" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

To χάλι τῆς χώρας μας...


Διαβᾶστε ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου