" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ὁ φιλο-σιμητισμός περνᾶ καί ἀγκαλιάζει τούς πάντες ἐκτός τῶν Ἑλλήνων...
Κυκλοφόρησε ἕνα βίντεο τραβηγμένο μέσα σέ σχολική αἴθουσα,ὅπου ἀκούγεται καθηγητής (Χημείας),πού διδάσκει παιδιά γυμνασίου,συνεπῶς μιλᾶμε γιά ἡλικίες ἀπό 12 ἔως 15 ἐτῶν,νά ὑβρίζῃ χυδαίως,στήν κυριολεξία,τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,τόν Παῦλο Μελᾶ καί συλλήβδην τούς Μακεδονομάχους,τήν Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
Ἀκόμη ἀκούγεται νά προπαγανδίζῃ ὑπέρ ἐδαφῶν πού ἀνῆκαν στήν «Μακεδονία» τά ὁποῖα βιαίως καί ὑπό ἀπειλῶν ἐξελληνίστηκαν (νομοί Φλωρίνης καί Καστοριᾶς).

- "ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΗΤΑΝ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ" ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑ"!..
- "Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"!
- "Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΣΦΑΖΕ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ"!
- "Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΕΣΦΑΞΕ ΕΒΡΑΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΠΗΡΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ"!..(ἐδῶ)

Δέν θά ἀναρτήσω τό βίντεο,γιά εὐνοήτους λόγους,ὅμως γιά τήν ἱστορία,ἀλλά καί ἐπεί δή ὁ ἐν λόγῳ εἶναι καθηγητής-δημόσιος λειτουργός, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται πώς πληρώνεται ἀπό τό κράτος,δῆλα δή ἐμᾶς τούς φορολογουμένους πολῖτας,γιά νά μορφώνῃ καί ὄχι νά δηλητηριάζῃ τά ἑλληνόπουλα μέ ἀνιστόρητες ἀπόψεις καί προπαγάνδα ἀκραίων κομμουνιστικῶν/ἀναρχικῶν θέσεων,νά ἀναφέρουμε πώς ὅταν ἔπεσε στήν ἀντίληψιν τῶν γονέων,πρός τιμήν τους ἕδρασαν ἀμέσως.

Μέ ἔγγραφη καταγγελία στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν,τήν Τοπική Διεύθυνσιν Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως ἀλλά καί στούς Συλλόγους Καθηγητῶν καί Γονέων καί Κηδεμόνων,γνωστοποίησαν τό θέμα. Ἀποτέλεσμα ὡς ...ποινή, ἦταν ἡ ἐπίπληξις τοῦ καθηγητοῦ,ὁ ἀποκλεισμός του ἀπό συνοδός καθηγητής σέ ἐκδρομές καί ἡ ἀπόσπασίς του σέ ἄλλο σχολεῖο.

Γελᾶτε ; Ναί,πολύ καλά κάνετε διότι ἐάν τά παραπάνω νοοῦνται ὡς ποινές τότε νά ἀρχίσουμε ὅλοι νά βρίζουμε,νά διαστεβλόνουμε τήν ἱστορία,νά προσβάλουμε τίς μνῆμες νεκρῶν. Ἀλλά τό ἐρώτημα ἔρχεται αὐθορμήτως :Γιατί σέ περίπτωσιν πού κάποιος ἀναφέρει τούς ῥομά ὡς γύφτους,τούς ...πρόσφυγες/μετανάστες ὡς λαθροεισβολεῖς,ἀρνηθεῖ τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων κινεῖται ἀμέσως ὁ ἀντιῤατσιστικός νόμος καί βρίσκεται ἐνώπιος βαριῶν ποινῶν;

Ἄ,ναί ...Διότι ὁ ἐν λόγῳ,ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται Κοσμᾶς Ἀπέργης εἶναι στέλεχος τοῦ γνωστοῦ ανταρσυα.Ἡ ἀνωτέρῳ ὑπόθεσις ἔλαβε χώραν τόν περασμένο Μάρτιο μέ κυβέρνησιν τσυριζα καί ἐπίσης,ὅπως λέγεται (καί ὄχι μόνον,θά καταλάβετε παρακάτω...) τυγχάνει τῆς ὑποστηρίξεως τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος !

...Σημειώνεται ότι το 2014 ο Απέργης ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στον αυτοδιοικητικό συνδυασμό τής "ΑΝΤΑΡΣΥΑ" στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Πληροφορήθηκα δε από κατοίκους τής Κέρκυρας, ότι έχει την υποστήριξη τής εβραϊκής κοινότητας, ενώ, όπως φαίνεται και στο προφίλ του ( https://www.facebook.com./cosmas.aperyis ), δίπλα στο έμβλημα των "Αντιφά" έχει το άστρο τού Δαυίδ τής σημαίας τού Ισραήλ (ἐδῶ)

Στά σλαυϊκά «ποτέ δέν ξεχνοῦμε» nikad ne zaboravi Φωτό
Αὐτή εἶναι ἡ φωτό τοῦ προφίλ του.Ὅπως καταλαβαίνετε πρόκειται γιά τήν γνωστή «Νύχτα τῶν Κρυστάλλων» καί τό προγκρόμ διώξεων πού ξεκίνησε σέ Αὐστρία καί Γερμανία τό 1938, κατά τήν περίοδον τῆς διακυβερνήσεως ἀπό τούς ναζί τοῦ Χίτλερ. Τώρα,τό ἐρώτημα καί ἡ ἀπορία εὔγλωτος : Τί σχέσιν ἔχει ὁ ανταρσυα μέ τούς ἑβραίους; Γιατί τέτοια,ἀποκλειστική σχεδόν,ἀδυναμία στήν συγκεκριμένη φυλή;
Ἐπίσης,στήν συγκεκριμένη φωτό διαβάζουμε ἐκτός τῶν γερμανικῶν καί ἀγγλικῶν,τήν φρᾶσιν :
nikad ne zaboravi,ἡ ὁποία εἶναι στήν σλαυϊκή καί σημαίνει : ποτέ δέν ξεχνοῦμε ! 

Δῆλα δή,γιά νά καταλάβουμε,ὁ συγκεκριμένος καθηγητής προπαγανδίζει στά παιδιά ἀνιστόρητες ἀπόψεις περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,ἄν καί ἐκτός,ἀπολύτως,τοῦ γνωστικοῦ του ἀντικειμένου ,ἀφοῦ εἶναι καθηγητής Χημείας,ὑβρίζει χυδαίως τούς ἥρωες ἱστορικῶν περιόδων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,προσβάλλει μνῆμες νεκρῶν. Ἀλλά κόπτεται ὑπέρ τῶν ἑβραίων (τῶν ὁποίων τά δεινά ἀναγνωρίζουμε,ἀλλά μέχρι ἐκεῖ...) ἐπίσης κόπτεται ὑπέρ τῶν σλαυϊκῶν/σκοπιανῶν διεκδικήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.


Τί νά ὑποθέσομεν γιά τόν ἐν λόγῳ ; Καί ἐπαναλαμβάνω,ἀσχολούμεθα μαζύ του διότι αὐτός ὁ κύριος διδάσκει σέ ἑλληνικά σχολεῖα ! ! !
Νομίζω πώς τά ἐρωτήματα πού θέτει τό ἰστολόγιον πού δημοσιοποίησε τό συγκεκριμένο,σοβαρότατο θέμα,εἶναι οὐσιαστικότατα :

1) Τι θα κάνετε κυρία Νίκη Κεραμέως για τον συγκεκριμένο καθηγητή που κατά παράβαση και των εκπαιδευτικών καθηκόντων του, αλλά και τού Συντάγματος (το οποίο επιβάλλει την αναπτυξη τής εθνικής συνείδησης στα σχολεία, και όχι την αποδόμησή της), αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την νευραλγική θέση λειτουργήματος που τού εμπιστεύθηκε η πολιτεία (και πληρώνεται για αυτή από το υστέρημα των Ελλήνων) για να προπαγανδίζει τις ανιστόρητες θέσεις τού πολιτικού και ιδεολογικού του χώρου;Θα μείνει ουσιαστικά ατιμώρητος με μία επίπληξη;
2) Εσείς η ίδια κ. Κεραμέως δεσμευθήκατε πρόσφατα δημόσια ότι η Ιστορία στα σχολικά βιβλία θα έχει χαρακτήρα εθνικό και όχι "κοινωνικό"(-σοσιαλιστικό). 
Ποια μέτρα θα λάβετε, λοιπόν, από εδώ και πέρα (εγκυκλίους κλπ) για να ενημερωθούν οι αριστεροί καθηγητές ότι, είτε το θέλουν είτε όχι, θα διδάσκουν την αληθινή Ιστορία τού έθνους και όχι τα εθνομηδενιστικά ανιστόρητα ιδεολογικά "σκουπίδια" των κομμάτων τους;(ἐδῶ)

Στήν σελίδα του στό φ/β,ἐπίσης βλέπουμε πώς κόπτεται καί γιά τό θέμα τῶν Σκουριῶν στήν Χαλκιδική. Ναί ἀλλά ἡ ...εὐαισθησία του αὐτή,φαίνεται,ἐκ τῆς συνθέσεως τῆς φωτό,νά συνδέεται (;!) καί μέ αὐτές τοῦ πολυπολιτισμοῦ,τῶν μεταναστῶν/προσφύγων ἤ ἐπί τό ὁρθώτερον,τῶν λαθρέως εἰσερχόντων στήν χώρα μας. Μέ μία καί πάλιν ἀπορία :Γιατί ὅλα αὐτά πρέπει νά περνοῦν μέσῳ τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀστέρος τοῦ Δαυΐδ ; Καί γιατί ὅλα αὐτά πρέπει νά ὁδηγοῦν,ἀποκλειστικῶς,στόν ἀντισημισμό ; ! 

Εὔλογα ἐρωτήματα,πού προφανῶς θά μείνουν ἄνευ ἀπαντήσεων...Ζοῦμε στήν ἑλλαδική,βλέπετε...

Οἱ σημειώσεις στήν φωτό (ἀστέρι,βέλη) δικές μας. «ἑνωμένοι ἑναντίον τοῦ ἀντισιμητισμοῦ» Φωτό
Against AntiSemitism in Corfu,λέγεται ἡ ὁμάδα στήν ὁποία προφανῶς εἶναι μέλος,ὅπου ὑπερασπίζεται ΚΑΙ τούς ῥομά ! 


Μία απάντηση στα αντιΡομά δημοσιεύματα από 14 εώς 16/7/2019 του “Corfu tv news”
Καί τό δημοσίευμα τοῦ Corfu tv news : 

Κέρκυρα: Τα «τσαντίρια» επεκτείνονται και στην Σπηλιά.
Ὁ φιλο-σιμητισμός περνᾶ καί ἀγκαλιάζει τούς πάντες ἐκτός τῶν Ἑλλήνων,ἐννοεῖται...


Υ.Γ. Τό ἐπίμαχο βίντεο (ἐδῶ). 

Σημείωσις : συμπληρωματικά στοιχεῖα περί Ἀπέργη,γενικῶς ....

Διαβάζουμε ἀπό Λίμπρο ντ' Όρο Παξών (Η Χρυσή Βίβλος των Παξών)
(Πελασγική : Καί ὁ Δένδιας ἀπό τούς Παξούς εἶναι. )

...Οι Ενετοί διατήρησαν και ενίσχυσαν την αριστοκρατία στα Επτάνησα και αντάμοιβαν τους προσφέροντας στρατιωτικήν ή άλλην υπηρεσίαν υπηκόους της.

...Η εσωτερική διοίκησις της Κερκύρας διατηρηθείσα παρά των εντοπίων αντιπροσωπεύετο από ωρισμένης τάξεως πολιτών των μάλλον επιφανών, εν οις συγκαταλέγοντο και τινές ξένοι ιταλικής καταγωγής. Βαθμηδόν το λαϊκόν στοιχείον απεκλείσθη των κοινών, περιορίσθη δε εις το συσταθέν συμβούλιον ου μέλη ήσαν μόνον οι εγγεγραμμένοι εις την χρυσήν λεγόμενην βίβλον, οίτινες απετέλεσαν την τάξιν των ευγενών. Εκ της διακρίσεως εκείνης προήλθε και ο καταμερισμός των τάξεων, διακρινομένων εις ευγενείς, αστούς και λαόν.

...Η απονομή του "Κόμητα" στον Μακρή, έχει ως εξής: "Ο Αλοίζιος Μονσενίγος χάριτι θεία Δουξ Ενετίας κ.λπ., απονέμει τον τίτλον του Κόμητος, λόγω δημοσίας ευμενείας, αφού καταβλήθηκαν στο δημόσιο ταμείο 500 δουκάτα".

...Η οικογένεια Απέργη, παλαιά των Παξών εγκαταστάθηκαν στον σημερινό οικισμό, Απεργάτικα. Λέγεται ότι έφθασαν εδώ από την Τήνο. Στην Τήνο ασχολούντο με δευτερεύουσες εργασίες κτίζοντας τα άπεργα (βάσεις) των μνημείων ή οικοδομών, δηλ. απείχαν από το έργο, εξ ου και Απέργης.

Ἀπό Τῆνον; Ἄ, μάλιστα,καταλάβαμε. Τήν Ὀφιοῦσα...

Οἱ ἱερές-ἀνίερες Κυκλάδες - Τῆνος 

Διακριθείς ἐξ οἰκογενείας Ἀπέργη ἐν Κερκύρᾳ : 


Ἀχιλλεύς Ἀπέργης,γλύπτης 

Ο Αχιλλέας Απέργης γεννήθηκε στη Γαρίτσα Κέρκυρας, στις 31 Ιανουαρίου 1909 και ήταν το τέταρτο από τα επτά παιδιά του Γεωργίου και της Θεανώς Απέργη. Ο Γεώργιος Απέργης ήταν επιτυχημένος έμπορος, που εκτιμούσε και αγαπούσε τις τέχνες...Μέσα στο αστικό περιβάλλον της οικογένειας Απέργη...Στα 28 του χρόνια, το 1937, ο Αχιλλέας Απέργης έρχεται στην Αθήνα και γράφεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών...Το 1952 πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην Ευρώπη, στην Ιταλία και στο Παρίσι, και αργότερα επισκέπτεται και την Αγγλία


Ἀπό τήν Τῆνον καί ὁ Ἀλαβάνος.ἔτσι ; Ξανά-διαβάζουμε  :

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;
Εἴπαμε πολλά τά φίδια παλαιόθεν...
ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ - CONCILIUM ORDO DRACONIS ANTIQUITAS...
INDYMEDIA –SOROS–Η.Π.Α. ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ( μέρος Α΄)
INDYMEDIA –SOROS–Η.Π.Α. ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ( μέρος Β΄)


 Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Πολύ καλά έπραξες αγαπητή Πελασγική, που δεν έβαλες το βίντεο (τώρα κυκλοφορεί και από τον ANT1 με σκιασμένα τα παιδάκια).
  Μην ξεχνάμε βέβαια πως τα ίδια τα παιδάκια βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους για περαιτέρω χρήση.
  Στο τουίτερ κυκλοφοράει με την αρχική του μορφή το βίντεο, σε δέκα διαφορετικούς λογαριασμούς. Και να υπενθυμίσω ότι στο τουίτερ οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί και για όσους δεν είναι μέλη.
  Γι αυτούς τους λόγους, θα αφήσω κι εγώ στον Διόδοτο, το βίντεο ως έχει.

  Καλό Σαββατοκύριακο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είδες τι κάνουν οι φανουρόπιτες ;ερπετά ξετρυπωνουν !και σκεφθειτε !πάνω στην χώρα μας ,έχουμε 400 ερπετά πολύ επικίνδυνα.Αυτος ο μαχλεπας ,που τα λέει στα παιδιά ,άμα τα έλεγε αλλού....θα έτρωγε κλωτσιά που θα έφθανε στην Νήσο Σαχαλίνη.Αυτος είναι κάμπια.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ας πει κάποιος στον ψεκασμενος με...χημικά "εκπαιδευτικό"...ότι τα αγαπημένα του Σκόπια όπως άλλωστε όλα τα Βαλκάνια (όλοι οι ΣΛΑΒΟΙ εκτός από τους Σέρβους) τότε ήταν ΥΠΕΡ της Ναζιστικης Γερμανίας!!!!
  Και ας αφήσει τις μεταφράσεις στα σλαβικα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά φίδια χύνουν τό δηλητήριό τους,ἐλέῳ τοῦ κ&λοκράτους πού ἔστησαν οἱ ἀρχιδράκοι ἐδῶ καί 200 χρόνια ! Μέ λίγα ξεροκόμματα γίνονται οἱ χειρώτεροι γεννίτσαροι...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή