" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Ἑλλαδική πολιτική,ἐκλογές καί στό βάθος ὁ ...Τυφών ...
Οἱ ἐξουσιαστές στό κύριο θέμα πού ποντάρουν γιά τήν χειραγώγησιν τῆς μάζας εἶναι οἱ ἐκλογές καί ἡ ψευδαίσθησις πού τῆς ἔχουν ἐντυπώσῃ πώς καθορίζει διά τῆς ψήφου της τά πολιτικά πράγματα. Τί ἀστειότης ! Ἔστω ὅμως καί ἔτσι,αὐτό δέν παύει νά ἀποτελῇ μία πραγματικότητα πού ἔχει τήν ἀξία της,μικρή ἤ μεγάλη,καθαρῶς ὑποκειμενικόν τό θέμα...Βἀσει αὐτῆς,τῆς πραγματικότητος,ἄς δοῦμε τήν ἐξέλιξίν τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐκλογῶν,τῆς τελευταίας 7ετίας.( Αὐτό τό 7 εἶναι ...ἀγαπημένες πολιτικές περίοδοι τῆς ἑλλαδικῆς,δέν συμφωνεῖτε; )


Ο Σαμαράς στο παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο
Κατ᾿ἀρχήν νά κάνουμε μία σύγκρισιν μέ τίς προηγούμενες εὐρωεκλογές (2014),περίοδον κατά τήν ὁποία ἡ ΝουΔου εἶχε δύο χρόνια κυβέρνησι καί κυρίως στήν πλάτη της (λές καί ἦταν ἡ μόνη μέριμνά της  ὡς κυβέρνησι μιᾶς χώρας),τήν βρωμερή ἐκστρατεία δυσφημήσεως τοῦ Ἐθνικιστικοῦ-Πατριωτικοῦ χώρου. Γιατί βεβαίως,οὐδόλως τό θέμα ἦταν ἡ Χρυσῆ Αὐγή καί τό ξέρουμε ὅλοι μας.Τό θέμα ἦταν καί εἶναι,πανευρωπαϊκῶς,τό χτύπημα τῶν πατριωτικῶν κομματικῶν σχηματισμῶν,βλέπε δήλωσιν Γιοῦνκερ,παραμονές ἐκλογῶν :
 «Οι εθνικιστές είναι ηλίθιοι γιατί αγαπούν την χώρα τους».

Εἴχαμε λοιπόν σ᾿ἐκεῖνες τίς ἐκλογές τόν τσυριζα στό 26,56% (ἑτοιμαζόταν γιά τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας) τήν νου δου στό 22,72%,τήν Χρυσῆ Αὐγή στό 9,39%,τήν πασοκοελιά τοῦ Τουρκούτσογλου-Βενιζέλου στό 8,02%,τόν ποτάμια Θεοδωράκη στό 6,61%,τά κομμούνια στό 6,11%,τούς καμμένους στό 3,46%,τόν Καρατζαφέρη στό 2,69% καί τήν ρημάδ στό 1,20%.Συγκριτικῶς,λοιπόν, μέ τίς ἐκλογές τοῦ 2012 :( Ν.Δ. 29,66%, συριζα 26,89% πασοκ 12,28% ΑΝΕΛ 7,51% Χρυσῆ Αὐγή 6,92% Δημαρ 6,25% ΚΚΕ 4,50% Τζήμερος 1,59% ΛΑΟΣ 1,58%, ) τί βλέπουμε;

Τήν ρημάδ νά χάνη 5 ποσοστιαῖες μονάδες, οἱ καμμένοι 4,τό πασοκ 4,τόν Καρατζαφέρη σχεδόν 1 καί βεβαίως τήν νου-δου 7.  Ποῦ πῆγαν αὐτές;

Ἀφοῦ τό τσυριζα ἔμεινε στά ἴδια,δέν ὡφελήθηκε ἀπό αὐτές. Ἐμφανίσθηκε ὅμως ὁ ποτάμιας μέ 7 μονάδες σχεδόν ! Τά κομμούνια κερδισμένα κατά 2 ,μᾶς ἐμφανίσθηκε ἕνας τἰποτας ἐκ Γερμανίας μέ 1,5%,ὁ Πολύδωρας μέ 1%,οἱ κυνηγοί μέ 1%,οἱ πράσινοι μέ 1%. Καί φυσικά ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἐνισχυμένη κατά 2,5%.
Καί μέ κάτι λοιπά πού ἔλαβαν τά ὑπόλοιπα.

Πᾶμε τώρα στίς ἐκλογές τοῦ 2015 : συριζα 35,46%Ν.Δ. 28,10% ,χρυσῆ αὐγή 6,99%πασοκ 6,28%  ,ΚΚΕ 5,55% ,ποτάμι 4,09% ,ΑΝΕΛ 3,69% ,Εν.Κεντρώων 3,43%Λαφαζάνης 2,86%,καί λοιπά κακομοιρίστικα μέ σύνολο περίπου στό 3,5-4%.

Τί ψάχνουμε ἐδῶ σέ σχέσιν μέ τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014; Τίς 7 μονάδες τοῦ τσυριζα καί 5 τῆς νουδου. Πανεύκολο ἐάν κυττάξετε τίς διαφορές ἀπό : -3% Χρυσῆ Αὐγή,-3% πασοκοελιά καί ρημάδ μαζύ ἀφοῦ κατέβηκαν ἀγκαζέ,-2,5% ὁ Σταύρακας,-1% τά κομμούνια. Νομίζω πώς καταλαβαίνετε πώς μοιράστηκαν γιά νά ἐνισχυθοῦν τά δύο κόμματα ἐξουσίας καί σέ βάρος τῶν λοιπών μικρῶν κομματικῶν σχηματισμῶν !Καί ἐρχόμαστε στίς ἐκλογές τῆς Κυριακῆς. Ἐκλογές πού ἔπαιξαν πάρα πολλά ῥόλον. Κυρίως ὅμως ἡ ἀπογοήτευσις τοῦ πολίτου ἀπό τό θέατρο παραλόγου πού λέγεται ἑλλαδική πολιτική καί ἀφορᾷ ὅλα τά κόμματα,ἀπό τό μεγαλύτερο ἕως τό μικρότερο.ἀπολύτως !

Ν.Δ. 33,2%συριζα 23,7% ,πασοκΚιναλ 7,69% ,ΚΚΕ 5,42% ,Χρυσῆ Αὐγή 4,85% ,ὁ κεραλλοιφᾶς-τηλέ πωλητής-ἀπατεών  4,13% ,Μπαρούφας 3,01% ,ποτάμιας 1,54% ,Κων/πούλου 1,61% ,Λεβεντοτέτοιος 1,45%,καμμένοι 0,8%. 
Βλέπουμε τήν νουδου κερδισμένη κατά 5%(προφανῶς αὐτἠ εἶναι ἡ κορυφή της ἐάν δεῖτε καί ἀποτελέσματα λοιπῶν ἐκλογῶν) καί τούς πασοκαρίες πού μόλις μετά βίας (ἄν καί μαζευτῆκαν οἱ πάντες κυριολεκτικῶς) κέρδισε 1,5% ἐπί πλέον. Ἄρα 6,5% συνολικό κέρδος.

 Καί οἱ χαμένοι;

Τό τσυριζα μέ -14%,Χρυσῆ Αὐγή μέ -2%,τόν Σταύρακα μέ -2,5%,τόν Λεβεντοτέτοιο μέ -2% καί οἱ καμμένοι μέ -3% περίπου. Ἄρα περίπου 24% τό μεῖον.Ἐάν ἀφαιρέσουμε τό 6,5% τῶν ...κερδισμένων ἔχουμε ἕνα ὑπόλοιπο περίπου στό 18% πού πῆγε στά μικρά-ἀνύπαρκτα κόμματα. Τί σημαίνει αὐτό;Συμπεράσματα :

1ον ) Ἡ νουδου,ὡς κόμμα ἐξουσίας ΔΕΝ πείθει μέ τίποτα ! 
2ον) Ὁ ἐθνικιστικός-πατριωτικός χῶρος δέν πείθετε ἀπό τήν Χρυσῆ Αὐγή !
3ον) Οἱ πασοκαρίες εἶναι ἐκ τῆς πραγματικότητος χαμένη ὑπόθεσις καί πρέπει νά τό χονέψουν.
4ον) Τά κομμούνια συνεχίζουν νά ἐπαναπαύονται στόν προφανῆ ῥόλον τους (μπαλαντέρ τῶν ἐξουσιαστῶν) καἰ
5ον) Πάντα θἀ ἐμφανίζεται ἕνας καραγκιόζης τοῦ συστήματος γιά νά ἐξυπηρετήσῃ ἀμφότερες τίς πλευρές τῆς θεατρικῆς σκηνῆς,τῆς παραστάσεως «ἑλλαδική πολιτική»( τηλε-πωλητής ἀπατεών καί μπαροῦφας) !

Ἰούνιος 2012-Ἰούλιος 2019. Τό κλείσιμο τῆς  7ετίας,πού λέγαμε.

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό γιά τήν χώρα μας καί τά δύσκολα πού εἶναι μπροστά ; Καί ὅταν λέμε δύσκολα,δυστυχῶς ἀναφερόμεθα στά δυσοίωνα πού μᾶς ἑτοιμάζουν οἱ παγκόσμιοι ἐξουσιαστές καί θά εἶναι ἡ συνέχεια τῆς τραγωδίας ἀπό τήν προδοτική συμφωνία τῶν λιμνῶν,μόνον πού τώρα οἱ διαστάσεις τῆς τραγωδίας θά εἶναι ἐφιαλτικές...


Σέ βάρος ποίου γελοῦν,φαντάζεσθε; 
Σημαίνει λοιπόν,πώς μετά τίς ἐκλογές πού ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάστηκε ὁ κατσαπλιᾶς Ἄλεξ νά προκηρύξη δέν θά ὑπάρξῃ μονοκομματική κυβέρνησις,σίγουρα. Ἄρα θά κληθῇ ὁ πρῶτος (προφανῶς ἡ νουδου τοῦ μητσοτακέϊκου) νά συγκυβερνήσῃ. Τί πρωτότυπον !
Ἔτσι ἔχουν ἐπιλέξει οἱ πραγματικοί ἐξουσιαστές νά πηγαίνουν τά πολιτικά πράγματα ἐν Ἑλλάδι. Τό γιατί εἶναι προφανέστατον. Γιά νά παίρνουν στήν πλάτη τους,ἀμφότερες οἱ πλευρές τῶν κομματικῶν παρατάξεων,τά κακά,τίς προδοσίες καί καταστροφικές συνέπειες τῶν μικτῶν πολιτικῶν πού ἀσκοῦνται.  Σαμαρᾶς -βενιζέλος κυνήγι ἐθνικιστῶν,Τσίπρας -Καμμένος ξεπούλημα Μακεδονίας. Τώρα τί;

Κατά τό μᾶλλον ἤ σίγουρον : Κούλης - Φώφη ! Καί γιά τί τούς ἑτοιμάζουν αὐτούς; Μά τό ἔχει πεῖ ὁ πραγματικός ἐξουσιαστής τῆς χώρας,τό βρωμερό,σιωνιστικό πιόνι ὁ Πάϊατ :win- win ! Αἰγαῖον Ἑλληνικό τέλος ! Γιά τό καλόν καί τῶν δύο πλευρῶν...Ἄλλως τε,ποιός θέλει τόν πόλεμον; Μία τουρκία πού στήν οὐσία εἶναι κατεστραμένη οἰκονομικῶς ἤ μία ἑλλάδα πού ἔχει μόνον ἀρνητικά σ᾿ὅλους τούς τομεῖς τῆς κρατικῆς της ὑποστάσεως ;
Πόσον εὐκόλως θά ἔρθη αὐτή ἡ ἀφύσικη συμπόρευσις...! Εἶναι καί ὁ μπαμπούλας πού παραμονεύει στήν Θράκη,μήν τό ξεχνᾶτε...

Διαβᾶστε : Σχέδιο «Τυφών»
Καί μέ ἕναν Ἐθνικιστικό - Πατριωτικό χῶρον ἀποδυναμωμένο,διαλυμένο θά γλυτώσουν καί τίς ἀντιδράσεις. Ἤ ἄν αὐτἐς ὑπάρξουν ξέρουν πώς θά τίς ἐξουδετερώσουν. Βλέπετε,τώρα ὑπάρχει καί ὁ τηλέ-πωλητής ἀπατεών,κεραλλοιφᾶς Βελόπουλος ! Αὐτός κατάφερε νά πείσῃ ὅσους τόν ψήφισαν πώς δέν ἔλεγε ὅτι πωλοῦσε ἐπιστολές τοῦ Ἰησοῦ,ἀλλά ἁπλῶς τίς ...πωλοῦσε ! Τέτοια τρέλα ! ! Τέτοια βλακεία ! Τέτοια ἔλλειψις στοιχειώδους Παιδείας ἀπό τούς ἑλλαδίτες ! ! !

Τό χειρώτερο πού φοβοῦμαι πώς θά συμβῇ,μετά ἀπό μία τέτοια καταστροφή,εἶναι ὅτι θά ἐπανέλθουν τά κομμούνια,δριμύτερα καί ...τιμητές καί τότε θά θρονιαστοῦν στήν ἐξουσία τῆς ὅποιας ἐναπομεινούσης ἑλλαδικῆς γιά νά μήν ἀφήσουν ἀπολύτως,μά ἀπολύτως τίποτα πού νά θυμίζει πώς αὐτή ἡ χώρα,τοῦτος ὁ τόπος ἐκατοικεῖτο κάποτε ἀπό μία ὑπέροχη ῥάτσα πού ἐλέγοντο Ἕλληνες ! Μία ῥάτσα πού ἄναψε τό Πνευματικό Φῶς ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς καί ἑδραίωσε τόν Συμπαντικόν Ἑλληνισμόν !

Γι᾿αὐτό ἔγραψα,ὅταν τό ζαβό ἀνακοίνωσε τίς πρόωρες ἐκλογές,ὅτι αὐτή ἡ μάχη εἶναι μάχη γιά τήν Ἑλληνική Ὕπαρξιν... Καί τό γράφω ἀκόμη μία φορά :

Ἤ ἡ Ἑλλάς θά σωθῇ ἤ θά τελειώσῃ διά παντός...

φωτό

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου