" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Ἑβραῖοι τοῦ Ἐλληνικοῦ Κοινοβουλίου


«Ἀλλοίμονο ἐάν ὁ Ἑλληνισμός ἦταν ἁπλά καί μόνον θέμα DNA,θά ἀναρωτιόμουν πόσοι ἀπό ἐδῶ θά μποροῦσαν νά εἶναι βουλευτές αὐτῆς τῆς αἴθουσας »
 ὁμολογία Γιώργου Jeffrey Ἀνδρέου Παπανδρέου ἐντός βουλῆς τῶν Ἑλλήνων


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου