" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Ἔτσι,ΟΛΟΙ,μά ΟΛΟΙ μέ τόν Διάβολο ! ! !


Καμαρῶστε τους,Ἕλληνες ! Οἱ διάβολοι δέν κρύβονται ! 


Ὄχι,δέν εἶναι ἀπλῶς μία ἔκφρασις, εἶναι τό θέμα ἐάν μπορεῖς νά τό λές. Μπορεῖς; Αὐτοί μποροῦν διότι εἶναι ΗΔΗ μαζύ του...


Ἔ,ὄχι,εἶναι ἀποκρουστικότατη ἔκφρασις


Υ.Γ. Εὐχαριστῶ τόν ἀναγνώστη μας «βίντεο Ὀρθοδοξίας» γιά τό παρόν βίντεο,σέ σχόλιό του ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου