" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Στήν "ἀμνησία" σου,ποντάρουν,ΚΟΡΟΪΔΟ...

 
 

Κάτσε κορόϊδο,λαέ καί μέτρα τίς δεκάρες πού σοῦ κόβουν οἱ ἐξουσιαστές σου καί κῦττα τους, πώς μοιράζονται μεταξύ τους τά ἑκατομμύρια, σάν νά εἶναι στραγάλια !


Καί ὄχι μόνον αὐτό,ἀλλά νά μαλώνετε καί στά καφενεῖα,μεταξύ σας,γιά δαύτους ! ! !

Καί μετά σοῦ λέει : γιατί 200 χρόνια γίνεται ἀκριβῶς τό ἴδιο καί ἀπό τούς ἴδιους !

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
Πώς εἶπε; Μέ τόν ἀδελφό τοῦ Βαρβιτσιώτη; Ἄ,μάλιστα ! ! ! Αὐτοῦ πού θησαύριζε μέ ἄλλου εἴδους κόλπα, πρίν γίνῃ ὑπουργός, ἔτσι; 


Γιά νά δεῖτε πώς ὑπερασπίζονται μεταξύ τους, θυμηθεῖτε τήν Δίκη τοῦ κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ Ράλλη , τό 1945,ὅπου ἕνας ἐκ τῶν δύο συνηγόρων του,ἦταν ὁ παπποῦς τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Βαρβιτσιώτη, ὁ συνονόματος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 

" ...Στήν δίκη του, (Φεβρουάριος 1945) συνήγοροί του ἦταν ὁ γιός του καί μετέπειτα πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ( Μάϊος 1980-Ὁκτώβριος 1981) Γεώργιος Ράλλης, καί ὁ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πατέρας τοῦ μετέπειτα πολιτικοῦ Ἰωάννη Βαρβιτσιώτη. Κατά τήν διάρκεια τῆς δίκης, οἱ συνήγοροι ἰσχυρίσθηκαν ὅτι «ὁ Ἰωάννης Ράλλης προσέφερε τεράστιες ἐθνικές ὑπηρεσίες κατά τήν κατοχή ἐνόσω ἦταν πρωθυπουργός μέ τό νά ἀποσοβήσει τόν λιμό τῶν Ἑλλήνων, δίδοντας καθημερινά ἕνα μισθό, ἐνῶ ἔσωσε ἐπίσης πολλούς πατριῶτες ἀπό τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα τῶν Γερμανῶν καί ἀκόμη διευκολύνοντας τήν διαφυγή πολλῶν πολιτικῶν καί σημαινόντων πολιτῶν στήν Μέση Ἀνατολή». Ὡστόσο, τό προεδρεῖο δέν πείσθηκε καί τελικά, ὁ Ἰωάννης Ράλλης καταδικάστηκε σέ ἰσόβια δεσμά."


Γι' αὐτό καί ποτέ,μά ποτέ δέν θά βρεθοῦν ἐκτεθειμένοι,ὅλοι αὐτοί. Ἐπειδή ΞΕΧΝΑΤΕ,ὅλοι ἐσεῖς,τά κορόϊδα, τό πόπολο πού ὑπάρχει γιά νά βρίσκονται ΠΑΝΤΑ, αὐτοί στήν ἐξουσία καί νά σᾶς δουλεύουν πώς ...μοχθοῦν γιά τό ...καλό σας ! ! !  Τέτοια ὑποκρισία ! ! ! 

Καί πάλι ὑπουργό θά τόν κάνετε,ΚΟΡΟΪΔΑ !

Κάτσε μετά καί κῦττα,τά μοντελάκια τοῦ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,τίς βιλάρες του,τά ἐξοχικά του καί καπάκι τσακώσου καί γιά τήν πάρτη του,μέ τό ἄλλο κορόϊδο πού ψηφίζει τόν ἕτερο ἀρχικλέφτη !  

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου