" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 11 Μαΐου 2019

Τί ἀνακαλύπτει κανείς ! ! !


Ἐφημερίς Μακεδονία 2-Σεπτεμβρίου 1971


Ἐφημερίς Ταχυδρόμος τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου 2 Σεπτεμβρίου 1971


Ἄνευ σχολίων...

τά φῦλλα τῶν ἐφημερίδων ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου