" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Οἱ δημοπίθηκοι ...


«Ἡ πόλις ἡμῶν ἀνεμεστώθη δημοπιθήκων ἐξαπατώντων τόν δῆμον»Ἡ ἀνωτέρῳ φρᾶσις ἀνήκει στόν Ἀριστοφάνη καί ἐγράφη στό ἔργο του «Βάτραχοι»,στιχ.1083-1085. 
Μεταφράζεται δέ :
Ἡ πόλις μας ἐγέμισε ἐντελῶς δημοπιθήκους,οἱ ὁποῖοι ἐξαπατοῦν τόν λαόν. 
Μέ τήν λέξιν δημοπίθηκος ὁ Ἀριστοφάνης θέλησε νά χαρακτηρίσῃ ἐκείνους τούς πολιτικούς πού μέ κολακεῖες ἤθελαν νά ἐξαπατήσουν τούς πολίτες,τούς πολιτικούς ἀπατεῶνες,τούς ἀγύρτες δῆλα δή. Δημοπίθηκος θα λέγαμε ότι είναι αυτός που εξαπατά αδιάντροπα και με δόλιο, πονηρό τρόπο τον λαό. Κυρίως με κολακείες ή απειλές, με χρήματα ή υποσχέσεις, αποσκοπώντας μόνο στο προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορώντας παντελώς για το κοινό καλό, την «πόλιν»(ἐδῶ)

Δυστυχῶς ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νεο-ἑλλαδικοῦ κράτους ἕως σήμερα,διαθέτουμε μόνον δημοπιθήκους ! 

Ἐλπίζουμε ἂπό ἀπόψε τό βράδυ κἀτι νά ἀλλάξῃ...

Ε Ι Θ Ε  ! ! ! 


Σημ. Περί δημοπιθήκων,μᾶς ἄνοιξε τά μάτια,τό ἰστολόγιον : Φιλοσοφία -Ἔρευνα

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου