" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

Ἡ Γερμανία τῶν δύο πολέμων,οἱ δράκοι-τραπεζίτες καί ἡ Τράπεζα τῶν τραπεζῶν BIS ! ! ! (μέρος Α΄)


Charles G. Dawes (φωτό)
Μετά τήν ἦττα τῆς Γερμανίας τοῦ Κάϊζερ καί τό τέλος τοῦ Α΄μεγάλου πολέμου,ἐπεβλήθησαν στήν Γερμανία οἱ πολεμικές ἐπανορθώσεις. Ἀρμόδια γιά τήν διασφάλιση τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων ἀπέναντι στίς χώρες πού εἶχαν πληγεῖ ἀπό τόν πόλεμο,ἦταν ἡ Ἐπιτροπή Συμμαχικῶν Ἀποζημιώσεων ἤ ἀλλιῶς σχέδιο Dawes ἀπό τό ὄνομα τοῦ προεδρεύοντος τῆς ἐπιτροπῆς  Charles G. Dawes. Γιά νά μήν σᾶς ζαλίζω μέ λεπτομέρειες ἡ οὐσία ἦταν πώς μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ἡ Γερμανία ἄν καί πρωτοστατοῦσα σέ ἕναν καταστροφικό γιά τήν Εύρώπη πόλεμο,ἔπεφτε στά «μαλακά»,λές καί ὅλο τό ἐνδιαφέρον τῶν «συμμάχων» πού τήν ...πολέμησαν ἦταν στήν οὐσία ἡ σωτηρία της (οἰκονομική καί ὄχι μόνον...). Κάτι πού ἐπαναλήφθηκε,ὅπως καλῶς γνωρίζουμε καί μέ τόν Β΄μεγάλο πόλεμο (Β΄Π.Π.),ἀφοῦ ὡς ἐκ τῆς Ἱστορίας ἀπεδείχθη πώς ἠ Γερμανία ἀποτέλεσε καί πάντα ἀποτελοῦσε τόν «χαζό» τῆς ὑποθέσεως τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν καί οἰκονομικῶν παραγόντων (δράκοι) πού κέρδιζαν ὁλοκληρωτικά ἀπό αὐτά τά ...πολεμικά παιχνίδια !

«...τα κύρια σημεία του Σχεδίου Dawes ήταν:
  • Η περιοχή του Ruhr έπρεπε να εκκενωθεί από ξένα στρατεύματα( σημ.Πελ.διαβᾶστε γιά τήν κατοχή τῆς Ρούρ ἀπό τούς Γάλλους,ὅπως δήποτε)
  • Οι πληρωμές επισκευών θα ξεκινούσαν από το ένα δισεκατομμύριο το πρώτο έτος, αυξάνοντας ετησίως σε 2,5 δισεκατομμύρια σημάδια μετά από πέντε χρόνια
  • Η Reichsbank θα αναδιοργανωθεί υπό την επίβλεψη των συμμάχων
  • Οι πηγές για τα χρήματα αποζημίωσης θα περιλαμβάνουν φόρους μεταφορών , ειδικών φόρων κατανάλωσης και τελωνειακών δασμών
  • Η Γερμανία θα δανίζονταν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω ομολόγων της Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Τα θέματα των ομολόγων εποπτεύονταν από κοινοπραξία αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών, υπό την ηγεσία της JP Morgan &Co. υπό την εποπτεία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Η Γερμανία επωφελήθηκε τεράστια από την εισροή ξένου κεφαλαίου. Το σχέδιο Dawes τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 1924. Ο Dawes και ο Sir Austen Chamberlain μοιράστηκαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης .

Η οικονομία της Γερμανίας άρχισε να ανακάμπτει στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και η χώρα συνέχισε με την καταβολή αποζημιώσεων - που τώρα χρηματοδοτείται από τη μεγάλη εισροή αμερικανικού κεφαλαίου. Ωστόσο, το σχέδιο Dawes θεωρήθηκε από τους Γερμανούς ως προσωρινό μέτρο και ανάμεναν μια αναθεωρημένη λύση στο μέλλον. Το 1928, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Gustav Stresemann κάλεσε για ένα τελικό σχέδιο που θα δημιουργηθεί και το Young Plan τέθηκε σε ισχύ το 1929...»( Ἀπό ἐδῶ :σχέδιο Dawes)


Ἀλήθεια γιατί ἔνα νέο σχέδιο ἀφοῦ ὅλα ἔβαιναν καλῶς; Θά δεῖτε...


Owen D. Young (φωτό)
Τό νέο σχέδιο ἦρθε ἀπό ἕναν ἀμερικανό (λέμε τώρα ἀμερικανός,ὁ υἱός τοῦ Jacob...) βιομήχανο,δημιουργό καί πρῶτο πρόεδρο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀμερικῆς τήν γνωστή RCA ,τόν Owen Young. Καί εὐλόγως θά ἀναρωτηθῇ κανείς : τί γύρευε ἕνας βιομήχανος καί δημιουργός σταθμοῦ σέ διπλωματικό σῶμα καί μάλιστα Πρόεδρος ἐπιτροπῆς συντάξεως ἐνός τόσο σοβαροῦ σχεδίου πού εἶχε νά κάνῃ μέ τίς πολεμικές ἐπανορθώσεις ; Ἡ ἀπάντησις ἁπλουστάτη,διότι ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἦταν ἐκπρόσωπος τοῦ ἱδρύματος Ῥοκφέλερ (!). Καί τί ἤθελε ὁ Ῥοκφέλερ,θά ἐρωτήσετε.Αὐτό πού ἤθελαν ὅλα τά γνωστά κοράκια,οἱ δράκοι τοῦ χρήματος τῆς πραγματικῆς ἐξουσίας :Τήν δημιουργία μίας νέας τράπεζας στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης. Καί ὄχι μιᾶς τυχαίας τράπεζας,ἀλλά τήν ἐπικεφαλῆς Κεντρική Τράπεζα τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης !

«Το Young Plan μείωσε περαιτέρω τις πληρωμές κατά περίπου 20 τοις εκατό. Αν και το θεωρητικό σύνολο ήταν 112 δισεκατομμύρια χρυσά σήματα , ισοδύναμα με τις ΗΠΑ περίπου. Τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 1929 (117 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019) για μια περίοδο 58 ετών, η οποία θα έληγε το 1988, λίγοι ανέμεναν ότι το σχέδιο θα διαρκούσε περισσότερο από μια δεκαετία.Επιπλέον, το Young Plan διένειμε την ετήσια πληρωμή, η οποία καθορίζεται σε δύο δισεκατομμύρια Goldmark(γερμανικά τραπεζογραμμάτια), 473 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε δύο συνιστώσες: ένα άνευ όρων μέρος, ίσο με το ένα τρίτο του ποσού, και ένα αναβαλλόμενο μέρος, ίσο με το υπόλοιπο δύο τρίτα, τα οποία θα επρόκειτο για τόκους και θα χρηματοδοτούνταν από μια κοινοπραξία αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών που συντονίζονταν από την JP Morgan &Co».(ἐδῶ :Young Plan)

Τό σχέδιο μπαίνει σέ ἐφαρμογή τό 1930.Τί ἔχουμε ὅμως τό 1930,ὅπως ἀναφέραμε ἀνωτέρῳ ; Τήν ἵδρυσιν τῆς Τραπέζης τῶν τραπεζῶν τήν BIS !


BIS Βασιλεία Ἐλβετίας κάτι σάν τόν πύργο τῆς Βαβέλ ...(φωτό)
« Η BIS ιδρύθηκε το 1930 με διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Γερμανίας , Βελγίου , Γαλλίας , Ηνωμένου Βασιλείου , Ιταλίας , Ιαπωνίας , Ηνωμένων Πολιτειών και Ελβετίας. Η BIS αρχικά προοριζόταν να διευκολύνει επανορθώσεις που επιβλήθηκαν στη Γερμανία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο , και να ενεργεί ως διαχειριστής για τη γερμανική Διεθνούς Δανείου Κυβέρνηση (Young Plan).Η ανάγκη για τη δημιουργία ένα ειδικό ίδρυμα για το σκοπό αυτό προτάθηκε το 1929 από την Επιτροπή Young (σημ.Πελ. Τόν ἐκπρόσωπο Ῥοκφέλερ...)
Σύμφωνα με τον Καταστατικό της Χάρτη, τα μερίδια στην τράπεζα θα μπορούσαν να ανήκουν σε ιδιώτες και μη κυβερνητικές οντότητες (σημ. Πελ. τό πιάσατε τό νόημα,ἔτσι; ...)
Το αρχικό καθήκον του BIS να διευκολύνει τις πληρωμές αποζημίωσης του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου γρήγορα κατέστη άνευ αντικειμένου. Οι πληρωμές επανορθόσεων αρχικά ανεστάλησαν ( Hoover moratorium , Ιούνιος 1931) και στη συνέχεια καταργήθηκαν συνολικά (συμφωνία της Λωζάννης, Ιούλιος 1932)

Γιατί;  Διότι ἐν τῷ μεταξύ στήν Ἀμερική  συνέβη τό μεγάλο οἰκονομικό Κράχ τοῦ Χρηματιστηρίου μέ σοβαρές ἐπιπτώσεις στίς οἰκονομίες ὅλων τῶν χωρῶν καί κυρίως σ᾿αὐτές τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἡπείρου ὅπου παρουσιάζεται καί ἡ ...χρυσή εὐκαιρία γιά τήν Γερμανία νά μήν συνεχίσῃ τήν πληρωμή τῶν ἀποζημιώσεων. Ἀποτέλεσμα :

«... στη διάσκεψη της Λωζάννης του 1932 . Εδώ, εκπρόσωποι από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ιαπωνία συγκεντρώθηκαν για να καταλήξουν σε συμφωνία. Συμφώνησαν:
  • Να μην πιεστεί η Γερμανία για άμεσες πληρωμές.
  • Να μειωθεί το χρέος κατά σχεδόν 90% και να απαιτηθεί από την Γερμανία να προετοιμαστεί για την έκδοση ομολόγων. Αυτή η διάταξη πλησίαζε την ακύρωση, μειώνοντας τη γερμανική υποχρέωση από τα αρχικά $ 32,3 δισεκατομμύρια σε 713 εκατομμύρια δολάρια.
  • Επίσης, συμφωνήθηκε ανεπίσημα μεταξύ των αντιπροσώπων ότι αυτές οι διατάξεις θα ήταν αναποτελεσματικές εκτός αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφωνοῦσε να ακυρώσει τα χρέη πολέμου που οφείλουν οι συμμαχικές κυβερνήσεις (ἐδῶ :Young Plan).
Ἡ BIS ξεκίνησε τήν λειτουργία της τήν 17η Μαΐου τοῦ 1930,στήν Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας ! Ναί στήν Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας ὅπου 33 χρόνια πρίν εἶχε πραγματοποιηθῇ τό α΄σιωνιστικό συνέδριο (1897) ὑπό τόν ἀρχισιωνιστή Τέοντορ Χέρστλ.

Ἐάν πᾶτε στήν δ/νση τῆς φωτό ,μπορεῖτε μεγενθύνοντάς την νά διαβάσετε ὅλα τά ὀνόματα τῶν σιωνιστῶν ἀντιπροσώπων τοῦ συνεδρίου.
Περισσότεροι από τους μισούς αντιπροσώπους ήταν από την Ανατολική Ευρώπη, με σχεδόν το ένα τέταρτο να προέρχεται από τη Ρωσία.(σημ. Πελ. Πῶς εἴπατε; Ναί,τυχαῖον τό θέμα τῆς Ὀκτωβριανῆς κομμουνιστικῆς συμμορίας,πού ἔριξε τόν Τσάρο ! Τυχαῖον καί πού ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη ἔπεσε στά νύχια τοῦ κομμουνισμοῦ σχεδόν 70 χρόνια... ! )

«Στη Βασιλεία ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος.Σε πέντε χρόνια ίσως, και ασφαλώς σε πενήντα χρόνια, όλοι θα το αντιληφθούν »Theodor Herzl

Μά τόση ἀκρίβεια ! ! ! Στίς 14 Μαΐου 1948 ἱδρύεται τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ στήν Παλαιστήνη ! 

Ἐπανερχόμενοι στήν BIS, ἄς δοῦμε τό κόλπο γκρόσο τῶν δράκων-σιωνιστῶν,γιατί πῶς ἀλλιῶς θά ἐπιτύγχαναν τά σχέδιά τους καί γιά τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά,πιστεύω πώς τό πλέον οὐσιαστικό γι᾿αὐτούς τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντος... 

Ἀλλά καλλίτερα νά τό ἀφήσουμε γιά τό ἑπόμενον θέμα μας. 

Συνεχίζεται...

Ἡ Γερμανία τῶν δύο πολέμων,οἱ δράκοι-τραπεζίτες καί ἡ Τράπεζα τῶν τραπεζῶν BIS ! ! ! (μέρος Β΄)


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου