" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Χριστός Ἀνέστη-Ἡ Θεσσαλονίκη κατεκτήθη διά τοῦ ξίφους !

φωτό

φωτό
φωτό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου