" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Τώρα θά πέσουν κορμιά !

φωτό
Μία ἀνακοίνωσις περί προώρων ἐκλογῶν,τήν ὁποία τό πρακτορεῖον Ῥόϊτερ,περιέργως εἶχε ἀνακοινώσῃ μισή ὥρα πρό τῆς ἐπισήμου ἀνακοινώσεως ἀπό τόν πρωθυπουργό τῆς ἑλλαδικῆς,μᾶς βάζει στόν στίβον τῆς μάχης. 

Μιᾶς μάχης πού θά εἶναι ΑΝΕΛΕΗΤΟΣ

Θά πέσουν κορμιά ! 

Δέν εἶναι μάχη κομμάτων.Εἶναι μάχη γιά τήν Ἑλληνική Ὕπαρξιν

Ἤ ἡ Ἑλλάς θά σωθῇ ἤ θά τελειώσῃ διά παντός...

Δυστυχῶς,αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια ! Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου