" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Νά ΞΑΝΑ-θυμηθοῦμε ποιός εἶναι ὁ Κρίτων πού λατρεύει τούς «μετανάστες» ;

Κῦττα τί μοῦ θύμισε ἡ πρότασις τοῦ Κρίτωνος ! Γοῦστο θἄχει νά ζήσουμε καί κάτι τέτοιο...! 
Απίστευτη πρόταση Κρίτωνα Αρσένη : Θα ήθελε μια μετανάστρια για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Άφωνους άφησε όσους ήταν δίπλα του,σε τηλεοπτικό πλατό,ο βουλευτής του Βαρουφάκη,Κρίτων Αρσένης όταν πρότεινε να βάλουμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία «αλλοδαπή μετανάστρια» για λόγους όπως ανέφερε συμβολικούς.
Τόν θυμᾶστε; Ὄχι; Κακῶς ! 

Τέκνο τῆς Μαρίας Ἀρσένη συν-ἱδρύτριας τῆς ΕΓΕ τῆς Μάργκαρετ Τσάντ (συζύγου Ἀνδρέα Παπανδρέου). Ἐκείνης τῆς περιβόητης ...ἑνώσεως γυναικῶν ἡ ὁποία στήν οὐσία εἶχε δημιουργηθῇ ἀπό τήν ἑβραία κόρη τοῦ χιλιαστή Douglas Chant,γιά τήν συλλογή γυναικείων ψήφων στό κόμμα τοῦ Ἀνδρέα.Ἡ χειρώτερη ζημιά πού ἔκαναν οἱ ΕΓΕς,ὅμως ὅλοι γνωρίζουμε ποιά ἦταν καί τά ἀποτελέσματά της στόν θεσμό τῆς οἰκογενείας,τά βιώνουμε ὡς μία τραγική συνέπεια ἐδῶ καί 40 χρόνια !

Ἡ μητέρα τοῦ Κρίτωνος,ἦταν ἐπίσης μέλος τοῦ μΠασοκ ἀπό τό 1974 καί μέ θέσεις ἀπό τήν Κ.Ε.,νομαρχίες,βουλευτιλίκι ἕως καί ὑπουργεῖα (Παιδείας κυρίως,μέ ὅ,τι μπορεῖ αὐτό νά σημαίνει...). Γιά ἀκόμη μία φορά πάντως,πέφτουμε καί πάλι στήν κρυψίνοια πού χαρακτηρίζει ὅλους τούς παντός εἴδους ἐξουσιαστές καί καρπωτές τοῦ κρατικοῦ χρήματος.Ποιά; Μά τῆς καταγωγῆς τους βεβαίως !

Γράφει στό βιογραφικό τῆς ἐν λόγῳ :
Γεννήθηκε στην Ιερισσό Χαλκιδικής, κόρη του Ηλία.(ἐδῶ)Ποιοῦ Ἠλία,βρέ παιδιά; Δέν ἔχει ἐπίθετο αὐτή ἡ οἰκογένεια; Ἡ κόρη τοῦ Ἠλία ἦταν ἄνευ ἐπιθέτου μέχρι πού ἐνυμφεύθη τόν Δημοκράτη Ἀρσένη; Ἄλλο πάλι καί αὐτό μέ τόν σύζυγον.Ποιός εἶναι ὁ Δημοκράτης Ἀρσένης,ὁ ὁποῖος,ὅπως λένε,δέν ἔχει σχέσιν μέ τόν Γεράσιμον,τόν γνωστόν πρώην τσάρο τῆς οἰκονομίας τοῦ Ἀνδρέα ; Καί πόσο σύμπτωσιν εἶναι νά βρίσκονταν στό ἴδιο κόμμα,ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του,ἡ Μαρία,ὁ Γεράσιμος καί ὁ Δημοκράτης πού γίνεται καί σύζυγος Μαρίας ;

Γιά τήν οἰκογένεια Ἀρσένη,ἐκ Κεφαλληνίας,ἡ ὁποία συμπεριελαμβανόταν καί στήν χρυσῆ βίβλον (Libro d᾿oro) ἀπό τό 1799,γνωρίζουμε πώς εἶχε καταγωγή ὁ Γεράσιμος.Ἀπό τό Ἀργοστόλι τό ὁποῖον τοῦ ἔστησε καί ἀνδριάντα, ἔδωσαν τό ὄνομά του καί στό ἀμφιθέατρο τῶν ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων καί ὅλο καί κάποιος δρόμος πῆρε ἤ θά πάρῃ τό ὄνομά του ! Διότι ἄν θέλετε νά ξέρετε,ὁ Γεράσιμος εἶχε καταγωγή ἐκ μητρός ἀπό τήν οἰκογένεια Ῥαζῆ,ἐπίσης ἀρχοντική οἰκογένεια τῆς νήσου καί ἐπίσης καταγεγραμμένη στό Libro d᾿oro ! Τό ἕνα ἀπό τά δύο ἀδέρφια του,λέγεται Βικέντιος καί ἡ ἀδελφή του Κίττυ (;) ! ! ! Ἀλλά καί ἕν ἐκ τῶν παιδιῶν τοῦ Γερασίμου ἔχει ξενικό ὄνομα καί μαζύ καί τοῦ «εὐεργέτη» του στήν πολιτική : William-Ἀνδρέας.Ὁ πατήρ τοῦ Γερασίμου Ἀρσένη ἦταν,τί ἄλλο; Τραπεζικός... ! Καί ῥιζοσπάστης,ὅπως διαβάζουμε,καθώς καί ἡ μήτηρ του :

επηρεασμένος από τις έντονες επτανησιακές ριζοσπαστικές καταβολές τού πατέρα του, αλλά κυρίως της μητέρας του(ἐδῶ)

Καί ὁ Δημοκράτης ; Ὁ πατήρ Κρίτωνος ; Ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται πώς δέν ὑπάρχει συγγένεια μέ τόν Γεράσιμον. Καλῶς. Τό δεχόμεθα. Ἀλλά τό σίγουρο εἶναι πώς οἱ συμπτώσεις,πού ἀφοροῦν τήν παρουσία στό μΠασοκ ( Μαρία,Γερασίμου καί Δημοκράτους) εἶναι ...περίεργες...Καί ἐδῶ πού τά λέμε,τό Ἀρσένης δέν εἶναι καί Παπαδόπουλος πού εἶναι γεμᾶτη ἡ Ἑλλάδα ! Καί ἀκόμη πιό περίεργον τό ὄνομα Δημοκράτης ! Δημοκράτης Ἀρσένης ; Τό μόνον πού δίνει μία ἀναζήτησις στό διαδίκτυο εἶναι ὁ πατήρ τοῦ Κρίτωνος. Ἔτσι ἀπλά καί ξερά !

Ὁ λάτρης λοιπόν τῶν «μεταναστῶν»,διότι ἡ Ἑλλάς ἔχει στερέψῃ παντελῶς ἀπό προσωπικότητες πνευματικές ἤ πολιτικές,εἶχε ξεκινήσῃ ἀπό τό μΠασοκ τῆς μαμᾶς. Ἀπό τό μΠασοκ στίς ἡμέρες τοῦ Γιωργάκη,πού τόν ἔκαναν εὐρωβουλευτή γιά νά λέει ἐκεῖνα τά ἄλλα ...ὑπέροχα ὅπως : Σταματῆστε τίς ἔρευνες γιά πετρέλαιο διότι ἐνοχλοῦνται οἱ φάλαινες... !Καί τί μᾶς λέει στό βιογραφικό του,τό παλλικάρι;Κατ᾿ἀρχήν παρατηροῦμε πώς ἐνῶ ἀποφοίτησε σέ ἡλικία 24 χρονῶν τόν ἀπασχολοῦσαν ὅμως καί οἱ λοιπές ...ἀσχολίες του στό Ὑπουργεῖον τῆς Κύπρου,παρακαλῶ (εἶχε τίς ἄκρες τῆς μαμᾶς,ἐννοεῖται...) ὅπου ἔκανε πρακτική ἄσκησιν τό παιδί ! Καί οἱ ἀνησυχίες του γιά τόν πόλεμο στήν Γιουγκοσλαυΐα καί τό περιβάλλον στά βαλκάνια ...! Ὅσο γιά τήν πρακτική ἄσκησίν του στόν ΟΟΣΕΠ,στήν Κων/πολη,ἄς ὅψεται καί πάλι ἡ μαμά :
Καί τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ ΟΟΣΕΠ ;


ἐδῶ
Ἔ, μέ τόσες ἐπαφές στήν Κων/πολη πῶς νά μήν γίνῃ ὑπάλληλος τῆς τουρκιᾶς στό ΥΠΟΙΚ καί νά μήν ἐπιλεγῇ καί γιά τά νταραβέρια μέ τό ΔΝΤ ;


Τώρα θά μέ ἐρωτοῦσε ὁ κάθε λογικός ἄνθρωπος : Καί τί σχέσιν ἔχει ὁ μηχανικός χωροταξίας καί πολεοδόμος,πού κόπτεται γιά τό Περιβάλλον,μέ τά οἰκονομικά νταραβέρια ἐνός ξένου κράτους μέ τό ΔΝΤ ; Δέν μπορῶ νά σᾶς δώσω ἀπάντησιν.Ἴσως ὁ κύριος Κρίτων,πού ἐν τῷ μεταξύ στό διάστημα αὐτό (2002-2004),ὑποτίθεται πώς ἐκτελοῦσε τά στρατιωτικά του καθήκοντα,σπούδαζε καί στό Χάρβαρντ,μπορεῖ νά μᾶς ...διαφωτίσῃ ; !


Τό βιογραφικό του,ὅπως τό δίδει στήν σελίδα του, ἐδῶ
Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,αὐτό τό μπουμπούκι,ἀφοῦ ἀποκόμισε ὅ,τι μποροῦσε ἀπό τό μΠασοκ τοῦ Γιωργάκη τήν ἔκανε μέ ἐλαφρᾷ πηδηματάκια κατά τσυριζα μεριά.Δέν ἐξελέγη,πικράθηκε ἀλλά δέν τά ἔβαλε κάτω.Ὥσπου εἶδε τό φῶς τό ἀληθινόν στόν Βαρούχ-ακη. Καί ὁρῖστε ὁ μεγάλος ἀγωνιστής τῶν Σκουριῶν βουλευτής σήμερα νά μᾶς λέει πώς τό πλέον κατάλληλο πρόσωπο γιά τήν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας θά ἦταν μία ...«μετανάστρια» ...!


Οἰκολογικό κάλεσμα τοῦ Κρίτωνος ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ AVAAZ. Τοῦ ποιοῦ; Ἄ, ναί ΕΔΩ (ἡ ἀφίσα ἀπό ἐδῶ)
Μήν παραλείψουμε καί τήν σύντροφο τοῦ υἱοῦ τῆς Μαρίας τῆς πασοκτζοῦς, τήν Μαρίζα Κουρτικάκη. Ἡ ὁποία μέ τί ἀκριβῶς ἀσχολεῖται,λέει ;

Έγινα Βοηθός Μητρότητας Τοκετού και Λοχείας με στόχο να συντροφεύω τις νέες μαμάδες στο ταξίδι της μητρότητας καθώς αποκτούν εμπιστοσύνη στο σώμα και το παιδί τους και άρχισα να συντονίζω μαθήματα Γιόγκα Εγκυμοσύνης και Τοκετού, καθώς και Γονιμότητας αφού εκπαιδεύτηκα από τον Οργανισμό Birthlight.(ἐδῶ)

Καί τί εἶναι αὐτός ὁ ὁργανισμός; Το Birthlight Trust είναι ένα εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό ίδρυμα με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της εγκυμοσύνης, της γέννησης, της παιδικής ηλικίας και της γονικής μέριμνας με τη Γιόγκα.(ἐδῶ) Καί γιά τήν Ἑλλάδα ἐδῶ.

Τά σχόλια δικά σας...


Ἡ Πελασγική 

7 σχόλια:

 1. ΠΟΣΑ ΠΗΡΕ ;
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΕ ;
  ΠΩΣ ΤΑ ΠΉΡΕ ;
  ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΑ ΠΗΡΕ ;
  ΜΕ ΤΙ ΤΑ ΠΗΡΕ ;
  Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ;
  ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ,Ο ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΛΙΜΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ,ΠΕΤΣΑΚΟΓΛΥΦΤΗΣ ,ΟΒΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟ ΓΕΝΝΗΜΑ ,ΜΑΛΑΚΟΜΠΟΥΚΩΜΕΝΟΣ ΦΛΟΥΦΛΗΣ ,ΣΚΑΕΙ ΜΥΤΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΟ ΚΑΙ ΛΑΛΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛΛΗΝΟΣ.
  ΥΣΤΕΡΑ ΚΛΑΙΝΕ....
  ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΜΠΟΥΜΠΉΣ ,ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΦΥΡΙΞΕ ΣΤΟ ΑΥΤΙ Ο ΜΠΑΡΟΥΧ :ΟΤΙ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΑΝ.
  ΑΑΑΧΑΧΑΧΑΧΑ !
  ΤΣΟΥ ΡΕ ΛΑΚΗ .
  ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΦΛΟΥΦΛΗ.
  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ,ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΙΚΟ ,ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΛΗ ,ΜΕ ΣΤΡΙΓΚΑΚΙ.
  ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ .ΕΙΝΑΙ ΑΜΠΙΓΙΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΙΑ ΣΟΥ ΟΥΣΙΑ.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΗΣ ΝΑ ΒΑΛΗΣ ΦΕΡΕΤΖΕ ΚΑΙ ΠΑΣΟΥΜΑΚΙΑ.
  ΧΑΧΑΧΑΧΑ !
  ΧΑΙΡΟΜΑΙ ,ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΣΑΒΟΥΡΑΤΖΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΟ ΜΑΦΙΟΖΩΝ ΞΕΒΡΑΚΩΝΟΝΤΑΙ .
  ΑΝΤΕ ΡΕ ΣΕΙΣ !
  ΜΗΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ !
  ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ !ΑΝΤΕ !
  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΟΥΓΚΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ.
  ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μωρέ μιά χαρά εἶναι στό μυαλό ὁ έν λόγῳ.Ἄν προσέξῃς τό βιογραφικό του θά καταλάβῃς καί τόν ῥόλον του...

   Συνεπῶς μέ τό μυαλό του δέν ὑπάρχει πρόβλημα,τό πρόβλημα εἶναι σ᾿ἐκείνους πού πηγαίνουν καί διά τῆς ψήφου τους δίνουν ὑπόστασιν πολιτική σέ τέτοια ἄτομα.Κῦττα τόν βαρούχ-ακη...

   Καλησπέρα Ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ;;;;
  ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΑΝΕΙΑ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅπως τό γράφεις :ἀπό ποιές τρῦοες βγῆκαν;Βδελύγματα,βδελύγματα...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Μάγια !

   Διαγραφή
  2. Βδελύγματα πού σκοπόν τους ἔχουν νά μαγαρίσουν τά πάντα ! Μήν μείνει τίποτα ἑλληνικό...! ! ! Τίποτα πού νά θυμίζῃ Ἑλλάδα καί Ἑλληνικό Πνεῦμα !

   Διαγραφή
 4. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΜΕ .ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ; ΑΠΛΑ ...ΘΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΗΘΟΥΜΕ . ΕΑΝ ΗΜΟΥΝ ΑΙΣΥΜΝΗΤΗΣ ,ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΜΑ ,ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ . ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή