" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Ε΄)

6 Δεκεμβρίου 1920: Το «Αβέρωφ» φέρνει πίσω τον Κωνσταντίνο
Οἰκογένεια Ἀβέρωφ :

Γενάρχης : Ἀποστολάκας Αὐγερινός,ἀπό Θεσσαλονίκη ἦρθε στό Μέτσοβο, ἐπεί δή εἶχε προβλήματα μέ τούς τούρκους. Ὁ υἱός του Μίχος ἀπέκτησε τεράστια περιουσία ἀπό τήν κτηνοτροφία τήν ὁποία μεγάλωσε ἀκόμη περισσότερο ὁ υἱός του Αὐγερινός.Ἀπό τόν υἱό αὐτοῦ,τόν Μιχαήλ, ἀλλάζει καί τό ἐπίθετο σέ Αὐγέρης. Παντρεύεται μέ τήν Χρόνη Εὐδοκία ἀλλά ἡ ἐπιτυχία ἦρθε ἀπό τόν β΄γάμο,ὁ ὁποῖος ἦταν μέ τήν Τοσίτσα Ν. (ΕΔΩ)

 Ἀδελφός τῆς συζύγου του Τοσίτσας Ν.,εἶναι ὁ Μιχαήλ Τοσίτσας. Ὁ Μιχαήλ,υἱός τοῦ Ἀναστασίου,γενάρχη τῆς οἰκογενείας,ἔγινε μέγας καί τρανός! Ξεκίνησε ἀπό τό γουναράδικο τοῦ πατρός του,συνέχισε μέ ἐμπόριο στήν Ἀλεξάνδρεια,Λιβόρνο καί Μάλτα καί ἔφθασε νά διαχειρίζεται ὁλόκληρη τήν κτηματική περιουσία τοῦ ἀντιβασιλέως τῆς Αἰγύπτου,Μεχμέτ Ἀλῆ ! Ἐπίσης ὁ Μεχμέτ τόν διορίζει ἐπικεφαλής στήν κρατική τράπεζα καί προσωπικό του σύμβουλο. Ὁ Μιχαήλ ξεκινᾶ τίς βαμβακοκαλλιέργειες καί φθάνει σέ σημεῖο νά εἶναι ὁ μεγαλύτερος γαιοκτήμων τῆς Αἰγύπτου


Μιχαήλ Τοσίτσας
Μιχαήλ Τοσίτσας,δέν ἄφησε ἀπογόνους,ὅμως ἀπό τήν ἀδελφή,τήν σύζυγο τοῦ Μίχου Αὐγέρη (Ἀβέρωφ),ἔχουμε 8 παιδιά,ἀπό 2 γάμους,ὅπως εἴπαμε.Ἕξη παιδιά μέ τήν Χρόνη καί 2 μέ τήν κόρη Τοσίτσα. Ἀπό τά παιδιά μέ τήν Χρόνη ὁ υἱός Αὐγερινός παντρεύεται μέ τήν κόρη τοῦ Στουρνάρη,τήν Ἀγγελική.Ὁ υἱός πού ἀπέκτησε μέ τήν Τοσίτσα,ὁ Ἀναστάσιος,πῆγε στήν Αἴγυπτο καί ἀσχολήθηκε μέ τό ἐμπόριο βάμβακος ὅπου ἔγινε μεγάλος καί τρανός. Ἔτσι κάλεσε καί τούς δύο ἀδελφούς του,τόν Αὑγερινό πού ἦταν παντρεμένος μέ τήν κόρη Στουρνάρη καί τόν Γεώργιο.
Ὁ Ἀναστάσιος καί ὁ Αὐγερινός ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθησαν στήν Χαλκίδα ὅπου ἀγόρασαν τεράστιες ἐκτάσεις γῆς.

Γιά νά καταλάβετε τί γινόταν ἐκείνη τήν περίοδο πού οἱ ὀθωμανοί ἐγκατέλειπαν τήν Ἑλλάδα. Ἔρχονταν τά κοράκια,τά «λυκόρνια» πού λέει καί ὁ Διηνέκης,καί ἔπαιρναν ἀπό τά μουσλίμια κοψοχρονιά,ἀφοῦ οὔτως ἤ ἄλλως δέν ἦταν δικά τους,τεράστιες ἐκτάσεις γῆς,μέ ἀπόδειξιν τά συμβόλαια τοῦ σουλτάνου πού τούς τά εἶχε παραχωρήσῃ κατά τήν κατοχή τῆς Ἑλλάδος,στήν προσπάθεια ἐγκαταστάσεως μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν.

Μέ ἐκεῖνα τά παραχωρητήρια ὡς τεκμήρια κτήσεως γῆς,τά λυκόρνια ἀγόραζαν ἑκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων. Ὅπως καί ὁ Στεφάνοβικ Σκυλίτσης πού μόλις λίγους μῆνες πρό τῆς παραχωρήσεως τῆς Θεσσαλίας στήν Ἑλλάδα,εἶχε «ἀγοράσῃ» ἀπό τούς ὀθωμανούς 600.000 στρέμματα στήν Θεσσαλία ! ! ! 600.000 στρέμματα δῆλα δή 600.000.000 τετραγωνικά μέτρα παρακαλῶ ! ! ! Ὁ Στεφάνοβικ Σκυλίτσης,ὁ εὐεργέτης !

Νά λοιπόν πώς κατασκευάστηκαν οἰ τσιφλικάδες καί νά πώς ἐτέθησαν τά θεμέλια μιᾶς « ἀγροτικῆς ἐπανάστασης»,τό «ἀγροτικό κίνημα» πού ἔφερε τούς ἀναλφαβήτους κατοίκους τῆς ὑπαίθρου στήν ἀγκαλιά τῶν μαρξιστῶν...Ἀγρότες,ἕνας,ἄκρως ἀπαραίτητος,μοχλός τῆς ἐξουσίας...Καί τό κόλπο ξέρετε ποιό ἦταν; Στήν συμφωνία τῆς παραχωρήσεως τῆς Θεσσαλίας ( Συνθήκη Κων/πόλεως 1881 ἀποτέλεσμα τῆς  Συνθήκης Βερολίνου 1878),ὑπῆρχε ὁ ὅρος περί ἀποζημιώσεως τῶν τουρκικῶν περιουσιῶν ἐκ μέρους τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους. Ποιές περιουσίες τούρκων σέ ὑπό κατοχήν ξένο ἔδαφος; Εἶναι τό μέγα ἐρώτημα ! Ἔτσι ὅμως εἶχαν καθιερωθῇ τά παραχωρητήρια τοῦ Σουλτάνου,ὡς ἐπίσημοι τίτλοι ἰδιοκτησίας ! Τέλος πάντων,μέ τήν αἰτιολογία τῆς ἀδυναμίας ἐκπληρώσεως τοῦ ὅρου αὐτοῦ,συνεννοήθηκαν,λέει,οἱ τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως μέ πλουσίους ἕλληνες (;) τοῦ ἐξωτερικοῦ,ν᾿ἀγοράσουν ὄσες περισσότερες ἐκτάσεις μποροῦσαν ὥστε αὐτές πού θά ἔμεναν πρός ἀποζημίωσιν νά εἶναι ἐλάχιστες !

Προσέξτε λογική ! ! ! Ἐννοεῖται πώς αὐτό ἦταν ἕνα πρόσχημα καί μία δικαιολογία τῶν κορακιῶν πού ἔσπευσαν νά μοιραστοῦν τήν ...ἐλεύθερη Ἑλλάδα ! Καί ἦταν σαφῶς πρόσχημα,ἀφοῦ ἡ Εὔβοια,ὅπου ὁ Ἀβέρωφ Ἀναστάσιος υἱός τῆς Τοσίτσα,ὅταν ἀγόραζε τίς τεράστιες ἐκτάσεις στήν Χαλκίδα δέν ἐτίθετο θέμα ἀποζημιώσεων τῶν τουρκικῶν περιουσιῶν. Σέ μία Εὔβοια ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε ἀπό τό 1833 !

Στήν Θεσσαλία,τῶν 600.000 στρεμμάτων τοῦ Στεφάνοβικ-Σκυλίτση,βρίσκουμε καί τήν οἰκογένεια Χατζηγάκη,οἰκογένεια μεγαλο-κτηματιῶν στά Τρίκαλα.Τό δέ χωριό Περτούλι τό ἵδρυσε ὁ γενάρχης τῆς οἰκογενείας,Τριαντάφυλλος Χατζῆ-Μπέρτα.(ἐδῶ)

Εἶχαν καί πύργο,ὁ ὁποῖος ὑπάρχει ἔως σήμερα ὡς ξενοδοχεῖο πού ἐκμεταλεύονται οἱ ἀπόγονοί του. Αὐτοί,τά κτήματά τους τά εἶχαν ἀπό τόν καιρό τῆς ὀθωμανοκρατίας. Πῶς γίνεται αὐτό; Δέν ξέρω,ἴσως τό Χατζῆ -Μπέρτα νά ἐξηγῇ κάποια πράγματα...

Καί γιατί ἀσχολοῦμαι μέ τούς Χατζηγάκη πού λέγονταν Χατζῆ-Μπέρτα; Διότι σέ αὐτή τήν οἰκογένεια ἦταν παντρεμένη ἡ μητέρα τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ τῆς νουδου. Ἡ Παπασίμου Εὐθυμία ἦταν κόρη ἀπό τόν γάμο τοῦ Παπασίμου Εὐαγγέλου καί τῆς Χατζηγάκη (ἄγνωστο ὄνομα) κόρης τοῦ βουλευτοῦ καί γερουσιαστοῦ Σωτηρίου Χατζηγάκη. Παπποῦ τοῦ Σωτηρίου Χατζηγάκη,βουλευτοῦ τῆς νουδου,μέχρι πού τόν διέγραψε ὁ Σαμαρᾶς τό 2011. Γνωρίζετε πώς ἡ συγκεκριμένη οἰκογένεια εἶναι ἀγκαζέ μέ τήν ἐξουσία; Ἀλλοίμονον ! Διὀτι δέν εἶναι μόνον τά βουλευτιλίκια καί εὐρω-βουλευτιλίκια,ἀλλά καί οἱ δημαρχίες !(ἐδῶ)


Πῦργος οἰκογενείας Χατζηγάκη,Περτούλι Τρικάλων (ἐδῶ)
Βάλε παπά ευλογιτός/ μαστόροι ν’αρχινίσουν/ να κτίσουν πύργο αψηλό/ τ’άρχοντα Χατζή Γάκη/ πώχει το βιος αμέτρητο/ και τα πολλά κοπάδια/πώχει και την χρυσή καρδιά/ ψηλής γενιάς κλωνάρι. (ἀπό ἐδῶ)

Ὅταν ἔχεις τέτοιους ὑπηκόους,πού ἐξυμνοῦν καί εὐλογοῦν (!) τήν ἐξουσία σου,τούς ἀξίζει καί μέ τό παρά πάνω,τό πακέτο οἰκογένεια-ἐξουσία !!!

Ἄ καί ὁ Στουρνάρης στήν Θεσσαλία εἶχε δρᾶσιν ...ἐπαναστατική,παρέα μέ τόν Γάκη :

Τον Ιούνιο του 1823 ο Αρβανίτης Σελιχτάρ Μπόδα, δερβέναγας του Μαχμούτ πασά της Σκόρδας, διέλυσε στη θέση Μαύρη Πούλια τους επαναστάτες του Νικολού Στουρνάρη και λοξοδρομώντας έκαψε τα χωριά Περτούλι, Βετερνίκο και Πύρρα. Από την πυρπόληση εκείνη κάηκαν στα αντίστοιχα χωριά, τα αρχοντικά Π. Χατζηπερτούλη, Γ. Χατζηπέτρου και Αδάμ Πυργιώτη.(ἀπό ἐδῶ)

Ὁ Χατζῆ-Περτούλης εἶναι ὁ Χατζῆ Μπέρτα πού τόν ἔλεγαν καί Χατζῆ-Πέρτα ἤ Περτούλη.

Διαβάζουμε στήν περιγραφή τοῦ πύργου τοῦ Χατζῆ-Μπέρτα πού ἔγινε Χατζῆ-Γάκης,ἀπό τόν υἱό του Γάκη Χατζῆ πού ἀφαίρεσε τό Μπέρτα ἤ Πέρτα ἤ Περτούλη,καθότι ἄλλαζε τό καθεστώς καί γενικῶς τά πράγματα,ὁπότε ἔπρεπε νά φαίνονται ὄχι ἀπλῶς ἕλληνες ἀλλά καί ...ἀγωνιστές-πατριῶτες  :

Στο κέντρο του θόλου ο δικέφαλος αετός, σύμβολο εθνικής δύναμης. Δεξιά από τον αετό , ένα
περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης, αριστερά ένα τρυγόνι, σύμβολο της συζυγικής πίστης. Κάτω από αυτά τα τρία σύμβολα υπήρχε στο κέντρο σκαλισμένη η πεντάφλα, σύμβολο των μελών της Φιλικής εταιρείας,δίπλα μια ρόδα, σύμβολο της τύχης και παραδίπλα ένα τσαμπί σταφύλια, σύμβολο της ευτυχίας...Στον ανατολικό τοίχο αυτού προεξείχε γκρίζο πέτρινο ομοίωμα κάνης κανονιού και πιο πάνω σκαλισμένο το πρόσωπο του Γάκη Χατζή.(ἀπό ἐδῶ)

Ὁ δικέφαλος παρέα μέ τήν πεντάλφα καί τό κολουμβάριον,τί ὑπέροχα  σύμβολα ...ἐθνικῆς δυνάμεως !  Μάλιστα...


Βεβαίως ἡ οἰκογένεια κρατᾷ καλῶς τήν παράδοσιν,ἀπό κάθε ...ἄποψιν,ἕως σήμερα :

Ο 27χρονος Μικέλης Χατζηγάκης (υἱός τοῦ Σωτήρη Χατζηγάκη) είναι απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, σπούδασε Οικονομικά στο φημισμένο London School of Economics, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματία (MA) με άριστα στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ. (ἐδῶ)

Ἦταν ὑποψήφιος στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου,ὁ υἱός τοῦ Σωτήρη καί συγγενής Ἀβέρωφ-Τοσίτσα. Δέν ἐξελέγη,ἀλλά τό σίγουρο εἶναι πώς κάπου θά ἀξιοποιηθῇ λίαν συντόμως...

Ἐπανερχόμενοι στήν Εὔβοια :

Ο Ιάκωβος Ρίζος Νερούλος συνοδεία του Άγγλου Ναυάρχου Έντμουντ Λάϊονς παραλαμβάνει από τον εκπρόσωπο του Ομέρ Πασά της Καρύστου Χατζή Ισμαήλ τα κλειδιά του κάστρου της Χαλκίδας πάνω σε ασημένιο δίσκο σηματοδοτώντας την ουσιαστική απελευθέρωση της Χαλκίδας και στη συνέχεια της Εύβοιας.

 Ὁ Τζακόμπ Ῥίζος Νερουλός καί ὁ ἄγγλος Λάϊονς παρέλαβαν τά κλειδιά τοῦ κάστρου,καταλάβατε;


Τζακόμπ Ῥίζος Νερουλός
Ο μικρός Ιακωβάκης σε βρεφική ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και μητέρα, και τον ανέλαβε ο θείος του Σαμουήλ Εφέσου, ο οποίος τον μόρφωσε και τον έκανε άριστο Ελληνιστή. Διδάχτηκε επίσης φιλοσοφία από τον Δανιήλ Φιλιππίδη, Γαλλικά και μαθηματικά από τον Γάλλο αββά Λαφονταίν...ο θείος του, Αλέξανδρος Σούτσος που διαδέχτηκε τον Υψηλάντη διόρισε τον Ιάκωβο επιτετραμμένο του επί την Υψηλή Πύλη...ο ηγεμόνας Ιωάννης Καρατζάς τον επανέφερε στη Βλαχία και τον ανέβασε διαδοχικά στο αξίωμα του «μεγάλου ποστελνίκου» ή πρωθυπουργού της Βλαχίας...Στη Γενεύη γνωρίστηκε με τον Καποδίστρια, ο οποίος τον έφερε μαζί του στην Ελλάδα ως προσωπικό του σύμβουλο το 1828...Στην Ελλάδα ο Ρίζος Νερουλός ανέλαβε αμέσως το Υπουργείο Εξωτερικών, διαφώνησε όμως με την Κυβέρνηση και αποσύρθηκε από τον δημόσιο βίο μένοντας στην Αίγινα. Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια επανήλθε και ανέλαβε το Υπουργείου των Εσωτερικών, των Εκκλησιαστικών και της Δικαιοσύνης, ενώ έγινε μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας...το 1836 συνέβαλε στην ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ἡ Φιλεκπαιδευτική ἑταιρεία εἶναι τό Ἀρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεῖα. Καταλάβατε...

Μία ἀκόμη ἀποτυχημένη ἐπιλογή γιά τόν ...ἀφελῆ Καποδίστρια πού ἔκρινε ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια καί γι᾿αὐτό ἔφαγε τό κεφάλι του...! Ὁ φίλος του ὁ Ἰακωβάκης,κατάλαβες; Συγγενικοί δεσμοί (ἐδῶ) μέ Σούτσους,Ζαΐμηδες,Παπαρρηγόπουλους,Νέγρηδες,Μεταξᾶδες...

Ἔτσι ὁ Τζακόμπ Νερουλός,ὡς ὑπουργός ἐσωτερικῶν παίρνει τά κλειδιά τῆς Χαλκίδος καί ἔτσι ἐνημερώνει τά φιλαράκια του γιά τό ἐλεύθερο τοῦ πλιάτσικου τῆς Εὐβοιακῆς γῆς ! Καί ἔτσι τά άδελφάκια ἐξ Αἰγύπτου,οἱ μεγαλέμποροι βάμβακος,Ἀβέρωφ-Τοσίτσας καί Ἀβέρωφ Αὐγερινός βρέθηκαν μέ τεράστιες ἐκτάσεις στήν Χαλκίδα !


Γεώργιος Ἀβέρωφ
Ὁ Γεώργιος Ἀβέρωφ παρέμεινε στό Κάϊρο,συνεχιστής τοῦ ἐμπορικοῦ οἴκου καί πελάτης,ἀπό τούς ἐκλεκτότερους παρακαλῶ,τῆς τραπέζης τῶν υἱῶν Πεσμαζόγλου ! ( Θά γράψουμε καί γιά αὐτούς,ὁσονούπω. Πολλά τά ῥάμματα καί γιά τήν δική τους γοῦνα...! )

Ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Αὐγερινοῦ Ἀβέρωφ,ἡ κόρη του Μαριγώ,παντρεύεται τόν Λεωνίδα Παπάγο (ἐδῶ).Ὦ ναί,ὁ πατήρ τοῦ γνωστοῦ Παπάγου,τοῦ Ἀλεξάνδρου,τοῦ ἀρχιστρατήγου τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στόν συμμοριτοπόλεμο,ἀλλά καί πολιτικάντη πού ἔφθασε ἕως καί πρωθυπουργός !

Άλλο Μεταξάς και άλλο Παπάγος και Βασιλιάς Οι ιστορικές απάτες των πρακτόρων

11η ημέρα του πολέμου του 40. Όταν ξεφτιλίστηκε ο τενεκές διαγγελέας(Παπάγος)

Καλώς το θείο Παπάγο

Ὁ παπποῦς τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπάγου ἦταν δάσκαλος τῶν Δελιγιάννηδων ( πού ἔγιναν Δηλιγιάννης) καί δικαστής.
Ἀναγνώστης Δεληγιάννης,ἄξιος μαθητής τῆς τουρκικῆς διαβολῆς καί ὑποκρισίας,ἀφοῦ τήν διδάχθηκε καλά ὡς βεκίλης, δίπλα στούς τούρκους,ἦταν διαβόητος γιά τήν ἀσχήμια του καί τόν μισαλλόδοξο χαρακτήρα του καί ἄφησε ἐποχή γιά τίς πολιτικές του ῥαδιουργίες ! Πατέρας του ἦταν ὁ Γιάννης Παπαγιανόπουλος ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μοραγιάννης στόν πασᾶ στήν Τρίπολη καί βεκίλης στήν Κων/πολη. Τά παιδιά του,Ἀναγνώστης καί Νικολάκης ἦσαν βεκίληδες στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Ἀναγνώστης ἦταν πού ἄλλαξε τό ἐπίθετο καί ἀπό Παπαγιαννόπουλος τό ἔκανε Δεληγιάννης (ἀπό τό τουρκικό deli=τρελός,παράτολμος. Οἱ ντελήδες ἦταν τουρκικό σῶμα στρατοῦ,ἔφιππο,οἱ ὁποῖοι ὁρμοῦσαν στήν μάχη κλείνοντας μέ τό χέρι τό ἕνα τους μάτι καί μέ τό ἄλλο κραδαίνοντας τό σπαθί καί ὅποιον ἔπαιρνε ὁ χάρος !) Τό πρωταρχικό ὄνομα τῆς οἰκογένειας ἦταν Λίτινος,μέ καταγωγή ἀπό τήν Κρήτη (πάλι μπροστά μας ἡ ...Κρήτη ! ). Πάντως,ἱστορικά,μέ τό ὄνομα Λουκᾶς Λίθινος ἤ Λίτινος, λέγεται πώς ὑπῆρξε τό ἕνα ἐκ τῶν 12 ἀρχοντόπουλων τοῦ Βυζαντίου,πού ἐπί Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Β΄, ἐστάλησαν στήν Κρήτη...(ἐδῶ)...φοίτησε, λόγω υπερβάσεως του ηλικιακού ορίου για την εισαγωγή του στη Σχολή Ευελπίδων, από το 1902 έως το 1904 στη στρατιωτική σχολή των Βρυξελλών και στη συνέχεια έως το 1906, στη σχολή Ιππικού του Ιπρ. Στις 15 Ιουλίου 1906 κατατάχθηκε ως Ανθυπίλαρχος Ιππικού στον Ελληνικό στρατό.Το 1910 ανέλαβε υπασπιστής του Υπουργού των Στρατιωτικών και παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τις παραμονές της ενάρξεως των Βαλκανικών πολέμων, στους οποίους πήρε μέρος ως Υπίλαρχος του Ιππικού και Διαγγελέας του Αρχιστράτηγου διαδόχου Κωνσταντίνου, ενώ το 1916 υπηρέτησε με το βαθμό του Επίλαρχου ως Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας Ιππικού.(ἐδῶ)

Εἴδατε πώς τρούπωσε καί αὐτός; Ὄχι θά τόν ἐμπόδιζε τό ὄριον ἡλικίας ! Τό καλό τό παλλικάρι ξέρει...

Μεταφέρουμε κάποια ἐπίσημα βιογραφικά στοιχεῖα :


Στις 8 Αυγούστου 1917, υπέβαλε παραίτηση και αποχώρησε από το Στρατό για πολιτικούς λόγους και η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου τον εξόρισε...ο Παπάγος ανακλήθηκε στο στράτευμα με αναδρομική απόδοση, από τις 12 Ιανουαρίου 1918, του βαθμού του αντισυνταγματάρχη. Συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία στην αρχή ως Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας Ιππικού και μετά Μεραρχίας Ιππικού όπου και παρέμεινε μέχρι την κατάρρευση του Μετώπου τον Αύγουστο του 1922.
Μετά το Κίνημα του στρατηγού Γεωργίου Λεοναρδοπούλου,τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Επανήλθε για δεύτερη φορά στις τάξεις του στρατού το 1926 επί της οικουμενικής κυβερνήσεως του Αλέξανδρου Ζαΐμη,βάσει ειδικού νόμου που ψήφισε όπου και προάχθηκε αναδρομικά σε Συνταγματάρχη.
Φοίτησε στην Ανώτερη Σχολή Στρατηγικών Σπουδών που τελούσε υπό τη διοίκηση του Γάλλου στρατηγού Γιράρντ και στη συνέχεια υπηρέτησε από το 1927 έως το 1931, ως Διοικητής της Ταξιαρχίας Ιππικού Λάρισας. Ενδιάμεσα το 1930 προάχθηκε σε Υποστράτηγο. Την περίοδο από το 1931 έως το 1933 ανέλαβε Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενώ από το 1933 έως το 1935 τοποθετήθηκε Επιθεωρητής Ιππικού του Γ.Ε.Σ. και το 1935 ονομάστηκε αναδρομικά Αντιστράτηγος και διοίκησε τα Α΄ και Γ΄ Σώματα Στρατού. Τον ίδιο χρόνο ηγήθηκε του στρατιωτικού κινήματος της «10ης Οκτωβρίου 1935» που επανέφερε το θεσμό της μοναρχίας στην Ελλάδα
Την 1η Αυγούστου 1936 ανέλαβε καθήκοντα του αρχηγού «Γενικού Επιτελείου Στρατού»...Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Παπάγος ονομάστηκε αρχιστράτηγος και ανέλαβε τη διεύθυνση του αγώνα κατά των Ιταλών.

...Αρνήθηκε τη σύνταξη που του πρότεινε ο Γεώργιος Τσολάκογλου... είχε αρχίσει επαφές με τις οργανώσεις εθνικής αντιστάσεως..Οι Γερμανοί τον συνέλαβαν στις 16 Ιουλίου 1943... τον μετέφεραν και στη συνέχεια τον φυλάκισαν σε διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Γερμανία.Παρέμεινε αιχμάλωτος μέχρι τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας και επανήλθε στην Ελλάδα τον Μάιο του 1945...

...μετά την επιστροφή του βασιλιά Γεωργίου Β΄, διορίστηκε Μεγάλος Αυλάρχης, και από τον Ιούλιο του 1947 μέχρι τον Ιανουάριο του 1949, του βασιλιά Παύλου. Στις 19 Ιανουαρίου 1949 η κυβέρνηση του κεντρώου πολιτικού Θεμιστοκλή Σοφούλη τον ανακάλεσε στην ενέργεια και του ανέθεσε τη Γενική Αρχιστρατηγία των Ενόπλων Δυνάμεων, με εξουσία επί των τριών κλάδων, και των Σωμάτων Ασφαλείας, δηλαδή της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής, τα οποία καθοδήγησε στην πολεμική αναμέτρηση κατά του αυτοαποκαλούμενου «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος», [«Δ.Σ.Ε.»] με στόχο τη συντριβή της ανταρσίας των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. .. στις 17 Οκτωβρίου 1949, τη Βουλή των Ελλήνων στην απόφαση να του απονείμει τον τίτλο του Στρατάρχη, με νομοθετικό διάταγμα που υπέγραψε ο βασιλιάς Παύλος, τίτλος που απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα στρατιωτικό...


Ὅταν ὁ Ἀντενάουερ ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα.(ΕΔΩ) Καμάρι ὁ Παπάγος μέ πλᾶκα τά παράσημα ! φωτό
...Στις 6 Αυγούστου 1951 ίδρυσε το κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός»...Στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952 εξασφάλισε τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του και του Γεωργίου Παπανδρέου καθώς και πολιτευτών του κόμματος του, όπως επίσης και του φιλελεύθερου Εμμανουήλ Τσουδερού, που συνεργάστηκαν ως ανεξάρτητοι. Το κόμμα Παπάγου στήριξε το δημοσιογραφικό συγκρότημα του Δημητρίου Λαμπράκη, με τις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα», η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» της Θεσσαλονίκης και όλες οι συντηρητικές εφημερίδες των Αθηνών
Το εκλογικό αποτέλεσμα ανέδειξε νικητή τον Ελληνικό Συναγερμό που συγκέντρωσε το 49,2% των ψήφων και 247 έδρες στις 300 και στις 19 Νοεμβρίου 1952 σχημάτισε αυτοδύναμη κυβέρνηση...στήριξε τους Κυπρίους και ενίσχυσε την προσπάθεια τους για τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου 1954 έφερε το Κυπριακό στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, [Ο.Η.Ε.], γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με την Αγγλική και την Αμερικανική κυβέρνηση.
...επί ημερών του  δημιουργήθηκε η «Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών», [Κ.Υ.Π.], η μετέπειτα «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών»...Στις 12 Οκτωβρίου 1954 υπέγραψε την ελληνοαμερικανική συμφωνία για την εγκαταστάση των βάσεων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Στέφανο Δάφνη, «…Ο Παπάγος αποτέλεσε την έκφρασιν μίας βαθυτέρας αλλαγής, που φορεύς της έπρεπε να είναι η νεοφιλελευθέρα παράταξις, στηριζομένη εις την εμφανισθείσα μεταπολεμικώς νέαν αστικήν τάξιν (...) που διεξεδίκη θέσιν ιθυνούσης και που επεδίωκε την ησυχίαν, την τάξιν, την σταθερότητα…»(ἐδῶ)

Ἀλέξανδρος Παπάγος,ὁ ὁποῖος συνδέεται συγγενικῶς μέ τόν Εὐάγγελο Ἀβέρωφ τῆς ΝουΔου(θεῖος τοῦ Εὐαγγέλου,ἀφοῦ ἦταν α΄ἐξάδελφός τοῦ πατρός του)  παντρεύτηκε τήν Καλλίνσκι Μαρία δισέγγονη τοῦ Πολωνοῦ (λιθουανικῆς καταγωγῆς) Ἀντζέϊ Καλλίνσκι πού παρουσιάζεται ὡς ...φιλέλλην καί μάλιστα ἀγωνιστής τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ᾿21 !!! Τώρα πώς ἔνας Λιθουανός ἐκ Πολωνίας ζώστηκε τά ἄρματα καί κατέβηκε νά ἀγωνιστῇ στό πλευρό τῶν ἐπαναστατῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀπό τά ...περίεργα τῆς ἱστορίας...


Παναγιώτης Σέκερης
Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ὁ Ἀντζέϊ παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Παναγιώτη Σέκερη,μεγαλεμπόρου ἐκ Κωνσταντινουπόλεως μέ καταγωγή ἀπό Ἀρκαδία,πού βρέθηκε,μετά τήν δολοφονία τοῦ ἐμπόρου πατρός του,στίς Σπέτσες σέ ...κάποιον θεῖο του,ἐπίσης ἔμπορον. Μαθήτευσε ...καλῶς καί κατευθεῖαν στήν Πόλιν.Ἐκεῖ ὁ Παναγιώτης ἔκανε θαύματα ! Μέσα σέ πολύ λίγο βρέθηκε νά κατέχῃ ἕναν στόλο ἀπό 15 πλοῖα καί ὑποκαταστήματα σέ Ὀδησσό καί Μόσχα ! ! ! Στήν συνέχεια μυεῖτε στήν Φιλική Ἑταιρεῖαν κάτι πού ἀποδεικνύεται πώς :

Η μύηση του Παναγιώτη Σέκερη υπήρξε αποφασιστικής σημασίας, διότι μέσω αυτού η Φιλική Εταιρεία εισήλθε στους κύκλους των μεγαλεμπόρων της Κωνσταντινούπολης (ἐδῶ)


Καί μετά τόν θάνατο τοῦ Σκουφᾶ ἀναλαμβάνει ἐκτός τῆς ἀρχηγίας καί τό ταμεῖον τῆς ἑταιρεῖας...Βρέθηκε στήν Ὀδησσό,μετά τήν κήρυξιν τῆς ἐπαναστάσεως ὅπου ἔμεινε ἕως τό 1830 ὁπότε καί ἔρχεται οἰκογενειακῶς στήν Ἑλλάδα.Ἔτσι βγάζουμε καί κάποια ἄκρη γιά τόν λόγον πού ὁ Καλλίνσκι ἦρθε στήν Ἑλλάδα.Διότι ἦταν ἤδη παντρεμένος μέ τήν κόρη τοῦ Σέκερη.Ἡ κόρη τοῦ Καλλίνσκι καί τῆς Σέκερη παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Ῥοΐδη.Τί σημαίνει Ῥοΐδης; Ἔμποροι,ἀριστοκράτες πού τούς βρίσκουμε σέ Ζάκυνθον, Σῦρο καί Χῖον (Ῥοδοκανάκη,Σκυλίτση,Ῥάλλη,Μαυροκορδᾶτοι κ.λπ. ...ἐκλεκτοί...).Καταγωγή,προφανῶς ἀπό Ἐνετία,ἱσχυρή οἰκογένεια μέ τίτλους (κόμης) κ.λπ. πού βεβαίως τούς φέρνουν μέχρι καί  στήν βασιλική αὐλή ...!

Ὁ υἱός τους,Ῥοΐδης-Καλλίνσκι Ἀνδρέας,ἀντιστράτηγος ἰππικοῦ εἶναι ὁ πεθερός τοῦ Παπάγου,πατήρ τῆς συζύγου του Μαρίας. Ἀδελφός τῆς Μαρίας καί κουνιάδος τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπάγου,ὁ ὑποστράτηγος Ἀνδρέας Καλλίνσκι Ῥοΐδης,ὁ ὁποῖος ἦταν καί ἀρχηγός τοῦ στρατιωτικοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως Παύλου. Νά ἀπό ποῦ προέρχονται καί οἱ ...ἀδυναμίες,ἀλλά καί στενότατες σχέσεις  τοῦ Παπάγου πρός τήν Βασιλεία...

Εἴδατε πώς ἕνας Λιθουανός βρέθηκε νά ῥιζώνῃ στήν Ἑλλάδα καί νά σπέρνῃ ἀπογόνους πού κατέχουν τά ὑχηλώτερα ἀξιώματα στόν ἑλλαδικό στρατό; Ναί ἔνας Καλλίνσκι πού ἔγινε Καλλίνσκης...

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος καί ἡ Καλλίνσκη Μαρία,κάνουν δύο παιδιά,τόν Λεωνίδα καί τήν Εἰρήνη. Ὁ Λεωνίδας παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Γουλανδρῆ (ἡ γνωστή ἐφοπλιστική οἰκογένεια) καί ἡ Εἰρήνη τόν Παππᾶ Ἰωάννη.

Ο Γιάννης Παππάς (13 Μαρτίου 1913 – 2005) ήταν Έλληνας γλύπτης, ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες γλύπτες που έδρασαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, μεταφέροντας και αξιοποιώντας τις διδαχές της μεταροντενικής γαλλικής σχολής στην ελληνική πραγματικότητα...
γιος του χειρουργού Αλέξανδρου Παππά και της Ελένης Φ. Φωτιάδη. Το Σεπτέμβριο του 1922, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένειά του εγκαθίσταται στην Αθήνα.Το 1930 εγγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (École Supérieure des Beaux-Arts) του Παρισιού..Την 28η Οκτωβρίου 1940 επιστρατεύεται...Τον Απρίλιο του 1941 επιστρέφει από το μέτωπο. Τα χρόνια της Κατοχής εργάζεται στο εργαστήριό του στην αθηναϊκή συνοικία Ζωγράφου.
Το Δεκέμβριο του 1944 κατατάσσεται στο Βασιλικό Ναυτικό και υπηρετεί στην Ανωτέρα Ναυτική Διοίκηση Αλεξανδρείας...Το 1972 εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, ενώ το 1980 εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει βραβευθεί με τον Ταξιάρχη dell’ Ordine del Merito Nazionale της Ιταλίας.(ἐδῶ)

Ἡ μία ἀπό τίς 5 ἀδελφές,τοῦ γαμβροῦ τοῦ Παπάγου,τοῦ Γιάννη Παππᾶ,ἡ Ῥωξάνη, ἦταν παντρεμένη μέ τόν ἀδελφό τοῦ Σεφέρ-η Γιώργου,τόν Ἄγγελο. Μία ἄλλη ἀδελφή του,ἡ Ὑπατία μέ τόν Βουρλούμη Ἀνδρέα.Ὁ Βουρλούμης Ἀνδρέας,ὁ ὁποῖος ἦταν ζωγράφος,ξέρετε ποίου πατέρας εἶναι; Ὤ ναί,τοῦ γνωστοῦ μας Παναγῆ Βουρλούμη,τοῦ πρώην προέδρου τοῦ ΟΤΕ,τοῦ ἐμπλεκομένου σέ :
Τον Ιούλιο του 2008 ασκήθηκε εναντίον του Βουρλούμη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία από την εισαγγελέα Εφετών Ευσταθία Σπυροπούλου, για την υπόθεση της εξαγοράς της αλυσίδας καταστημάτων «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» από τον ΟΤΕ, η οποία έγινε το 2006
Τον Ιούνιο του 2010 με βουλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ο Βουρλούμης, μαζί με τον τέως Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ Γιώργο Ιωαννίδη, παραπέμφθηκαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την κατηγορία της απιστίας και της άμεσης συνέργειας σε αυτήν που αφορούσε υπερτιμολογημένες συμβάσεις τις οποίες είχε υπογράψει ο Οργανισμός το διάστημα 2003 - 2007 με εταιρίες Intracom, Siemens και ANKOΤον ίδιο μήνα κλήθηκε να καταθέσει και ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση Siemens.(ἐδῶ)

Βεβαίως ἐννοεῖται πώς :


Ἔχουν καί θρᾶσος ! ! ! 
Τον Σεπτέμβριο του 2011 με το υπ’ αριθμόν 2902/11 βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, έκανε δεκτές τις εφέσεις των Βουρλούμη και Ιωαννίδη και τους απήλλαξε από τις κατηγορίες, κρίνοντας ότι δεν ζημίωσαν τον ΟΤΕ.(ἐδῶ)

Απαλλαγή Βουρλούμη με βούλευμα εφετών

Υπόθεση Siemens: Ο Παναγής Βουρλούμης παραδέχθηκε δωροδοκίες στελεχών του OTE

Παναγής Βουρλούμης κατά του νεκρού Ανδρέα Βγενόπουλου: Ήταν ένας πειρατής

Ἡ ἀδελφή τοῦ Παναγῆ Βουρλούμη,ἡ Εἰρήνη ἦταν παντρεμένη μέ τόν σκηνοθέτη (κυρίως τῆς τηλεοράσεως,τῆς κρατικῆς ΕΡΤ,γιά πολλά χρόνια),Γιῶργο Ἐμιρζᾶ,ἀριστερῶν πεποιθήσεων...
Περί τῆς οἰκογενείας Ἐμιρζᾶ (απέκτησαν το επίθετο το οποίο προήλθε από την 'Αραβική λέξη 'Εμίρ, πού σημαίνει αρχηγός, ηγεμόνας ή Διοικητής, εξ ου και Εμιρζάς ή 'Εμιρζάντ...Ο Στράτος 'Εμιρζάς, διακρίνεται για τη μόρωσή του, ειδικά, στα Θέματα Μαρξισμού - Λενισμού και έχει εκδώσει το βιβλίο «ο Κομουνισμός στην πράξη και στη Θεωρία»...Υπηρετώντας δε στο Στρατηγείο τής Σμύρνης υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στους Τούρκούς Αξιωματικούς... ) ,μπορεῖτε νά διαβάσετε ΕΔΩ.καί ΕΔΩ

Καί ἡ σύζυγος Ἐμιρζᾶ,ἀδελφή τοῦ Παναγῆ Βουρλούμη,ὅμως εἶχε καλλιτεχνικές ἀνησυχίες...

«Ανοιχτό σπίτι» στης Ειρήνης Βουρλούμη στην Αίγινα

Στήν Αἴγινα...

Ὁ ἀδελφός τῆς Μαριγώς,τῆς μητρός Παπάγου,ὁ Μιχαήλ παντρεύεται κάποια Landerer Ἀμαλία μέ τήν ὁποία ἀποκτᾷ 4 παιδιά.Ἕνα ἐξ αὐτῶν,ὁ Ἀναστάσιος παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Εὐαγγέλου Παπασίμου καί ἐγγονή τοῦ πολιτικοῦ Σωτηρίου Χατζηγάκη (τό ἀναφέραμε ἀνωτέρῳ). Γεννοῦν 3 παιδιά,2 ἀγόρια,τόν Εὐάγγελο Ἀβέρωφ -Τοσίτσα,τόν Μιχαήλ Ἀβέρωφ καί τήν κόρη ΜαρίαΜίκα.


Ήταν πτυχιούχος της Νομικής και διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λωζάνης στην Ελβετία. Το 1940 έγινε νομάρχης της Κέρκυρας, ενώ το 1946 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων, θέση που διατήρησε μέχρι το 1964. Διατέλεσε υπουργός Εφοδιασμού, Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου, Γεωργίας και Εξωτερικών και την περίοδο 1974–1981 διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας
Το 1981 εκλέχτηκε αρχηγός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και το 1984 επίτιμος πρόεδρός της. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του, ως Υπουργός Εξωτερικών, στις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου με θέμα την ίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας το 1959 και στη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας- ΕΟΚ το 1962...τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος από τον Βασιλιά Παύλο, καθώς και με ισάξιους Μεγαλόσταυρους άλλων χωρών

Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρέτησε σε ομάδες δολιοφθορών, ανακλήθηκε το 1941 και διορίστηκε Νομάρχης Κερκύρας

Τον Μάιο του 1941 ίδρυσε με έδρα τη Λάρισα την οργάνωση Φιλική Εταιρεία, που είχε ως στόχο την καταπολέμηση των δοσίλογων του Αλκιβιάδη Διαμάντη, που αργότερα αποκλήθηκαν Λεγεώνα των Βλάχων. 
Το 1942 συνελήφθη για την αντιστασιακή δραστηριότητά του και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1943, δραπέτευσε και παρέμεινε στην Ιταλία, επικεφαλής ελληνικής αντιστασιακής οργάνωσης. Το 1944 επιστρατεύθηκε με τον βαθμό του επίκουρου υποπλοιάρχου, υπηρετώντας μέχρι το τέλος του πολέμου στην Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή της Ρώμης. (ἐδῶ)

Τό πόσον «σημαντική» ἦταν ἡ προσφορά,τοῦ ...εὐπατρίδη Ἀβέρωφ, στό Κυπριακό,διαβᾶστε :Η συνομιλία του Αβέρωφ με τον Αμερικανό υπουργό David Foy Kohler, ο οποίος είχε εργαστεί ως διπλωμάτης στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, έγινε κατά τη διάρκεια δείπνου που είχε παραθέσει ο Διπλωματικός Ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1956. Το σχετικό έγγραφο του Φόρεϊν Όφις αναφέρει σχετικά: 
Η συνομιλία όλης σχεδόν της βραδιάς αφιερώθηκε στην Κύπρο, παρόλο που η συνδρομή του Kohler σ’ αυτή περιορίστηκε προφανώς στο να δηλώσει τι νόμιζε ότι θα ήταν η τουρκική αντίδραση σε οποιεσδήποτε ιδέες πρότεινε ο Αβέρωφ. Εκείνο όμως που τον εντυπωσίασε ήταν ότι ο Αβέρωφ εκείνη την περίοδο φάνηκε ότι σκεφτόταν σοβαρά τη διχοτόμηση ως τον μόνο τρόπο εξόδου από το παρόν αδιέξοδο… ( Ο Αβέρωφ προτείνει διχοτόμηση)Σεφέρης προς Ευάγγελο Αβέρωφ το 1958: Μ’ αυτά θα φέρετε τους Τούρκους στην Κύπρο

Ὅλοι τους ἔχουν μεγάλο μερίδιο εὐθύνης,γιἀ τό θέμα τῆς Κύπρου.Ὅλοι τους καί ὁ Σεφέρης πού κατόπιν ἑορτῆς ἔκανε τόν ...στεναχωρημένο ! 


οἰκογένεια Λυκιαρδοπούλου (φωτό)
Ὁ Εύάγγελος παντρεύεται ἀπό τήν γνωστή ἐφοπλιστική οἰκογένεια Λυκιαρδοπούλου. περί τῆς οἰκογενείας διαβᾶστε ΕΔΩ. Ἡ κουνιάδα τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ,ἡ Φωτεινή Λυκιαρδοπούλου,παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Serpieri. Παρακάτω θά δεῖτε τόν ἀνηψιό τοῦ Ἀβέρωφ,υἱό τῆς ἀδελφῆς του Μίκας,Ἀλέκο Σινιόσογλου,πού παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Γκρώμαν,συνεταίρου τοῦ Σερπιέρη στίς μπίζνες μέ τίς μεταλλουργικές ἐταιρεῖες.

Θυμᾶστε πού εἴχαμε συναντήσῃ καί πάλι τούς Λυκιαρδόπουλους; Στήν οἰκογένεια Πετρακοπούλου,τήν ἐγγονή τοῦ Λάμψα τῆς Μεγάλης Βρεττάνιας καί συγγενή τοῦ Δοξιάδη. Ἔτσι...

Τατιάνα Αβέρωφ: «Όταν ήμουν νέα, ήμουν αριστερή
Ναί,ναί ἀριστερῶν πεποιθήσεων καί ἡ κόρη τοῦ ἱδρυτή τῶν «Κενταύρων» τῆς νουδου ! Ἡ κόρη τῶν Ἀβέρωφ καί τῶν ἐφοπλιστῶν Λυκιαρδοπούλων ...ἀριστερή ! Καταλάβατε,ἀκόμη μία φορά πόσο κοροϊδία πέφτει ;


Ὁ ἀδελφός τοῦ Εὐαγγέλου,ὁ Μιχαήλ Άβέρωφ,παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Παπαστράτου Ἰωάννη, δικηγόρος πού ἔγινε καπνοβιομήχανος, ἀπό τό Ἀγρίνιο.(Παπαστράτος: Ο κολοσσός που ξεκίνησε με…δανεικά)


Τό περίεργον εἶναι,πῶς,ἀφοῦ ἦσαν τόσο φτωχοί,ὅπως λέει τό ἱστορικό τῆς βιομηχανίας, τά παιδιά κατάφεραν νά σπουδάσουν; Ὁ Ἰωάννης εἶχε σπουδάσῃ νομικά,ὁ Ἐπαμεινῶνδας μαθηματικά καί ὁ Σωτήριος στρατιωτικός (σχολή οἰκονομικῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Στρατοῦ). Ὅλοι τους πείσθηκαν ἀπό τόν μικρότερο ἀδελφό,τόν Εὐάγγελο Παπαστράτο (ὁ ὁποῖος καί στήν οὐσία ἦταν ὁ ἱδρυτής τῆς καπνοβιομηχανίας μαζύ μέ τόν τυροκόμο Αὐγερινό ),πόσο σίγουρη ἐπιτυχία θά εἶχε τό ἐγχείρημα τῆς καπνοβιομηχανίας ὥστε νά ἐγκαταλείψουν αὐτά πού μέ κόπο καί χρόνια μαθήσεως ἐπέτυχαν; Μάλιστα...


φωτό
Καί ἡ ἀδελφή τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ-Τοσίτσα,ἡ Μαρία ἤ Μίκα Ἀβέρωφ,παντρεύεται τόν Συμεών Σινιόσογλου.Ἐργοστασιάρχης καί αὐτός μέ κλωστοϋφαντουργία πού εἶχε ἱδρύσῃ ὁ πατήρ του Ἀλέξανδρος Σινιόσογλου,μέ τόν Ἰακώβ Τσαλίκογλου,ὡς «ἀνώνυμος ὑφαντουργική ἑταιρεῖα Μουταλάσκη»,στήν Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς.Μουταλάσκη ἦταν τό ὄνομα οἰκισμοῦ τῆς Καππαδοκίας,ἀπό τό ὁποῖο κατάγονταν ἡ οἰκογένεια Σινιόσογλου.

Μή νομίζετε πώς οἳ ἀπόγονοί τους χάνονται ἐπεί δή ἴσως κάποια ὀνόματα δέν σᾶς εἶναι καί τόσο ...οἰκεῖα.Λάθος ! Μέ τόν ἔναν ἤ ἄλλον τρόπον βρίσκονται στήν ἐπιφάνεια,στίς ὑψηλές βαθμῖδες.Διότι βλέπετε,ὑπάρχει πάντα ἡ ...οἰκογένεια...

Νικήτας Σινιόσογλου,ἐγγονός τῆς Μίκας Ἀβέρωφ,διδάκτωρ τοῦ πανεπιστημίου Καῖμπριτζ,καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,συγγραφεύς καί μέ πολλές περγαμηνές...(ἐδῶ ,ἐδῶ καί Η Αριστοκρατία του Περιθωρίου )

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας)ἐδῶ

Ἄ ἐπίσης,μητέρα του εἶναι ἡ Γρώμαν Γκρώμαν Γκιζέλα. Ποιά εἶναι ἡ οἰκογένεια Γκρώμαν; Ἡ παρουσία τους στήν Ἑλλάδα ἀρχίζει περί τό 1884 ὅταν ὁ Ἐμίλ Γκρώμαν ἀπέκτησε ἀπό τήν πτωχευμένη γαλλική μεταλλευτική ἑταιρεία Serifos- Spilialeza τό δικαίωμα ἐξορύξεως στήν Σέριφο,ἀπό τό ἐλλαδικό κράτος,μέ μόνη ὑποχρέωσιν νά καταβάλῃ ἔνα συμβολικό ἐτήσιο ποσόν.Γιατί στήν Σέριφον; Διαβᾶστε :...το 19ο αιώνα, όταν ξεκίνησε στο Μέγα Λιβάδι και στον Κουταλά της Σερίφου η μακροβιότερη μεταλλευτική εγκατάσταση στο νησιωτικό χώρο. ..Μετά το 1880 η γαλλική εταιρεία Σέριφος-Σπηλιαζέζα, προχώρησε σε εντατική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Σερίφου. Στη λειτουργία της αναμείχθηκαν οι Ανδρέας Συγγρός και Giovanni Baptista Serpieri, κορυφαία ονόματα της μεταλλευτικής βιομηχανίας της εποχής. ..Το 1886 ο Γερμανός μεταλλειολόγος Αιμίλιος Γκρώμαν ανέλαβε τη διεύθυνση της εταιρείας Σέριφος-Σπηλιαζέζα και ουσιαστικά του συνόλου των μεταλλείων της Σερίφου. Οι Γκρώμαν ουσιαστικά έλεγχαν το νησί...

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα καί δεῖτε τί πλοῦτο ἔκρυβε στήν γῆ της ἡ Σέριφος καί πῶς τόν ῥούφιξαν,στήν κυριολεξία οἱ σχεδόν πάντα  ἴδιοι,καιροσκόποι,κερδοσκόποι ἀλλά κατά τά ἄλλα ...μεγάλα ὀνόματα τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ καί κυρίως  ...ἀριστοκρατικοῦ κατεστημένου :

Η Σέριφος της «σιδερένιας» ψυχής 

Ἐπίσης διαβᾶστε γιά τήν μεγάλη ἀπεργία τῶν μεταλλωρύχων ΕΔΩ (στό κεφάλαιο : Νεώτεροι χρόνοι)


Ἀπό Λαύριο,Σῖφνο,Σέριφο,Μύκονο,Τῆνο δέν εἶχε ἀφήσῃ τίποτα πού νά μήν τοῦ φάῃ τά σωθικά,ὁ ἐλεεινός καί τρισάθλιος Σαρπιέρι ! Πού λεγόταν καί ...Ἰωάννης Βαπτιστής ,σά δέ ντρεπόταν ! ! !  (φωτό)
Τήν ἑταιρεῖα  Serifos- Spilialeza ἤ ἐπί τό ἀκριβέστερον :« Α.Ε. Μεταλλείων Σερίφου και Σπηλιαζέζης (εν Λαυρίω)» (Société des Mines de Sériphos et de Spiliazeza (Au Laurium) που ίδρυσε στο Παρίσι, στις 2 Σεπτεμβρίου 1880, ο Ανδρέας Συγγρός

Μεταλλεῖα,Συγγρός (ἤ Τσινγκρός ἤ Singer),Serpieri  καί Κυκλάδες μᾶλλον κάτι σᾶς θυμίζουν ἔτσι;

ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΜΥΚΟΝΟΣ

Οἱ ἱερές- ἀνίερες Κυκλάδες


Ὁ «χρυσοκάνθαρος» Ἀνδρέας Συγγρός


Ἐμίλ Γκρώμαν ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα φαίνεται παντρεμένος μέ τήν Φαιναρέτη Ζυγομαλᾶ,Κόρη τοῦ Ἀνδρέα Ζυγομαλᾶ ἐκ Σμύρνης,ὁ ὁποῖος μᾶς παρουσιάζεται ὡς ...ἀγωνιστής τοῦ ᾿21,ἀλλά καί πολιτικάντης,ἐννοεῖται...
Πόσο πολύ πονοῦσαν βρἐ παιδί μου τήν Ἑλλάδα ! Τόσο πολύ πού παρουσιάστηκαν,ὅλοι τους ...ἀγωνιζόμενοι γιά τήν ἐλευθερία της( ποῦ ἦταν τόσα χρόνια πρίν ἄρα γε; Στά μεγάλα σαλόνια...),τόσον ...ἀνιδιοτελῶς ὥστε νά μᾶς προκύψουν μεγαλοαριστοκράτες καί μόνιμοι ἐξουσιαστές μέχρι σήμερα ! Ὁ υἱός τῆς Ζυγομαλᾶ καί Γκρώμαν,ὁ Γεώργιος παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Ζάννου (γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι).Ἀπό τά παιδιά τους,7 τόν ἀριθμόν,ὁ Αἰμίλιος πού φέρει καί τό ὄνομα τοῦ παπποῦ Γρώμαν,παντρεύεται τήν Μαριάνθη Γερουλάνου. Ναί,ἀδελφή τοῦ παπποῦ τοῦ Παύλου Γερουλάνου...! 

Διαβάζουμε,λοιπόν,γιά τόν σύζυγον τῆς ἀδελφῆς τοῦ παπποῦ τοῦ Παύλου Γερουλάνου :


Γερουλάνου Μαριάνθη-Αἰμίλιος Γρώμαν (φωτό)
Με το τέλος της Κατοχής, ο Αιμίλιος Γρώμαν εγκαταλείπει την Ελλάδα ως δωσίλογος. (ἐδῶ)

Ἀπό τά 5 παιδιά,τῶν Γκρώμαν -Γερουλάνου,ἀφοῦ εἶναι πλέον στό ἐξωτερικό,τά 4 παντρεύτηκαν μέ ἀλλοδαπές/ούς.(ἐδῶ)

Τά ὑπόλοιπα παιδιά τῶν Γκρώμαν-Ζάννου,ἐκτός ἀπό γάμους μέ ξένους οἴκους,ἔκαναν δεσμούς μέ τούς Τουφεξῆ,Λεκατσᾶ,Καραβία.(ἐδῶ)

Ὁ μόνος πού συνέχισε τήν οἰκογένεια στήν Ἑλλάδα ἦταν ὁ Ἔρικ Γκρώμαν πού παντρεύτηκε τήν Τουφεξῆ Ἀγλαΐα. Ἡ κόρη τους Γκιζέλα παντρεύτηκε τόν Σινιόσογλου Ἀλέκο,τόν υἱό τῆς Μίκας Ἀβέρωφ. (ἐδῶ)

Ἀπό τούς Ἀβέρωφ ξεκινήσαμε,τόν Χατζηγάκη συναντήσαμε κι᾿ ἀπό τόν Παπάγο μέχρι καί τόν Παπαστράτο πήγαμε,βρήκαμε μπροστά μας καί τούς Γερουλάνους ἀκόμη καί τόν Βουρλούμη ! Φαντάζεστε πώς κάπου καταλήξαμε; Μπά,δέν εἶναι εὔκολον μέ αὐτούς.Καθόλου εὔκολον ἀφοῦ παντοῦ μπροστά σου τούς βρίσκεις... 


Αλέξανδρος Ιωάννου: Τρίτη γενιά Αβέρωφ, πρώτης γραμμής επιχειρηματίας Ὁ υἱός τῆς Τατιάνας Ἀβέρωφ,τῆς ...ἀριστερῆς,στά νιάτα της...! 
Καί πάντα,μ᾿ὅ,τι καί νά καταπιαστοῦν...ἐπιτυχημένοι θά εἶναι ! ! ! 
Ὅπως καί νά τό δῇς,μία ...ὡραία οἰκογένεια,ἔτσι; Μία οἰκογένεια πού ἐπίσης ἔχει ἀγκαλιάσῃ,παντοιοτρόπως,τήν ...ἐξουσία...

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος  δεσμός  ! (μέρος Α΄)    

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Β΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Γ΄)

Οἰκογένεια καί ἐξουσία ἕνας ἄρρηκτος δεσμός ! (μέρος Δ΄)


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Κάποτε ένας εκλεκτός μας πέταξε την λέξη πελασγός και μας έμεινε.σας παρακαλούμε για λόγους ασφαλείας της τοπικής κοινωνίας ας μην αναρτηθεί το σχόλιο παρά μόνο αν σας ενδιαφέρει να κάνεται μια έμεση αναφορά στο μέλλον και έφοσον θεωρείτε ότι είναι σωστά αυτά που σας λέμε.γράψατε σε προηγούμενη ανάρτηση σας για στρατιωτική οργάνωση ονόματος soe, αλήθεια θυμάστε ή έχεται ακούσει την επένδυση τροχανά φίλος του καρρά πρωήν προεδροί της αέκ (να ξέρεται ότι έχει και μπολσεβικούς η ιστορία) είναι η λεγομένη πόλη φάντασμα, μιλάμε για το soe κλάμπ τώρα ονομάζεται διόνυσσος τυχαία τα ονόματα εσείς θα κρίνεται και αν δεν κάνουμε λάθος στα πρώτα χρόνια με κάθε επιφύλαξη το επισκέφτηκε η ντόρα,να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό σχόλιο ἀνερτήθη καί πραγματικῶς μοῦ κάνουν πολύ ἐντύπωσιν,ἀρκετά πράγματα.

   1) Ποιός ἐκλεκτός μᾶς πέταξε τήν λέξιν Πελασγός;
   Ἄν δέν εἶναι ὁ Ὅμηρος,ὁ Ἡρόδοτος,ὁ Στράβων,ὁ Αἰσχύλος («τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμ' ἐγὼ Παλαίχθονος ἶνις Πελασγός τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης.ἐμοῦ δ᾽ ἄνακτος εὐλόγως ἐπώνυμον γένος Πελασγῶν τήνδε καρποῦται χθόνα.
   καὶ πᾶσαν αἶαν... »,Ικέτιδες, στ.250-255 του ντόπιου Παλαίχθονα ο γιος, ο Πελασγός, εγώ είμαι αυτής της χώρας ο άρχοντας και που από μένα το βασιλιά τους φυσικά ονοματισμένοι οι Πελασγοί καρπίζονται τη χώρα τούτη·κι όλα τα μέρη... ) καί λοιποί ἀρχαῖοι συγγραφεῖς.

   Τά λοιπά περί Τροχανᾶ,SoE καί SOE μέ ἀρκετή δόσιν ...μπολσεβίκων,ἔχουν μεγάλο ἐνδιαφέρον...Θά τά δοῦμε,θά τά δοῦμε...

   Εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. ΕΚΛΕΚΤΟΙ του καρυωτακη.οι εκλεκτοι σπρώχνουν την απελπισία τους ως τον θάνατο για να αποφύγουν την δικαίωση των μετρίων. Τους αρκεί ως ανεκτή συνοδεία η υστεροφημία της τρέλας ή της δειλίας και που έφτυσαν κατάμουτρα τη ζωή των ερπετών που άρχουν. Το είδαμε(είδα) φιλοσοφία-έρευνα.

   Διαγραφή
 2. Υ.γ1 πρέπει να αποσαφηνίσουμε(αποσαφινίσω) και αυτό απο ότι κατάλαβα.στην μνήμη λοιπόν του δικού μας εκλεκτού δεν εννοούμε(εννοώ)τον καρυωτάκη χωρίς να τον μειώνουμε βεβαίος τον ποιητή καλυνήχτα και τώρα τέλος και καλή σας συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή