου ἡ μήτηρ παντρεύτηκε ἕναν Ἕλληνα καί βρέθηκε στήν Ἑλλάδα;

Φυσικά,τίποτα ἀπό τά παραπάνω δέν εἶναι,πέραν τοῦ γεγονότος πώς ἀποτελεῖ ἕναν παίκτη τοῦ μπάσκετ κάποιας ὀμάδος. Σήμερα σέ κάποια ἑλληνική,αὔριο,ὅπως τό ἀδέλφι του,στίς ΗΠΑ. Γιατί,μήν μοῦ πεῖτε πώς τό ὄνειρο καί αυτοῦ δέν εἶναι οἱ ΗΠΑ ! Οἱ ΗΠΑ ὅπου ἐκεῖ θά μείνῃ καί ἐκεῖ θά κάνῃ τήν οἰκογένειά του. Καί βεβαίως,λίαν συντόμως (ὅταν θά ἔχῃ τακτοποιηθῆ καί τό ἀδερφάκι του),θά ἀλλάξουν,ἀμφότεροι,ὑπηκοότητα (ὄχι ἰθαγένεια,ἐκεῖ εἶναι ἀμέρικα καί ὄχι τσιπριστάν...).

Στό τέλος αὐτό πού μένει εἶναι ἡ οὐσία τῶν ὅσων εἶπε ὁ Ἄξελ. Δῆλα δή,πώς οἱ Ἕλληνες πρέπει νά σέβονται καί νά εἶναι ὑπερήφανοι γιά τόν κάθε λογῆς ἀφρικανο-ἀσιανό ἀλλιῶς καμμία ἀνοχή ... Καί ἔτσι, ὅπως στά μουλωχτά γεμίζουν τήν ἡπειρωτική Ἑλλάδα μέ τούς παρανόμως εἰσελθόντες πού ἔχουν βουλιάξῃ τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου (κι'ὅλο ἔρχονται :ΣΤΟΙΧΕΙΑ FRONTEX ΓΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΥΞΗΣΗ 37% – ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΒΙΝΙ ΜΕΙΩΣΗ 95% ),μέ ...σεβασμό καί ...ὑπερηφάνεια οἱ Ἕλληνες,θά τούς παρακολουθοῦν νά αὐξάνονται καί νά πληθύνονται καί αὐτοί νά μειώνονται καί νά ἀφανίζονται σέ μία Ἑλλάδα πού θά ἀνῆκει (αὐτή πού θά ἔχει ἀπομείνῃ) σ'ὁποιονδήποτε ἄλλον παρά στούς ...ἀπόντες Ἕλληνες ! ! ! 

Ἐκτός κι'ἀν,ἐπιτέλους,ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες. Ἔτσω καί τήν τελευταία στιγμή. Ἔστω...

Ἡ Πελασγική

Νά μιλήσουμε γιά συμβολισμούς ;

φωτό
Ἀφορμή γιά τό παρόν θέμα στάθηκε ἀνάρτησις τοῦ Διοδότου WTF ?????!!!!!..... καί ἡ ἀναρώτησίς του,ἀπορία : «Τί στον κόρακα θέλουν να μάς πουν οι παγκόσμιοι διαταραγμένοι εξουσιαστές, με αυτά τα νούμερα τα εμπνευσμένα από τούς Βοωτιδείς χειριστές τους;....»

Καί τό βίντεο τῆς ἀναρτήσεως 


Καί τί μοῦ ἔρχεται στό νοῦ,βλέποντάς το; Κάποιοι ἄλλοι συμβολισμοί,πού περνοῦν ἀνά τήν ἱστορία καί φυσικά ποῦ νά καταλάβουμε,ἐμεῖς οἱ ἀδαεῖς,ἀφελεῖς,Ἀ-παίδευτοι ἀπό τούς δικούς τους,ἀποκλειστικούς κώδικες ἐπικοινωνίας...

Ὁ Ἄδωνις,πού λατρεύτηκε ὡς θεός (ἐδῶ χρειαζεται νά προσθέσω τό σοφό πού εἶπε ὁ Ἡρακλῆς ὅταν ἐπισκεπτόμενος τό Δίον εἶδε νά ἑορτάζουν σέ κάποιο ναό καί θέλησε νά συμμετάσχη.Ἐρώτησε λοιπόν πρίν μπεῖ στόν ναό : Ποίου θεοῦ ναός εἶναι; καί τοῦ ἀπαντοῦν :τοῦ Ἀδώνιδος. Καί ὁ Ἡρακλῆς,πού δέν ἦταν ἁπλῶς δυνατός ἀλλά καί σοφός,ἀπάντησε : «Οὐδέν Ἱερόν»,πού σημαίνει γιά ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν στήν ζωή τους κανένα ἀξιόλογο ἔργο,δέν ἀξίζει κανένας σεβασμός πόσῳ δέ μᾶλλον ἡ θεοποίησις ! Προφανῶς νά ἤθελε νά καταδείξῃ καί κάτι παραπάνω,ἀλλά...). 

φωτό
Αὐτός ὁ Ἄδωνις λοιπόν, πού ἦταν καρπός ἀμαρτωλός (αἱμομιξία),πατρός καί θυγατέρας (Θείας καί Σμύρνα),ὅταν ἦρθε στήν ζωή τόν ἐρωτεύτηκε ἡ Ἀστάρτη -Ἀφροδίτη. Καί ὅταν σκοτώθηκε στό κυνήγι, ἀπό ἕναν κάπρο τόσο πολύ στεναχωρήθηκε ἡ Ἀστάρτη -Ἀφροδίτη πού τόν θεοποίησε καί θέσπισε τήν λατρεία του. Ἐκεῖ στήν Βύβλον τῆς Φοινίκης. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στήν Κύπρον καί μετά γραμμή γιά Ἑλλάδα ( ἑορτή Άδώνια) ...

Νά σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό,γιά τό θέμα μας : ἡ Ἀφροδίτη ὅταν ἔμαθε τόν θανάσιμο τραυματισμό τοῦ καλοῦ της ἔτρεξε ἀλαφιασμένη νά τόν σώσῃ.Ξέχασε νά φορέσῃ τά σανδάλια της καί στήν τρεχάλα πληγώθηκαν τά πόδια της ἀπό τά ἀγκάθια τῶν ῥόδων. Ἀπό τό αἷμα της βάφτηκαν κόκκινα διότι πρίν εἶχαν λευκό χρῶμα ! 

φωτό
Ὁ Ἄδωνις ἀπό τα παρακάλια τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης,ἐπέτυχε,μέσῳ ἀποφάσεως Διός,νά βρίσκεται τόν μισό χρόνο στόν Ἄδη (μέ τήν Περσεφόνη πού σ' αὐτήν εἶχε ἔμπιστευθῆ τό μεγάλωμά του ἡ Ἀφρό,καί τόν εἶχε λιγουρευτεῖ ἐπίσης. Ἐκεῖ τότε εἶχε γίνῃ ἄλλη μοιρασιά ἀπό τόν Δία :1/3 τοῦ ἔτους μέ τήν Περσεφόνη,1/3 μέ τήν Ἀφρό καί 1/3 ὅπου ἤθελε ὁ ...πανέμορφος Ἄδωνις.Ἔ,αὐτός εἶχε προτιμήσῃ νά χαρίσῃ τόν χρόνο του στήν Ἀφρό. Ἔτσι λοιπόν, γιά δεύτερη φορά ὁ Δίας χαρίζεται στήν Ἀφρό καί τῆς τόν δωρίζει γιά τό μισό τοῦ ἔτους. Ἐξ οὗ καί οἱ ἑορτές μέ λύπη καί χαρά. Θάνατος καί ἀναβίωσις !

Ὅταν στήν Φοινίκη ἔμαθαν τόν θάνατο τοῦ Ἀδώνιδος,«συνέβη πένθος μέγα εἰς ὅλην τήν Φοινίκην.Ὕστερον δέ ἀφ' οὗ ἱατρεύθη συνέβη ἀγαλλίασις». Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ Σταγειρίτης στήν Ὠγυγία,τόμος Β΄σελ. 369. Περί τοῦ Ἀδώνιδος. 

Προσέξτε τώρα τούς συμβολισμούς. Ὁ παραλληλισμός θά γίνῃ, μέ ποιούς ἄλλους ἀπό τούς κίμβρους- ἄγγλους ( ὅπου ἄγγλοι οἱ μεροβίγιοι ἀπό Νορμανδία μεριά πού κατέλαβαν τήν Βρεττάνη). Τό ἱστορικό γεγονός,ὁ πόλεμος τῶν δύο ῥόδων. Οἶκος τῆς Ὑόρκης,οἶκος τῶν Λάνκαστερ. Λευκό ῥόδο-κόκκινο ῥόδο ! Στήν τελική μάλιστα μάχη,Μπόσγουορθ (1487), ὁ οἶκος τῆς Ὑόρκης εἶχε ὡς ἔμβλημά της τόν λευκό κάπρο κι'ἐκεῖνος τῶν Λάνκαστερ (Τυδώρ) τόν κόκκινο δράκο. Ποιός εἶναι ὁ δράκος; Μήπως ὁ Ἄδωνις;Ὁ Ἀδωνάϊ ( Κύριος,ἐξουσιαστής,) Ἀδωνιβεζέκ (βασιλιᾶς),ὁ Θαμμούζ;

« ...καί εἰσήγαγέ με ἐπί τά πρόθυρα τῆς πύλης οἴκου Κυρίου τῆς βλεπούσης πρός βοῤῥᾶν, καί ἰδού ἐκεῖ γυναῖκες καθήμεναι θρηνοῦσαι τόν Θαμμούζ...» ( Ἰεζεκιήλ,Κεφ.8,στιχ.4)

 Ὁ κάπρος, εἶναι αὐτός πού τόν πλήγωσε,ὅμως ὁ Ἀδωνάϊ ἐπικράτησε ! Δῆλα δή,ὁ κόκκινος δράκος. Τά ῥόδα,ἐκεῖνα τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης ! Ἄλλως τε,μετά τήν νίκη τους οἱ Τυδώρ,ἔθεσαν ὡς σύμβολό τους τό κόκκινο καί λευκό ῥόδο μαζύ. 


Λευκό (στό κέντρο) πού ὑποδεικνύει τήν πρωτέρα του μορφή πού μετεβλήθη (ἀπό τό αἷμα τῆς Ἀστάρτης-Ἀφροδίτης) σέ κόκκινο


Καί ἀναρωτιέμαι καί ἐγώ : Τί στό καλό εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ συμβολισμοί; Ποιοί εἶναι αὐτοί,ἀπό ποῦ ἔχουν ἔρθῃ καί τί στό καλό θέλουν ἀπό τοῦτη τήν γαῖα; Καί μέ ἐκεῖνον τόν μηχανικό Μινώταυρο,ἔτσι πανηγυρικά πού τόν παρουσίασαν,μήπως θέλουν κάτι νά μᾶς ποῦν; Μήπως ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς ἀποκαλύψεώς τους; Τῆς παρουσιάσεώς τους ὅπως πραγματικῶς εἶναι; Εἶναι αὐτά ὅλα προεόρτια μιᾶς προετοιμασίας πρός ἐξοικείωσιν τοῦ κόσμου σέ παρόμοιες,ἐφιαλτικές-τρομερές θεάσεις ;

Τί νά πῶ,δέν μπορῶ νά ξέρω,εἰλικρινῶς. Εἶναι ὅλα τόσο καλῶς κρυμμένα μέσα στά σύμβολα καί στήν προϊστορία-ἱστορία,πού ὅποια εἰκασία καί νά κάνῃ κανείς, μπορεῖ νά εἶναι καί ἐντελῶς λάθος ! Ἡ οὐσία εἶναι πώς ὑπάρχει κάτι πολύ ...μεγάλο πίσω ἀπό ὅλα αὐτά καί ταυτοχρόνως κάτι τόσο ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού ἔχουμε υἱοθετήσῃ ὡς ἡμέτερο πού μία ἀποκάλυψις πιθανῶς νά μᾶς ἀφήσῃ ἐνεούς ! ! !  Καί ...προδομένους,ἴσως...


Υ.Γ. Θέλετε νά δεῖτε καί μία ἀκόμη,περίεργη σύμπτωσιν ; Καθώς ἔψαχνα γιά φωτό ἔπεσα πάνω σ'ἔνα βιβλίο κάποιου Ταμμούζ Μπινιαμίν ( Θαμμούζ ἤ Ταμμούζ στά ἑβραϊκά ὁ Ἄδωνις). Τῖτλος τοῦ βιβλίου : Μινώταυρος ! ! !  Νά πώς «ἔδεσε» καί ὁ μηχανικός γίγας,Μινώταυρος (ἡ ὑπόθεσις τοῦ βιβλίου ἐδῶ), τοῦ θέματος τοῦ Διοδότου μέ τόν Ἄδωνι-Θαμμούζ Ταμμούζ πού παρουσίασα ! Τί νά πῇς τώρα ; ...

Υ.Γ.2 Βεβαίως,δεσμεύομαι γιά μία ἔρευνα σχετική μέ τόν Μινώταυρο.

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Τί νά σοῦ κάνω,γιαγιά,δέν εἶσαι ὁ Κουφοντίνας !


φωτό
Ἀπό Πελασγική :
Ἐάν ἤσουν σέ τρομοκρατική ὀργάνωσιν,ἐάν εἶχες σκοτώσῃ καμμιά 30αριά ἀνθρώπους,ἐάν ἤσουν ναρκέμπορος,ἐάν εἶχες καταχρασθῇ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια,ἐάν εἶχες ἐξαπατήσῃ μέ ψεύδη 10 ἑκατομμύρια πολίτες θά ἤσουν ἐλεύθερη καί κανείς δέν θά σέ ἄγγιζε ! Ἀλλά ἐσύ,πῆγες νά ταΐζῃς γατοῦλες ! Γατοῦλες πού οὔτε κἄν δικές σου δέν ἦταν,ἀλλά τριγυρνοῦσαν ἀδέσποτες καί πεινασμένες. Καί ἐσύ,ἐγκλημάτισες ...ταΐζοντάς τες,σώζωντάς τες ! Ἔμ,πῶς ἡ ἑλλαδική δικαιοσύνη νά μήν σέ καταδικάσῃ ; Εἶσαι ἐγληματίας τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου !

Ἄχ,μωρέ Σωκράτη ...


80 ΕΤΩΝ και την έκλεισαν ΜΕΣΑ! Επειδή ...τ ά ϊ ζ ε τίς γατούλες της γειτονιάς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΛΙΓΟ ΝΤΡΟΠΗ.....

ΛΙΓΟ ΤΣΙΠ(Ρ)Α....(ΚΑΛΑ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ "ΜΑΓΚΕΣ" ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ  ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΞΩ, ΕΝΩ Η ΦΙΛΟΖΩΗ  Γ Ι Α Γ Ι Α Κ Α  ΜΕΣΑ!)

Γερόντισσα 80 χρονών (!) που ζει σε υπόγειο πολυκατοικίας στον Πειραιά με κόρη μεσήλικα σε ίδρυμα, καταδικάστηκε από μήνυση των περίοικων, επειδή ταΐζε τις ...γάτες της γειτονίας!

Η απόφαση πάρθηκε ερήμην της και έτσι, όταν εκείνη πήγε τυχαία στην αστυνομία για επανέκδοση ταυτότητας, έπεσε από τα σύννεφα. Της γνωστοποίησαν οτι  εκκρεμούσε σε βάρος της  καταδικαστική απόφαση και δεν είχε πληρωθεί το ποσό.

Η αστυνομία της ζήτησε το ποσό των 1.000 ευρώ! 
Εκείνη δεν είχε γιατί η σύνταξή της είναι μόλις 300 ευρώ.
Έτσι, έκρινε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και την οδήγησε με τις ...παντόφλες στις φυλακές Κορυδαλλού!!!

Η κυρία Ειρήνη Βιτάλη, 80 ετών πλήρωσε το γράμμα του νόμου, της όχι τυφλής Δικαιοσύνης, αλλά της πρεσβυωπικής Δικαιοσύνης που για 1.000 ευρώ χρέος, την έστειλε στις φυλακές ( ήδη βρίσκεται μια εβδομάδα   και άγνωστο, πότε θα βγει ) ενώ εγκληματίες του κοινού Ποινικού Δικαίου, που έχουν αφαιρέσει ακόμη και ζωές, κυκλοφορούν  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι   ανάμεσά μας.

Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Ὀδύσσεια TV

Mr. V, ἐκπομπή 30ή : Ἐπιθέσεις κατά ἀστυνομικῶν,ἀλβανική προκλητικότης,Λ.Ε.Φ.Ε.Δ. ...


Mr. V (30ή) - ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΣ, Λ.ΕΦ.Ε.Δ...


Ἀπό : Ὀδύσσεια t.v.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Ὁ Μητσοτακέϊκος γόνος στέλνει μηνύματα γιά νά λάβῃ τό ἀνάλογον ἀντίδωρο...


Μάλιστααα...Τό ἔστειλε τό μήνυμα ὁ Κωστάκης Μπακογιάννης :

« Ο κ. Μπακογιάννης προτείνει την ενοποίηση των χώρων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου και το ανακαινισμένο ξενοδοχείο «Ακροπόλ» σε μια «όαση πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας».

Ποιός πολιτισμός,κατά Ἐξάρχεια μεριά,μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσῃ κι'ἐμᾶς ὁ υἱός Ντόρας; Ποιός ὁ συσχετισμός τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου μέ τό Πολυτεχνεῖον πού καί μόνον στ' ἄκουσμα τοῦ ὀνόματός του ἀνατριχιάζει ὁ κάθε Ἕλλην ! Ἕνα σύμβολο ἐφιάλτης 50 χρόνων πού μᾶς ταλαιπωρεῖ ἀκόμη καί προφανῶς θά μᾶς ταλαιπωρεῖ γιά πολύ περισσότερο στό μέλλον,ἐάν ὑπάρχουν τότε Ἕλληνες... Πάντως τά παιδιά καί τά ἐγγόνια,ἐκείνης τῆς βρωμερῆς καί τρισάθλιας γενιᾶς,ἔχουν βάλῃ καλές βάσεις γιά μελλοντική ταλαιπωρία μας ! Κῦττα τόν Κωστάκη Μπακογιάννη...

Πολυτεχνεῖον : Ἡ πιό βρώμικη σελίδα τῆς νεο-Ἑλληνικῆς Ἱστορίας...Μεταφορικῶς καί πραγματικῶς, βρώμικη !Πῶς νά μήν θέλει τήν ...ἑνοποίησιν μέ τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο ;

Συμβολισμός : Ἡ συνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,μέσα ἀπό τό Πολυτεχνεῖο καί τό ξενοδοχεῖο Ἀκροπόλ !

Καί ποιό εἶναι τό ξενοδοχεῖο Ἀκροπόλ; Μαθαίνουμε πώς τό κτήριο ἦτο ἀρχικῶς ἰδιοκτησία τῶν ἀδερφῶν Καραδόντη. Καραδόντη λεγόταν καί ἡ σύζυγος τοῦ ἐφοπλιστοῦ Βασιλείου Γουλανδρῆ, Ἐλίζα. Ναί τῶν γνωστῶν ἱδρυμάτων τέχνης : «Βασιλείου καί Ἐλίζας Γουλανδρῆ» καί «ἵδρυμα Ἐλίζας Γουλανδρῆ». Προφανῶς πρέπει νά πρόκειται γιά τόν πατέρα τῆς Ἐλίζας,ὁ εἷς ἐκ τῶν άδερφῶν Καραδόντη,ἀφοῦ ἡ Ἐλίζα εἶχε γεννηθῆ τό 1917 καί ἡ ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου πού βρίσκεται τό ξενοδοχεῖο,ἀγοράστηκε ἀπό τά ἀδέρφια Καραδόντη τό 1920. Χτίστηκε σέ σχέδια τοῦ ἀρχιτέκτονος Σωτηρίου Μαγιάση,τήν περίοδο 1926-1928. Τό ξενοδοχεῖο γνώρισε μεγάλες δόξες,ἀλλά μετά τήν μεταπολίτευσι (ἦρθε ἡ κατάρα στήν Ἑλλάδα ἀλλα καί στό ξενοδοχεῖο, ἀπό μπαλκόνι τοῦ ὁποίου κινηματογραφήθηκε ἡ περίφημη εἴσοδος τοῦ τάνκ στό Πολυτενεῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1973 μέ τίς ...αὐθόρμητες ἐξεγέρσεις τῶν φοιτητῶν ! ) ἄρχισε νά παρακμάζει.Καί τό 1989 πουλήθηκε σέ ξενοδοχειακό ὅμιλο στήν Βιέννη. Στήν συνέχεια τό παίρνει στά χέρια του κάποιος ἐργολάβος καί ποδοσφαιρικός παράγων ἐκ Θεσσαλονίκης (1996) γιά νά ἔρθῃ ὁ Βενιζέλος,τρία χρόνια μετά (1999) καί νά τό ἀγοράσῃ γιά λογαριασμό τοῦ δημοσίου,μέ 5 δις δρχ.,περίπου, ἀπό τά ὁποῖα τά 2 δις πῆρε  ὁ ἐργολάβος καί θά ἐλάμβανε τό ὑπόλοιπο ποσό ὑπό την προϋπόθεσι νά τό ἀνακαινήσῃ κάτι πού δέν ἔγινε ποτέ. Οἱ δικαστικές διαμάχες ἔφεραν τό ξενοδοχεῖο στά χέρια τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ,ἀλλά τά 2 δις περέμειναν στήν τσέπη τοῦ ἐργολάβου ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἀπό ἐκεῖ δέν εἶναι καί ὁ Βενιζέλος (Τουρκούτσογλου) ;! Γιά θυμηθεῖτε λίγο :

Ὅταν ὁ Βενιζέλος ἔσωσε (μέ λεφτά τοῦ κράτους) τόν «Λίβυο» Μπατατούδη

Κάποιοι ... ἐπέμεναν νά τό κάψουν καί ἡ δεύτερη πυρκαϊά,τό 2012,ἔκανε μεγάλη ζημιά στό κτήριο. Ἕνα κτήριο πού τελικῶς παραδόθηκε ἀνακαινισμένο καί σίγουρα πανέμορφο !

Το grand hotel της Πατησίων επέστρεψε. H ιστορία του Acropole Palace 

 Καί περνοῦμε στήν περιοχή. Ἐξάρχεια ! Ὦ,τό κάτι ἄλλο ἔ;
 Το Game οf Thrones των μαφιόζων στα ΕξάρχειαΓκέτο τα Εξάρχεια: Κλείνει κατάστημα των ΕΛΤΑ, μετακομίζει ο ΟΑΣΑΚαί βεβαίως ὁ πολυ-πολιτισμός,πάει πακέτο μέ τόν συμβολισμό τοῦ Πολυτεχνείου καί τῶν Ἐξαρχείων...

Πρόσφυγες κατέθεσαν γαρύφαλλα στο Πολυτεχνείο

Κι' ὅμως,τά Ἐξάρχεια ἦσαν κάποτε ἀνθρώπινος καί Ἑλληνικός οἰκισμός ! Γιά σκεφτεῖτε τώρα,ὅλα αὐτά μαζύ, καί πεῖτε μου,τί συμπέρασμα βγάζετε;

Συμπέρασμα : Τό μήνυμα πού στέλνει ὁ ἀπόγονος τῶν Μητσοτακαίων (αὐτῶν πού 200 χρόνια ταΐζει καί πλουτίζει τό ἑλλαδικό κράτος δῆλα δή τό πόπολο),εἶναι άκριβῶς αύτό πού θέλει ἡ ΝΤΠ. Μία περιοχή πού πλέον δέν θά εἶναι ἑλληνική ἀλλά πολύ -πολιτισμική καί στά χέρια τῶν ὁλίγων !

 100 διαμερίσματα στα Εξάρχεια αγόρασε Κινέζος επενδυτής

«...η απόκτηση 100 διαμερισμάτων στην περιοχή των Εξαρχείων από Κινέζο επενδυτή, ο οποίος, αφού προχώρησε στην αξιοποίησή τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, στη συνέχεια τα πούλησε ως επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε ξένο θεσμικό επενδυτή...

»Η προτίμηση στη συγκεκριμένη περιοχή έγκειται κυρίως στις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των ακινήτων και στη διάθεση πώλησης από πολλούς ιδιοκτήτες, λόγω της «γκετοποίησης» της συγκεκριμένης συνοικίας και του ελλείμματος ασφάλειας που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια».
Μήπως τώρα καταλαβαίνετε κάτι περισσότερο; Πρῶτον,γιατί ὐπάρχουν αὐτά τά ἀναρχοάπλυτα καί ποιός εἶναι ὁ,πολυσχιδής, ῥόλος τους στήν καταστροφή μας; Δεύτερον,γιατί ὁ Μπακογιαννάκος συχνά-πυκνά κάνει λόγον γιά τήν εὐχαρίστησίν του πρός τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ ( σύμφωνα συμβιώσεως,τεκνοθεσίες  ὁμοφυλοφίλων,γιά ἀποποινικοποιήσεις ναρκωτικῶν) ; Τό συγχωροχάρτι πρός τόν Κουφοντίνα καί τόν καφέ πού θέλει νά πιῇ μέ τόν υἱό του; Καί προσέξτε,γιά ὄλα αὐτά μιλᾶ μέ φανατισμό ! «Εἶμαι φανατικά ὑπέρ»,συνηθίζει νά λέει,μήπως καί τόν παρεξηγήσουν οἱ παγκόσμιοι ἀφέντες τῆς ΝΤΠ ... Φανατικα ! ! ! Τούς ἔστειλε,λοιπόν τό μήνυμα καί τούς ἔδωσε τήν ὑπόσχεσιν πώς μποροῦν νά ἔρθουν νά πάρουν ὅτι καί ὅσο θέλουν,ἀπό τόν τόπο τοῦτο,ἐλευθέρως ! Πῶς τό εἶπε; «ἀστική ἀναζωογόνησιν». Χά ! 

Κώστας Μπακογιάννης: Το Πολυτεχνείο πρέπει να μετατραπεί σε μουσείο 

Τό ἀντίδωρον; 
Μά ἕνας δημαρχιακός θῶκος τοῦ πρώτου δήμου τῆς χώρας,εἶναι ἀρκετός ἀπό τόν μητσοτακέϊκο γόνο πού ἔτσι ἔμαθε ἀπό τήν μανοῦλα του,τόν παππούλη του καί γενικῶς ἀπό τήν ...ἱστορία τῆς οἰκογενείας του. Ἀσχέτως ἀν δείχνει πώς ἐνοχλεῖται γιά τίς δωρεές τῆς κληρονομιᾶς τοῦ ὁνόματός του ! Ἔ, μέσα στήν συνταγή γιά τό ἀποκοίμισμα τοῦ πόπολου,εἶναι καί οἱ κορῶνες αὐτές,ἄς τῆς λέει,αὐτός ἄλλως τε,γνωρίζει καλλίτερα ἀπό τόν κάθε ἕναν τί σημαίνει : Μητσοτακέϊκο ...

Ἡ Πελασγική

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

Ἔμ,τζάμπα πηγαινο-ἐρχόταν στό Ἰσραήλ,ὁ Σπυρίδων (Ἄδωνις) ; !


«ΦΑΓΩΝΕΤΑΙ» Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ. ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗ.

Σᾶς τά ἔγραφα,δέν τά ἔγραφα ;


Ὁ Σπυρίδων (Ἄδωνις) πῆγε στό Ἰσραήλ; Ὤπ,γιατί τώρα,ἄρα γε ;

Καί ὅλα αὐτά ἀπό τήν : «Ἔλα Ἐλένη ἔχουμε θέμα ». Θέμα; Θεματάρα,θά ἔλεγα ! ! !

Ἡ ...εὔθικτη Ῥάϊκου,κατάλαβες; φωτό
 «Η κ. Ράικου στρέφεται σε βάρος των τριών συναδέλφων της, κατηγορώντας τους για τη διαρροή στον Τύπο του ονόματος του συζύγου της, γιατρού στο επάγγελμα, ως αποδέκτη εμβάσματος από τη Novartis. ...Ο σύζυγος της κ. Ράικου έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος των τριών εισαγγελέων ...η κ. Ράικου με το σύζυγό της, ζητούν συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώΟυσιαστικά η έρευνα για την υπόθεση «παγώνει», έως ότου η αίτηση εξαίρεσης κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών» (ἐδῶ)

Καταλάβατε,τί ὅμορφα καί καλά τακτοποίησαν τό θέμα; Βρέ ἔχεις ἰδέα ἀπό ...περιούσια «μυαλά» ; !

Ἡ Πελασγική

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ποιός ἀρχαῖος,σκοτεινός νοῦς, ἐκδικεῖται γιά τό παρελθόν;


γράφει ὁ U.Y.Illusion


Απίστευτες συμπτώσεις;.. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται;.. Ή η φαντασία μου τρέχει;...

Δεν νομίζω.. Η σύγχρονη Ρώμη, οι Τρώες «των Αγορών» και του ΝΑΤΟ, αυτοί που εμπνεύστηκαν την δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα για να προσημειώσουν τις βλέψεις τους... Αυτοί.. ξέρουν καλά γιατί πράττουν όπως πράττουν τις ημέρες αυτές...

Πατέρας και μητέρα εκλιπαρούν για τον άταφο γιο, τον οποίο οι εκτελεστές του τον έσυραν κιόλας πριν την χαριστική βολή... 

Η κακοποίηση του νεκρού Έκτορα

O Αχιλλέας απέκδυσε τον Έκτορα από την πανοπλία, τον έδεσε από τα πόδια στο άρμα του με λουριά που έχει περάσει από τους αστραγάλους και τον έσυρε πίσω από το άρμα του ως το αχαϊκό στρατόπεδο, ζητώντας μάλιστα από τους συντρόφους του να γυρίσουν στα πλοία με το σώμα του Έκτορα ψέλνοντας της νίκης το τραγούδι (Χ 391). Εκεί πέταξε το σώμα του εχθρού του στα χώματα και όποτε θύμωνε το ξαναέδενε στο άρμα και το τραβούσε γύρω από το μνήμα του Πατρόκλου.


Οι προσβολές εδώ είναι απανωτές: 1) Ο Έκτορας είναι μες στη σκόνη και μπρούμυτα, ενώ ένας νεκρός θα έπρεπε να τοποθετηθεί ανάσκελα για να ταφεί· 2) η πράξη αυτή γίνεται στην πατρίδα του, μπροστά στα μάτια των δικών του ανθρώπων που αδυνατούν να αντιδράσουν. Και φυσικά, συγκινητικά υποβλητική παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της προηγούμενης ομορφιάς και της τωρινής παραμόρφωσης, το προηγούμενο μεγαλείο και τον τωρινό εξευτελισμό του ήρωα, κάτι που γινόταν και με άλλους πολεμιστές.

Ωστόσο, αν και έντεκα μέρες άταφος ο Έκτορας, ωστόσο το σώμα του έμεινε προστατευμένο από τη σκληρή μεταχείριση χάρη στον Απόλλωνα: […] Με τ' ολόχρυσο σκουτάρι του τρογύρα / τον σκέπαζε όλο, ως τον βωλόσουρνε μην ξεγδαρθεί στο χώμα (Ω 20-1)· το ίδιο και η Αφροδίτη που έδιωχνε τα σκυλιά να μη ζυγώσουν και τον κατασπαράξουν. Τον άλειψε μάλιστα με αθάνατο ροδόνερο και τον σκεπάζει με παχύ γαλάζιο σύννεφο να μην ξεράνει ο ήλιος το δέρμα του.


Όπως το είδα .....11 μέρες;;;;!!!!!!!!!! -  Αντίστροφα... γεγονότα..!!!!!!!!

Ἀπό : Διόδοτος 

Διαβᾶστε καί ἐδῶ

Ἀπό Πελασγική : Παράθεσις τῶν στίχων ἀπό τήν Ἰλιάδα

Ἰλιάς Ὀμήρου

Ῥαψωδία Χ,στιχ.391-394

νῦν δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν.
ἠράμεθα μέγα κῦδος· ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον,
ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο.


Τώρα, παιδιά τῶν Ἀχαιῶν, ἄς γύρομε στά πλοῖα
μέ τοῦτον καί ἄς σηκώσομε παιᾶνα νικηφόρον·
νίκην λαμπρήν ἐπήραμεν· φονεύσαμεν τόν θεῖον
Ἔκτορα, ὁπού τόν δόξαζαν ὡσάν θεόν οἱ Τρῶες

( μετάφρασις Ἰακώβου Πολυλᾶ)


Ῥαψωδία Ω,στιχ.18-21

......................................τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων
πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροῒ φῶτ᾽ ἐλεαίρων
καὶ τεθνηότα περ· περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε
χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων.

ἀλλ᾽ ἀσχήμιες δέν πάθαινε τό σῶμα,
ὅτι τόν ἄνδρα καί νεκρόν τόν ἐλυπεῖτ᾽ ὁ Φοῖβος
καί τόν ἐπερισκέπαζε μέ τήν χρυσήν αἰγίδα
νά μή γδαρθεῖ τό σῶμα του στά χώματα συρμένο.

( μετάφρασις Ἰακώβου Πολυλᾶ)

Τό κείμενον καί μετάφρασις τῆς Ἰλιάδος,ἀπό ἐδῶ κι'  ἐδῶ

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Τί θά περίμενε κανείς ἀπό ἕναν Καμ -ίνη ;

Ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον,οἱ ἐθνομηδενιστές πολιτικάντηδες,δείχνουν τό βρωμερό τους πρόσωπο. Σειρά πῆρε ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος Καμ-ίνης πού μέ ἀπόφασή του δέν θά στηθῇ πλέον τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτου, Ἀλεξάνδρου,στήν Ἀθήνα.
Ἕνα ἄγαλμα πού ἔχει φιλοτεχνηθῇ ἀπό τόν ἀείμνηστο γλύπτη Ἰωάννη Παππᾶ (1913-2005), ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια,ἔχει περάσῃ κυριολεκτικῶς μία ὀδύσσεια,σχετικῶς μέ τά ἄν στηθῇ καί ποῦ,21 χρόνια τώρα ! ! !  Καί ἀφοῦ βρέθηκε ἡ θέσις του,τό 2015,σέ κάποια νησίδα κοντά στίς στῆλες τοῦ Ὁλυμπίου Διός,αἴφνης ἔρχεται ἡ ἀπόφασις τῆς ἀκυρώσεως ! Στά ἀζήτητα τό ἄγαλμα,ἀλλά στά ζητούμενα ἡ στάσις τοῦ Καμίνη καί τοῦ κάθε Καμίνη ἐθνομηδενιστή πολιτικάντη,πού γιά νά ἰκανοποιήσουν τούς γυφτοσκοπιανούς (ἤ κάποιους ἄλλους ;...), καθημερινῶς μᾶς ἀποδεικνύουν τό ἀπύθμενο μῖσος τους γιά τό Ἔθνος καί τούς Ἕλληνες !


Προσέξτε,πόσο μῖσος βγαίνει ἀπό κάθε λέξιν πού χρησιμοποιεῖ. Εἶναι φοβερό !!!
Μετά λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό «κ&λοἐλληνες» πού εἶχε γράψει,μέ μεγάλη χαρά ὅπως φαίνεται,ὁ Καμίνης, σέ μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως,γιά τήν ἀπαγόρευσι τῆς διανομῆς τροφίμων στούς δοκιμαζομένους,ἀπό τίς προδοτικές πολιτικές, ἕλληνες πολίτες,ἔρχεται ἡ ἀκύρωσις τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Βεβαίως ἡ παρουσία του στίς γελοιότητες τῶν παρδαλῶν παρελάσεων,κάθε «προβληματικοῦ» ὅντος,εἶναι μές τήν τρελλή χαρά ! Καί φυσικά,οἱ ἀγκαλιές (κάθε εἴδους...) μέ τούς «λαθρό» ἐποίκους,σχεδόν ἀπαραίτητος...


Αὐτή ἡ μύτη ! 
Γιατί ὅμως τόσο μῖσος γιά τούς Ἕλληνες,γιά κάθε τι ἐθνικό ; Μήπως,τελικῶς,αὐτό πού πρό καιροῦ εἴχαμε γράψῃ ἔχει ἀντίκρυσμα πραγματικό ;
Ὅπως καί νά τό κάνουμε,κάτι τί,περίεργο συμβαίνει μέ τά ἐπίθετα σέ -ίνης...


Καμ-ίνης,ἐν μέσῳ ἑνός ἰνδοῦ,μιᾶς μουσουλμάνας μέ τσαντόρ καί τοῦ ἀπαραιτήτου Σορο-ἀξεσουάρ τόν Κωνσταντίνου ἤ μήπως Κωνσταντίνης; Λέω τώρα...
Καμίνης. Ποῦ νά βροῦμε τό βιογραφικό του ; Μᾶς δίνει πληροφορίες;Ὄχι. Γιατί,ἔχει νά φοβηθῇ κάτι; Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει διαβάζουμε στό βικιπαίδια πώς κατάγεται ἀπό Χῖο καί Ψαρά. Ἔτσι,ἀορίστως. Δέν πειράζει,τό Χῖος μᾶς φτάνῃ γιά νά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας. Ἔτσι δέν εἶναι ; Ἄσε πού καί ἡ φάτσα του μόνον τά λέει ...ὅλα... Ξεκινᾶ τό βιογραφικό του μέ τήν γέννησή του στό Νιού Γιόρκ,ἀπό ὅπου 5 χρόνια μετά φεύγουν καί ἔρχονται στό ἑλλάντα. Περίεργα πράγματα ! Καί ἀπό τήν γέννησιν,τό βιογραφικό,πηγαίνει κατ'εὐθεῖαν στήν ἀποφοίτησιν ἀπό τήν Νομική. Δέν μᾶς λέει ὅμως τό βικιπαίδια (στό ὁποῖο βεβαίως δέν γράφονται τίποτα ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἐνδιαφερομένων,ἔτσι;),πώς τό ἀπολυτήριό ου τό πῆρε ἀπό τό Κολλέγιο Ἀθηνῶν ! Δέν καμαρώνει γι'αὐτό ἤ μήπως καί αὐτό τό φοβᾶται ; Βλέπετε,Κολλέγιο Ἀθηνῶν καί πολιτικάντες τοῦ συστήματος πᾶνε πακέτο...
 Καλά ἡ συνέχεια εἶναι πρός λαϊκή κατανάλωσιν γιά τό πόπολο καί τήν βλακεία πού τό δέρνει,δῆλα δή. Συνεργασίες,συνεργασίες,τίτλοι,τίτλοι καί πολικαντισμός πού τόν ἔκανε δήμαρχο. Ἄ,ἔβαλε καί τό πόπολο τό χεράκι του,δίς,παρακαλῶ !Μαρκεζίνης Βασίλειος ( 1842 -1942 Σαντορίνη,Ἀθῆναι )+Καρᾶ Φλώρα,γονεῖς τοῦ γνωστοῦ πολιτικοῦ.
Μαρκεζίνης Σπυρίδων (1909-2000,ὁ γνωστός πολιτικός...)+ Ξύδη Ἰέτα ἤ Ἰουλιέτα(κόρη κάποιου Ξύδη Κων/νου,ἀπό Λονδῖνο καί μετά Λουγκάνο Ἐλβετίας,ὅπου σημειώνεται καί ὡς τόπος θανάτου του. Καί τῆς Σεβαστοπούλου Ἐλένης ἀπό οἰκογένεια τῆς Σύρου (1800),μέ καταγωγή ἀπό Κωνσταντινούπολη καί Χῖο (Σεβαστόπουλος -Σκαρλάτος).Βρίσκουμε τήν οἰκογένεια,στήν Χῖο,τοὐλάχιστον 3 γενιές,μέ δρᾶσι καί στήν Σμύρνη.Μᾶλλον γιά ἐμπόρους πρόκειται.Καί βεβαίως καί τά ἀπαραίτητα συγγενολόγια μέ Ῥοδοκανάκηδες,Νεγρεπόντηδες,Πετροκόκκινους,Σκυλίτσηδες,Ἀργέντηδες,Ῥἀλληδες(δέν εἴχαμε ἀμφιβολία...)
 Ὁ πατριάρχης τῆς οἰκογενείας,Ἑμμανουήλ (κάπου περί τά τέλη τοῦ 1600),βλέπουμε νά παντρεύεται κάποια Ἀβιερίνου Λωξάνδρα. Ἀβιερίνου,μάλιστα... Τό συγγενολόϊ μέ τούς Σκυλίτση,φθάνῃ μέχρι τούς γνωστούς Ῥάλληδες τῆς Ἀγγλίας,ἀλλά καί ἕως τήν Νότιο Ἀφρική.Ναί,ἐκείνη τήν περίοδο μέ τήν ἀδαμαντοθηρία (1876). Ὅπως καί νάχει μιλᾶμε γιά μεγάααλη οἰκογένεια. Καί μετά μᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού ὁ Βασίλειος ἔγινε Sir Basil ! Μά ἡ συγγένεια μέ τούς Ῥάλληδες τῆς Ἀγγλίας,τά λέει ὅλα...
Ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια,διαφορετικό σκέλος ὅμως,ὁ Κων/νος Σεβαστόπουλος,εὐεργέτης καί ἱδρυτής τῆς Σεβαστοπούλειας Ἐργατικῆς Σχολῆς.Ἔ,τά ἔχουμε ἐπανειλημμένως πῆ,οἱ φιλανθρωπίες,εὐεργεσίες καί ἱδρύματα εἶναι ἡ προσφιλής τους συνήθεια...Ἔμ, ἕνας Μαρκεζίνης,θά ἔκανε τυχαῖο γάμο ; Δύο παιδιά ἔκανε τό ζεῦγος. Τήν Μαρκεζίνη Ἐλένη,σύζυγο Χέλμη Γεωργίου καί τόν Μαρκεζίνη Βασίλειο (τόν γνωστό Sir Basil) ὁ ὁποῖος παντρέυεται τήν Τρυπάνη Εὐγενία. Γιά τά τοῦ Sir Basil,πεπραγμένα,δέν χρειάζεται νά γράψουμε. Μία ματιά στό διαδίκτυο,ὅπου τά τελευταῖα χρόνια,μετά τήν κατοχή πού βιώνουμε χάριν τοῦ Γιωργάκη (ἄλλος ἑβραιοσπορίτης !)υἱοῦ παπανδρέα,τόν ἔβρισκε κανείς νά λαλάει ἔνθεν κακεῖθεν,ὡς ἀπεσταλμένος σωτήρ τοῦ ἔθνους ...Ἀλλατίνης,ἑβραϊκῆς καταγωγῆς σεφραδίτες ἐξ Ἰσπανίας. Τά πολλά λόγια περισσεύουν...Βεβαίως ξανά-διαβάζουμε,μετά μεγάλης προσοχῆς, αὐτό :
Κωνσταντίνης Μωϋσῆς. Ἄ,ἐδῶ τά πράγματα μιλοῦν μόνα τους : πρώην πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου στήν Ἑλλάδα. Ποῦ νά διαβάσετε γιά τόν Μωϋσῆ Κωνσταντίνη; Μά στήν πηγή,στό ΚΙΣ : ἐδῶ


Ἄ,ἔχει τιμηθῇ καί ἀπό τόν Βαρθολομαῖο,τόν τουρκικῆς καταγωγῆς οἰκουμενικό πατριάρχη,μέ τόν Χρυσό Ἀετό τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ ἐν λόγῳ πατριαρχείου. Χρυσό Ἀετό τῆς Ἀποκαλύψεως... Τί νά πῶ; ... Καί ὄχι μόνον. Ἔδῶ ἔχουμε ἕναν Μωϋσῆ πολύ-βραβευμένο... Πέθανε πρό 1,5 μῆνα περίπου,στίς 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Γιά τόν Ἀνδρέα Μαρτίνη,διαβᾶστε τό ἄρθρο τοῦ Ἄρη Σπίνου. Τά λέει ΟΛΑ ! 


Καί αὐτός ὁ Κωνσταντίνου,τῆς ανταρσία,βρέ μπάς καί εἶναι -ίνης; 
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν βρίσκουμε κανένα,ἀπολύτως κανένα,στοιχεῖο γι'αὐτόν,ἡ φάτσα του βρέ παιδί μου,πολύ συγκεκριμένης ...ῥάτσας,μοῦ κάνει ! Ἔ ; Ὑπάρχουν κι'ἄλλοι βεβαίως,λ.χ. ὁ Πελεγρίνης Θεοδόσιος,ὁ γνωστός καθηγητής,ἠθοποιός,πρώην ὑπουργός. Ἀλλά αὐτός ἐπεί δή ἔχασε τήν ὑπουργική θέσιν του,ὅταν ἔκανε κάποια δήλωσι ἀπό βήματος βουλῆς πού εἶχε κάποιες ...μπηχτές γιά τό ἑβραϊκό ὀλοκαύτωμα ( ἀνασκεύασε στήν συνέχεια βεβαίως),λέτε νά τόν ἀφήσουμε ἐκτός ...ὑποψιῶν; Δέν θά τό ἔλεγα,ἀφοῦ κάποιες προκλητικές,ἕως προκλητικότατες κινήσεις του ( ἀνάρμοστες θεατρικές παραστάσεις,εἰσαγωγή λαθρομεταναστῶν στήν Νομική Σχολή Ἀθηνῶν) τόν τοποθετοῦν ἀνέτως στήν ...λίστα τῶν -ίνης...Γνωρίζω καί κάποιους ἄλλους «χρωματιστούς» -ίνης,γιά τούς ὁποίους διατηρῶ πολλές-πολλές ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τήν ...ἑλληνικότητά τους...Τέλος πάντων...

 Διαβᾶστε καί κάποια συναφῆ θέματα,πολύ-πολύ ἐνδιαφέροντα : 
Καί ἄς τό γράψω ἀκόμη μία φορά : Δέν εἶναι πώς ὅλοι αὐτοί εἶναι πολλοί. Ὄχι ! Εἶναι πώς βρίσκονται,μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπον,πάντα στά ὑψηλά,πολύ ὑψηλά καί ἀπό κάθε ἄποψιν ὑψηλά...

Ἡ Πελασγική