" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Δρακογενιές ( Νέα Ὀρλεάνη, Δράκος,Μπέν-άκης )Ἡ Ψαρούδα Μπέν-άκη,ἐκφράζει τήν ἀλληλεγγύη της πρός τῆς πληγεῖσες οἰκογένειες ( τυφών Κατρίνα 2005) τῆς Νέας Ὀρλεάνης. Ἀπό τήν ἄφιξίν της στήν Νέα Ὑόρκη. Δῖπλα της ὁ Ἀδαμάντιος Βασιλάκης Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στόν ΟΗΕ.( φωτό ἀπό :"Hellenic Spirit Firmly Rooted in New Orleans." The National Herald, September 10, 2005 ΕΔΩ  )
Νικόλαος Μπέν-άκης,θεωρεῖται εὐεργέτης τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος Νέας Ὀρλεάνης,ἀφοῦ προθυμοποιεῖται νά παραχωρήσῃ τήν οἰκία του ὥστε νά λειτουργήσῃ ἀτύπως μία ἐκκλησία. Μέσῳ ἐνεργειῶν τοῦ Νικολάου Μπενάκη καί τοῦ ἱερέως Agapius Honcharenko,τελικῶς ἱδρύθηκε ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος,στήν Νέα Ὀρλεάνη.


Agapius Honcharenko
Η πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Βόρεια και Νότια Αμερική


Νικόλαος Μπεν-άκης (ἀπό ἐδῶ ὅπου καί τό οἰκογενειακό δένδρο)
Πατήρ τοῦ Νικολάου Μπέν-άκη ἦταν ὁ Μαρῖνος. Ἀπό τόν κλάδο τοῦ Μαρίνου Μπέν-άκη κρατᾷ ἡ σκούφια τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ( κατά Γιαλτουρίδη). Βεβαίως αὐτοί πού πῆγαν στήν Νέα Ὀρλεάνη ( περί τό 1830 ὁ Νικόλαος) ἐκτός 2 παιδιῶν τοῦ Νικολάου,τά ὑπόλοιπα ( 2 πέθαναν) παντρεύτηκαν μέ ἀλλόφυλα ἄτομα ὁπότε καί ὡς ἀπόγονοι πλέον ὑφίστανται μέ ξενικά ὁνόματα : Ὁ υἱός Παντιᾶς παντρεύεται μέ τήν Σάρρα Στόρ,ἡ Εἰρήνη μέ τόν Μπιντώ Λουΐ,ὁ Ζήο ἤ Βελισσάριος μέ τήν Σάλλυ Ντόϊλ.Ἔτσι τούς δίδαξε ὁ πατήρ τους τοῦ ὁποίου καί οἱ δύο γάμοι ἦσαν μέ ξένες. Πρώτη ἡ Κατερίνα Γκράντ καί δεύτερη ἡ Μπιντώ Ἄννα Μ. Ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς μητέρας της Ἄννας Μ. Μπιντώ,ἡ κόρη Εἰρήνη παντρεύεται ἔναν Λουΐ. Εἴπαμε,παντρεύονταν μεταξύ τους οἱ Μπενάκηδες. Θυμᾶστε τόν Ἀντώνη,ἀδελφό τῆς Πηνελόπης Δέλτα, μέ τήν ἐξαδέλφη του ; Ἐπίσης ὑπάρχουν καί οἱ Γουάλντο ὡς ἀπόγονοι τῶν Μπενάκηδων στό Ἀμέρικα.

Ἀλλά καί ὁ πατριάρχης τῆς οἰκογενείας Μαρίνος ἐκ Χίου,παντρεμένος μέ κάποια Μπατόλια,ἦταν. Τώρα αὐτό ἦταν ἐπίθετο,ὅνομα,δέν ἔχουμε περαιτέρω στοιχεῖα...
Ἐννοεῖται βεβαίως πώς στό Ἀμέρικα,ὁ Νικόλαος Μπέν-άκη ἀσχολήθηκε μέ τό ἐμπόριο.Βαμβάκι παρακαλῶ,τί ἄλλο; Πολλές οἱ φυτεῖες,τεράστιες οἱ ποσότητες,πολλοί καί οἱ σκλάβοι... Ὅμως ταυτοχρόνως ἦταν καί Πρόξενος τῆς βασιλικῆς κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀμερική ! Ὄχι παίζουμε...Πῶς ἔγινε αὐτό; 

Τά μῖση τοῦ ἐμφυλίου καί ὁ Λίνκολν διορίζουν τόν Μπενάκη Ἕλληνα Πρόξενο στήν Νέα Ὀρλεάνη


Στό συγκεκριμένο θέμα θά διαπιστώσετε πώς ὁ γάμος τοῦ Μπέν-άκη μέ τήν Γκράντ,δέν ἦταν καθόλου ...τυχαίος ! 

Ὁ Γιώργος Γιαλτουρίδης (οἰκονομολόγος καί ἐπιχειρηματίας στόν τομέα τοῦ Risk solutions,τμήματος τοῦ Τειρεσία στη Βοστώνη),ὑποστηρίζει μέσῳ ἐρεύνης τήν ὁποία ἔκανε (Συγγενής του Σαμαρά ίδρυσε την πρώτη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα στην Αμερική)πώς ὁ Μαρίνος Μπέν-άκης εἶχε ἀδελφό τόν Ἐμμανουήλ πατέρα τῆς Πηνελόπης Δέλτα.Ὅμως στό οἰκογενειακό δένδρο τῶν Μπενάκηδων,ὁ Ἐμμανουήλ ἔχει γεννηθῇ τό 1844 καί ὁ Νικόλαος πού πῆγε στήν Νέα Ὀρλεάνη τό 1812,χρονολογία πού ταιριάζει περισσότερο στόν πατέρα τοῦ Ἐμμανουήλ,Ἀντώνιο, ὁ ὁποῖος εἶναι γεννημένος τό 1804.

Τώρα ὅ,τι καί νά εἶναι πραγματικῶς,σημασία ἔχει πώς πρόκειται γιά μία οἰκογένεια πού διακλαδώθηκε ἔνθεν κακεῖθεν.Ἤ ἀλλιῶς ὅπου ὑπῆρχε πρόσφορον ἔδαφος γιά πλουτισμό !

Τυχαίως νομίζετε πῆγε ὁ Μπέν-άκης στήν Νέα Ὀρλεάνη; Ἔ, δέν νομίζω...

Ἡ  «νέα γῆ» ἀποτελοῦσε «κοινό μυστικό» εὐκόλου πλουτισμοῦ ! Ἰδίως δέ ὁ νότος πού βρισκόταν κάτω ἀπό διάφορες κατακτήσεις ( Ἄγγλοι,Γάλλοι,Ἰσπανοί) πού ὅμως εἶχε φθάσῃ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου νά ...κατακτήσῃ τήν ἀνεξαρτησία της. Τά κοράκια μυρίζονται ἀμέσως τό εὔκολο κέρδος καί τίς μεγάλες εὐκαιρίες,γενικῶς.Ἔτσι κάπως καταφθάνουν οἱ Δράκοι !

Τό πραγματικό ἐπίθετο τῆς οἰκογένειας Σούτσου ἦταν Δράκος. Λέγεται πώς καταγόταν ἀπό τήν Ἤπειρο καί ἕνας ἀπό ἐκείνους πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη ὅπου ἀσχολεῖτο μέ τά ὑδραυλικά.Οἱ ὀθωμανοί λοιπόν ἐξ αἰτίας αὐτή τῆς ἀσχολίας,τούς εἶπαν  «Σούτζηδες» καί ἔτσι καθιερώθηκε τό νέο ἐπίθετο,κατά τό ἑλληνικόν : Σοῦτσος. Ἐκεῖ βεβαίως οἱ ὑδραυλικοί μεγαλούργησαν καί κατεῖχαν πάντα ἡγεμονικά ἀξιώματα καί ὄχι μόνον στήν Κωνσταντινούπολιν.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἀκόμη κλάδος Δράκου,πού μεγαλούργησε στήν νέα γῆ,στήν Ἀμερική ! Ἐκεῖ ὅμως τό ἐπίθετο δέν ἄλλαξε...

Ὁ πρῶτος Ἕλληνας πού ἐγκαταστάθηκε στήν Νέα Ὀρλεάνη εἶναι ὁ Μιχαήλ Δράκος. Γεννημένος στήν Ἀθήνα τό 1739. Ἔφθασε στήν Νέα Ὀρλεάνη ὡς ναυτικός τό 1766,ὅπου καί ἐξελίχθηκε ὡς ὁ πιό διακεκριμένος ἔμπορος.  Πάντως στίς ἀπογραφές τοῦ 1770-1789,ἀπό τούς Ἰσπανούς,καταγράφεται ὡς : «κυνηγός-ταξιδιώτης». Ἤ μήπως ἐννοοῦν τυχοδιώκτης ;!

 «... ένας χάρτης που χρονολογείται από το 1815 στη συλλογή Historic New Orleans Collection (HNOC), ένα μουσείο και ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού της Νέας Ορλεάνης και της περιοχής του Κόλπου του Νότου. Γνωστός ως "Σχέδιο οικοδόμησης του κ. Michel Dragon arpentee par ordre de Β. Lafon Ing., Le mois de december, 1815", ο χάρτης αυτός σχεδιάστηκε από τον Barthelemy Lafon (1769-1820) ως έρευνα των εκμεταλλεύσεων του Dragon Bay Saint Louis και τον ποταμό Wolf του Μισισιπή


(φωτό)
 Η περιγραφή της HNOC αυτής της έρευνας είναι απλά: "Έρευνα της περιουσίας του Michel Dragon (1739-1821) που δείχνει μια έκταση 23.000 στρεμμάτων μπροστά στην ανατολική ακτή του Bay St. Louis... Η γη του Michael Dragon απλώνεται κατά μήκος του ποταμού Wolf για 14 μίλια από τον κόλπο. Κάποιοι παρακείμενοι ιδιοκτήτες γης ονομάζονται (hnoc.org). "Σύμφωνα με μια πλάκα αμέσως κάτω από τον εκτρεφόμενο χάρτη όπως εκτίθεται στο HNOC, αυτός ο σπάνιος ιστορικός χάρτης ήταν αρχικά ιδιοκτησία του Δράκου," Μεγάλος Μεγάλος Μεγάλος Μεγάλος -Grandson George Pandely Pattison. "(Μιχάλης Δράκος : Ὁ πρῶτος Ἕλληνας τῆς Νέας Ὀρλεάνης)


Βᾶλτε μέ τόν νοῦ σας πόσους σκλάβους διατηροῦσε στίς τεράστιες φυτεῖες του ! 


Marianna Celeste
Ὁ Δράκος παντρεύεται τήν Marie Frangoise de Montpliaisir,κόρη τοῦ Francois Chauvin Beaulieu καί εἶχαν μία κόρη τήν Marianna Celeste. Ὁ Δράκος δέν ἦταν μόνον ἔμπορος,ἔπιασε τό νόημα ἀπό τό κέρδος πού θά εἶχε κατά τόν πόλεμο τῆς ἀνεξαρητσίας ἀπό τούς ἄγγλους καί μπῆκε στόν ἰσπανικό στρατό.Βλέπετε ἡ ἀνταμοιβή ἀπό τήν συμμετοχή στόν πόλεμο δέν ἦταν καθόλου ἀμελητέα! Ἀπεναντίας πλουσιοπαρόχως προσφερόταν καί μάλιστα ἐάν ὑπῆρχε καί τό μέσον ἤ ἀλλιῶς οἱ ...συστάσεις βαρόνων...Ἔτσι :
Ἡ ἐξέλιξίς του ῥαγδαία ! Ἔφθασε νά εἶναι ὑπολοχαγός τοῦ Καρόλου Β΄ τῆς Ἰσπανίας μετά ἀπό σύστασιν τοῦ βαρόνου de Carondelet. Ὡς ἀξιωματικός πλέον,ἔγινε ἀμερικανός πολίτης,χωρίς περαιτέρω διαδικασίες,ὅταν τό 1803 ἡ Λουϊζιάνα ἀποτελεῖ πλέον μέρος τῶν ΗΠΑ.
 Ἡ κόρη του Marianna Celeste παντρεύεται τόν ἄρτι ἀφιχθέντα ἕλληνα μετανάστη Demas Tirisakos (1775-1852) καί ὁ γάμος τους εἶναι ὁ πρῶτος καταγεγραμμνένος ἑλληνικός γάμος στήν Βόρειο Ἀμερική.Ὁ Τιρισάκος πού ἄλλαξε,γιά ἄγνωστους λόγους,τό ἐπιθετό του σέ Ἀνδρέας Δημητρίου,ἔγινε ἔμπορος καί στρατιωτικός.Ὅτι δῆλα δή καί ὁ Δράκος. Ἀποτελοῦν μεγάλη οἰκογένεια καί ἔχουν καί ἰδιωτικό νεκροταφεῖο στό Νεκροταφεῖο τοῦ Saint Louis,γνωστός ὡς οἰκογενειακή τοποθεσία τῶν Dragon-Dimitry. (Πληροφορίες ἀπό : Μιχάλης Δράκος : Ὁ πρῶτος Ἕλληνας τῆς Νέας Ὀρλεάνης)

Ἀναγνωρισμένη παρουσία τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων στήν Νέα Ὀρλεάνη


Δημήτριος Μποτάσης,γόνος Μπέν άκη,παντρεμένος μέ τήν Μαρία Μπενάκη κόρη τοῦ Νικολάου Μπενάκη
...Οι Έλληνες έμποροι ήταν συνδεδεμένοι με την Ralli Company. Ο Στέφανος Ράλλης (1755-1827), από το νησί της Χίου, είχε εγκατασταθεί στη Μασσαλία, αλλά γρήγορα αναγνώρισε ότι η σχέση των δυτικοευρωπαϊκών συναλλαγών (και επομένως του παγκόσμιου εμπορίου) είχε μετατοπιστεί με το τέλος των ναπολεόντειων πολέμων. Ο παλαιότερος Ράλλης έστειλε γρήγορα το μεγαλύτερο γιο του Ιωάννη (1785-1859) στο Λονδίνο για να διερευνήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σύντομα, οι τέσσερις άλλοι γιοι του Στεφάνου Αύγουστος (1792-1878), Παντιάς (1793-1865), Τουμαζής (1799-1858) και Ευστράτιος (1800-84) μαζί με τον αδελφό τους Ιωάννη ίδρυσαν την εταιρεία Brothers Ralli, ως η πιο επιτυχημένη ελληνική εμπορική επιχείρηση της Βικτωριανής εποχής (1837-1901).

Ῥάλληδες: ἱστορία ἐξουσίας καί οἰκονομικῆς κυριαρχίας...

...Οι κορυφαίοι πράκτορες της εταιρείας Ralli στη Βόρεια Αμερική ήταν ο Δημήτριος Μποτάσης στη Νέα Υόρκη και ο Νίκολας Μπενάκης στη Νέα Ορλεάνη...

Τό ἀρχοντικό τῶν Ἀγέλαστων ( ἀριστοκράτες ἀπό Χῖο),στήν Νέα Ὀρλεάνη. Μόλις καθιερώθηκε καί στήν Λουϊζιάνα,¨ο νόμος χειραφετήσεως τῶν μαύρων,1875,οἱ Ἀγέλαστοι τήν ἔκαναν μέ ἐλαφρά πηδηματάκια...

σημαία Νέας Ὀρλεἀνης

Νέα Ὀρλεάνη,Λουϊζιάνα. ἡ πόλις τοῦ μισοφέγγαρου.Ἵδρυσις : Γάλλοι,ΗΠΑ τήν πῆραν τό 1803.
Σφραγῖδα Νέας Ὀρλεάνης
Η πόλη πήρε το όνομά της προς τιμή του Φιλίππου, δούκα της Ορλεάνης, που διετέλεσε αντιβασιλέας της Γαλλίας από το 1715 έως το 1723 για λογαριασμό του Λουδοβίκου ΙΕ΄, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα ίδρυσης της πόλης.
Επιπλέον η Νέα Ορλεάνη έχει τρία τουλάχιστον γνωστά προσωνύμια (παρατσούκλια):
Πόλη του Μισοφέγγαρου (Crescent City), από το καμπύλο σχήμα και την πλάτυνση του Μισσισσιππή στην περιοχή της.[2]
The Big Easy, πιθανώς μία αναφορά από μουσικούς των αρχών του 20ού αιώνα στην ευκολία της ευρέσεως εργασίας στην πόλη, ή στην εποχή της Ποτοαπαγορευσης στις ΗΠΑ, οπότε η πόλη θεωρείτο ένα τεράστιο speakeasy, δηλαδή ένα κατάστημα παράνομης πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών.
Η πόλη που την ξέχασαν οι έγνοιες (The City that Care Forgot), σε χρήση από το 1938, μία αναφορά στον ξέγνοιαστο χαρακτήρα των κατοίκων της. (ΕΔΩ)


Σημαἰα Πολιτείας Λουϊζιάνα ( τί νά σημαίνουν ἄρα γε οἱ σταγόνες αἵματος,στό στῆθος τοῦ πελεκάνου;*
Λουϊζιάνα : Πριν γίνει αμερικανική πολιτεία στις αρχές του 19ου αιώνα είχε υπάρξει ισπανική και γαλλική αποικία. Επιπλέον τον 18ο αιώνα υπήρξε μεγάλη εισροή Αφρικανών, ιδίως από τη Δυτική Αφρική. Η πολιτεία πήρε το όνομά της από το βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ΄ (στα Γαλλικά Λουί). Όταν οι Γάλλοι αποίκισαν την περιοχή την ονόμασαν La Louisiane, που σημαίνει «Γη του Λουδοβίκου» και η οποία είχε κατά πολύ μεγαλύτερη έκταση από την σύγχρονη περιοχή καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών ΗΠΑ. Η περιοχή αυτή παραχώρηθηκε με την συνθήκη του Φονταινεμπλώ (1762) στην Ισπανία, κατόπιν επέστρεψε στην Γαλλία το 1800, και μετέπειτα οι ΗΠΑ αγόρασαν την περιοχή από τους Γάλλους το 1803.

Ψευδώνυμα
Πολιτεία των Μπαγιού
Παιδί του Μισσισσιππή
Πολιτεία των Κρεολών
Πολιτεία του Πελεκάνου (επίσημα)
Παράδεισος του αθλούμενου
Πολιτεία της Ζάχαρης (ἀπό ΕΔΩ)
Σφραγῖδα Πολιτείας Λουϊζιάνας

Σημείωσις : Τελικῶς ὅσο ψάχνεις ὅλο καί ἀνακαλύπτεις πράγματα καί θάματα ! Λοιπόν βρῆκα κάποιον καθηγητή Ἀλέξανδρο Κιτρόεφ,ὁ ὁποῖος ἔχει γράψῃ ἕνα βιβλίο γιά τούς Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου καί τήν συμβολή τους στήν δημιουργία τῆς συγχρόνου Αἰγύπτου.Ψάχνοντας νά βρῶ τόν παπποῦ του ἀνακαλύπτω πώς λεγόταν Γιαννουλάτος. Ὁ γενάρχης τῆς οἰκογενείας λεγόταν Γεώργιος καί ό υἱός του Ἀντώνιος ὁ ὀποῖος παντρεύεται ἀπό τή οἰκογένεια Χαροκόπου ( γνωστή καί αὐτή ...ἀριστοκρατική οἰκογένια,ἔ;). Ὁ υἱός αὐτοῦ Γεώργιος παντρεύεται τήν Ἐντίθ ( χωρίς ἐπίθετο !  ). Ἡ κόρη τοῦ Γεωργίου καί τῆς Ἐντίθ,Πατρικία Πάτση (!!) παντρεύεται τόν Κιτρόεφ Ἄλεκ πατέρα τοῦ καθηγητοῦ Ἀλεξάνδρου Κιτρόεφ.

Ῥῖξτε μία ματιά στήν πρόσφατη ( 17 Ἰουνίου 2019) συνέντευξή του,θά τήν βρεῖτε πολύ ἐνδιαφέρουσα καί σχετικότατη μέ τό θέμα μας : 

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Kitroeff Μιλάει στην TNH για τους Έλληνες στην Αίγυπτο

Συνεχίζεται...

* Οἱ σταγόνες αἵματος,συμβολίζουν τήν ὑπέρτατη θυσία γιά τίς μεγάλες ἰδέες (κυρίως Πίστεως καί Πατρίδος). Διότι ὁ πελεκάνος γιά νά δώσῃ στά παιδιά του φαΐ,φτάνει στό σημεῖον τοῦ αὐτοτραυματισμοῦ,ὥστε νά τραφοῦν μέ τό αἷμα του!  

Γιά νά μαθαίνουμε,ὅλοι μας ! 


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Καλησπέρα καί μπράβο στήν πολύ καλή σου έρευνα. Όλα τά άρθρα σου γύρω από τούς δρακοεξουσιαστές πού μάς παραθέτεις , καταλήγουν στό ένα κοινό συμπέρασμα. Νά έχουν αυτοί πάντα τήν εξουσία {https://www.youtube.com/watch?v=L1N7XWkg1uc} καί νά εφευρίσκουν τρόπους νά τήν κρατούν {https://www.youtube.com/watch?v=pUjewrVkprE}...{Πρόσεξε σ΄αυτό τό βίντεο ποιά είναι ή ύστατη επανάσταση τών δράκων γιά τήν ολοκληρωτική δουλικότητά μας ... τήν οποία ζούμε σήμερα.} .
  Δέν ξέρω σέ πιό συμπέρασμα θά φθάσεις, δέν γνωρίζω άν θά καταφέρεις νά βγάλεις κάποιο συμπέρασμα γιά τούς δράκους τού παραμυθιού πού λέγετε ζωή...προσωπικά ή δική μου κατάληξη πάνω στήν συνειδητοποίηση καί απεξάρτηση τής δουλικότητός μου από τό σύστημά τους είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...καί ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΣΚΗΤΙΚΗ...{https://filosofia-erevna.blogspot.com/2017/04/blog-post_53.html}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δέν νομίζω πώς ὁ χάξλεϋ μᾶς εἶπε κάτι καινούργιο.Αὐτά ἔχουν εἰπωθῇ χιλιάδες χρόνια πρίν ἀπό τούς Πλάτωνα καί Ἀριστοτέλη.Ἄλλως τε δέν εἶναι τυχαῖον πώς ἡ ἀρνητική ἄποψις,τῶν μεγάλων φιλοσόφων,περί τῆς δημοκρατίας δέν ἦταν τίποτε ἄλλο παρά αὐτό πού λέει ὁ Χάξλεϋ περί σκλάβων πού «ἀπολαμβάνουν» τῆν σκλαβιά τους...

  Συνεπῶς τό οὐσιαστικό πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπασχολῆ εἶναι ἡ Γνῶσις πού κληρονομικῶς εἴχαμε μέσα στά χέρια μας καί τήν χάσαμε βρισκόμενοι πλέον σέ μία διανοητική ἀπόγνωσιν πού ὁδηγεῖ ἀναποφεύκτως στήν σαβοῦρα τῆς ἀσάφειας καί ἀσυναρτησίας τῆς συγχρόνου φιλοσοφικῆς ἀρλουμπολογίας !

  Ἡ κατάληξις αὐτῆς τῆς διανοητικῆς ἀπογνώσεως φαίνεται νά εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν σχεδίων τῶν ἐξουσιαστῶν μέ τήν συναίνεσίν μας. Ὄχι ἁπλῶς ἡ σκλαβιά πού θά μᾶς ...ἀρέσῃ ἀλλά ὁ ὁλοκληρωτικῶς ἀφανισμός μας,ἡ ἀντικατάστασίς μας ἀπό τά ἀνθρωποειδῆ πού ἔχουν ἤδη ἕτοιμα...

  Ὅσον ἀφορᾶ περί τῆς ἀσκητικῆς ἐλευθερίας τό πρᾶγμα σηκώνει πολλή συζήτησιν.Διότι πόσον ὁ ἀσκητισμός μπορεῖ νά εἶναι ἔννοια σύμφυτη μέ τόν ἄνθρωπο ὡς ὅν κοινωνικό/ὁμαδικὀ ;

  Μεγάλη συζήτησις...

  Σ᾿εὒχαριστῶ πολύ Σοφία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασκητισμός όχι ώς πρός τήν απομόνωση αλλά ώς πρός τήν λιτότητα.
   Όσο γιά τήν "Γνῶση πού κληρονομικῶς εἴχαμε μέσα στά χέρια μας καί τήν χάσαμε.." αυτή δέν είναι άλλη από τήν τών φιλοσόφων προώθηση τών ανθρώπων νά βρούν τόν εαυτό τους {τήν αληθινή φύση τους πού είναι ή ψυχή} καί νά κατανοήσουν τόν λόγο τής υπάρξεώς τους στόν κόσμο. Οί δράκοι έχουν άλλη γνώση διότι δέν είναι κατ΄ ουσίαν άνθρωποι αλλά γεννήματα αυτού τού χώρου άψυχα έχοντες μόνο ολίγον Προμηθεϊκό πύρ πού τούς ζωοποιεί.

   Διαγραφή
  2. Ναί,τήν ἀπεξάρτησιν ὡς πρός τό ὑλιστικό μέρος τῆς βιώσεώς μας,πού μᾶς ἔχουν ...ἐπιβάλει,ἐννοεῖς.Χμμ...οὔτως ἤ ἄλλως,ἀμφότερα εἶναι πολύ δύσκολα ἕως ἀκατόρθωτα !

   Τώρα θά μοπυ πῆς,αὐτός ἀκριβῶς εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς Γνώσεως πού ἀναφέρεις.

   Ἡ ἀτραπός τοῦ Ἡρακλέους...

   Σ᾿εὐχαριστῶ Σοφία ! Καλή σου ἡμέρα !

   Διαγραφή