" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Πέραν τοῦ ...ἀστείου,αὐτό προμηνύει κάτι πολύ σοβαρό...!


Ἡ ἀλήθεια,ὡς γεγονός τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου,εἶναι πώς αὐτό πού συμβαίνει μέ τήν παροῦσα κυβέρνησιν καί ἀφορᾷ τούς μεταφερομένους χειροκροτητές ἀθιγγάνους,δέν ἔχει συμβῇ ποτέ ξανά στό παρελθόν ! 

Τί μπορεῖ,λοιπόν νά ὑποθέσῃ κανείς γιά τήν,πρωτόγνωρη,αὐτή πρακτική πού ἀκολουθεῖ ὁ συριζα; 

Μία,εἶναι πώς οἱ ὀργανωτές τῶν προεκλογικῶν ὁμιλιῶν τοῦ Ἄλεξ,δέν μποροῦν πλέον νά πείσουν οὔτε τούς δικούς τους ψηφοφόρους ὥστε νά παρίστανται σέ συγκεντρώσεις. Ἤ δέν ὑπάρχει ὁ ἀνάλογος,ἰκανός ἀριθμός,πού ἀπαιτεῖται γιά συγκεντρώσεις (οὔτε ἀκόμη καί ἐπί πληρωμῇ...),ἀφοῦ μαζικῶς οἱ Ἕλληνες πολίτες ἔχουν γυρίσῃ τήν πλάτη,στό κυβερνών κόμμα ! 


Ἄλλη πάλι ὑπόθεσις καί ἡ πιό σοβαρή,εἶναι νά γίνεται ἐσκεμμένως αὐτό,ὥστε νά συνηθίσῃ ὁ πολίτης στήν εἰκόνα τοῦ ῥομά ὡς ψηφοφόρου πλέον,πού σημαίνει πώς θά ἔχουμε μπροστά μας πιά (πολιτική πραγματικότης) ψηφοφόρους αὐτῆς τῆς κατηγορίας (μέ ὅτι σημαίνει γιά τήν ἑλλαδική κοινωνία αὐτή ἡ κατηγορία) καί μάλιστα μέ ἕνα ἐπί πλέον χαρακτηριστικό : τῆς ἐπί πληρωμῆ ψήφου ( ἐξαγορασμένης).


Νά λοιπόν,πόσο σοβαρεύει τό πρᾶγμα μέ τούς περιφερομένους ῥομά-χειροκροτητές καί ἐν τέλει ψηφοφόρους ! Καί σοβαρεύει ἔτι περισσότερον ὅταν θά δοῦμε νά προστίθενται μαζύ μέ αὐτούς καί οἱ κάθε λογῆς εἰσερχομένοι εἰς τό ἑλλαδικό κράτος-μπάχαλο,κάφροι ἐξ Ἀφρικῆς καί μουσλίμ ἐξ Ἀσίας !


Συνεπῶς,πέραν τῆς ἀστειότητος μέ τήν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουμε τό θέμα,μεταφερόμενοι γύφτοι χειροκροτητές συριζα,ὑπάρχει αὐτή ἡ σοβαροτάτη διάστασις πού πρέπει νά μᾶς προβληματίσῃ πολύ σοβαρῶς...


Υ.Γ. Αὐτό τό γνωρίζουν οἱ ῥομά ;

Τα Σοσιαλιστικά καθεστώτα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησαν νόμους που απαγόρευαν την Ρομανί γλώσσα και χιλιάδες γυναίκες υποχρεώθηκαν σε υποχρεωτική στείρωση τις δεκαετίες 1970 και 1980.
(Ἀπό : Ρομά-Τσιγγάνοι, Ἀτσίγγανοι, Ἀθίγγανοι, Κατσίβελοι, Σίντηδες ή Γύφτοι-βικιπαίδεια )

Δεκέμβριος 15, 2022 - ἐνημέρωσις

ἀπόδειξις αὐτοῦ κι᾿ἄλλες σελίδες πού εἶχαν ἀναδημοσιεύσει ἀποσπάσματα

Ρομά… η ιστορία ενός νομαδικού λαού ! 8 Απριλίου, η δική τους Παγκόσμια Ημέρα !
Μετά, τό βικιπαίδεια θεώρησε πώς οἱ παραπάνω λέξεις μέ τίς ὀποῖες εἶναι γνωστοί οἱ γύφτοι (ὅπως συνηθίζουμε νά τούς ὀνομάζουμε μέχρι σήμερα στήν Ἑλλάδα) εἶναι μειωτικές καί ἁπλῶς τίς ἔσβησε ἀπό τό λῆμμα "Ρομά"

Τό μόνο πού ἐπιτυγχάνουν μέ κάτι τέτοια,οἱ γελοῖοι εἶναι νά κερδίζουν τόν γέλωτα καί τήν ἀπαξίωσιν. Διότι αὐτοί μπορεῖ νά τά σβήνουν ὅμως οἱ ἀναδημοσιεύσεις πού ἔχουν ἤδη γίνει ἀποδεικνύουν τήν ἀνοησία τους καί μόνον. Ἀνοησία διότι ὅλες αὐτές οἱ συγκεκριμένες λεξεις ( Τσιγγάνοι, Ἀτσίγγανοι, Ἀθίγγανοι, Κατσίβελοι, Σίντηδες ή Γύφτοι) εἶναι χαρακτηρισμοί πού χρησιμοποιοῦσαν καί χρησιμοποιοῦν ἀκόμη σέ πολλές περιοχές τῆς Ἑλλάδος,ὅταν ἀναφέρονται στήν συγκεκριμένη ὁμάδα ἀτόμων. 

Τό νά σβήνῃ πληροφορίες ὅπως ἐπίσης καί τό : 

" ....Τα Σοσιαλιστικά καθεστώτα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησαν νόμους που απαγόρευαν την Ρομανί γλώσσα και χιλιάδες γυναίκες υποχρεώθηκαν σε υποχρεωτική στείρωση τις δεκαετίες 1970 και 1980..." 

μία σελίδα πού ὑποτίθεται εἶναι ἐγκυκλοπαιδικοῦ περιεχομένου, ἀποδεικνύει ἁπλῶς ὅτι ΔΕΝ εἶναι καί ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς.

   Ἄ νά χαθοῦν ἀπό ᾿κεῖ. 

 
Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου