" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Δημήτριος Μάξιμος,τό Μέγαρο καί οἱ δημοκράταροι πού τό τιμοῦν ! ! !Μαζεύτηκαν οἱ κατσαπλιάδες,ἐχθές,στό Μέγαρο Μαξίμου,λέει, γιά νά τό γλεντήσουν !Τί γλεντοῦσαν ἄραγε;
 Θά τούς πήγαινε γάντι, πάντως, νά ἑόρταζαν τήν «ἐπανάσταση-γιαούρτι». Γιά διαβᾶστε :  

6 Ὁκτωβρίου 1988. Στο πλαίσιο της «Αντι-γραφειοκρατικής επανάστασης», που άρχισε με την 8η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Συνδέσμου Κομμουνιστών της Σερβίας το 1987 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1989, στο Νόβι Σάντ της Βοϊβοντίνας, έγινε η «επανάσταση-γιαούρτι» Υπό την πίεση των αντιγραφειοκρατικών διαδηλωτών που τους πετάγανε γιαούρτια, παραιτήθηκε η εγκάθετη ηγεσία της Βοϊβοντίνα της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών.(ἀπό τό δελτίο τῶν 11)

 
  Τέλος πάντων,μία σκέψις ἦταν... Ἀκοῦμε συνέχεια,γιά τό Μέγαρο Μαξίμου. Γνωρίζουμε ποιός ἦταν ὁ πρῶτος του ἰδιοκτήτης καί ποιός ἦταν αὐτός ; Ἦταν ὁ Δημήτριος Μάξιμος. Ποιός εἶναι,ὅμως ὁ Δημήτριος Μάξιμος; Ἰδοῦ :

Τί μοῦ θυμίζουν τά χαρακτηριστικά του; Ἔλα,ντέ !
Ἀπό τό σόϊ τοῦ Ἀνδρέα Λόντου,κοτζαμπάση τοῦ Αἰγίου,πολλά λεφτά (ἐπί ὀθωμανοκρατίας,παρακαλῶ ! ) ὅπου Λόντος βλέπε κολλητάρι τοῦ Μαυροκορδάτου !!! Αὐτός ὁ Λόντος εἶχε σύγκρουση μέ τούς Δεληγιάνηδες (ἄλλοι προύχοντες-ὑποτακτικοί τῶν τουρκαλάδων. Ὁ Ἀναγνώστης Δεληγιάννης,ἄξιος μαθητής τῆς τουρκικῆς διαβολῆς καί ὑποκρισίας,ἀφοῦ τήν διδάχθηκε καλά ὡς βεκίλης, δίπλα στούς τούρκους,ἦταν διαβόητος γιά τήν ἀσχήμια του καί τόν μισαλλόδοξο χαρακτήρα του καί ἄφησε ἐποχή γιά τίς πολιτικές του ῥαδιουργίες !)  Πατέρας του ἦταν ὁ Γιάννης Παπαγιανόπουλος ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μοραγιάννης στόν πασᾶ στήν Τρίπολη καί βεκίλης στήν Κων/πολη. Τά παιδιά του,Ἀναγνώστης καί Νικολάκης ἦσαν βεκίληδες στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Ἀναγνώστης ἦταν πού ἄλλαξε τό ἐπίθετο καί ἀπό Παπαγιαννόπουλος τό ἔκανε Δεληγιάννης (ἀπό τό τουρκικό deli=τρελός,παράτολμος. Οἱ ντελήδες ἦταν τουρκικό σῶμα στρατοῦ,ἔφιππο,οἱ ὁποῖοι ὁρμοῦσαν στήν μάχη κλείνοντας μέ τό ἔνα χέρι τό ἕνα τους μάτι καί μέ τό ἄλλο κραδαίνοντας τό σπαθί καί ὅποιον ἔπαιρνε ὁ χάρος !) Τό πρωταρχικό νομα τῆς οἰκογένειας ἦταν Λίτινος (δῆλα δή ὅπως λέμε λατίνος ;Λέω τώρα ἐγώ...),μέ καταγωγή ἀπό τήν Κρήτη (πάλι μπροστά μας ἡ ...Κρήτη ! ). Πάντως,ἱστορικά,μέ τό  ὄνομα Λουκᾶς Λίθινος Λίτινος, λέγεται πώς ὑπῆρξε τό ἕνα ἐκ τῶν 12 ἀρχοντόπουλων τοῦ Βυζαντίου,πού ἐπί Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Β΄, ἐστάλησαν στήν Κρήτη. Ἄλλη «πικρή» ἱστορία καί αὐτή ... Αὐτόν λοιπόν,ὁ Λόντος ὁ παπποῦς τοῦ Δημητρίου Μαξίμου, γιά νά τόν βγάλει ἀπό τήν μέση καί νά παίρνει τά ὀθωμανικά ἀξιώματα αὐτός, ἔβαλε λόγια στούς ὀθωμανούς οἱ ὁποῖοι ἐκεῖ πού τόν θεωροῦσαν φίλο τόν κατέστησαν ὕποπτο καί ἐπικίνδυνο γιά τήν Ὀθωμανική διοίκηση καί τοῦ πῆραν τό κεφάλι μέσα στό ἴδιο του τό σπίτι,τό 1816. (οἱ πληροφορίες ἀπό τό βιβλίο «Τά ψιλά γράμματα τῆς Ἱστορίας» Θ. Παναγόπουλου).

ὁ κοτζαμπάσης Αἰγίου,Ἀνδρέας Λόντος
Ἀπό τόν Ἀνδρέα Λόντο λοιπόν,πού πῆρε τήν πρωτοκαθεδρία στήν Πελοπόννησο,ἡ καταγωγή τοῦ Δημητρίου Μαξίμου. Ἐγγονός του,ἦταν,ἀπό κόρη. Ὁ πατέρας του,ὁ Ἐπαμεινώνδας Μάξιμος εἶχε καταγωγή ἀπό τήν Χίο ! (Ἄλλη σφηκοφωληά ! Τί ῥόλον ἔπαιξε καί ἡ Χίος γιά κάποιες ...ἀριστοκρατικές,βυζαντινές οἰκογένειες,εἶναι πολύυυυυ μεγάλη ἱστορία! Ἴσως ἐν καιρῷ,νά γράψουμε καί γι'αὐτό τό νησί...). Μεγάλη καί παλαιά οἰκογένεια τῆς Χίου ! Ἔμποροι ... Ξέρετε,ὅταν μιλᾶμε γιά ἐμπόρους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς,ἐμπλέκεται μέσα ἡ Ἑταιρία τῆς Ἀνατολῆς (Ἀγγλία), οἱ ἑβραίοι, ἀκόμη καί οἱ ... πειρατές τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου ...(Νάτην καί πάλιν ἡ σφηκοφωληά!). Συγγενολόγια μέ Ροδοκανάκηδες,Ράλληδες,Βλαστούς,Ροΐδηδες,Μαυροκορδάτους,κάποιους Gazadini,Rander καί δέν συμμαζεύεται ! Ἕως τό 1570 πάει πίσω τό πρᾶγμα καί ποιός ξέρει καί πόσο ἀκόμη,πιό πίσω; !

Ὅμως, αὐτή εἶναι καί ἡ πιό ἐπίσημος καταγωγή του; 
Τί ἐννοῶ; 
Grimaldi
Ὦ,ναί ! Ὁ γνωστός πριγκιπικός οἶκος ! Πρίν ὅμως γίνει πριγκιπικός τί ἦταν; Λοιπόν ἡ καταγωγή τους προέρχεται ἀπό κάποιον Γκριμάλντο,υἱό τοῦ Otto Canella,σύμβουλο τῆς Γένοβας. Γενουάτης,δῆλα δή.Ὅπως καί ὁ πατήρ,ὁ Γκριμάλντο ἀπό τήν μία γίνεται σύμβουλος,στήν Γαληνοτάτη Δημοκρατίαν τῆς Γένουας καί ἀπό τήν ἄλλην στέλνει τά ἐγγόνια του (εἶχε μπόλικα) καί τά παιδιά αὐτῶν,νά ὁργώσουν τίς θάλασσες τῆς Μεσογείου καί τήν Μαύρην Θάλασσα! Εὐκαιρία ἦταν ἀφοῦ ὑφίστατο ἡ δύναμις τῆς ...Γαληνοτάτης ! Ἄλλως τε,πῶς θά γινόταν Γαληνοτάτη χωρίς τούς ...χρησίμους πειρατές της ; ! Ἔτσι ἔγιναν πλούσιοι οἱ Γκριμάλντι ! Πλιατσικαδώροι καί κατσαπλιάδες,πειρατές καί κουρσάροι τῶν θαλασσῶν ! Ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα ἔμποροι ! ! !  Καί ἔγιναν μία ἀπό τίς πιό ἱσχυρές οἰκογένειες τῆς Εὐρώπης ! Ἔτσι κάποιος ἀπό αὐτούς, ὁ Oberto Grimaldi βρέθηκε στήν Χῖον ! Ἀφοῦ ἐξελληνίστηκαν,μέ τήν πάροδον τῶν χρόνων,κάποια ἀπόγονος,ἡ Ἐσμεράλδα παντρεύεται τόν Παντελῆ Ῥοδοκανάκη καί ἡ δισέγγονή της,Ῥοδοκανάκη Δέσποινα εἶναι μητέρα τοῦ παπποῦ τοῦ Δημητρίου Μαξίμου. Ὁ ὁποῖος,παπποῦς, παντρεύεται καί πάλιν ἀπό τήν οἰκογένεια Ῥοδοκανάκη,τήν Μαρρουκώ. Τό ζεῦγος Μάξιμος Δημήτριος καί Ῥοδοκανάκη Μαρρουκώ εἶναι οἱ παπποῦδες τοῦ Δημητρίου καί γονεῖς τοῦ πατρός του Ἐπαμεινῶντα πού παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Λόντου,Ἀσπασία. 

Ὁ Δημήτριος σπούδασε καί στό Παρίσι! Ἔμ, δέν νοεῖται,νά μήν περάσῃς ἀπό τό Παρίσι (πῶς λέμε σήμερα London School of Economics and Political Science,κάτι τέτοιο...).Τραπεζίτης ὁ ἐν λόγῳ καί μάλιστα ἀπό νεαρή ἡλικία,στήν Ἐθνική τῶν Rothschild,βεβαίως -βεβαίως
Τριάντα χρονῶν ἦταν ἤδη Διευθυντής τοῦ Κεντρικοῦ καταστήματος τῶν Ἀθηνῶν ! Σέ μία δεκαετία περίπου,ὑποδιοικητής καί σέ μία πενταετία μετά Διοικητής ! Ἐπεί δή δέν ἀνῆκε στό βενιζελικό στρατόπεδο(...περίεργον),μέ τό πραξικόπημα τῶν Πλαστήρα -Γονατᾶ,ἔφυγε στήν Φλωρεντία. Ἐπανῆλθε τό 1927 ἔγινε οἰκονομικός σύμβουλος στό κόμμα τοῦ Π. Τσαλδάρη καί στήν συνέχεια βουλευτής καί ...ἀριστίνδην γερουσιαστής ! 

Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 1933 - 1935. Επί υπουργίας του υπεγράφη το Σύμφωνο της Διαβαλκανικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας και Ρουμανίας.Κατά τη δίκη των δωσιλόγων κατέθεσε για τους κατηγορούμενους: «Κατ' αρχάς ενόμιζον ότι δεν έπρεπε να σχηματισθή Κυβέρνησις κατοχής, όταν όμως είδον ότι οι Γερμανοί επέπεσαν ως όρνεα εις την Ελλάδα, επείσθην ότι εάν δεν εσχηματίζετο Κυβέρνησις, θα αφιέμεθα εις ουχί ισχυράς χείρας, διότι επρόκειτο να ανατεθή η διοίκησις εις υπαλληλίσκους, καθ' όσον οι ανώτεροι υπάλληλοι δεν θα εδέχοντο να αναλάβουν την Διοίκησιν και είπα τότε εις τον κ. Ράλλην ότι καλόν θα ήτο να δεχθή τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως. Όλοι οι αποτελούντες τας Κυβερνήσεως κατέβαλον εξαιρετικάς προσπάθειας να εξυπηρετήσουν τον Λαόν και να βοηθήσουν τους συμπολίτας των» και περαιτέρω «επαναλαμβάνω ότι όλοι επί κατοχής εκυβέρνησαν τον τόπο από λόγους πατριωτικούς»(βικιπαίδια)

Ἔμ, πατριώτες,τί ἄλλο ; Βοηθοῦσαν οἱ ἄνθρωποι συντρώγοντας καί συνπίνοντας μέ τούς γερμαναράδες ! Ἔτσι δέν λένε καί ὅλοι αὐτοί οἱ πολιτικάντηδες,ἐδῶ καί ἕξη χρόνια; Ὅ,τι μᾶς ...βοηθᾶνε ! Ὅ,τι οἱ γερμανοί εἶναι φίλοι μας καί θέλουν τό καλό μας ; 
Ἔτσι τό 1947,ἔγινε καί πρωθυπουργός ! Σέ κυβέρνησιν συνασπισμοῦ , γιά 8 μῆνες καί μετά ἱδιώτευσε. Ἔ, νισάφι πιά ! 74 χρονῶν εἶχε φθάσει ! Σέ ὅλα μέσα ἦταν ΠΑΝΤΟΥ ! ! ! 

Ἀπό τήν χήρα τοῦ Ἀλεξάνδρου Μιχαληνοῦ (χιώτης καί αὐτός,ἐφοπλιστής,λέει !) τήν ὁποία παντρεύτηκε ὁ Δημήτριος Μάξιμος ἀπέκτησε τό σπίτι στήν Ἠρώδου Ἀττικοῦ. Τό παλάτι πού ἔχτισε ὁ Μιχαληνός τό 1912. Στήν κατοχή ἔμενε ὁ γερμαναρᾶς ναύαρχος.Καί μετά γιά κάποιο διάστημα καί ὁ Πρέσβης τῶν ΗΠΑ. Ὅλους τούς ...φιλοξένησε αὐτό τό ...Μέγαρον ! 


Μέγαρον Μαξίμου 1950,φωτό

Τό 1952,ἡ κυβέρνησις ζήτησε νά ἀγοράσῃ τό παλάτι του, στήν Ἠρώδου Ἀττικοῦ. Ἕντεκα δισεκατομμύρια ἐκτιμήθηκε ἡ ἀξία τοῦ Μεγάρου,τοῦ Δημητρίου,τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ κοτζαμπάση Λόντου. Ἀλλά ὡς ...μεγαλόκαρδος ὁ Δημήτριος,ἀπεδέχθη τήν πώλησιν στήν μισή ἀξία τοῦ παλατιοῦ,ἤτοι : 5,75 δισεκατομμύρια. Καί εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης τό ἑλλαδικό κράτος ὑποσχέθηκε πώς θά κρατήσῃ τήν ὁνομασία του,ἐξ'οὖ καί τό Μέγαρο Μαξίμου.  Πακέτο ἔδωσε τήν ἐπίπλωσιν,ὁ Μάξιμος,τήν ὁποία τούς τήν ἔκαμε καί δῶρο,μαζί μέ τούς πίνακες, διότι βλέπετε ὁ Δημήτριος ἦταν καί ...φιλότεχνος! ! ! Πέθανε τό 1955. 

Μέ ἀπόφασιν τοῦ περιβόητου πασόκου ...σοσιαλιστή Μένιου Κουτσόγιωργα,τό 1982,ὁρίσθηκε ὡς κατοικία τοῦ ἐκάστοτε πρωθυπουργοῦ. Ἔτσι εἶναι τά σοσιαλοκουμμούμια ἀρέσκονται στά ...μεγαλεῖα ! ! !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου