" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Ἀφιερωμένο στούς ΕΛΛΗΝΕΣ ! ! !


Ποιοί μᾶς ξερίζωσαν ἀπό τοῦτο τόν τόπο; Ποιοί μᾶς ξεριζώνουν χρόνια τώρα μέ βρώμικα σχέδια καί ἄνομες ἐνέργειες;Ποιοί θέλουν νά οἰκειοποιηθοῦν τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς Φυλῆς μας,τά Ἅγια Χώματά μας;

Εἶναι τά βδελύγματα πού μέ τήν ψευδεπίγραφη ἑλληνικότητά τους μᾶς ἐξουσιάζουν γιά νά μᾶς ἀφανίσουν μέ κάθε τρόπον ! 

Πολλά βδελύγματα ! Πολλά χρόνια ! Τό σχέδιον ὅμως ἴδιο πάντα :Ἡ ἁρπαγή τούτου τοῦ τόπου καί ἡ ἀντικατάστασις τῶν Ἑλλήνων. Αὐτός εἶναι ὁ βρωμερός καί τρισάθλιος σκοπός τους! 

Ἁντισταθεῖτε Ἕλληνες,μέ ὅπλον τήν Ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα μας,τούς Προγόνους μας,τά Ἱερά καί Ὅσια τῆς Φυλῆς μας ! 

φωτό
Μήν φεύγετε,Ἕλληνες,μείνετε ἐδῶ πιστέψτε στόν Ἱερό σκοπόν ὑπέρ Βωμῶν καί Ἑστιῶν ! ! !  

Ἡ σπίθα ἔγινε φωτιά 
τῆς Λευτεριᾶς ἡ δάδα
καί πολιτεῖες καί χωριά
θ᾿ἀνάψουν σάν λαμπάδα ! 

Τό καριοφίλι θ᾿ἀκουστεῖ
θά λάμψει στόν ἀέρα,
τό Ἔθνος μας θά δοξαστῆ
καί πάλι,αὐτή τήν μέρα ! 

Ἄχ Πατρῖδα μου γλυκειά !

Μισεύω καί τά μάτια μου δακρύζουν λυπημένα,
γιατί νά βλέπω ξενιτειά κι᾿ἀλοίμονο σέ μένα,
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.

Στήν ξενιτιά μέ στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει,
κι᾿ἡ πονεμένη μου καρδιά πονεῖ καί δέν 'μερώνει
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.

Ἔχετε γειά ψηλά βουνά καί 'σεῖς κοντοραχοῦλες,
οἱ κάμποι μέ τά λούλουδα καί δροσερές βρυσοῦλες
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.

Θά σ’ ἀγαπῶ, θά σ’ ἀγαπῶ ὥσπου νά ξεψυχήσω,
γιατί μακριά ἀπό 'σένανε δέν μπορῶ νά ζήσω
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.
ἄχ πατρίδα μου γλυκειά πόσο σ’ ἀγαπῶ βαθιά.

Ἀκοῦστε μέ προσοχή τήν μικρή Ἑλληνοποῦλα νά τραγουδᾶ τό «Ἄχ,Πατρίδα μου γλυκειά» καί ν᾿ἀπαγγέλει τό μήνυμα τῆς Ἐγέρσεως τῶν Ἑλλήνων ! 

Αὐτός πού στάθηκε ὁ αὐτουργός τῆς μεγαλύτερης μετανάστευσης πού γνώρισε ὁ τόπος ; Θά τούς ξεσκεπάσουμε ΟΛΟΥΣ ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου