" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ὦ ναί,ὑπῆρξε τέτοιος πολιτικός δι᾿αὐτό ...ἐδολοφονήθη !

φωτό
«...Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τήν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ᾿ἐμοῦ ὅτι εἰς τάς παρούσας περιπτώσεις,ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δέν εἶναι δυνατόν νά λαμβάνουν μισθούς ἀναλόγως μέ τόν βαθμόν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καί μέ τάς ἐκδουλεύσεις των,ἀλλά ὅτι οἱ μισθοί οὖτοι πρέπει νά ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μέ τά χρηματικά μέσα,τά ὁποῖα ἔχει ἡ Κυβέρνησις εἰς τήν ἐξουσίαν της...»

»...ἐφ ὅσον τά ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διά νά ζήσω,ἀρνοῦμαι νά ἐγγίσω μέχρι καί τοῦ ὀβολοῦ τά δημόσια χρήματα,ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τό μέσον ἐρειπίων καί ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν»


ἐπιστολή τοῦ Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος,Ἰωάννου Καποδιστρίου,πρός τήν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν ( 11 Ἰουλίου - 06 Αὐγούστου 1829,Ἄργος )

27 Σεπτεμβρίου 1831,ὁ Κυβερνήτης δολοφονεῖται

Ἀφιερωμένο στούς πολιτικάντηδες τῆς ἑλλαδικῆς καί τά πρόσφατα πόθεν ἔσχες τους ...

Ἔ, κυρίαρχε λαέ,ἀκόμη στήν ἴδια κατηγορία σέ ἔχουν.Ξέρεις ἐσύ ποιά...


Ἡ Πελασγική

9 σχόλια:

 1. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1824, στην πρώτη περίοδο του εμφυλίου πολέμου που είχε ξεσπάσει το περασμένο Φθινόπωρο, μεταξύ των Φιλικών και των Προκρίτων (Κοτζαμπάσηδων). Ο Ιωάννης Καποδίστριας ζεί εκείνη την εποχή στη Γενεύη, παραγκωνισμένος από τον Τσάρο και έχει αρχίσει να αναπτύσσει επαφές με την Αγγλία προκειμένου να ενισχύσει την Εθνική μας υπόθεση. Λίγο πριν αρχίσει η κάμψη της Επαναστάσεως, αποστέλλεται από το Εκτελεστικό (το ένα από τα δύο σώματα της Προσωρινής Διοικήσεως, το άλλο είναι το Βουλευτικό) προς τον Ιωάννη Καποδίστρια η ακόλουθη επιστολή:
  https://averoph.wordpress.com/2014/10/04/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-2%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF/
  Δύο σημεία που ανέδειξε και ο Ιωάννης Κορνιλάκης στο πόνημα του με τίτλο "Ιωάννης Καποδίστριας: Ο Άγιος της Πολιτικής" στην δεύτερη παράγραφο λέει:"Εξοχώτατε Κόμη! ήτον προωρισμένον βέβαια να γεννηθής εις τον κόσμον διά την αθανασίαν". ενώ στην πέμπτη παράγραφο αναφέρει:"Η Εξοχότης Σου έχεις βέβαια φυσικήν ροπήν να θυσιάσης και την ζωήν σου δια την σωτηρίαν της.
  Τώρα τι άλλο να προσθέσουμε εμείς σε σε αυτό, γνωρίζοντας ότι ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης (πρόεδρος της προσωρινής διοικήσεως της τότε επαναστημένης Ελλάδος) ήτο ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του κυβερνήτη Ιωάννου Καποδίστρια του Αγίου της πολιτικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δῆλα δή,ἀγαπητέ Τεό,μοῦ λές πώς ἀκόμη καί αὐτή ἡ δολοφονία,ἦταν σχεδιασμένη νά γίνῃ,πολύ πρίν ἀποδεχθῇ τήν θέσιν ὁ Καποδίστριας; Αὐτό κατάλαβα καί βεβαίως αὐτό βγαίνει ὡς συμπέρασμα καί ἀπό τήν συγκεκριμένη ἐπιστολή...
  Μέ ἄλλα λόγια,σχεδιάστηκε μία δολοφονία γιά νά ἑνώσῃ τούς Ἕλληνες;Γιά νά ἐμπνεύσῃ τίς ἀξίες τῆς ὁμοφροσύνης καί τοῦ συλλογικοῦ ἀγῶνος γιά τό καλό τῆς Πατρίδος;

  ............

  Θά ἤθελα καί τήν δική σου ἄποψιν,διεξοδικῶς...

  Σ'εὐχαριστῶ ἀγαπητέ Τεό !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όχι Ευαγγελία θεωρώ ότι η επιστολή αναδεικνύει ειλικρινώς, τις προθέσεις του Π. Μαυρομιχάλη. Αυτό που θέλω να προβληματίσει τον κόσμο, είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν γύρω μας γεγονότα και καταστάσεις απίστευτες πραγματικά που συμβαίνουν όμως για κάποιο λόγο, λές και κάποιος έχει βάλει το χέρι του. Κάτι σαν από μηχανής Θεός. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Καποδίστριας εκλήθη πραγματικά από τον θεό και είχε συγκεκριμένη αποστολή, την ανάσταση της Ελλάδος περιλαμβανομένης της θυσίας του. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωάννη Κορνιλάκη "Ιωάννης Καποδίστριας: Ο Άγιος της Πολιτικής" παρακολουθήσετε τις διαλέξεις του ιδίου στο διαδίκτυο, όπως και μελετήσετε την Ελένη Κούκου περί Καποδίστρια τότε και εσείς ενδεχομένως να βγάλετε τα ίδια συμπεράσματα. θα αναφέρω δύο περιστατικά που θυμάμαι: Στην πρεσβεία της Βιέννης ο τσάρος τοποθέτησε τον Καποδίστρια σε μία θέση υπεράριθμου υπαλλήλου, ενώ του είχε προτείνει την θέση του πρέσβεως στην νεοσύστατη τότε Αμερική, αλλά ο Καποδίστριας αρνήθηκε επειδή ήθελε να βρίσκεται κοντά στα δρώμενα της πατρίδας του. Παρότι λοιπόν δεν ήτο πρέσβης αλλά ένας υπεράριθμος υπάλληλος επαρακολουθείτο από τον Μέτερνιχ, ο οποίος και τον αναφέρει σχεδόν σε κάθε σελίδα στα απομνημονεύματά του. Το κακό αντιλαμβάνετε το καλό και θα κάνει τα πάντα να το σταματήσει. Στις αναφορές αυτών των παρακολουθήσεων ο ίδιος ο Μέτερνιχ αναφέρει ότι: "Δούλευε ασταμάτητα στο γραφείο του και όταν έφευγε θα πήγαινε στην βιβλιοθήκη ή στην Εκκλησία". Μπορεί βέβαια το κακό να κάνει σχέδια, αλλά το καλό στο τέλος κερδίζει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, αλλά το σίγουρο είναι ότι χωρίς αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο του θεού η Ελλάς δεν θα απελευθερώνετο. Μελέτησε λίγο την αιτία εμπλοκής των αντιτιθεμένων δυνάμεων στην ναυμαχία του Ναυαρίνο, καθώς και τις αντιδράσεις της Αγγλικής κυβέρνησης περί της ίδιας της Ναυμαχίας(δεν ήθελαν εμπλοκή) που έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 1827, ενώ ο Καποδίστριας φτάνει στο Νάυπλιο στις 18 Ιανουαρίου 1828. Τυχαία λοιπόν γεγονότα και καταστάσεις δημιουργούν ιστορικές πραγματικότητες που ήταν αδύνατον να συμβούν. Έ δεν νομίζω να είναι τυχαία. Αυτό το λέω για να λάβουμε εμείς οι Έλληνες σήμερα σοβαρά υπόψιν ποιοί είμαστε, τι πρεσβεύουμε και ποιούς επιλέγουμε για κυβερνήτες. Με ποιόν είμαστε με το καλό ή με το κακό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μοῦ ἄρεσε ἔτσι ὅπως τά ἔγραψες !

  Το κακό αντιλαμβάνετε το καλό και θα κάνει τα πάντα να το σταματήσει.

  να λάβουμε εμείς οι Έλληνες σήμερα σοβαρά υπόψιν ποιοί είμαστε, τι πρεσβεύουμε και ποιούς επιλέγουμε για κυβερνήτες.

  Με ποιόν είμαστε με το καλό ή με το κακό.

  Τό θέμα εἶναι,ἀγαπητέ,σέ ποιούς ἀπευθύνεσαι; Ἑκτός μίας μικρῆς μερίδας,πιστεύσεις πώς ὑπάρχουν σήμερα ἐκεῖνοι οἱ Ἕλληνες πού θά μποροῦσαν νά διακρίνουν τί σημαίνει «κακό» καί τί «καλό» ; Ἔχουν αὐτό τό μορφωτικό ἤ σωστότερα τό πνευματικό ἐπίπεδο μιᾶς τέτοιας διακρίσεως;

  Ἡ ἀπάντησις ἡ δική μου,νομίζω εἶναι ἤδη γνωστή...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ Τεό !

  Υ.Γ. Τήν ἀείμνηστην Ἐλένη Κούκου καί τό ἔργο της γιά τόν Ἰωάννη Καποδίστρια τό γνωρίζω.Ἐπαρκῶς ὄχι βεβαίως... Τόν Ἰ.Κορνιλάκη,ὁμολογῶ πώς ὄχι. Θά κυττάξω σχετικῶς. Εὐχαριστῶ !

  Υ.Γ.2 Ἡ Ἱστορία,σέ ὅποια περίοδό της καί γιά τά γεγονότα πού τήν συνθέτουν,εἶναι τόσον δύσκολη ! Πάντα ὑπάρχει μία πλευρά,ἕνα θέμα πού προκύπτει ὡς νέο στοιχεῖο,ὥστε νά διαπιστώνῃς πόσα ὁλίγα γνωρίζεις...

  Ἐγώ πάντα συνηθίζω νά λέω πώς :οἱ γνώσεις μου εἶναι σταγόνα σ᾿ὁλόκληρο τό ὑδάτινο στοιχεῖο τοῦ πλανήτου μας.

  Ἴσως,οὐδέ κἄν σταγών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Υ.Γ.2 θεώρησε το ως συνημμένο σε κάθε μου απάντηση κι από πλευράς μου. "Έν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα". Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

   Διαγραφή
  2. «Γίνεται δέ ἐκ τοῦ φρονεῖν τρία ταῦτα: βουλεύεσθαι καλῶς, λέγειν ἀναμαρτήτως καί πράττειν ἄ δεῖ».
   Δημόκριτος

   Σέ τρία πράγματα ὡφελεῖσαι ἀπό τήν γνῶσιν :νά σκέπτεσαι σωστά,νά ὁμιλῆς σωστά καί νά κάνῃς αὐτά πού πρέπει (δῆλα δή τά σωστά).

   Ἐγώ σ᾿εὐχαριστῶ,ἀγαπητέ Τεό !
   Καλησπέρα !

   Διαγραφή
 5. Ακόμα μία ωραία ανάρτηση, που βοηθά καίρια τον αναγνώστη.
  Για τήν Ελένη Κούκου, αιωνία της η μνήμη!
  Ανεκτίμητη η αφοσίωσή της στον δολοφονηθέντα Ηγέτη, ανάλωσε όλη της την ζωή στήν έρευνα γι' αυτόν.
  Υπάρχει και το πολυτιμότατο βιβλίο του ταξιάρχου αεροπορίας ε.α. Κοκκινάκη γιά τον Εθνικό Κυβερνήτη.
  Εκεί αναλύεται (μεταξύ πολλών άλλων) το α π ί σ τ ε υ τ ο παρασκήνιο των πρίν και των μετά της δολοφονίας, καθαρά αγγλικής σχεδιάσεως και "δαπανών"....
  Απορίες και ερωτήσεις στά καλοκλειδωμένα αρχεία του 'Φόρεϊν Όφις' πρό 188 ετών.
  Ευχαριστούμε πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἰωάννη Καποδίστρια,καλησπέρα !

   Θά σᾶς ἀποκαλύψω σήμερα,πώς διετέλεσα Γραμματέας στό Ἵδρυμα Ἰωάννης Καποδίστριας Ναυπλίου,γιά 2 χρόνια.Δέν θέλω νά μπῶ σέ λεπτομέρειες γιά τό πῶς «φαγώθηκα» ἀπό τήν θέσιν αὐτή,διότι ἔκανα ἔργο οὐσιαστικό καί κυρίως σχέδια γιά ζωντάνεμα ἑνός ἱδρύματος πού ἀπό τῆς δημιουργίας του (1994) ἕως τό 2003 πού ἀνέλαβα,ὑπῆρχε ΜΟΝΟΝ κατ᾿ὄνομα ...!

   Ὅμως θέλω νά ἀναφερθῶ στήν Ἐλένη Κούκου,ἡ ὁποία,πραγματικῶς ὅπως τό γράφεις ἀγαπητέ,ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΖΩΗ,στόν πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος,αὐτόν τόν Ἅγιο τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς !
   Αἰωνία της ἡ μνήμη !

   Ὅσο γιά τόν Κοκκινάκη καί τό περίφημο βιβλίο του,τό ὁποῖο ἐδιάβασα ἄμα τῇ ἐκδόσῃ του,δέν λέω ἔχει ὅντως στοιχεῖα (ὅπως τήν ἔκθεσιν τοῦ ἱατροδικαστοῦ) πού δείχνουν πώς ὁ γάλλος πυροβόλησε πρῶτος,ὅμως...
   Ὅμως ἡ τόσο μεγάλη ἀγωνία του νά δικαιώσῃ τούς Μαυρομιχαλαίους εἶναι καταφανής καί ὄχι καί τόσον δικαιολογημένη.Διότι πρέπει νά λαμβάνουμε ὑπ᾿ὅψιν τό σύνολον τῶν ἔργων καί τῶν πράξεων καθ᾿ἑνός πού ἐν προκειμένῳ γιά τούς Μαυρομιχαλαίους δέν ἦταν καί τόσον ...ἀνιδιοτελής ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τους...

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,τό καλόν εἶναι νά παραδεχόμεθα τά στραβά καί ἀνάποδά μας.Καί δυστυχῶς ἔχομεν πολλά...

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Ἄλλως τε,σ᾿αὐτά τά «στραβά κι᾿ἀνάποδα,βασίζονται καί τά σχέδια τῶν συνωμοτῶν/ἐξουσιαστῶν,πού ἄν δέν ὑπῆρχαν καί σέ τόση ποσότητα,μᾶλλον δέν θά βλέπαμε νά ὑλοποιοῦν μέ τόση εὐκολία τά ὑποχθόνια καί καταστροφικά γιά τήν Φυλή μας σχέδιά τους,οὔτε θά βρισκόμαστε σέ ἐτοῦτη τήν κατάντια...

   Διαγραφή