" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Δράκων,Δράκοντας,Δρακούλης ...

Τό ἐρωτευμένο ζεύγος τῶν δράκων στήν Βάρνα τῆς Βουλγαρίας. Τό ἔκαναν τό αὐγουλάκι... (φωτό)
Γιά τό παρακάτῳ θέμα ἀφορμή δόθηκε ἡ ἐντύπωσις πού μοῦ ἔκανε τό ὄνομα τοῦ πατρός τοῦ Χρήστου Γούδη,Δρακούλης Γούδης


Δρακούλης Γούδης
Εἰλικρινῶς οὔτε πού μποροῦσα νά φαντασθῶ πώς ὑπάρχει τέτοιο ὄνομα. Καί ὅμως...
Ἰδού λοιπόν :

Δράκος<δράκος <δράκων 
Δράκος = ανθρωπόμορφο τέρας με υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά και άνδρας υπερβολικά μεγαλόσωμος και γενναίος. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, Δράκο ονόμαζαν το αβάπτιστο νήπιο, για να γίνει δράκος (ανδρείος) και να μην επηρεάζεται από τα κακά πνεύματα. Το όνομα αυτό ακολουθούσε το παιδί και μετά τη βάπτισή του.

Παραλλαγές ὑποκοριστικά

ΔράκονταςΔρακοντήςΔρακούληςΔράκων

συχνότητα ἐμφανίσεως ὡς ὄνομα 0,005%

Ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά δεῖτε καί τά ὁμόῤῥιζα ἐπίθετα

 ὁμόῤῥιζα τοπωνύμια

Δρακοβούνι Αρκαδίας 
Δρακονέρα Κεφαλληνίας 
Δρακονέρι Μεσσηνίας 
Δρακοπουλάτα Κεφαλληνίας 
Δράκος Λασιθίου 
Δρακότρυπα Καρδίτσας 
Δρακουλιάρης Ηρακλείου 
Σπήλαιο Δράκου Καστοριάς

Ἅγιος ΔράκωναςΟ Άγιος Δράκωνας είναι άγνωστος στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου. Αναφέρεται στον Κώδικα 76 της Μεσσήνης, όπου λέγεται ότι έζησε επί Διοκλητιανού (284 - 304 μ.Χ.) και Δεκίουηγεμόνα Νικαίας, και καταγόταν από το χωριό Αραύρακα.
Βλέποντας ο Άγιος την άδικη σφαγή τόσων χριστιανών, αγανάκτησε και παρουσιάστηκε αυθόρμητα στον ηγεμόνα Δέκιο και ομολόγησε τον Χριστό αφού, από Ιερή αγανάκτηση, έβρισε τους θεούς των ειδώλων. Τότε συνελήφθη, βασανίστηκε σκληρά και ρίχτηκε στη φυλακή. Επειδή όμως συνέχισε να ομολογεί τον Χριστό, αποκεφαλίστηκε.
Εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου

Καί βεβαίως ἱστορικῶς ἔχουμε τόν νομοθέτη τῶν Ἀθηνῶν,Δράκοντα :


Δράκων νομοθέτης Ἀθήνα

Ο Δράκων ήταν τύραννος αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην Αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων...Το 624 π.Χ. οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει τους νόμους και το 621 π.Χ. τους έγραψε σε μαρμάρινες πλάκες (κύρβεις) τις οποίες τοποθέτησε στην Αγορά. Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ αυστηροί και από τότε η έκφραση "Δρακόντειοι νόμοι" είναι συνώνυμη με τους ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους...Οι νόμοι του Δράκοντα αντικαταστάθηκαν με τη νομοθεσία του Σόλωνα μετά το 594 π.Χ.

Νά πᾶμε καί στήν προϊστορία; Καλόν εἶναι νά μαθαίνουμε,ἔ ; 

Δράκων στρατηγός τοῦ ΑἰήτουἩ μητρόπολις τῆς Κολχίδος ὠνομάζετο Σύβαρις,τό δέ τέμενος τοῦ Ἄρεως ὅπου ἦταν τό δέρας,ἦταν 70 στάδια μακριά ἀπό τήν πόλιν ὅπου ἦταν καί φρούριο ὀχυρό μέ ἱσχυρή φρουρά τό ὁποῖο ὠνομάσθη τοῦ Ἄρεως ὅπου ὑπῆρχε καί στρατόπεδον. Καί ὁ μέν στρατηγός ὠνομάζετο Δράκων οἱ δέ στρατιῶτες,πού ἦταν ἀπό τήν Ταυρική,ὠνομάζοντο Ταῦροι:
«τερατώδεις,χαλκόποδες καί πυρίπνοοι,διά τήν εὐῤῥωστίαν,ἀγριότητα καί βαρβαρότητα αὐτῶν»

Ἐδῶ καταφθάνει ἡ Μήδεια μέ τούς Ἀργοναύτες καί πηγαίνοντας κοντά στούς φρουρούς  τούς ἔπεισε πώς ἔπρεπε νά ἀνοίξουν τίς πῦλες τοῦ φρουρίου. Οἱ φρουροί ἐπίστευσαν τά λόγια τῆς κόρης τοῦ βασιλέως καί καθώς ἀνοίγουν τίς πύλες ὁρμοῦν οἱ Ἀργοναύτες καί πιάνουν στόν ὕπνο τούς βαρβάρους τοῦ στρατοπέδου.Ἄλλους τούς σκότωσαν καί ἄλλους τούς κυνήγισαν. Ἔτσι ἔλαβαν τό δέρας.

( Ὠγυγίας μέρος ΣΤ΄ ,Βίβλος Θ΄,Περί τῶν ἐπισήμων ἐκστρατειῶν,Κεφάλαιο Α΄ περί Ἀργοναυτικῶν.Ἀθανασίου Σταγειρίτου  )

Μία ἐκ τῶν διηγήσεων τοῦ πώς ὁ Ἰάσων πῆρε τό χρυσόμαλλο δέρας ἀπό τήν Αἶα.

Δράκων βασιλιᾶς ΒοιωτίαςὉ ἕτερος Δράκος πού συναντοῦμε εἶναι αὐτός τῆς Βοιωτίας ὅταν ὁ ἐκ Φοινίκης Κάδμος  ἔφθασε ἐκεῖ καί τόν ἐφόνευσεν. Μία ὑπόθεσις λέγει πώς ὁ Δράκων αὐτός ἦτο βασιλεύς τοῦ μέρους ἐκείνου τῆς Βοιωτίας πού πῆγε ὁ Κάδμος καί εἶχε κόρη τήν Ἀρμονία. Ὁ Κάδμος γιά νά κυριαρχήσῃ στήν  περιοχή φονεύει τόν Δράκοντα καί παντρεύεται τήν κόρη του.

Τό μεγάλο ἐρώτημα εἶναι :γιατί τέτοια ἐπισημότητα στούς γάμους τοῦ Κάδμου καί τῆς Ἀρμονίας,ὅπου παρέστησαν τόσοι ...ἐπίσημοι προσκεκλημένοι; Μέχρι καί οἱ Μοῦσες βρέθηκαν ἐκεῖ καί ὕμνησαν τόν γάμον ! Ὅπως καί τά περίφημα καί κακότυχα μαζύ,θεϊκά δῶρα πρός τήν Ἀρμονία,τό περιδέραιο καί τό πέπλον.
Καί γιατί ὁ οἶκος τοῦ Κάδμου,τό νυφικό δωμάτιο τῆς Ἀρμονίας καί τῆς Σεμέλης ἀποτελοῦσαν Ἄβατον ; !

Λοιπόν ἡ κακοτυχία πού ἐπέρχεται δέν συνάδει οὐδόλως μέ τό ἐπίσημον τοῦ γάμου γιά τό ζεῦγος Κάδμου-Ἀρμονίας. Ἀπό τά παιδιά τους ἡ Ἀγαυή ἐφόνευσε τόν υἱό της Πενθέα,ἡ Σεμέλη (ἄν καί μητέρα τοῦ Διονύσου-ἔχει πολύ σημασία αὐτό-) ἐκεραυνώθη ἀπό τόν Δία,ἡ τρίτη κόρη,ἡ Ἰνώ πνίγηκε καί τόν υἱόν τῆς τετάρτης κόρης τόν ἔφαγαν τά σκυλιά. Ὁ μόνος πού σώθηκε ἀπό ὅλο αὐτό τό κακό ἦταν ὁ υἱός τοῦ Κάδμου,ὁ Πολύδωρος πού ἔγινε βασιλιᾶς,ἀφοῦ ὁ Κἀδμος μέ τήν Ἀρμονία πῆραν τά μάτια τους καί τράβηξαν κατά τήν Δαλματίαν !

Καί γιατί ὅλα αὐτά τά κακά ; Αἰτία λένε πώς ἦταν ὁ φόνος τοῦ Δράκοντος ! Ἦταν ὅμως;

Ὅταν πῆγαν στήν Δαλματία οἱ κάτοικοι αὐτῆς οἱ Ἐγχελεῖς ἦσαν σέ πόλεμο μέ τούς κατοίκους τῆς Ἰλλυρίας καί ὁ Κάδμος μοστραρίστηκε ὡς πολυπράγμων περί τῶν στρατιωτικῶν ( γιατί ἄρα γε; Ἐπεί δή γνώριζε καλῶς ἀπό πονηριές,προφανῶς...) ἀλλά καί μέ τήν συνδρομή τοῦ μαντικοῦ χρησμοῦ,ὥστε οἱ Ἐγχελεῖς τόν ἔκαναν στρατηγό. Νίκησαν οἱ Ἐγχελεῖς καί ὁ Κάδμος ἔγινε καί πάλι βσιλιᾶς,ἀλλά τώρα σέ ἄλλο τόπο,μέ ἄλλες φυλές...Λένε πώς γέννησε τόν Ἰλλυριό πού ἔγινε ὁ γενάρχης τῶν Ἰλλυριῶν. Καί τέλος ὅταν πέθαναν,Κάδμος καί Ἀρμονία μεταμορφώθησαν ἀπό τόν Δία σέ δράκοντες...!

(Ὠγυγίας μέρος ΣΤ΄,Περί ἡρώων τῆς Ἑλλάδος,Βίβλος Γ΄ Περί Ἰνάχου,Δαναοῦ,Αἰγύπτου,Ἀγήνορος καί τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ,Κεφάλαιον Θ΄)

Πέραν τοῦ ὁποίου μύθου,ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἱστορική πλευρά τοῦ θέματος-Κάδμος; γράφει ὁ Σταγειρίτης :

Οἱ ἱστορικοί λέγουσιν ὅτι ἡ ζήτησις τῆς Εὐρώπης ἦτον πρόφασις μόνον,ἵνα ἀπατῶσι τούς ἐγχωρίους νά τούς δέχωνται εἰς τούς τόπους αὐτῶν,ὅπου ἤθελον νά κατοικήσωσιν.Οἱ δέ σπαρτοί ἄνθρωποι ἦσαν οἱ ἐγκάτοικοι τῆς χώρας καί Δράκων ἦτον ὁ βασιλεύς αὐτῶν. Ὁ δέ Κάδμος φονεύσας τόν βασιλέα,ἐκίνησε τούς ἄλλους εἰς ἐμφύλιον πόλεμον,ὥστε ἐφονεύθησαν πάντες οἱ ἐπίσημοι,ἐκτός τῶν πέντε. Ἐγένετο δέ ὕστερον δοῦλος τοῦ Ἄρεως,ἐπεί δή ὑπέφερε πόλεμον ὀκταετῆ διά τόν φόνον ἐκεῖνον. 


Ἔ, τί νά κάνουμε,δράκοι εἶναι αὐτοί...


Ἄ, εἶναι καί αὐτός,μήν τό παραλείπουμε :

Πλάτων Δρακούλης ,από τους πρωτοπόρους του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα
Οι απόψεις του ήταν ένα κράμα θεοσοφισμού, χριστιανο-σοσιαλιστικών και ανθρωπιστικών ιδεών, με επιρροές από τη σκέψη του Θ. Καΐρη, από το βρετανικό μεταρρυθμιστικό σοσιαλισμό της Φαβιανής Εταιρείας και τον Τολστόι.Το βιβλίο του Εγχειρίδιον του εργάτου (1893) άσκησε σημαντική διαπαιδαγωγητική επίδραση στους εργάτες της Ελλάδας εκείνου του καιρού

Γεννήθηκε το 1858 στην Ιθάκη (τότε βρετανική κτήση, όπως όλα τα Επτάνησα), από ευκατάστατη οικογένεια. Ο πατέρας του, Ευστάθιος Δρακούλης, διέτελεσε για πολλά χρόνια έπαρχος του νησιού

Ἀπ᾿ὅτι καταλάβατε αὐτός ἔστρωσε τόν δρόμο γιά τά κομμούνια... Καί τά ὑπόλοιπα βιογραφικά ΕΔΩ


Ἡ Πελασγική

27 σχόλια:

 1. Υπάρχει και αγωνιστής Σουλιώτης Γεώργιος Δράκος ,ο οποίος γενναιωτατα αγωνισθείς στην μάχη του Αναλάτου ,συνελήφθη παρά των Οθωμανών μετεφέρθη στις φυλακές Κωνσταντινουπόλεως και εκεί βρήκε μαρτυρικό θάνατον ,δια στραγγαλισμού.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μια καλή απεικόνιση των Λευκών Βασιλικών Δράκων ,η ανωτέρα τάξις αυτών.Τεταρτο δια στατικοί ,χαμηλών δονήσεων ,περνούν μέσα από τοίχους ,διαβάζουν σκέψεις ,κάνουν τεράστια άλματα.Υπαρχουν και οι κόκκινοι Δράκοι.Παιρνουν την ονομασία από το χρώμα του δέρματος και των φολιδων.Οι ερπετικοι είναι χαμηλότερων τάξεων.Ειναι εχθρός του ανθρώπου και τον έχει και ως τροφή.Προερχονται από αστερισμούς του ε Βοώτη ,όφεως ,Ηρακλέους ,Δρακωντος.Ο ροτσι είναι από τον ριγκελ.Τους έχει απαγορευθεί να εξέρχωνται στην επιφάνεια της γης ,με ποινή εξοντώσεως τους από τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥΣ.Μεχρι πρότινος ,λόγω απηνους καταδιώξεως τους ,ο πάπας συγκέντρωσε καμποσους από αυτούς κάτω από το Βατικανό....Από διάφορες οπές της γης ,εξερχοντο.Μπορουν και λαμβάνουν όποια μορφή θέλουν.....την νύχτα ,μπορούν να σε αντιληφθούν από μεγάλη απόσταση...Το μήνυμα ανέφερε ,ότι μετά το 2000,δέχθηκαν σε συμφωνία με τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥΣ να αποχωρήσουν 2.000.000 από αυτούς.Αλλοι δεν έχουν συμφωνήσει και θα το πάνε μέχρι τέλους.Υπηρξε ασυμφωνία μεταξύ γεροντωτερων δράκων και νεωτέρων ,εάν θα έμεναν μέχρι τέλους ή θα δεχόντουσαν να αναχωρήσουν.Δεν γνωρίζω τι γίνεται με τους συμμάχους τους ,κρονιους.Υπαρχουν ειδικά στοιχεία υλικά που αντιμετωπίζονται ,πάντως όχι από την συντριπτική μεγάλη μάζα των ανθρώπων.Δια της κατευθυνόμενης σκέψεως μπορεί να σε καταβαλουν και να σε εξοντώσουν.Το ύψος τους μπορεί να φθαση και τα 4 μέτρα.Οι Λευκοί Βασιλικοί έχουν και φτερά.Ειναι έξυπνοι και προηγμένοι τεχνολογικά από εμάς ,τους αρέσει η τεχνολογία.Μπορουν και καταλαμβάνουν ένα γήινο σώμα και το χρησιμοποιούν.Απεχθανωνται το ΦΩΣ,ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ,το 666 χημικά σύμβολα ,πρωτόνιο ,ηλεκτρόνιο ,νετρόνιο αντιστοιχούν στην τρίτο διαστατικη ύπαρξη ,άρα ,ελέγχεται από αυτούς.Εχει αναφερθεί ,ότι κάτω στα έγκατα της Αμερικής ,υπάρχει και μια ακόμη φυλή 12μετρη σε ύψος ,την οποία φοβούνται και οι Δράκοι.Ποσοι ;μου είναι άγνωστο.Και σαφώς έχουμε και τους ψηλούς γκρίζους ,συμμάχους τους ,αυτούς που βλέπουμε με τα πλάγια τεράστια μάτια και κάθε αναφορά σε εξωγήινους ,δείχνουν αυτήν την φυλή ,εσκεμμένα βέβαια.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

  Ἐγώ περισσότερο συμβολικῶς βλέπω τό θέμα «δράκοι» παρά ὅλη αὐτή τήν ...ἐπιστημονική προσέγγισιν...

  Τί σημαίνει συμνολικῶς;Μά αὐτό ἀκριβῶς πού λέει ἡ ἴδια ἡ λέξις δράκος :

  Ἡ λέξις προέρχεται ἀπό τό ῥῆμα δέρκομαι.Θά σοῦ γράψω ἀκριβῶς τί λέει τό λεξικόν τοῦ Σταματάκου :

  δέρκομαι=βλέπω,κυττάζω,παρατηρῶ. Βλέπω τό φῶς,ζῶ.Βλέπω σέ κάτι,βλέπω πρός κάτι.
  γενικῶς :ἀντιλαμβάνομαι,διακρίνω,εἶμαι ἐνήμερος τινός.
  ἐπί φωτός :ἀπαστράπτω,λάμπω,ἀκτινοβολῶ (ὅπως ὁ ὀφθαλμός).

  Συνεπῶς αὐτός πού βλέπει,παρατηρεῖ,μαθαίνει,ἀποκτᾶ γνῶσιν.Μεταφορικῶς,ὁ πανόπτης ὀφθαλμός.

  Αὐτός πού κρατᾶ τήν γνῶσιν.

  Τό Μέγα Ἐτυμολογικόν ἔγραφε περί δράκοντος :δράκων παρά τό δέρκω,τό βλέπω.ὀξυδερκές γάρ τό ζῷον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ή διαφορετικά.. ανάπτυξη της ερπετικής φύσεως του εγκεφάλου (επιβεβαιωμένος επιστημονικός όρος) που ευθύνεται για την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ενστίκτων και της οξύνοιας.

   Διαγραφή
  2. Εκείνο που επιθυμώ διακαώς ,είναι να μην φέρω τους συναγωνιστές μου σε δύσκολη θέση ,εάν κάτι από τα γραφόμενα μου δεν αντανακλά πλήρως στις πεποιθήσεις τους.Το αυτό ισχύει και δια σε Πελασγική ,γιατί εκτιμώ την φιλοξενία σου στο ιστολόγιο σου και την στήριξη σου προς εμέ σε διαφορα σχόλια μου.Σκοπος μου είναι η μεταφορά ,κοινοποίηση των όσων κατέχω ,προς όσους ενδιαφερονται για ενημερώσεις τέτοιων θεμάτων ,εκ των προτέρων σε ευχαριστώ.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε,

   σ᾿εὐχαριστῶ καί ἐγώ !

   Διαγραφή
 4. Εσύ δες το όπως θελης ,άλλα μόνη σου στον γαλαξία και στους αστερισμους των γαλαξιών δεν είσαι.Μαρτυριες Αμερικανών στρατιωτικών ,Ρώσων ,Ιρανών και Σύριων δεν αμφισβητούνται .Η μάχη στην μυστική βάση Ντούλτσε δεν αμφισβητείται.Οι πύλες του ηλιου που ανοίγουν και κλείνουν και εισέρχονται και εξέρχονται σκάφη δεν αμφισβητούνται ,ούτε η νασα μπορεί πλέον να τα απόκρυψη.Με τον ταυλανδοι στην Αραβία που ήλθαν σε σύγκρουση και του γύρισαν οι κόρες σε σχισμές ,δεν μου το αμφισβητείς.Τα κόκκινα στίγματα φώτα στον ουρανό της Αραβίας τότε ,με μαρτυρία πολλών Ελλήνων και ταυλανδων δεν αμφισβητείται.Και το πώς κινήθηκαν ,το τεράστιο αστέρι πάνω από τον Πατραϊκό το 2014,με μαρτυρία του συνεπιβάτη μου δεν αμφισβητείται ,κινήθηκε πολύ σιγά ,αόρατο ,ορατό ,εναλλάξ έως ότου χάθηκε προς Ερατεινή.Η συνέντευξη των Κινέζων ,ότι προέρχονται σαν γόνοι από τους δράκους ,θα την βρης στο you tube, δεν αμφισβητείται.Τα πάντα είναι μπροστά σου ,εάν δεν θέλεις εσύ να δης ,εμένα δεν με χαλαη.Υπαρχουν μαρτυρίες και μέσα από την Ελλάδα ,άπειρες .Δεν είναι όλοι που μιλούν για αυτά ούτε μασονοι ,ούτε άλλη νεοταξιτικη σεχτα ,ίσα ίσα ,οι νεοταξιτες κάνουν την πάπια όταν αναφέρεται κάποιος στον σιωνισμό ,αυτοί τον δημιούργησαν.Δημιουργια των ερπετων είναι οι Ιλλουμινάτοι ,πίσω από τα τάγματα των Ιησουιτών είναι αυτοί.Ακομα και οι βασιλικές οικογένειες αλοηγκορ είναι.Εχουν κατηγορηθεί ευθέως ότι πίνουν αίμα παιδιών σε ανθρωποθυσίες.Πρωτα θα ξεκωλιασουμε αυτούς και αυτό γίνεται ,ταυτόχρονα καθαρίστηκε και το μαγνητικό πεδίο της γης από τους κρονιους με τις βόμβες πλάσματος και το Μάτριξ.Το ότι δεν μπορούν να κάνουν παγκοσμιοποίηση ,οφείλεται στις άοκνες υπέρ προσπάθειες των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ και στην τεράστια οπλική τεχνολογία που έχουν δώσει στους Ρώσους.Υπαρχουν μυστικά διαστημικά προγράμματα ,έχουν κατασκευασθη γήινα σκάφη υψηλής τεχνολογίας ,όχι σαν τα φ 35 ,αυτά είναι παιχνίδι.Το δωδεκάθεο δεν είναι θρησκεία ,είναι υπαρκτοί πολιτισμοί ,με πολλών πολλών χιλιάδων χρόνων ιστορία επί της γης ως εποικιστες.Οπως το έχω πει και ανώτερους γιαχβεδες ,είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα.Θα σου έγραφα πόσες βάσεις είχαν οι Δράκοι κάτω από την Αττική ,άλλα το σκέφτομαι.Εαν αντιλαμβανοσουν το τι γίνεται...θα έπεφτες κάτω από ανακοπή.Εσυ πιστεύεις ότι κάποιος πήδηξε μια φοράδα και βγήκε ο Κένταυρος ;ότι κάποιος πήδηξε μια ψαρουκλα και βγήκαν οι γοργόνες ,ότι κάποιος πήδηξε έναν κροκόδειλο και υπάρχουν ακόμα στην Σαουδάραβα 3.000 ανθρωπόμορφοι κροκόδειλοι ;υπάρχουν φωτό για αυτά .Τα ρυπαρά γένη πως κατασκευάσθηκαν ;όλα είναι αποτέλεσμα βίο γεννητικής κατασκευής και εργαστηρίων.Και ο Άγιος Χριστόφορος ο κυνοκέφαλος ;αυτα λέγονται υβρίδια.Ξερεις ότι ήδη ο γήινος άνθρωπος έχει ήδη βάσεις στον Άρη ;έχουμε έναν οριστικό και έσχατο αγώνα και πόλεμο ,την πλήρη εξάλειψη των επικυρίαρχων από τον πλανήτη και εννοώ και τους τέταρτο διαστατικούς δράκους και τους πέμπτο διαστατικούς κρονιους.Δινεις και εσύ την μαχη σου με τα όπλα που γνωρίζεις.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε,τό θέμα γιά ἐμένα εἶναι πολύ συγκεκριμένο :Τί ζητοῦν ἀπό ἐμᾶς ;Τί ἀκριβῶς θέλουν ἀπό τήν γῆ τῆς ἑλλαδικῆς;Αὐτό εἶναι τό ζητούμενον καί αὐτό μέ ἀπασχολεῖ,κυρίως.

   Ὅλη αὐτή ἡ ἀγωνία καί προσπάθεια,παντί τρόπῳ,ἀκόμη καί μέ πλαστές ἀποδείξεις νά στηρίξουν τήν παλαιοτάτη παρουσία τους σ᾿αὐτό τόν τόπον,αὐτό εἶναι πού μέ κάνει νά ψάχνω στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τά βρωμερά καί τρισάθλια ...ἔργα τους.Αὐτή ἡ ἐπίμονη καί ἀγωνιώδης ἀλλά καί καταφανής πλαστογραφία εἰς πᾶν ὅ,τι,ἀδιαμφισβήτως εἶναι ἑλληνικόν !

   Ἔ, αὐτή ἡ οἰκειοποίησις μέ τρελαίνει...!

   Ἄν δέν πάω πρῶτα ἀπό αὐτόν τόν γνωστό «δρόμο» καί στραφῶ πρός ἄγνωστες καί δαιδαλώδεις ἀτραπούς πιθανῶς νά χάσω τόν προορισμόν μου καί ὅ,τι μέ κόπον ἔχτισα νά πᾶνε ἐπ᾿ἀδίκῳ...

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα Πελασγική ,το βλέπουν πια ξεκάθαρα πολλοί ,την εξόντωση μας θέλουν και την κατοχή της Ελληνικής γης ,εάν μπορούσαν να μας έστελναν καμμιά πυρηνική βόμβα στο κεφάλι μας ,θα το έκαναν ευχαρίστως.Ομως δεν μπορούν και δεν τολμούν.Δεν χάνεσαι ,είσαι συγκροτημένη ,παρέχεις πληροφορίες με το ιστολόγιο σου και βοηθάς στην αναλυτική σκέψη.Εισαι εσύ.Εγω έχω άλλο στυλ και άλλη συμπεριφορά ,ειδικά όταν με χρησιμοποιούν ,με κοροϊδεύουν η μου κουνούν το δάχτυλο.Οπως μου το είχαν επισημάνει κάποτε...δεν κάνω για διπλωμάτης.Και άμα πετύχω κάποιον από αυτούς, που κάνει την αθώα περιστερα ....θα του φέρω την περικεφαλαία στο κεφάλι,χαχαχα !κανέναν δεν εξουσιοδότησα ,να μου κομματιαση την πατρίδα μου και όμως το έκαναν ,ούτε να παίζει ηλιθιως με τον μόχθο μου ,ούτε με το ξεπούλημα της πατρίδος μου με ηλίθιες στατιστικές.Ηδη μου το έχουν πει ,έχω οργή ,ναι και την δείχνω.Ειμαστε μαζί ,εσύ μάλλον σε χαμηλότερες στροφές ,πιθανόν λόγω ιδιοσυγκρασίας ,εγώ δεν διστάζω να κοπανησω ,όταν δεν με σέβεσαι ,όχι εσύ φυσικά ,σχήμα λόγου β ενικού.Σε ευχαριστώ.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε,ναί σωστά ὅλα αὐτά,ἀφοῦ μέσῳ τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος ἀποδεικνύεται.Ὅμως ἐρωτῶ καί πάλιν :Γιατί,εἰδικῶς αὐτό τόν τόπον καί ἐμᾶς ; !

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  4. Γιατί υπάρχουν προηγούμενα σε αυτήν την γειτονιά και στην γειτονιά της Ποσειδωνίας Ατλαντίδος ,ο επάνω μαχαλάς που λοξοδρομησε και ο κάτω μαχαλάς,χαχα !ο επάνω επιζητεί εκδίκηση ,την είχε για 13.500χρονια ως γραφουν ,άμα επανέλθη η μνήμη μου στα κανονικά της ,θα σου πω εκτενεστερα , χαχαχα !αυτός ο τόπος είναι ο ομφαλός της γης ,γιατί έχει ενεργειακά πεδία ,γιατί έχει τις πλείστον πύλες του πλανήτη και ειδικά του Ολύμπου και γιατί εδώ,ακόμα, βρίσκονται μαζεμένοι γνήσιοι γόνοι ΕΛΛΗΝΩΝ.Αλλα εδώ θα βρης και άλλους γόνους....ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
 5. Τυχαία ,του βγήκε το όνομα ;όλο προφητειες έδινε και δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά ο στρατηγικός σχεδιασμός της επικυρίαρχης νομενκλατουρας στην λέσχη Μπίλντερμπεργκ για την πατρίδα μας ,βεβαίως βεβαίως ,όλες οι κατοχικές κυβερνήσεις εκτελούν κατά γράμμα τας διαταγάς."Έφυγε" χωρίς μια εισαγωγή στο νοσοκομείο ,χωρίς μια ένδειξη ασθένειας ,χωρίς κάποιο θέμα υγείας ,εντάξει ,είχε αρτηριακό θέμα ,άλλα το ζαμπλουτιλικι δίνει την ευχέρεια να εχης γιατρό σε πάσα ενόχληση.1.ροκφελερ 2.μπρεζινσκι 3.μητσοτακης ,όλοι στην λέσχη ,ο πρώτος , αρχηγός ο δεύτερος φαρμάκι και μίσος Κάτων υποστηριζόμενων Ρώσων και ο τρίτος....ο προφήτης ,θα ξεχάσουμε και το όνομα ,θα ξεχάσουμε και τα σωβρακα μας ,αααμμμ...Έλα που δεν ξεχνούμε.Μεσα σε δέκα ημέρες ,τυχαίο ;γυρίστε και από το άλλο πλευρο.Με εκείνο το κάθαρμα ,σε ένα συμφωνώ ,ΝΑΙ ΡΕ !ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΚΑΙ ΑΤΙΘΑΣΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΟΙ ,ΕΙΜΑΣΘΕ .Ξέρεις ρε μπουχλα Χένρυ γιατί ;γιατί δεν είμαστε ερπετά ,γιατί έχουμε γνώμη και θα την πούμε ,γιατί ξέρουμε να μαχωμεθα και γιατί δεν γουστάρουμε την σκατό φάτσα σας.Τι σχεδιασες ρε Χένρυ για την Κύπρο ;δηλαδή τι θέλεις τώρα ; Και τα ρέστα ;και αυτός μέσα στην λέσχη.Ξερετε τι σας περιμένει ,ο απλός κόσμος δεν ξέρει.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀριστόμαχε,κῦττα ποιό μέρος ἐπισκέπτεται ἡ «ἀδυναμία» σου :

   ΤΙ ΩΘΕΙ ΕΝΑΝ 96ΧΡΟΝΟ ΕΣΧΑΤΟΓΕΡΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ, ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ, ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟ, ΝΑ ΜΟΛΥΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ; ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΗΓΕ...

   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/09/96_15.html

   Τί ἔλεγες γιά ἐκεῖνον τόν τύπο μέ τά περίεργα ...πόδια;

   Λές;

   Διαγραφή
  2. Όλα τα βανει ο νους μου, όσο μαθαίνεις τον εχθρό σου ,τόσο καλύτερα τον αντιμετωπίζεις.Εαν δεν είναι κλώνος ,θα πάρη ,ότι πήρε και ο Κλίντον στην Ακρόπολη και ο Κάρολος που μας ήλθε και κατά πως, έχω διαβάσει ,το τέταρτο κέντρο προσωρινής εξουσία τους είναι η πόλη των Αθηνών.Αλλα και ο ίδιος να είναι ,κακό του κεφαλιού του.Εκτος, εάν τρέχη να συμβιβάσει πραγματα και να γλυτωσης και αυτός το κεφάλι του.Γιατι πάντα για τέτοια τρέχει,όπως έτρεχε στον Πούτιν.Μεγαλη μούμια !οι πληροφορίες ,είναι για να κυκλοφορούν προς μάθηση και εμείς τις πληροφορίες τις θέλουμε,ξέρεις να ιχνηλατης την φωλιά της έχιδνας ;Χένρυ .....κάνε μαμ ,γιατί θα πας ατα.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Ναι ,να μάθουμε ,γίνεται ;βάλε τον Διηνεκη.Ελα ,γιατί ενημερώνω και παπάδες συν τοις άλλοις.Νομιζω ,ότι και σαυρακας Κάρολος ,είχε πάη στο Άγιο όρος , ή κάνω λάθος ;ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
  4. Σαφῶς καί εἶχε πάῃ ΚΑΙ αὐτός !

   Ὁ Διηνέκης ξέρει τί κάνει καί κυρίως ξέρει τί λέει.Ἐάν πρέπει νά γράψῃ κάτι παρά πάνω θά τό κάνῃ,χωρίς νά τήν παραίνεσιν κανενός...


   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή
  5. Δῆλα δή,λές νά χωθῇ μέ τό καροτσάκι στίς στοές,ὁ χοντρομπαλᾶς ; ! ! !

   Ἔ,αὐτό....!!!

   Διαγραφή
  6. Χαχαχα !καλό !μπορεί ,εκτός και εάν το καροτσάκι είναι μουφα.Χενρυ...στο λέω ξανά !κάνε μαμ γιατί θα πας ατα.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

   Διαγραφή
  7. Ἐννοεῖται πώς εἶναι γιά τά μάτια τό καροτσάκι.Περπατᾶ τό βδέλυγμα,ἀλλά θέλει καί νά κρατᾶ ἀπόθεμα τίς θερμίδες...

   Διάσες τό θέμα μέ τά ἑβραιο-κομμούνια Gramsci-Alinsky ;
   Εἶδες πώς τούς ἑτοιμάζουν ὅλους τούς «ἡγέτες»; Ἀπό Χίλαρι μέχρι Ὀμπάμα !

   Ἀριστόμαχε,ξέρεις ποιό εἶναι τό θέμα μέ τήν ἑλλαδική κατάντια (γι᾿αὐτὀ πολύ καλῶς κάνω λόγο γιά ἀπολύτως λοβοτομημένο πόπολο...),εἶναι πώς σέ ἄλλες χῶρες καί ὄχι μόνον στίς ΗΠΑ,τά λένε.Δέν τά κρατοῦν μυστικά σάν ταμπού. Ἐδῶ ΜΟΥΓΚΑ !

   Οὔτε ἕνας,γελοῖος δημοσιοκάφρος,δέν τολμᾶ νά γράψῃ πώς ἑτοιμάζουν τούς ἐγχωρίους «ἡγέτες»,ἀπό τόν Παπανδρέα ἕως τόν Ἄξελ...
   Κανένας !

   Οὔτε ἀκόμη καί μετά ἀπό 100 χρόνια,τολμοῦν νά θίξουν τούς «Ἐθνάρχες» ...! Τόσο γελοιωδέστατοι εἶναι !

   Γι᾿αὐτό λοιπόν ἐπικεντρώνομαι σ᾿αὐτά τά θέματα. Αὐτά εἶναι τά σοβαρώτατα πού πρέπει νά μάθῃ ὁ κόσμος τῆς ἑλλαδικῆς μήπως καί ἀνοίξει τά μάτια του.

   Πῶς τό εἶπε ὁ Γκράμτσι πρό 100ετίας;

   «Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος αγωνίζεται να γεννηθεί. Τώρα είναι η στιγμή των τεράτων»

   Αὐτά τά τέρατα εἴτε λέγονται Κίσσινγκερ,εἴτε Χίλαρι εἴτε Ὀμπάμα κάνουν τήν δουλειά τους μιά χαρά καί ὑλοποιοῦν τά σχέδια τῶν ἐξουσιαστῶν. Καί ἐμεῖς;Ἐμεῖς ἐδῶ κάναμε μερικά συλλαλητήρια,φωνάξαμε,ἐκτονωθήκαμε καί τέλος ψηφίσαμε καί ἀποδεχθήκαμε τήν προδοσία.Καί...

   Σέ 10 χρόνια θά τό ἔχουν ξεχάσῃ,εἶπε ὁ ἀκατανόμαστος καί ἤξερε,ὅπως οἱ ἐξουσιαστές γνωρίζουν τό ἴδιο καλῶς,πώς ἔτσι θά γίνῃ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή
 6. ΤΑΡΤΑΡΑ-ΤΑΤΑΡΟΙ-ΑΒΑΡΟΙ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ-ΧΑΖΑΡΟΙ-ΜΑΓΥΑΡΟΙ-ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ-ΚΙΜΒΡΟΙ-ΣΙΚΑΜΒΡΟΙ......ΒΡΟΥΤΟΣ-ΤΟΥΡΟΝΟΣ-ΑΛΒΙΩΝ-ΚΟΡΙΝΕΟΣ-ΓΟΕΜΑΓΟΤ=ΓΩΓ ΚΑΙ ΜΑΓΩΓ-ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ ΣΠΗΛΑΙΑ...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἤ ἀλλιῶς : βδελύγματα...

   Εἰς ἀντιπαράθεσιν :
   Ἡρακλῆς-Θησεύς-Περσεύς-Βελλεροφόντης-Ἀλέξανδρος μέγας !

   Δέν τήν ὁλοκλήρωσαν τήν ἀποστολή...Μαντέψτε ποιοί καλοῦνται νά τό κάνουν; ...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Βοτιαῖα !

   Διαγραφή
 7. Γριφο για δυνατουs λυτεs αποτελει σχεδον 300.000 χιλ ευρω που ελαβε το ΛΑ.Ο.Σ μεσω κρατικηs επιχορηγησηs για επιμορφωτικουs και ερευνητικουs σκοπουs το 2008 συμφωνα με εγγραφα που βρισκονται στη διαθεση των"ΝΕΩΝ"Απο την ερευνα τηs εφημ.επειτα απο την αποκαλυψη πριν απο λιγεs μερεs!
  Οτι τα οικονομικα του Ινστιτουτου Ιων Δραγουμηs που προσκεινται στην παραταξη ελεγχονται απο το ΣΔΟΕ προκυπτει οτι ωs λειτουργικα εξοδα ειχαν υπολογιστει για την περιοδο Μαιου 2008-Απριλιου 2009 102.000 χιλ ευρω ενω η επιμορφωτικη ενισχυση για ολοκληρο το 2008 ανηλθε σε 396.000 χιλ ευρω!!!Αλλα 434.000 χιλ ευρω πηρε το κομμα για επιμορφωτικουs σκοπουs το 2009!!!
  Γουδηs χρηστοs το χρι με γιωτα(ι)
  στου περιστερποχεσμενου το μαντρι πεσαν μασονοκοριοι την Ελλαδα ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ την καυμενη οι πρωκτομασονοξεχαρβαλωμενοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χρόνια Πολλά ἀγαπητέ μου Δημήτριε !

  Χμμ...Ἐνδιαφέρον ἀκούγεται.Πολύ εὐχαρίστως νά ἐρευνήσω σχετικῶς.

  Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ! Καλό μεσημέρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή