" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ζ΄)«Τό πολίτευμά μας πρέπει νά περιβάλλεται ἀπό ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ Πολιτισμοῦ,μέσῳ τῶν ὁποίων ὁφείλει νά δρᾷ. Θά περιστοιχίζεται ἀπό δημοσιογράφους,πεπειραμένους νομομαθεῖς,διοικητές,διπλωμάτες καί τέλος ἀπό ἀνθρώπους προπαρασκευασμένους διά εἰδικῆς,ἀνωτέρας ἀνατροφῆς σέ εἰδικές σχολές. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά γνωρίζουν ὅλα τά μυστικά τῆς κοινωνικῆς ὑπάρξεως,θά γνωρίζουν ὅλες τίς διαλέκτους τῆς πολιτικῆς γλώσσης,θά ἔχουν γνῶσιν ὅλων τῶν ἀδυναμιῶν τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως,ὅλων τῶν εὐαισθήτων χορδῶν της τίς ὁποῖες ἀναλόγως θά χειρίζονται...»( Πρωτόκολλο 8ο,ἀπό τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Η ιστορία του κτηρίου αρχίζει με μεγάλη δωρεά του Σίμωνος Σίνα το 1856 με σκοπό την ανέγερση κτηρίου στο οποίο θα στεγαζόταν Ακαδημία
Ο θεμέλιος λίθος του Μεγάρου τέθηκε το 1859 σε λαμπρή τελετή στην οποία παρέστη κι εκφώνησε λόγο ο Βασιλιάς Όθων...Το νεοκλασικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε τελικά το 1885, με το συνολικό κόστος ανέγερσης να έχει φθάσει τα τρία εκατομμύρια χρυσές δραχμές...Το Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, όπως αναφέρει η ίδια η Ακαδημία, είναι «το σημαντικότερο έργο του Θεόφιλου Χάνσεν» και «κατά τη γνώμη των ειδικών, το ωραιότερο νεοκλασικό οικοδόμημα του κόσμου». Πηγή έμπνευσης του αρχιτέκτονα ήταν η κλασική αρχιτεκτονική του αθηναϊκού 5ου αιώνα, όπως εμφανίζεται με τα μνημεία της Aκροπόλεως. Τα γλυπτά του αετώματος του Μεγάρου και τα δύο αγάλματα του Απόλλωνα και της Αθηνάς, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του πλούσιου γλυπτικού διακόσμου, είναι έργα του γλύπτη Λεωνίδα Δρόση...

Οι απαρχές της σύλληψης της ιδέας για ίδρυση Ακαδημίας ανάγονται στα πρώτα επαναστατικά χρόνια, το 1824.

Τό ἐσωτερικό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν...(φωτό) Πᾶσα ὁμοιώτης,μέ ὅ,τι ...ἄλλο εἶναι ἐντελῶς ...συμπτωματική...)
Το ζήτημα απασχόλησε την Αντιβασιλεία ( Κόμης Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ (Armansperg), πρόεδρος,Γεώργιος Λουδοβίκος φον Μάουρερ (Maurer,σημ. Πελασγ.  ἀπό Προτεστάντη κληρικό πατέρα,ἄρα ἐπίσης ἑβραῖος) - επέβλεπε τα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τα Εκκλησιαστικά καθώς και τα της Δικαιοσύνης.
Υποστράτηγος Κάρολος Γουλιέλμος φον Χάιντεκ (Heideck) - επέβλεπε τα Στρατιωτικά και τα Ναυτικά
πάρεδρα μέλη οι:
Κάρολος φον Άμπελ (Karl von Abel) - οικονομολόγος και νομομαθής - αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου και γραμματέας, επέβλεπε τα Οικονομικά, Κάρολος Γκράινερ (Johan Baptist von Greiner Σημ. Πελασγ. Κι᾿ἄλλος ἑβραῖος...)- οικονομολόγος - επέβλεπε τα της Εξωτερικής πολιτικής και επόπτευε τα της Εσωτερικής διοικήσεως
Στις 21 Ιουλίου 1834 ο πατέρας του Όθωνα, Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας, ανακάλεσε τον Μάουρερ και τον Άμπελ και τους αντικατέστησε με τους:Έγκιντ φον Κόμπελ (Ägid Ritter von Kobell) και
Κάρλ Γκράινερ), ενώ επίμονες ήταν οι προσπάθειες του Αλέξανδρου Ρίζου-Ραγκαβή (Σημ. Πελασγ. Φαναριώτικη φάρα...), ενώ ακολούθησε η δωρεά του Σίμωνος Σίνα ( Σημ. Πελασγ. Ὁ παππούς τοῦ Σἰμωνα, Σίμων ὁ πρεσβύτερος, ἦταν ἔμπορος ἀλλά καί ὁ μεγαλύτερος τραπεζίτης τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ἀψβούργων.
Σε αναγνώριση αυτών των υπηρεσιών ο Αυτοκράτωρ Φραγκίσκος Α' χορήγησε τίτλο ευγενείας με οικόσημο και παραχώρησε τα κτήματα Hódos και Kizdia του κομιτάτου Temes, στις 3 Απριλίου 1818, στον Σίμωνα Σίνα τον Πρεσβύτερο και στους δύο ετεροθαλείς υιούς του, τον Γεώργιο από τον πρώτο του γάμο με την Ειρήνη Czippe και τον Ιωάννη, από τον δεύτερο γάμο του με την Αικατερίνη Γύρα, κόρη Γιαννιώτη εμπόρου.
Πατέρας του Σίμωνα του νεώτερου,ήταν ο Γεώργιος Σίνας και μητέρα του η Ελληνοουγγαρέζα Αικατερίνη Δέρρα φον Μόροντα, που καταγόταν από εύπορη Ελληνική εμπορική οικογένεια της Ουγγαρίας και ήταν κόρη του Ναούμ Δέρρα.(ἐδῶ)
Ναούμ,ἔ; Τά λέει ὅλα ...) για την ανέγερση μεγάρου το 1856. Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1867, ο υπουργός Παιδείας Χ. Χριστόπουλος υπέβαλε σχέδιο νόμου.


Σπυρίδων Λάμπρος
 Στις αρχές του εικοστού αιώνα, το 1904, ο Σπυρίδων Λάμπρος (Πατέρας του ήταν ο Παύλος Λάμπρος, διαπρεπής νομισματολόγος, ευκατάστατος και λόγιος, που κατάγονταν από τους Καλαρρύτες Ηπείρου, μητέρα του ήταν η Γεωργία, κόρη του Διονυσίου Φραγκόπουλου, χρυσοχόου από τη Ζάκυνθο ( Σημ. Πελασγ. Νομίζω πώς ἔχετε καταλάβῃ.Δέν χρειάζονται καί πολλές διευκρινήσεις ... Μόνον νά σημειώσουμε πώς ὁ Σπυρίδων ἦταν πού μαζύ μέ τόν ἀδελφό του Μιχαήλ,ἔγιναν οἱ ἱδρυτές τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός. Καί ἐδῶ ξαναδιαβάζουμε τό θέμα :Ἀπόκρυφη Μύκονος,ὅπου καί ὅλο τό παρασκήνιο σχετικῶς μέ τήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὁρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας... )
κατήρτισε σχέδιο οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Τελευταία πρωτοβουλία ήταν εκείνη του υπουργού Παιδείας Σπυρίδωνος Στάη το 1908...( Σημ. Πελασγ.Ὦ ναί,ἀπό αὐτή τήν οἰκογένεια ὁ α΄γάμος τῆς Ἕλλης Τσαρλαμπᾶ πού κράτησε τό Στάη. Γιατί τό κράτησε ; Μά,πῶς θά φαινόταν ἡ περιούσια ῥίζα ...;)
...βασικοί άξονες θα ήταν η διάσωση και η μελέτη της εθνικής κληρονομιάς, η σύνταξη λεξικού και γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας. Δια της Ακαδημίας θα εντασσόταν η Ελλάδα στα πολιτισμένα κράτη της εποχής...
...Οι παράγοντες που δρομολόγησαν την οριστική ίδρυσή της ήταν δύο.
Ο πρώτος, η συμμετοχή της Ελλάδας στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι (Ιανουάριος 1919. Σημ. Πελασγ. Καί ἐπεί δή τίποτα δέν κάνουν στήν τύχη οἱ γνωστοί... Ἄς δοῦμε τί ἐπέτυχαν μέσῳ ἐκείνης τῆς Συνόδου :
Γενικά οι αποφάσεις που λήφθηκαν περιστράφηκαν κυρίως στο διαμελισμό των τριών κεντρικών αυτοκρατοριών, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας και ειδικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη δημιουργία νέων κρατών στην Ευρώπη : όπως επανασύσταση της Πολωνίας, δημιουργία της Τσεχοσλοβακίας και της Γιουγκοσλαβίας καθώς και άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή.(ἐδῶ)
Καί ἡ συνέχεια;
Ἡ Γερμανία τῶν δύο πολέμων,οἱ δράκοι-τραπεζίτες καί ἡ Τράπεζα τῶν τραπεζῶν BIS ! ! !
Καί ἡ Ἑλλάς τί ῥόλον θά ἔπαιζε σ᾿ὅλα αὐτά; Γιά σκεφτεῖτε,τά «νέα κράτη» στά Βαλκάνια καί θά καταλάβετε...) όπου η Ελλάδα θα έπρεπε να προβάλει δια ενός Ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος τα εθνικά της δίκαια
Ο δεύτερος, η ίδρυση το 1918 της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών, στις διασκέψεις της οποίας η Ελλάδα δεν μπορούσε να συμμετάσχει αφού δεν διέθετε ανάλογο ίδρυμα. Τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος(σημ. Πελασγ.μασόνος τῆς στοᾶς Ἀθηνᾶδεσμεύθηκε να ιδρύσει ένα τέτοιο Ίδρυμα και πέτυχε έτσι τη συμμετοχή και της Ελλάδος στις εργασίες της Ένωσης.Ο Βενιζέλος έστειλε σχετικό τηλεγράφημα στον Δημήτριο Αιγινήτη 
(σημ. Πελασγ.  Καί αὐτός μέ κρατική χορηγία στάλθηκε στό Παρίσι γιά σπουδές. Ποῦ συνετέλεσε ἡ παρουσία του;

 • υπήρξε ο βασικός παράγοντας που προκάλεσε την επίσημη υιοθέτηση από το ελληνικό κράτος του Γρηγοριανού («Νέου») Ημερολογίου 
 • την υιοθέτηση από την Ελλάδα του παγκόσμιου συστήματος αναφοράς χρόνου, του λεγόμενου «παγκόσμιου χρόνου»
 • επιστέγασμα της θητείας του ως Υπουργού Παιδείας δύο φορές (το 1917 και το 1926) ήταν η αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών
 • Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε πλείστα διεθνή συνέδρια 
 • απετέλεσε και μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών του εξωτερικού
 • της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης
 • της μόνιμης επί ημερολογίου επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών,
 • του διεθνούς μετεωρολογικού συνεδρίου
 • ανέγερση και ίδρυση στο Ψυχικό του κτιρίου της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας
 • ως εκτελεστής της Κοργιαλενείου διαθήκης διέθεσε το αναγκαίο ποσό για την ίδρυση του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα.
) για την προώθηση των σχετικών ενεργειών...

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή οι νέες συνθήκες επέβαλαν την ίδρυση Ακαδημίας με απώτερο σκοπό τη διάσωση και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καλλιέργεια της εθνικής αυτογνωσίας.(Σημ. Πελασγ. ἰδού τί σημαίνει «ἐθνικά δίκαια»...)..Έτσι, το 1926, ο Δημήτριος Aιγινήτης, ως Yπουργός Παιδείας της κυβέρνήσης Θεόδωρου Πάγκαλου, προκάλεσε τη Συντακτική Aπόφαση της 18 Mαρτίου 1926, με την οποία ιδρύθηκε η Aκαδημία Aθηνών. (ἐδῶ)

Διαβάζουμε τώρα,ἀπό τήν ἐπίσημον σελίδα τῆς Ἀκαδημίας,γιά τόν σπουδαῖον ῥόλον της :

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Aκαδημία έκανε παρεμβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα πολιτισμού, περιβάλλοντος, πανανθρωπίνων αξιών, εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κυριώτερα σχετικά παραδείγματα την καταγγελία των διωγμών των Eβραίων κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την  υπεράσπιση του δικαιώματος των Kυπρίων για αυτοδιάθεση.(Σημ. Πελασγ. αὐτή καί ἐάν ἦταν σπουδαία καί ...ἀποτελεσματική παρέμβασις,ἔτσι; !)
Eπίσης, σε κρίσιμες εθνικές περιόδους, όπως κατά την Kατοχή, ή περιόδους αναστολής των κοινοβουλευτικών θεσμών, όπως κατά τη δικτατορία του 1967, η Aκαδημία Aθηνών αγωνίσθηκε για την ηθική και πνευματική της αυτοτέλεια. Eν προκειμένω, χαρακτηριστική είναι η θέση της Aκαδημίας για την Eθνική Aντίσταση το 1943(ἐδῶ) :

Tο 1943 η Aκαδημία Aθηνών έκανε μαζί με άλλους φορείς παρέμβαση στις Aρχές Kατοχής για την απελευθέρωση ομήρων, κυρίως νέων, οι οποίοι είχαν προβεί σε αντιστασιακές ενέργειες εναντίον των δυνάμεων Kατοχής, καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων διατροφής του λιμοκτονούντος πληθυσμού. Στη συνέχεια δε αρνήθηκε να αποκηρύξει την Eθνική Aντίσταση.

Στην απάντηση που έδωσε στην Kατοχική Kυβέρνηση ο τότε Πρόεδρος της Aκαδημίας Σπυρίδων Δοντάς, για την οποία και απολύθηκε για τρεις μήνες, υπογράμμισε τα εξής:


"H άρρωστος, δ' ην συνήλθομεν σήμερον, κινδυνεύει να χάση την ζωήν της… Eις την απελπιστικήν δε κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται, ένα και μόνον φάρμακον έχει δια του οποίου ελπίζει ν' απαλλαγή μίαν ημέραν από τα δεινά της… Eπί τοιαύτης λοιπόν παθολογικής καταστάσεως μας ερωτάτε, εάν δυνάμεθα να συστήσωμεν εις την προκειμένην άρρωστον, ήτις είναι η Eλλάς, να διακόψη την χρήσιν του μόνου φαρμάκου που έχει εις την διάθεσίν της, δηλαδή την δράσιν των παιδιών της, εις τα οποία και στηρίζει τας ελπίδας της". (ἐδῶ)

( Σημ Πελασγ. Γι᾿αὐτή τήν δήλωσίν,ὁ Δοντᾶς,ἀπεμακρύνθη ἐκ τῆς θέσεώς του γιά τρεῖς ὁλοκλήρους μῆνες ! ! Σκληρή τιμωρία γιά τόν γερμανο-σπουδαγμένο ! Μάλιστα...)

Τί μοῦ θυμίζει αὐτό πού εἶπε ὁ Δοντᾶς : H άρρωστος, δ' ην συνήλθομεν σήμερον, κινδυνεύει να χάση την ζωήν της...Καί ποία ἦτο ἡ στάσις καί ἄποψις τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά τήν δικτατορία,μέ καθυστέρησιν 5 χρόνων (1967-1972); Γράφουν :

Tο 1972 η Δικτατορία επιχείρησε να καταργήσει την αυτοτέλεια της Aκαδημίας Aθηνών, με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωσή της.Σε απάντηση σχετικού Eρωτηματολογίου που της απεστάλη, η Aκαδημία υπερασπίσθηκε την αυτοτέλειά της: δεν εισήλθε σε διάλογο με το καθεστώς, αλλά περιορίσθηκε στην έκθεση του σκοπού της και στην ανάπτυξη του προορισμού της :

“H Aκαδημία… αισθάνεται την ανάγκην ευθαρσώς να δηλώση, ότι το μέχρι τούδε έργον αυτής οφείλεται, εκτός του κατ’ ιδίαν μόχθου των μελών αυτής, εις την αυτοτέλειαν και ανεξαρτησίαν, την οποίαν έδωκεν εις αυτήν ο ιδρυτής νομοθέτης… H αυτοτέλεια και ανεξαρτησία εγγυώνται την κατ’ επιστήμην και κατ’ ελευθερίαν γνώμης συνεχή εκλογήν νέων αυτής μελών, δια των οποίων κυριώτατα ανανεώνεται και “εκσυγχρονίζεται” ο Oίκος αυτός του πνεύματος.(ἐδῶ)


Ναί δέν εἰσῆλθε σέ διάλογο μέ τό καθεστώς, αὐτός ὁ Οἶκος τοῦ Πνεύματος,μόνον καθιέρωνε ὡς ἐθνική ἐπέτειο τήν 21η Ἀπριλίου καί τό ὑμνοῦσε κάθε χρόνο :

2 Μαΐου 1968: Η Ακαδημία Αθηνών τιμά με πανηγυρική συνεδρία και ορίζει την «21 Απριλίου 1967» εθνική επέτειο της Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ερρίκος Σκάσσης (ἦταν καί μέλος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός καί στήν Κατοχή :


Ἐρρῖκος Σκάσσης
Ως πρύτανης συνυπέγραψε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο κ.α. επιστολή διαμαρτυρίας προς τις ελληνικές και γερμανικές αρχές σχετικά με την εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης
Τιμωρήθηκε καία αὐτός μέ 3μηνη ἀπομάκρυνσιν ! Καί πάλιν : Μάλιστα...),τόνιζε στον πανηγυρικό του λόγο για την 21η Απριλίου:
«Η ημέρα αύτη αποτελεί ασφαλώς ορόσημον εις την ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος...Η Ακαδημία Αθηνών εύχεται εις τάς αόκνους προσπαθείας της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και της ενσαρκούσης το πνεύμα ταύτης Κυβερνήσεως καλήν μέχρι τέλους επιτυχίαν εις τους σκοπούς αυτής επ’ αγαθώ του Έθνους και του λαού»

24 Απριλίου 1969: Η Ακαδημία Αθηνών τιμά με πανηγυρική συνεδρία για δεύτερη χρονιά την «21 Απριλίου 1967»
3 Μαΐου 1970: Η Ακαδημία Αθηνών τιμά με πανηγυρική συνεδρία για τρίτη χρονιά την «21 Απριλίου 1967».
28 Απριλίου 1971: Η Ακαδημία Αθηνών σε πανηγυρική συνεδρίαση τιμά για τέταρτη χρονιά την «21η Απριλίου 1967».
28 Απριλίου 1972: Η Ακαδημία Αθηνών σε πανηγυρική συνεδρίαση τιμά για πέμπτη χρονιά την «21η Απριλίου 1967».
3 Μαΐου 1973: Η Ακαδημία Αθηνών τιμά για έκτη χρονιά την 21 Απριλίου 1967 (αυτή φέρεται και τελευταία επέτειος).(ἐδῶ)

H λειτουργία της Ακαδημίας διέπεται από τον Iδρυτικό της Nόμο 4398/1929, με τον οποίο κυρώθηκε η από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτική Aπόφαση περί Oργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών.
Το Προεδρείο της Ακαδημίας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα επί των Πρακτικών και τον Γραμματέα επί των Δημοσιευμάτων. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, είναι μυστικές....(ἐδῶ)

Γιατί μυστικές; Τί μυστικά ἔχουν οἱ Ἀκαδημαϊκοί,πού πασχίζουν διά τήν διάσωσιν τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς; Ἔλα ντέ;...

Το έτος 2019 ανέλαβε πρόεδρος ο Στέφανος Ήμελλος και αντιπρόεδρος η Άννα Μπεν/άκη - Ψαρούδα.(ἐδῶ)


Ἔ,τώρα ὅλο καί κάτι θά καταλαβαίνετε σχετικῶς μέ τίς «μυστικές συνεδριάσεις»

Τα Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών είναι ετήσιος θεσμός. Κάθε χρόνο η Ακαδημία βραβεύει λογοτέχνες, οργανισμούς αλλά και ανθρώπους που ανδραγάθησαν.

Πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ὁ Φωκίων Νέγρης
Tο πρώτο προεδρείο της Aκαδημίας ( 1926) είχε την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος ο Φωκίων Nέγρης, Aντιπρόεδρος ο Γεώργιος Xατζιδάκις, Γενικός Γραμματεύς ο Σίμος Mενάρδος, Γραμματεύς επί των Πρακτικών ο Kωστής Παλαμάς, Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων ο Γεώργιος Δροσίνης.(ἐδῶ)

Κάποιοι ἀπό τούς Προέδρους της ὑπῆρξαν ἐκ τῶν ...διακεκριμένων μελῶν τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος...

Γεώργιος Στρέϊτ (τῆς στοᾶς Πυθαγόρας),Καμπούρογλου Δημήτριος (στοά Πατρίς),Μπαλάνος Δημήτριος (στοά Πυθαγόρας),Ἐμμανουήλ Ἐμμανουήλ (στοά Σκενδέρμπεης)
καί ὁ μεταλλειολόγος Κατράκης Σταῦρος (στοά Ὑψηλάντης)

Ἀνδρεάδης Ἀνδρέας
Ἐκ τῶν ...ἐπιφανεστέρων ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς Ἀκαδημίας,διακεκριμένο μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος ( Στοά Πυθαγόρας),μέγας οἰκονομολόγος γαλο-αγγλοσπουδαγμένος,ὁ Ἀνδρεάδης Ἀνδρέας :
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 30 Νοεμβρίου 1876 και ήταν γιος του Μιχαήλ Ανδρεάδη και της Ροΐδη, αδελφής του Εμμανουήλ Ροΐδη (Ο Εμμανουήλ Ροΐδης γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου από εύπορους και αριστοκρατικής καταγωγής γονείς από την Χίο, τον Δημήτριο Ροΐδη και την Κορνηλία το γένος Ροδοκανάκη. Το 1841 η οικογένειά του μετακόμισε στην Ιταλία λόγω του διορισμού του πατέρα του σε μεγάλο εμπορικό οίκο της εποχής, με έδρα τη Γένοβα, και αργότερα λόγω της υπηρεσίας του ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας...υπέρμαχος της δημοτικής...Τον Ιανουάριο του 1875 και για 18 μήνες εξέδιδε με τον Θέμο Άννινο το εβδομαδιαίο χιουμοριστικό στην αρχή, σατιρικό κατόπιν, περιοδικό Ασμοδαίος μέσα από τις σελίδες του οποίου είχε τη δυνατότητα να σχολιάζει την δημόσια και πολιτική ζωή της Ελλάδας καθώς και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Υπέγραφε με τα ψευδώνυμα «Θεοτούμπης», «Σκνίπας» κ.λπ. ΕΔΩ) ...Σπούδασε νομική και οικονομικά στο πανεπιστήμιο του Παρισιού, του οποίου αναγορεύθηκε και διδάκτωρ, και συμπλήρωσε τις οικονομικές σπουδές στο Λονδίνο...Διετέλεσε σύμβουλος του Ελευθέριου Βενιζέλο...διετέλεσε μέλος της Γαλλικής και Αγγλικής Ακαδημίας, αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών (1912 - 1913) ΕΔΩ

Ὅλοι οἱ Πρόεδροι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΕΔΩ 

Καί ὅλοι τους,ἀνακηρύσσονται «Ἀθάνατοι»,ἐννοεῖται...

Καί ὁ Λουκᾶς Παπαδήμος, «Ἀθάνατος» ,ἐννοεῖται...
Καί ὁ Θεοδωράκης ἐπίτιμον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (2013)


Ἐννοεῖται καί ὁ Μανώλης Γλέζος


Στις 26 Μαρτίου 1976, όπως έλεγε ο εκφωνητής των επικαίρων που αναφέρθηκε στη χαρμόσυνη είδηση, η Ελενα, σύζυγος του Νικολάε Τσαουσέσκου, «συνοδευομένη από την κυρία Τσάτσου και τον υπουργό Πολιτισμού κ. Τρυπάνη μετέβη στην Ακαδημία Αθηνών, όπου κατά τη διάρκεια τελετής ανεκηρύχθη αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας(ἐδῶ)


Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Α΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Β΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Γ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Δ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος Ε΄) 

Οἱ ἐπιλεγμένοι (μέρος ΣΤ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Η΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Θ΄)
Οἱ ἐπιλεγμένοι ...(μέρος Ι΄)
Ἐξαιρετικῶς ...ἐπιλεγμένη ...!
Κιτσίκης ὁ,ἀρίστως,ἐπιλεγμένος ! 
Ἡ Πελασγική 

4 σχόλια:

 1. Όπως λέγει και ο μέγιστος Διηνέκης ,
  «Η Πελασγική, έχει κέφια και...θερίζει (αντί να... παραθερίζη) .» :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶμαι ἐπίκαιρη,λόγο θεριστικῆς περιόδου...

   Εὐχαριστῶ τόν ἀγαπητό Διηνέκη,γιατί ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ πραγματοποιεῖται ἡ σειρά αὐτή τῶν ...ἐπιλεγμένων.

   Εὐχαριστῶ κι᾿ἐσένα ἀγαπητέ ἀναγνώστη !

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα
  Κάτι... άσχετο:
  Έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους τα επίθετα "Μπενάκη" (όπως λέμε Άννα Ψαρούδα Μπενάκη) και "Bernanke" (όπως λέμε Ben Bernanke -πρώην διοικητής της "εκλεκτής" υπερδύναμης Fed) ;

  Αφελής ερώτηση... ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ,δέν θά τό πιστέψῃς,ἀλλά ἔχω ξεκινήσῃ,ἀπό ἐχθές,ἕνα θέμα πού ἀφορᾷ τήν ἐν λόγῳ οἰκογένεια. Μπέν-άκη.Θά τά δοῦμε,ἐλπίζω,ὅλα...

   Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή