" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Κεραμέως : «ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ εἶναι ζήτημα ποιότητας τῆς Δημοκρατίας μας»
Τό μέγα πρόβλημα στήν ἑλλαδική,σήμερα ...

δέν εἶναι ἡ λαθρομετανάστευσις πού καθημερινῶς γιγαντώνεται καί τείνει νά σκεπάσῃ τήν χώραν ὁλόκληρον,ἀπ᾿ἄκρου εἰς ἄκρον...

δέν εἶναι οἱ προκλήσεις τῆς τουρκίας πού ἔχουν ξεφύγῃ ἀπό κάθε ὄριον ...

δέν εἶναι ὅτι στήν χώρα τά πάντα βρίσκονται εἰς ἀποσύνθεσιν...

Ἕνα εἶναι τό μέγα καί σοβαρότατον θέμα τῆς χώρας :ὁ ἀντι-σημιτισμός !

Ναί,σέ μία χώρα πού ἀπό τόν πρῶτο τῇ τάξει πολιτικάντη ἕως τόν ὕστατον τῇ βαθμίδᾳ,ἐάν ψάξῃς θά ἀνακαλύψῃς ῥίζα ἑβραϊκῆς καταγωγῆς,σέ μία χώρα πού οἱ ἐκδηλώσεις συμπαθείας καί τιμῶν στό ἑβραϊκό στοιχεῖο εἶναι συνεχεῖς καί εἰς ὅποιον τομέα μπορεῖ νά βάλῃ ὁ νοῦς,σέ μία χώρα ὅπου τά μνημεῖα ὁλοκαυτώματος ξεπερνοῦν κατά πολύ ἀκόμη καί τό κράτος τῶν ἑβραίων,τό ἰσραήλ,σέ μία χώρα πού κάθε λίγο καί λιγάκι πᾶνε κι᾿ἔρχονται οἱ πάσης φύσεως παγκόσμιοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἑβραϊκοῦ στοιχείου,σέ μία χώρα ὅπου ἐλευθέρως κινοῦνται οἱ διάφορες ἑβραϊκές ἤ φιλο-ἑβραϊκές ἀντιλήψεις καί θεωρεῖες γίνεται λόγος καί παρουσιάζεται ὡς σοβαρότατο πρός ἀντιμετώπισιν θέμα ὁ ...ἀντι-σημιτισμός ! ! !

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΣΕ


Η κα Κεραμέως τόνισε πως η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού είναι ζήτημα ποιότητας της Δημοκρατίας μας και ξεκαθάρισε πως ανάμεσα στους σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι και η εμπέδωση του αλληλοσεβασμού.
Γι᾿αὐτό καί ἡ ἐν λόγῳ ὑπουργός ξεκαθάρισε πώς θέτει ὡς μέγιστη προτεραιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τήν ἐμπέδωσιν τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ ! Καί ἀφοῦ ὁ ἀλληλοσεβασμός εἶναι ...δημοκρατική ἀξία καί ἡ ποιότης τῆς δημοκρατίας ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἀντι-σημιτισμοῦ ἄρα ὅπου ἀλληλοσεβασμός ἴσον ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν ἑβραϊσμό !

Τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εὔλογον : Πόσο πιό ἔμπρακτον νά κάνῃ τήν ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης του πρός τόν ἑβραϊσμόν τό ἑλλαδικό κράτος;

Βεβαίως, ἐμεῖς τό ὑποπτευόμεθα,αὐτοί τολμοῦν,ἀκόμη,νά τό ποῦν; !

Στόχος μας,κανένα παιδί ἐκτός δομῆς,εἶπε ἡ ...Κεραμέως

Τί εἶπαν ὁ Πάϊατ μέ τήν Κεραμέως;


Μέ τέτοιες διάνοιες,πώς δέν σώζεται αὐτός ὁ τόπος;Ξέρετε πώς πρίν μερικούς μῆνες,τόν Φεβρουάριο συγκεκριμένως,ἀπενεμήθη τό βραβεῖο τοῦ «Δικαίου τῶν Ἐθνῶν» στόν ἐκλιπόντα πατέρα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Τάσου Γιαννίτση,Κωνσταντίνο Γιαννίτση,(ο οποίος έσωσε τη ζωή της οικογενείας του Ασέρ Ραφαήλ Μωυσή τη περίοδο του Ολοκαυτώματος-ἐδῶ-)  ; Μᾶλλον ὄχι.
Τό πιθανώτερο εἶναι νά μήν γνωρίζετε οὔτε καί τί εἶναι ἀκριβῶς τό συγκεκριμένο βραβεῖον. Λοιπόν πρόκειται γιά :

Οι Δίκαιοι των Εθνών (Εβραϊκά: חסידי אומות העולם, khassidey umot ha-olam- Righteous among the Nations) είναι τιμητικός τίτλος που απονέμεται από το Γιαντ Βασσέμ, το Ίδρυμα για τη Μνήμη των Μαρτύρων και των Ηρώων του Ολοκαυτώματος, εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, σε μη-Εβραίους, που στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με κίνδυνο της ζωής τους, έσωσαν τις ζωές χιλιάδων Εβραίων.(ἐδῶ)

348 μέχρι σήμερα οἱ βραβευθέντες ἕλληνες. Μπορεῖτε νά διαβάσετε σχετικῶς καί μέ ὀνόματα, ἐδῶ

Τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Φεβρουαρίου τήν διοργάνωσαν τό Κολλέγιο Ἀθηνῶν καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας μέ τόν Γαβρόγλου τότε ὑπουργόν.

 Ἐρώτημα : Γιατί ἕνα ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνέλαβε τήν ἐκδήλωσιν; Δέν θά ἦταν πολύ πιό λογικόν νά τήν ἀναλάβῃ τό ΚΙΣ (Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο) καί τό Μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος στήν Ἑλλάδα μέ τήν συμβολή τοῦ δήμου ἴσως ἤ κάποια/ες ἀπό τίς δεκάδες ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού ὑπάρχουν στήν χώρα καί πριμοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος;
Γιατί ἔπρεπε νά ἔχῃ σχέσιν μέ τήν Παιδεία καί τήν ἐκπαίδευσιν ἕνα βραβεῖο πού ἀφορᾷ καί ἔχει καθιερωθῇ στό Ἰσραήλ ; !

Καί τέλος-τέλος,γιατί τέτοιο σφιχταγκάλιασμα στήν ἑλλαδική Παιδεία ἀπό τούς ἑβραίους; Μήν ξεχνοῦμε καί τά κεράκια τῆς Μενορά πού ἄναψε ὁ πρώην ὑπουργός Παιδείας...

Στήν ἐκδήλωσιν ἐκείνη λοιπόν παροῦσα καί ἡ Κεραμέως :

Τον τίτλο του παρέλαβε εκ μέρους του εκλιπόντος, ο υιός του και πρώην Υπουργός κ. Τάσος Γιαννίτσης μαζί με την αδερφή του κ. Ελένη Καππέτου. Την οικογένεια Μωυσή εκπροσώπησαν οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών κ. Ραφαήλ Μωυσής και ο υιός του κ. Αλέξανδρος Μωυσής. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο President του Κολλεγίου κ. Richard Jackson, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, η πρέσβυς του Ισραήλ κα. Irit Ben-Abba και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Ισραηλιτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί κ.κ. Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμένος , οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Δένδιας, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Κουμουτσάκος, Όλγα Κεφαλογιάννη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Καραγκούνης, Γιώργος Μαυρωτάς, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, κ. Παντελής Ξυριδάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην Υπουργός Πέτρος Δούκας, οι Πρέσβεις των ΗΠΑ και της Ρουμανίας, κ.κ. GeoffreyPyatt και Lucian Fatu, ο Ραββίνος Αθηνών Σεβασμιότατος Γκάμπριελ Νεγκρίν, εκπρόσωποι της εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και επιχειρηματίες. Τί νά πῶ; «καλλιτεχνικά» δρώμενα...
 Ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση έδωσαν μαθητές του Κολλεγίου που παρουσίασαν μουσικο-θεατρικά δρώμενα με θέμα το Ολοκαύτωμα, τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων.(ἐδῶ)

Ἀλλά καί πρό 2ετίας,2017,πού γιά ἀκόμη μία φορά εἶχε ἐπιλεγῇ ἕλλην γιά τό βραβεῖον ( ζεῦγος Ἀθυρίδη) τήν διοργάνωσιν τῆς τελετῆς ἀνέλαβε τό ἄλλο Κολλέγιο,τό Ἀνατόλια :

ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς με την εβραϊκή κοινότητα(ἐδῶ)

Καί ξανά ἐρωτῶ :Τί ἑβραϊκό σφιχταγκάλιασμα στήν ἑλλαδική Παιδεία εἶναι αὐτό; ... ! ! !

Ἐκτροφεῖα «φιδιῶν» ἤ ἀλλιῶς Κολλέγια Ἀνατόλια καί Ἀθηνῶν ! !

Ὅσο γιά τό συγκεκριμένο βραβεῖον,μᾶλλον ἔχουν καταφέρει νά μετατρέψουν τόν «Ἔμπορο τῶν Ἐθνῶν» σέ «Δίκαιο τῶν Ἐθνῶν» ! Σαφῶς ΚΑΙ αὐτό,δική τους ...ἐπιτυχία ..!

Περί Τάσου Γιαννίτση :


Γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα και αποφοίτησε απο τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Σπούδασε Νομική και Οικονομικές-Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1974).
Διετέλεσε σύμβουλος στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΟΣΑ (1993-2000) και Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο διάστημα 1994-2000. Υπήρξε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2000-2001), αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών (2001-2004) και υπουργός Εξωτερικών (2004) στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Σημίτη. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Δεκέμβριο του 2009 παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη για να αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ στα Ελληνικά Πετρέλαια. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 ανέλαβε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
Το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας LAMDA Development(ἐδῶ)

 LAMDA Development,μέλος τοῦ ὁμίλου Λάτση. Τά λέει ΟΛΑ ! ! !

Ἄν τε καί μία ματιά ΕΔΩ,γιά τήν ἐν λόγῳ ἑταιρεία μέ τά Mall,τήν Μαρίνα Φλοίσβου,τό Golden Hall,τό IBC γιά 90 χρόνια καί ἄλλα πολλά...


Υ.Γ. Ὅσο γιά τήν ἀδελφή Γιαννίτση,τήν Ἐλένη Καππάτου,τό ἔψαξα κάπως τό θέμα τοῦ ἐπιθέτου,ξεκάθαρα δέν τό λένε,μά πρόκειται γιά ἐπίθετο ἐκ Κεφαλλονίας,ὅπου ἀπό τήν ἴδια οίκογένεια καί ἡ πρώην ὑπουργός μέ τά ...γεμιστά ( Φωτίου) -ἐδῶ- ἀλλά καί ἕνας Γεράσιμος Καππάτος μέ πολύ ...μοντέρνα καί προχωρημένη ( καταλάβατε τί ἐννοῶ,ἔ; ἐκτρωματικές καταστάσεις ἀποδιδώμενες ὡς «καλλιτεχνήματα» ) γκαλερύ -ἐδῶ-μέ πολλή ἀγάπη γιά κάθε τι ἑβραϊκό...Ἀλλά καί ἕνας Ῥήγας -ἐδῶ- σχετικῶς μέ τί ἄλλο; Τό ὁλοκαύτωμα...

Ἐγώ δέν ὑποννῶ κάτι,αὐτοί τά λένε ...

Καί ὁ βουλευτής τῆς νουδου :Παναγής Καππάτος

ορκίστηκε ο Παναγής Καππάτος


Ἡ Πελασγική 

2 σχόλια:

  1. Από την στιγμή πού οί Ελληνόφωνοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι ασπάζονται την μασωνίας,είναι φυσικό επακόλουθο να λατρεύουν τον ΜΑΤΣ,μετά να εντρυφήσουν στα μυστικά του αρχιτέκτονα Χιράμ, να κάνουν τις τελετές τους στις στήλες juchin και boaz,να τρώνε ψητό αρνί την Μεγάλη Πέμπτη, να υποβάλλονται στην τελετή "τα κέρατα του ποδιού ή του ταύρου",εν'ολίγεις δεν πιστεύουν σε Χριστόν και Ελλάδα με τίποτα.Γι'αυτούς,σημασία έχει η φυλή που τους δίνει τροφή να προσκυνάνε και να ολοκληρώνουν με τον πλέον βίαιο τρόπο τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.Είδε κανείς από εμάς,κάποιον πολιτικό να πιστεύει στην Παναγία τόσο πολύ όσο πιστεύει στον νόμο της στοάς;Όσο για τους Εβραίους και το ψευδοολοκάυτωμα,γιατί ποτέ δεν βομβαρδίστηκε από τους ελευθερωτές συμμάχους τα στρατόπεδα συγκέντρωσης;Τι ανακάλυψαν αλήθεια Αμερικανοί ερευνητές στα στρατόπεδα Χαρτχάιμ,Μαουτχάουζεν και αλλού και το διεθνές κατεστημένο τους έκλεισε το στόμα;Τί είπε ένας ραβίνος το 1924 για το μελλοντικό "ολοκαύτωμα" και τέλος ποιά ή διαταγή του "πάπα" της παγκόσμιας μασωνίας Άλμπερτ Πάικ για τους τρείς παγκόσμιους πολέμους;
    Καλή και ευλογημένη ημέρα κυρία Πελασγική.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ειναι σαφες (ετσι οπως επινοηθηκε) οτι εννοιολογικα και ετυμολογικα ο ορος ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ αφορα τους καθε μορφης εγχρωμους πλην μονο των σημιτων(αραβες και εβραιοι).Και ενω περιλαμβανει τους πολυπληθεις Αραβες ειναι ξεκαθαρο οτι η επικληση της καταφορας αυτης στοχευει πιστωνεται και προστατευει αποκλειστικα τους Εβραιους.Θα ηταν πιο γενναιο να υπηρχε ο ορος αντιεβραισμος ο οποιος εμπεριεχει και τους Χαζαρους Εβραιους που δεν ειναι Σημιτες.Ο αντισημιτισμος ως επιννοηθεις ορος διακρινεται για την παραπλανηση και την κρυπτεια που προσφερει στους προστατευομενους του. Ακομα και με την νεοταξικη λογικη ομως ο νεολογισμος αυτος μπαζει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή