" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ι΄) Σεφέρ-ιάδης


Τό ξέρω πώς κάποιοι πάλι θά στεναχωρηθοῦν,ἴσως καί νά ἐκνευριστοῦν μαζύ μου,πού κάθε λίγο καί λιγάκι «πρέπει» νά ἀποκαθηλώνω κάποια ...μεγάλα ὀνόματα τῆς ἑλλαδικῆς πραγματικότητος καί ἱστορίας ἐννοεῖται...Τί νά κάνουμε ὅμως πού αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια καί δέν ἀλλάζει; ! Τό ὅτι κρύβεται δέν σημαίνει πώς μπορεῖ νά διαφοροποιηθῇ,ἁπλῶς εἶναι θέμα χρόνου τό πότε θά λάβῃ τά ...πρέποντα...


Σεφεριάδης Πρόδρομος (φωτό)
Στέλιος Σεφεριάδης,ἦταν ἀπό τήν Σμύρνη,(1873 - 1951, ήταν Έλληνας πανεπιστημιακός, λόγιος, νομικός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών [ἐδῶ] ).
Πρό πάντων μέλος τῆς Ἂκαδημίας Ἀθηνῶν ! (ἐδῶ)

 Πατέρας του ἦταν ὁ Πρόδρομος Σεφεριάδης ( εἶναι αὐτός πού φαίνεται σέ πλαίσιο,στήν φωτό ἀριστερά, μέ τό τούρκικο φέσι στό κεφάλι). Δέν βρήκαμε ἄλλα στοιχεῖα σχετικῶς μέ τόν παπποῦ τοῦ Γεωργίου Σεφέρη. Ἄ, ξέχασα νά σᾶς πῶ πώς ὁ Στυλιανός Σεφεριάδης ἦταν πατέρας τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ,νομπελίστα Γεωργίου Σεφέρη,ἔ; Ναί,ἔτσι !
Ἀπό τήν φωτό δέν μπορῶ νά καταλάβω τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά ἐκπροσωποῦσε ἡ παρέα τῶν κυρίων πού βλέπουμε μέ τά τούρκικα φέσια,κάποιοι δέ,ἔχουν καί ...παράσημα,στήν Σμύρνη. Πάντως σίγουρα δέν ἐκπροσωποῦσαν κάτι ἑλληνικό,ἔτσι;

Ὁ υἱός του Στέλιος,ὁ πατήρ τοῦ Γεωργίου Σεφέρη,πῆγε γιά σπουδές,(ποῦ ἀλλοῦ;)στήν Γαλλία.Σπούδασε τήν νομικήν τήν ὁποία ἀξιοποίησε δεόντως μέσῳτῶν γνωριμιῶν (προφανῶς τοῦ πατρός Προδρόμου,μέ τήν τουρκιά καί τούς Γάλλους πού ὅργωναν κυριολεκτικῶς στήν Μικρά Ἀσία !) καί ἔτσι ὁ Στυλιανός ἔγινε νομικός σύμβουλος στό γαλλικό προξενεῖο τῆς Σμύρνης. Τό 1912,πού ἔγινε μία τοπική ἐξέγερσις κατά τῶν τούρκων,στήν Σάμο,οἱ Ἄγγλοι καί οἱ Γάλλοι πού τόσο πολύ ἀγαποῦσαν τούς τουρκαλάδες ἐπέβαλαν ναυτικό ἀποκλεισμό στήν νῆσο καί προχώρησαν καί στίς σχετικές ...διπλωματικές διαδικασίες (συσκλεψεις κ.λπ.) γιά νά κάνουν ντά τούς θρασεῖς ἑλλαδίτες πού τόλμησαν νά σηκώσουν κεφάλι κατά τῶν τούρκων! Τότε ἦταν καί ἡ πρώτη ἐπίσημος ἐμφάνησις τοῦ Στυλιανοῦ Σεφεριάδη,ὁ ὁποῖος συνόδευσε τόν γάλλο πρόξενο στήν σύσκεψιν. Ὄχι γιά νά ὑπερασπιστῆ τά ἐλληνικά συμφέροντα,ἐννοεῖται...

Μετά ἀπό αύτό καί ἐνῶ ἔχουν ἀρχίσῃ οἱ βαλκανικοί πόλεμοι,ἀλλά καί ἡ «βασιλεία» τοῦ Βενιζέλου,ὁ μεγάλος νομικός καλεῖται ἀπό τόν Λευτεράκη στήν Ἑλλάδα.Δέν τόν ἀφήνει καθόλου παραπονούμενο ἀφοῦ τόν κάνει νομικό σύμβουλο στό ΥΠΕΞ. Μά τά εἶχε πάῃ καλά μέ τούς Γάλλους,εἶχε περγαμηνές... Ἔτσι βρέθηκε ὁ Σεφέρ-ιάδης στήν Ἀθῆνα μέ τήν οἰκογένεια !

Σεφέρ-ιάδης ἔτσι; Πῶς λέμε Σεφεραδῖτες; Ἔτσι ἀκριβῶς !

«Το επίθετο Αρώνης,προέρχεται από το εβραϊκό βαφτιστικό Ααρών είναι συνηθισμένο και στην Ελλάδα να δημιουργούνται επώνυμα από εβραϊκά βαφτιστικά (Σολομών–Σολωμός, Λεβύ–Λεβής κ.ά.)»(ἐδῶ)

Γιατί ἀσχολήθηκα μέ τό Ἀρώνης; Διότι ὁ Γεώργιος Σεφεριάδης,πού ἔγινε Σεφέρ-ης πρίν ἔλθουν στήν Ἀθῆνα ξεκίνησε τήν μαθητεία του στήν Σχολή Ἀρώνη τῆς Σμύρνης.Ἐκεῖ εἶχε φοιτήσῃ καί ὁ πατήρ του.Ἡ σχολή αὐτή,πρίν ὀνομασθεῖ Σχολή Ἀρώνη καί ἀναγνωρισθῆ ὡς ἰσότιμον μέ τά ἐλληνικά δημόσια σχολεῖα (1911),λεγόταν ἑλληνο-γαλλική σχολή ! Πῶς; Καλά...(διαβᾶστε ἐδῶ γιά τόν ...Ναξιώτη Ἀρώνη τόν ἱδρυτή του)


Καί πῶς λέγεται ὁ μέχρι πρό 2μηνου,δ/ντής τοῦ ἑβραϊκοῦ μουσείου τοῦ Βερολίνου ; Πέτερ Σέφερ. ...
Ξέρετε πῶς λέγεται ὁ κύλινδρος μέ χειρόγραφα τῆς Τορά ; Σέφερ
Αὐτά γιά τήν ...ἱστορία τοῦ -σέφερ


Στυλιανός Σεφεριάδης.Πᾶσα ὁμοίωτης μέ τόν Λευτεράκη,εἶναι ...ἰδέα σας..(φωτό)
Καί ἐκτός ἀπό νομικός σύμβουλος στό ΥΠΕΞ τοῦ Βενιζέλου,τί ἄλλο ἐπέτυχε ὁ Στυλιανός Σεφέρ-ιάδης ;

Το 1913 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.Το 1919 εξελέγη καθηγητής διεθνούς δικαίου στην νομική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών και το 1920 έγινε τακτικός. Το 1921 απομακρύνθηκε για πολιτικούς λόγους από την θέση του, στην οποία επανήλθε το 1923. Αποχώρησε από το πανεπιστήμιο το 1938 με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή. Διετέλεσε κοσμήτορας της νομικής σχολής (1927 - 1928, 1937 - 1938), προπρύτανης (1934 - 1935) και πρύτανης (1933 - 1934), ενώ μεταξύ 1930 και 1932 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πάντειου Πανεπιστημίου. Το 1933 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του διεθνούς δικαίου,μέλος της ειδικής επιτροπής επιλογής καθηγητών του νεοιδρυθέντος τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης καθώς και μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την ίδρυσή του (ἐδῶ)

Μία ἀπό τίς τελευταῖες «ἐπιτεύξεις» τοῦ Βενιζέλου,ἡ ἵδρυσις τοῦ ΣτΕ. Θά ἔμενε ἐκτός ὁ φίλος του Στυλιανός; !
Γιατί,μιλᾶμε ὅλοι αὐτοί εἶναι διάνοιες ! Ἀλλοίμονον ! Ἐπαξίως τόσες τιμές καί θέσεις στά Πανεπιστήμια,ἔτσι;  Πῶς ἄλλως τε θά φτάναμε σήμερα νά εἰσέρχονται στά ἀνώτατα ἱδρύματα, μέ βαθμούς τοῦ 5 καί τοῦ 3 ; Χρειάστηκε πολλή δουλειά λέμε ! ! ! Ὅλοι ἦσαν χρήσιμοι ! Καί ὁ Λευτεράκης ἤξερε νά ἐπιλέγῃ...


Ὁ πατήρ Στυλιανός μετά τῆς θυγατρός Ἰωάννας καί τοῦ υἱοῦ Γεωργίου (φωτό)
Πάντως ὁ πατήρ τοῦ Σεφέρη πέθανε εἰς Παρισίους ὅπου καί ἐτάφη ! Στήν Γαλλία,ὄχι στήν Ἑλλάδα πού τόσα τοῦ προσέφερε.
Ἐκτός ἀπό τόν Γεώργιο εἶχε ἕναν ἀκόμη υἱό,τόν Ἄγγελο πού ἦταν ποιητής,ἀλλά καί μία κόρη.Ποιά λέτε; Μά τήν μετέπειτα σύζυγον τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου τήν Ἰωάννα Σεφεριάδη,τήν συγγραφέα. Διότι βλέπετε,ὅλη ἡ οἰκογένεια εἶχε στό αἷμα της τό ταλέντον τῆς λογοτεχνίας ...!

Στις 14 Ιουλίου του 1918, η μητέρα του Γεωργίου Σεφεριάδη (Σεφέρη), Δέσπω τό γένος Τενεκίδη,μαζί με τους δύο γιους και την κόρη της Ιωάννα μετέβη στο Παρίσι, όπου ο πατέρας τους Στέλιος εργαζόταν ως δικηγόρος Ο Στέλιος Σεφεριάδης επιθυμούσε όλη η οικογένειά του να μεταφερθεί στο Παρίσι κι ο γιος του Γιώργος να σπουδάσει στη Γαλλική πρωτεύουσα(ἐδῶ)

Γιατί ἤθελε ὁ Στυλιανός ὅλη ἡ οἰκογένεια νά ἀφήσῃ τήν Ἑλλάδα ;Καί γιατί ἔπρεπε εἰδικῶς ὁ Γεώργιος νά σπουδάσῃ στό Παρίσι; Καί πῶς γίνεται νά εἶναι στήν Γαλλία καί ταυτοχρόνως καί καθηγητής στό ἑλληνικό Πανεπιστήμιο;

τέλη Αυγούστου 1924, ο Γεώργιος Σεφεριάδης,πηγαίνει στο Λονδίνο για την τελειοποίηση των αγγλικών του εν όψει των εξετάσεων στο Υπoυργείο Εξωτερικών.(ἐδῶ)

Ἄ,ὁ μπαμπᾶς Στυλιανός,τόν προόριζε γιά διπλωμάτη ! Βενιζέλος,λέμε...

Ἔτσι τό 1927,διορίζεται στήν διπλωματική ὑπηρεσία τοῦ ΥΠΕΞ.

Τον Μάιο του 1931 εκδίδεται με το ψευδώνυμο Γ. Σεφέρης η «Στροφή» και τον ίδιο χρόνο διορίζεται υποπρόξενος και έπειτα διευθύνων του ελληνικού Γενικού Προξενείου του Λονδίνου, όπου θα παραμείνει μέχρι και το 1934 (ἐδῶ)

Ἔτσι γιά νά καταλάβετε πώς ζοῦνε αὐτοί,πού δέν ξέρουν καί οὔτε θέλουν νά μάθουν,ἐννοεῖται,τί σημαίνει μεροκάματο... Αὐτό πού τούς μαθαίνουν εἶναι πώς πρέπει,λές καί εἶναι οἱ ἐκλεκτοί τῶν ἐκλεκτῶν,νά τούς θρέφει ὁ λαός,πάντα,κληρονομικῷ δικαιώματι ...!

Τον Οκτώβριο του 1936 διορίζεται πρόξενος στη Κορυτσά, όπου θα παραμείνει μέχρι τον Οκτώβριο του 1937 οπότε και μετατίθεται στην Αθήνα ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών : ο ίδιος αρνείται πως ενεπλάκη σε ζητήματα λογοκρισίας του εσωτερικού τύπου, αλλά είχε ως αρμοδιότητά του τις επαφές με τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους ξένους ανταποκριτές


Γεώργιος καί Μαρώ Σεφέρη φωτό)
Παντρεύεται τήν Μαρία,πού τήν ἔλεγαν Μαρίκα ἀλλά ἐν τέλει τό ἔκανε γαλλικό Μαρώ, τό γένος Ζάννου ( ἐδῶ γίνετα λόγος γιά Δραγούμηδες,Ῥάλληδες,Σκυλίτσηδες καί ὅλους αὐτούς τούς γνωστούς ἐκ Φαναρίου,Χίου,Σύρου κ.λπ....),οἰκογένεια ἀριστοκρατική,τῆς ὑψηλῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας μέ γαλλίδα μητέρα.Στήν Γαλλία μεγάλωσε ἡ Μαρία.Ἡ οἰκογένεια εἶχε καί σπίτι στήν Αἴγινα,βεβαίως... Ἡ Μαρία εἶχε κάνει ἕναν πρῶτο γάμο ἀπό ἐπίσης ...μεγάλο ὄνομα :Λόντος ! Καί ὅπου Λόντος βλέπε καί Μάξιμος,Στρέϊτ...Τώρα ἐάν πῶ πώς ἦταν ὅλοι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς,θά πῶ συνωμοσίες καί τά παρόμοια; Δέν νομίζω...Ἁπλῶς ...ἔτυχε νά εἶναι ἑβραῖοι...Ὅπως καί ἡ μητέρα της πού ἦταν γαλλίδα,ἔτυχε...Εἶχε καί δύο παιδιά ἀπό τόν γάμο μέ τόν Ἀνδρέα Λόντο. Γνώρισε τόν Σεφέρη,πῆγαν στό σπίτι  στήν Αἴγινα καί βούϊξε ἡ Ἀθῆνα ἀπό τό σκάνδαλο,ἀφοῦ ἦταν ἀκόμη παντρεμένη :

ο άνδρας της είπε ότι αν εκείνη φύγει θα κρατήσει αυτός τα παιδιά και η Μαρώ δεν θα τα ξαναδεί. Έτσι βλεπόταν με τον Σεφέρη,χωρίς να παντρευτούν. Τέσσερεις ημέρες μετά τη Γερμανική εισβολή, ο Σεφέρης έπρεπε να ακολουθήσει την εξόριστη Κυβέρνηση και ο μόνος τρόπος να είναι μαζί ήταν να παντρευτούν. Έτσι έκανε το δεύτερο γάμο της, με τον ποιητή, στις 10 Απριλίου 1941. Τα παιδιά της τα άφησε στην Π. Δέλτα. Η Μαρώ τον ακολούθησε στην Κρήτη και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.(ἐδῶ)

Σέ ποιά Π.Δέλτα ἄφησε τίς κόρες της; Ἡ Πηνελόπη Δέλτα,δέν αὐτοκτόνησε ὅταν μπῆκαν οἱ Γερμανοί στήν Ἑλλάδα; Τέλος πάντων,ὁ ἐκλεκτός Σεφέρης πέρασε τά χρόνια τῆς κατοχῆς σέ ἀσφάλεια καί μακριά ἀπό τήν δεινοπαθοῦσα Ἑλλάδα.

ο Γιώργος Σεφέρης συνοδεύει την Πριγκίπισσα Διαδόχου Φρειδερίκη και τα δύο της παιδιά, Σοφία και Κωνσταντίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και από εκεί στην Πραιτόρια υπηρετώντας στην εκεί Ελληνική Πρεσβεία μέχρι το 1942. Τον Απρίλιο του 1942 επιστρέφουν στο Κάιρο, αλλά επειδή αποφασίζεται το κλείσιμο της εκεί Ελληνικής Πρεσβείας και του Ελληνικού Προξενείου στην Αλεξάνδρεια, αναχωρούν για την Ιερουσαλήμ. Επιστρέφει τον Ιούνιο του 1942 στο Κάιρο και στις 22 Σεπτεμβρίου διορίζεται επισήμως Γενικός Διευθυντής Τύπου Μέσης Ανατολής (ἐδῶ)

Δούλευε πολύ σκληρά ὁ ἄνθρωπος ! Ἔδινε λογοτεχνικές διαλέξεις καί ἔγραφε ποιήματα. Μιλᾶμε πολύ σκληρή δουλειά ὁ διπλωμάτης ! Καί πρός ἀναγνώρισιν τῆς ἐπιόνου ἐργασίας του ἀναβαθμίζεται ἀπό  Γενικός Διευθυντής Τύπου Μέσης Ανατολής, ὡς :

Διευθυντής Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, τα καθήκοντα της οποίας δεν τον ενθουσιάζουν. Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γεώργιο Παπανδρέου (Απρίλιος 1944), ο Σεφέρης παύεται από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών: την απομάκρυνσή του την αποδίδει σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που βρίσκονταν μεταξύ των ακροατών των διαλέξεών του για τον Μακρυγιάννη και δεν συμφωνούσαν με αυτά που είπε εκεί ο ίδιος. Παραμένει πάντως στην Υπηρεσία του υπουργείου ως ανώτατος δημόσιος λειτουργός. Με την υπουργοποίηση του Καρτάλη ως Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών, τον Ιούνιο του 1944, τοποθετείται γραμματέας επί των ανατολικών θεμάτων, κατά τον χαρακτηρισμό του πολιτικού του προϊστάμενου.(ἐδῶ)

Τί εἶπε γιά τόν Μακρυγιάννη; ...!

Τον Μάιο του 1945 ο Αντιβασιλέας Δαμασκηνός του προτείνει να γίνει διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου, ουσιαστικά ιδιαίτερος γραμματέας του. Τη θέση αυτή δεν την επεδίωκε...Το καλοκαίρι του 1946 παρεμποδίζεται η υπηρεσιακή του προαγωγή λόγω, όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Ξύδης, της υπηρεσίας του στην Αντιβασιλεία...Στις 26 Φεβρουαρίου 1947 βραβεύεται με το Βραβείο Παλαμά για την ποίησή του-το πρώτο τέτοιο που απονέμεται-και συνοδεύεται με το ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών. Το καλοκαίρι του 1947 εμποδίζεται η υπηρεσιακή του εξέλιξη μέχρι που ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, ζητά να μεταβεί εκεί ο Σεφέρης ως Σύμβουλος: μετά από μια χειρουργική επέμβαση, τον Φεβρουάριο του 1948 αναχωρεί...
Τέλη Δεκεμβρίου του 1950 γυρίζει στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 1951 επιστρέφει στην Άγκυρα για να παραδόσει στο διάδοχό του, και στις 20 Απριλίου 1951 τοποθετείται Σύμβουλος στην Πρεσβεία του Λονδίνου. Τέλη Αυγούστου 1952 προάγεται Πληρεξούσιος Υπουργός Β' με άμεση μετάθεση για τη Βηρυτό, στην οποία φθάνει στα τέλη του Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς...


Καραμανλῆς-Σεφέρης-Ἀβέρωφ (φωτό)
Ο Σεφέρης επιδιώκει να μετατεθεί στο Λονδίνο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, εκ μέρους του, της Κυπριακής υπόθεσης. Τελικά ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας τον τοποθετεί στη Διεύθυνση του υπουργείου με αρμοδιότητα την Κύπρο τον Ιούνιο του 1956. Από τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς συμμετέχει στη αντιπροσωπεία της Ελλάδος που προσπαθεί να προωθήσει την αυτοδιάθεση της Κύπρου μέσω του Ο.Η.Ε..


Πρέσβης στο Λονδίνο (1961) με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κ. Καραμανλή και της Αγγλίας H. Macmillan(φωτό)
Στις 9 Ιουνίου 1960 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα της Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ο Σεφέρης βρισκόταν τότε ακόμη στη θέση του πρεσβευτή στο Λονδίνο...Στις 20 Αυγούστου 1962 εγκαταλείπει οριστικά την Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και τίθεται εις την διάθεσιν του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών...
Το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών... 
...Σύμφωνα με την μαρτυρία του Κωνσταντίνου Τσάτσου, τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών Ηλίας Βενέζης, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος και Χρήστος Καρούζος είχαν προτείνει τον Νομπελίστα ποιητή για υποψήφιο μέλος της. Του ζητήθηκε να μην απορρίψει την εκλογή του. Όμως, πάλι σύμφωνα με τον Τσάτσο, «άνθρωποι του Συγκροτήματος [Λαμπράκη]» και η σύζυγός του, από το 1941, Μαρώ (1898 - 29 Μαρτίου 2000), «όλοι οι εχθροί της Ακαδημίας», τον πίεσαν να μην δεχθεί να γίνει μέλος της ...(ἐδῶ)

Ἐχθροί τῆς Ἀκαδημίας τό συγκρότημα Λαμπράκη καί ἡ Μαρώ; Χμμ...Μᾶλλον τότε δέν θά εἶχαν τούς δικούς τους ἐκεῖνο τό διάστημα ἐκεῖ...
Τό 1963,πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ἦταν :


ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος Έλληνας εθνικιστής, ένας από τους κορυφαίους στοχαστές του Νέου Ελληνισμού, φιλόσοφος, Πανεπιστημιακός, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφίας και ακαδημαϊκός

Γιά διαβᾶστε λίγο τό βιογραφικό του,ἐδῶ

Ἀκόμη :

Το 1975 ίδρυσε στο χωριό Μαγούλα της Σπάρτης, κοντά στον Μυστρά, την ελεύθερη σχολή φιλοσοφίας "Ο Πλήθων", αποσκοπώντας στη συνέχιση της παράδοσης του Μυστρά και στη διαπίστωση της πνευματικής και ηθικής ταυτότητας του σύγχρονου ελληνισμού, με μια προσπάθεια επιστροφής στις πολιτιστικές και φιλοσοφικές ρίζες
Αν και θεωρείται από τους μεγαλύτερους μελετητές του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, το 1978 ήταν Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης για τον Αριστοτέλη και, την ίδια χρονιά, ένας από τους επτά φιλοσόφους ομιλητές του Διεθνούς Συμποσίου για τον Αριστοτέλη, που διοργάνωσε στο Παρίσι η ΟΥΝΕΣΚΟ...(ἐδῶ)

συνέχιση της παράδοσης του Μυστρά και στη διαπίστωση της πνευματικής και ηθικής ταυτότητας του σύγχρονου ελληνισμού,με μια προσπάθεια επιστροφής στις πολιτιστικές και φιλοσοφικές ρίζες
Δέν τά ἤθελαν αὐτά οἱ Λαμπράκηδες καί ἡ κόρη Ζάννου ἔ; 

Συνεχίζουμε μέ τόν Σεφέρη : 

Στις 16 Απριλίου 1964 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και τον Ιούνιο του 1965 επίτιμος διδάκτωρ του Πρίνστον...
Το 1968 τον προσεγγίζουν Αριστεροί με σκοπό να τους συνδράμει: ο Μίκης Θεοδωράκης του ζητά να συμβάλει στην δημόσια εκτέλεση μελοποιημένης ποίησής του από τον ίδιο, αλλά το θεωρεί μάταιο, ενώ του ζητείται να μεσολαβήσει για να χειρουργηθεί ο Γιάννης Ρίτσος.(ἐδῶ)

Βρέ,τούς φραγκοφονιάδες κουκουέδες...!Ἀλλά καί τό τερπνόν μετά τοῦ ὠφελήμου ! Καί χρῆμα νά πέσῃ καί τήν στάμπα τοῦ ἀριστεροῦ νά τοῦ βάλουν... ! 

 Στις 28 Μαρτίου 1969 ο Σεφέρης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια εναντίον της Χούντας:μεταδόθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C., το ραδιοφωνικό σταθμό του Παρισιού και την Ντόιτσε Βέλε ...

Στις 22 Ιουλίου 1971 εισήχθη στον Ευαγγελισμό με συμπτώματα έλκους, το οποίο τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πέθανε την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Δύο μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της δικτατορίας(ἐδῶ)

Εἶδες πώς πέτυχαν τά κομμούνια; Τήν πῆρε τήν στάμπα,ἤθελε δέν ἤθελε ! Μᾶλλον ἤθελε...


Από την κηδεία του Γ. Σεφέρη (22 Σεπτ.), που πήρε χαρακτήρα αντιδικτατορικής εκδήλωσης.(φωτό)
Αὐτά ! 


Υ.Γ. Ἔχουν δραπετεύσῃ καί ἐδῶ στήν γειτονιά μας,ἀπό τίς Ἀγροτικές φυλακές,4 κρατούμενοι (2 ἀλβανά,ἕνας μαροκινός καί ἕνας αἰγύπτιος) καί εἶναι τό πρᾶγμα δύσκολο...Μέσα στίς ἐρημιές πού εἴμαστε...Καί μέ τόν Χρυσοχοΐδη ἐπικεφαλής,τί σιγουριά νά νοιώθης...Πᾶμε γιά διπλό-ἀμπάρωμα ! ! ! 

Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Α΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Β΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Γ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Δ΄) 
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ε΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος ΣΤ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ζ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Η΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Θ΄)
Ἐξαιρετικῶς ...ἐπιλεγμένη ...!
Κιτσίκης ὁ,ἀρίστως,ἐπιλεγμένος ! Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Ευεργέτης ό κύρ Λευτέρης. Καί τόν έχουμε μή στάξει. Ειδικώς οί Κρήτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 2. Μόνον εὐεργέτης;Μόνον πολιτικός ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου;Μόνον δεινός ῥήτωρ;Μόνον διάνοια;
  Ἐδῶ γίνεται λόγος γιά Ε Θ Ν Α Ρ Χ Η !

  Ἐθνάρχης τοῦ ἐπιπέδου Κανσταντίνου Καραμανλῆ καί Μακαρίου !

  Τό ὅτι ἔχουν συνδεθῇ καί οἱ τρεῖς τους μέ τίς μεγαλύτερες ἐθνικές καταστροφές αὐτό γιά τόν λαό εἶναι ἀμελητέα λεπτομέρεια. Γιά τούς ἐξουσιαστές ὅμως εἶναι ἡ ἀπόδειξις πού αἰτιολογεῖ τίς τιμές πού τούς ἐδόθησαν !

  Καί τοῦ ἑνός καί τοῦ ἑτέρου οἱ γνῶμες μετροῦν καί ἡ ἱστορία (ἑνός λαοῦ πού τήν ἀγνοεῖ καί τῶν ἐξουσιαστῶν πού τήν φτύνουν),«ἀμείλικτη» τούς ἔδωσε τό βάθρο πού τούς πρέπει ! Ε Θ Ν Α Ρ Χ Ε Σ ! ! !

  Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ Θερμαστή !

  ΑπάντησηΔιαγραφή