" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Ἡ φετεινή συμβολική μνήμη !

Ἡ Βασιλεύουσα,πάντα ἔτσι,χωρίς μιναρέδες ! 
Ἐφέτος,ἡ μνήμη τῆς μαύρης μέρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης ἀπό τίς ὁρδές τῶν τουρανομογγόλων,ἔχει πολύ ἱδιαίτερη σημασία.Ἀπό πολλές ἀπόψεις,θά ἔλεγα,ἀλλά ἡ πλέον σημαντική εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 26ης Μαΐου,στήν Θράκη.

Μία νέα Ἅλωσις πρό τῶν πυλῶν ! Μία νέα μαῦρη μέρα πού δέν ξέρουμε ἀκόμη τί θά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα...

Τί κάνουμε; 


Ὄχι,σέ καμμία περίπτωσιν δέν πρέπει νά ἀφήσουμε στούς ἀπογόνους μας μία τέτοια μαῦρη παρακαταθήκη. Ἀπεναντίας,ὄχι τήν Θράκη μας δέν πρέπει ν᾿ἀφήσουμε στήν μοῖρα της,ἀλλά πρέπει νά κάνουμε αὐτοσκοπόν μας καί τήν ἐπανάκτησιν τῆς Πόλης μας,τῆς Βασιλεύουσας ! Καί γιά νά γίνῃ αὐτό πρέπει νά ἐξαφανίσουμε,κυριολεκτικῶς κάθε προδότη,κάθε ἀνθέλληνα,κάθε ἐλεεινό καί τρισάθλιο ἐνδοτικό πολιτικάντη ! 

Ἡ Κωνσταντινούπολις μᾶς περιμένει ! 


Ὁ λαμπρότερος Ναός τῆς Ὁρθοδοξίας,τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας ! 
Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ Ἀγών ! Ζήτω ἡ Βασιλεύουσα ! Ζήτω ἡ Αἰωνία Ἑλλάς ! 
Σημ. Οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου