" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Τά Χριστούγεννα στήν Ἐλεύθερη Βόρειον Ἥπειρο τοῦ 1940 !


Περιοδικό «Ἡ Νεολαία» τῆς ΕΟΝ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ,Δεκέμβριος 1940 


Χριστός γεννᾶται σήμερα
χαίρεται ἡ πλάσι ὅλη.
Γεννιέται καί βαφτίζεται 
στούς οὐρανούς ἀπάνω
καί οἱ ἀγγέλοι χαίρονται 
καί τά δαιμόνια σκάζουν 


Ἀπό ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου