" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Τί ζητᾶ ὁ Λίβανος ;


Δέν πρόλαβε νά στεγνώσῃ τό μελάνι τοῦ προχθεσινοῦ κειμένου (ἐδῶ)καί νά μπροστά μας ἕνα ἀκόμη κομμάτι τοῦ πάζλ πού συνθέτει τό σχέδιον «μεγάλο Ἰσραήλ» ! Ἕνα σχέδιον στά μέρη τοῦ ὁποίου συμπεριλαμβάνονται οἱ μαριονέτες τῶν σιωνιστῶν Τουρκία καί Λίβανος οἱ ὁποῖες μπαίνουν σέ κίνησιν γιά νά στρωθῇ ὁ δρόμος πρός τό μοίρασμα τοῦ Αἰγαίου. Ἕνα μοίρασμα τό ὁποῖο εἶναι μόνον ἡ ἀρχή,ἀφοῦ στήν οὐσίαν ὁ σκοπός καί τελικός στόχος εἶναι ἡ ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.


Αιφνίδια κρίση Ελλάδας με Λίβανο: «Ελληνικό πλοίο παραβίασε τα χωρικά μας ύδατα και την κυριαρχία μας» λέει η Βηρυτός

Καί τί σημαίνει ἰσλαμοποίησις τῆς Ἑλλάδος,τό ἔχετε καταλάβῃ; Ἐπεί δή τό θέμα εἶναι ἄκρως σοβαρότατον,κυριολεκτικῶς ἄκρως σοβαρότατον,πρέπει νά τό δοῦμε σέ σχέσιν μέ τό παρελθόν καί τίς μελλοντικές ἐπιδιώξεις. Μέ ἄλλα λόγια ποιοί θά εἶναι κερδισμένοι ἀπό αὐτό;

Λοιπόν,θυμηθεῖτε με,ὅπως ἡ PLO (ἐδῶ)κατάντησε ἕνα ὑποχείριο τῶν σιωνιστῶν,ἔτσι ἀκριβῶς θά συμβῇ καί μέ τήν Χεζμπολάχ (ἐδῶ,ἐδῶ). Μία Χεζμπολάχ πού φαίνεται νά συντηρεῖτε ἀπό τό Ἰράν ὅμως δέν θά μᾶς κάνῃ οὐδόλως ἐντύπωσιν ἄν κάποια στιγμή ἀκούσουμε πώς οἱ ἀφανεῖς ὑποκινητές τους εἶναι οἱ ἀμερικανοσιωνιστές.Κάτι σάν τήν Ἄλ-Κάϊντα,τοῦ Μπίν Λάντεν πού τά ἔλεγε μέ τόν Μπρεζίνσκυ (ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ),θυμᾶστε;Ἤ τόν Μάκ-Κέϊν μέ τόν ISIS ;Τό ζήτημα εἶναι σοβαρότατο.Τά γεγονότα θά τρέχουν καί δέν θά τά προλαβαίνουμε.Οἱ ...δικοί μας ἀπό ἐδῶ θά κυνηγοῦν στοῦ κούκου τό σημάδι τούς Πατριῶτες καί ἀπό τήν ἄλλη θά χαϊδεύουν καί θά νταντεύουν τά μουσλίμια. Διότι φῖλοι μου,ἄλλο νά ἔχῃς νά ἀντιμετωπίσῃς τόν Ἕλληνα συνειδητό Πατριῶτη Ἰθαγενῆ καί ἄλλο τά τουρανομογγολικά ὅντα πού θά ἔχουν γίνῃ ἑλλαδῖτες κάτοικοι καί μέ περιουσίες,παρακαλῶ ἐν τῇ ἑλλαδικῇΑὐτός εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν προδοτικῶν καί ἄκρως ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ κυβερνήσεων στήν χώρα μας,περιουσίες στά ἰσλαμοπράγματα...

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος,δικηγόρος,σέ ῥαδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ 1991,λέει μεταξύ ἄλλων :

«...κοντά σ᾿αὐτή τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσραήλ,βλέπω καί μία ἀνησυχαστική ἐξάπλωσιν τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ. Βρισκόμαστε σέ μία πλημμυρίδα καί στά βόρεια σύνορά μας,τήν σοβιετική Ῥωσσία ἀπό τήν ἄλλη μέ ὅλες τίς άνακατατάξεις πού βρίσκονται πλέον σ᾿αὐτό τόν εὐρύτερο χῶρον τόν δικό μας,ὅπου ἡ δημιουργία τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους,τοῦ «μεγάλου Ἰσραήλ»,ἡ ἔκρηξις αὐτοῦ τοῦ ἰσλαμισμοῦ σέ βάρος ἀκριβῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰδικώτερα στήν λεκάνη τήν δική μας πού εἴμαστε,ἀρχίζει πλέον μία δική μας συσπείρωσις,ὅπου νά μήν δοῦμε μονάχα τό συγκεκριμένο γεγονός τῆς διχοτομήσεως τῆς Κύπρου,ἄν σταματήσουν καί στήν διχοτόμησιν,ἀλλά νά δοῦμε καί τήν εὐρύτερη ἐπιδίωξιν σέ ἐκεῖνο τόν χῶρον πού λέγεται Αἱγαῖον.Τόν χῶρον πού λέγεται Αἰγαῖον ἤ Δωδεκάνησα ἤ ὅλα τά ἄλλα,τόν διεκδικεῖ πράγματι μόνον ἡ σημερινή τουρκία ἤ διά τῆς τουρκίας ὑπάρχει κάποια ἄλλη ...βλέψις ...
Καί εἶναι τρομερό νά βλέπουμε ὅτι μία ἰσλαμική χώρα,ὅπως εἶναι ἡ τουρκία στόν πρόσφατο πόλεμο δέν στρατεύεται,οὔτε κἄν μένει οὐδετέρα στήν σύρραξιν αὐτή,ἀλλά συστρατεύεται μαζύ μέ τό Ἰσραήλ ἐναντίον μιᾶς ἰσλαμικῆς χώρας (Ἰράν).
Αὐτές εἶναι τυχαῖες συμμαχίες διά νά ἀποφευχθοῦν τά δεινά τοῦ πολέμου στόν Κόλπο; Ὄχι,δέν ἦταν τυχαῖες.Καί δέν εἶναι τυχαῖα ἀκριβῶς,ἡ συμμαχία μιᾶς τόσο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετης θρησκευτικῆς χώρας μέ μία ἄλλη διότι ἡ γεωπολιτική θέσις καί τῆς τουρκίας καί τοῦ Ἰσραήλ ἦταν τέτοιες πού ἐπέτρεπαν καί ἐπιτρέπουν σέ βάρος τῆς δικῆς μας χώρας,κάποιες,ὄχι πολύ μακροπρόθεσμες θά ἔλεγα,ἔχουν ἀρχίσῃ νά γίνονται βραχυπρόθεσμες,ἐπιδιώξεις.
Εἶχε γραφῇ καί δέν ἔχει διαψευσθῇ,ἐπισήμως τοὐλάχιστον,ὅτι 2-3 ἡμέρες πρό τοῦ παρξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου ᾿67,ἀπό τήν χούντα τῶν συνταγματαρχῶν,εἶχε ἔρθῇ στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν.Ποιούς εἶδε στίς 19 Ἀπριλίου 1967,στήν Ἑλλάδα ὁ Μοσέ Νταγιάν; Τόν Ἰωαννίδη,τόν Παπαδόπουλο,τόν Παττακό,τόν Χρῆστο Πασαλάρη δημοσιογράφων τῶν  «Νέων»(Πελασγική : τοῦ Λαμπράκη ἔτσι;...) καί τόν Μίκη Θεοδωράκη προσωπικό φῖλο τῆς κόρης τοῦ Μοσέ Νταγιάν...»

Ξανά-ἀκοῦστε τήν ἐκπομπή :Σχεδόν 30 χρόνια πρίν,γίνεται λόγος γιά τήν : ἀνησυχαστική ἐξάπλωσιν τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ ! Μία ἐξάπλωσις πού ἔρχεται μέσα ἀπό ...περίεργες συμμαχίες,ἐκ διαμέτρου ἀντιθέτων θρησκευτικῶς,χωρῶν ! Καί γιατί αὐτό; Διότι : κοντά σ᾿αὐτή τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Ἰσραήλ,βλέπω καί μία ἀνησυχαστική ἐξάπλωσιν τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ... 
Στήν Ἑλλάδα,λοιπόν θά ἔχουμε,ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐξαπλώσεως,τόν ἀφανισμό τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων ; Χμμ...


Ἡ Πελασγική  

2 σχόλια:

 1. Κάθε σας ανάρτηση με πλουτίζει με το βάθος της έρευνας που επιχειρείτε. Αν αυτή η εκπομπή είχε ακουστεί πριν τόσα χρόνια από μεγάλο μέρος των Ελλήνων, ίσως σήμερα να μην έρχονταν οι λαθρομετανάστες εδώ. Ίσως το σχέδιο του Καλλέργκη να ήταν ανεφάρμοστο για την Ευρώπη. Και με τρώει η ανησυχία για τα αγαπημένα μου Δωδεκάνησα. Η διάβρωση και η σήψη βρίσκεται στους δωδεκανησιακούς συλλόγους του λεκανοπεδίου κι έτσι δεν θέλουν να ακούσουν τις ιαχές των κανονιών που απειλούν τα νησιά μας. Επί ιταλοκρατίας οι εδώ σύλλογοι ήταν μαχητικοί, μέχρι και σύνταγμα εθελοντών Δωδεκανησίων οργάνωσαν για τον ΒΠπ του 1940.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή Δωδεκανησία,Καλημέρα !

   Πιστεύω πώς καί ν᾿ἀκουγόταν,εύρέως,αὐτή ἡ ἐκπομπή,γιά μία φορά ἀκόμη οἱ ἑλλαδῖτες θά εἶχαν τό μυαλό τους στά μπουζούκια,τά καινούργια αὐτοκίνητα,τά δάνεια γιά τίς πολυτελεῖς μαιζονέτες καί οὔτω καθ᾿ἐξῆς...Θυμᾶσαι τήν δεκαετία τοῦ ᾿90;Ἡ περίοδος τῆς ἀφθόνου καταναλώσεως !

   Ἡ ἐποχή τοῦ Μητσοτάκη,τοῦ «ἐθνικιστή»,τρομάρα του,Σαμαρᾶ καί τῆς ...θριαμβευτικῆς ἐπανόδου τοῦ Ἀνδρέα ! Ἡ ἐποχή τοῦ ῥόζ «κωλόσπιτου»,πού ἔλεγε ὁ ἄλλος κουμουνιστοσυμμορίτης Γιαννόπουλος...

   Τί νά καταλάβαιναν οἱ ἐλλαδῖτες;Τό μυαλό στά κάγκελα !

   Ὅσο γιά τά Δωδεκάνησα,ἄς φρόντιζαν οἱ ἴδιοι οἱ κάτοικοί του,νά σκέφτονται τήν Πατρίδα τους,τό Ἔθνος τους,νά σέβονταν τήν ἱστορική τους κληρονομιά καί νά τήν μεταλαμπάδευαν στά παιδιά τους καί ὄχι νά πήγαιναν (κι᾿ἀκόμη πηγαίνουν),στήν τουρκία μέ τά καραβάκια γιά νά ψωνίσουν τά ...φθηνά δερμάτινα...

   Κατάλαβες,ἀγαπητή μου Δωδεκανησία τίς πταίει ; Πρῶτα τό κεφάλι μας καί μετά ὅλοι οἱ ἄλλοι πού κάνουν τήν δουλειά τους ὅπως πρέπει ἤ ὅπως τούς ἐπιτάσοουν τά σχέδιά τους.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητή μου καί μήν στεναχωριέσαι δέν ὑπάρχει μόνον κακό ἀλλά καί Καλό.Δέν ὑπάρχει μόνον σκοτάδι ἀλλά καί Φῶς.Φῶς Ἑλληνικόν πού νικᾷ ὅλα τά σκοτάδια !

   Νά εἶσα καλά ἀγαπητή Δωδεκανησία καί σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή