" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Ἐκλογές καί ἀναποφάσιστοι ἤ ἀλλιῶς «τό ἐξ αἱρετῶν αἱρετούς ἐπικίνδυνον»Μέ ἐρωτοῦν κάποιοι φίλοι γιά ποιόν λόγον δέν παίρνω θέσιν σ᾿αὐτές τίς ἐκλογές καί ἄλλοι.ἀκόμη χειρώτερα,μοῦ ζητοῦν νά τούς ὑποδείξω τί πρέπει νά ψηφίσουν ! Ἰδού λοιπόν ποία εἶναι ἡ θέσις μου,ἐπί τῶν ἐρωτημάτων :

Κατ᾿ἀρχήν αὐτές οἱ ἐκλογές εἶναι χρονικῶς,οἱ χειρώτερες ὅλων τῶν ἐποχῶν,ἀπό τήν μεταπολίτευσιν ἕως σήμερα,γιά τούς ἕλληνες.Γιατί; Διότι ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει περάσῃ ἀπό ὅλες τίς φάσεις ἤ δοκιμασίες τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν (ἐπιλογῶν,λέμε τώρα...),ἔχει βιώσῃ τά πολιτικά συστήματα (κομματικές συμμορίες εἶναι τό σωστόν) καί λογικῶς θά ἔπρεπε νά εἶχε ἐξάγῃ τά συμπεράσματά του...
Ὅμως,βλέποντας αὐτούς,τούς κατά τά ἄλλα συμπαθεῖς,κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς,νά συνεχίζουν νά πορεύονται σέ μία κατάστασιν ἀμφιταλαντεύσεως περί τῶν κομματικῶν ἐπιλογῶν,δέν μπορῶ παρά νά αἰσθάνομαι τό ἀνεδαφικόν μίας ὅποιας προτροπῆς περί τῆς ὀρθοῦ ἐπιλογῆς ! Φαίνεται πώς τό Σισύφειον μαρτύριό τους,τούς ἰκανοποιεῖ ἀπολύτως!

Ἐπίσης ὑπάρχει καί τό χείριστο ὅλων,πού ἀφορᾷ τήν πελατειακή σχέσιν πού ἔχει δημιουργήσῃ τό Σύστημα,(αὐτό πάντα ἦταν ἀπαραίτητο συστατικό τῆς ἐξουσίας,ἀπό καταβολῆς της),ἡ ὁποία σχέσις,ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νέο-ἑλλαδικοῦ κράτους ἕως σήμερα,ἔχει βάλλῃ βαθειές,πολύ βαθειές ῥίζες σέ τοῦτο τόν τόπον.Ῥίζες ἀ-ξερίζωτες ! ! ! Καί τοῦτο φαίνεται πώς δέν παλεύεται ! Καί δέν παλεύεται διότι ἔχεις νά κάνῃς μέ τίς ἀνάγκες τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου,πού ναί μέν τίς ἔχει δημιουργήσῃ τό Σύστημα,βεβαίως,ὅμως ἀπό τήν ἄλλη ἔχουν καταστῇ ἡ ἴδια ἡ βίωσις,αὐτή καθ᾿αὐτή,γι᾿αὐτόν ! Εἶναι,λοιπόν,σάν νά τοῦ ζητῆς νά ἀπαρνηθῆ τήν ἴδια του τήν ζωήν,ἐάν τόν θέσῃς πρό τοῦ διλήμματος :ἀπλῆ ζωήν καί ἀξιοπρέπεια ἤ ἀπόλαυσιν τῶν ὑλικῶν καί δουλικότητα;

Ἔτσι μένω σταθερή σ᾿αὐτό πού ἔχω ἐπιλέξει νά κάνω τά τελευταῖα χρόνια καί δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό ξεμπρόστιασμα τοῦ Συστήματος καί τῶν τακτικῶν του,οἱ ὁποῖες εἶναι πανομοιότυπες,παλαιόθεν καί ἀπό συγκεκριμένους πάντα ...ἐξουσιαστές !

Ἀπαντῶντας λοιπόν στούς ἀγαπητούς μου φίλους καί στίς ἀπορίες πού μοῦ ἐκφράζουν σχετικῶς μέ τίς ἐπικείμενες ἐκλογές,θά τούς προτείνω νά ἀναλογιστοῦν τί ἔχουν «κερδίσῃ» τά τελευταῖα 45 χρόνια ἀπό αὐτό πού λέγεται ἑλλαδική πολιτική. Καί κυρίως τί ἔχει κερδίσῃ,τό μεγάλο σπίτι τους πού λέγεται Πατρίδα...Ἐάν καταφέρουν νά βροῦν κάποια θετικά τότε ἄς κρίνουν ποιοί τούς τά πρόσφεραν,ποιές πολιτικές καί ἄς στραφοῦν πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτή καί νά τήν πριμοδοτήσουν μέ τήν ψῆφο τους.Ἄν ὅμως δέν βροῦν κανένα τότε νά ψάξουν νά βροῦν τόν ὑπαίτιο γι᾿αὐτό. Καί ἐάν στό τέλος καταλήξουν στούς ἑαυτούς τους τότε θά ἔχουν φτάσῃ σ᾿ἕνα καλό ἀποτέλεσμα,ἀλλά κυρίως τότε θά ξέρουν ἀκριβῶς τί πρέπει νά πράξουν...

 «...ἔχει δε καί περί τήν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τό ἐξ αἱρετῶν αἱρετούς ἐπικίνδυνον ...»( Ἀριστοτέλους Πολιτικά β΄,1266a ,26-27)


Ἀκοῦστε προσεκτικῶς ἀπό τό 1:45 ἕως τό 4:48

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου