" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Πρός τήν ἐπιβολή τοῦ προλεταριακοῦ «πολιτισμοῦ» ...Θυμᾶστε στό θέμα μας μέ τόν Κιτσίκη πού ἀπό τήν μία ὁ  πατέρας του εἶχε φτιάξῃ τόν ἑλληνο-σοβιετικό σύνδεσμο φιλίας καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ κομμουνίστρια καί μέλος τῆς ΟΠΛΑ,μάνα του τόν σύνδεσμο φιλίας Ἑλλάδος-Λαϊκῆς Κίνας ; (ἐδῶ)

Γιά νά καταλάβετε ἀκριβῶς τόν ῥόλον πού ἔπαιζαν καί παίζουν αὐτά τά ἄτομα,θά σᾶς παραθέσω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ταινία τοῦ 1948Τό Σιδηροῦν Παραπέτασμα».


Ἡ ὑπόθεσις τῆς ταινίας βασίζεται στήν ἀναφορά τῆς Βασιλικῆς Ἐπιτροπῆς,27/6/1946 καί στά σχέδια πού παρουσιάστηκαν στό Καναδικό Δικαστήριο μέ ἀποτέλεσμα τήν καταδίκη δέκα πρακτόρων τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως. Ὅλα ὅσα παρατίθενται στήν ταινία (ἔγγραφα,μηνύματα,συνομιλίες,ὀνόματα) εἶναι τά ἴδια μέ αὐτά πού παρουσιάστηκαν ὡς πειστήρια στήν δίκη.Τήν αὐθεντικότητα ὅλων βεβαίωσε ἡ Καναδική Ἔφιππη Ἀστυνομία. 


Ἐπεί δή,οἱ ...ἐφευρέτες τοῦ μαρξισμοῦ δούλευαν σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο γιά τήν ἐπιβολή του. Τό ἴδιο κάνουν,μέ μεγαλύτερη ἐπιτυχία,σήμερα,διότι ὁ σπόρος πού ἔριξαν φύτρωσε,μεγάλωσε καί ἔχει ῥίξῃ βαθιές ῥίζες....


Οἱ «Ἡνωμένοι Φίλοι τῆς Σοβιετικῆς Ῥωσσίας» ἦταν μία ἀπό τίς πολλές  ψευτο-ὀργανώσεις πού παρεῖχε τήν βιτρίνα γιά ἐν δυνάμει πράκτορες. Διοργάνωναν συνεστιάσεις ὅπου παρευρίσκονταν τά μέλη της μ᾿ἐπικεφαλής τόν συνταγματάρχη Ἀλεξάντερ Τρινγκόνιν (σοβιετικός ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας στόν Καναδᾶ),τόν σύντροφο Ἴλια Ῥάνοβ ( Β΄Γραμματεύς στήν Πρεσβεῖα καί ὑπεύθυνος τῆς NKVD σοβιετικῆς μυστικῆς ἀστυνομίας)  καί ὁ σοβιετικός κατάσκοπος,μέ τό κωδικό ὅνομα Πώλ,( Παῦλος ἔ; Ἁγαπημένο ὄνομα γιά κατασκόπους ...),καναδός πολίτης μέ ὄνομα/ἐπώνυμο :Τζών Γκράμπ. Στοιχεῖα τῆς βιογραφίας του ὑπάρχουν στό Κέντρο τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς.


Ὁ Πώλ ἤ Τζών Γκράμπ,ἐντόπιζε ὅσους ἦσαν ἕτοιμοι γιά τήν λεγόμενη «περαιτέρω ἀξιοποίησιν».Ὁ Πώλ ἦταν ἕνα Στρατολόγος...
Μεταξύ τῶν καναδῶν φίλων τῆς ὁργανώσεως ἦταν ὁ Σμηναγός Ντόναλντ Κλάς,μέλος τῆς Βασιλικῆς Καναδικῆς Ἀεροπορίας,μέ θέσι στήν Ὀττάβα.

Ἐκτός τῶν ὁργανώσεων,γίνονταν μικρές συγκεντρώσεις,γνωστές ὡς «ὁμάδες μελέτης». Μελετοῦσαν κομμουνιστική φιλοσοφία,τεχνικές καί συζητοῦσαν γιά τά συγγράμματα τοῦ Μάρξ,Ἔγκελς καί Λένιν.Ὁ Γκράμπ (Πώλ) ἤξερε πώς ὁ σμηναγός Κλάς ἀνῆκε σέ μία τέτοια ὁμάδα καί μέσῳ τοῦ καναδοῦ βουλευτή/σοβιετικοῦ κατασκόπου Λέοναρντ Λίτζ ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ἐξέτασιν τῆς φάσεως «περαιτέρω ἀξιοποίησις» θά ἀνεκάλυπταν πόσο ἕτοιμος ἦταν γιά κάτι τέτοιο.Ἐάν εἶχε «ὡριμάσῃ πνευματικῶς» στό σημεῖο τοῦ νά προσφέρῃ τίς ...ὑπηρεσίες του στήν Σοβιετική Ἕνωσιν.

Τόν ἀπομονώνει σέ ἕνα σκοτεινό δωμάτιο καί κάνει τήν ἀνάλογον εἰσαγωγή :


Λέοναρτντ Λίτζ : Ἐλπίζω νά μήν σέ πειράζει πού σέ παίρνω ἀπό τόν Μάρξ...
Ἀπάντησις Κλάς : Τόν ξέρω ἀπ᾿ἔξω ...
Λίτζ : Ὠραῖα ! Χαίρομαι πού δέν χάνεις καμμία συνάντησιν.
Κλάς : Δέν ὑπάρχει τίποτα πιό σημαντικό !
Λίτζ :Ἐκδίδεις τό στρατιωτικό περιοδικό;
Κλάς :Μάλιστα.
Λίτζ : Ἡ δουλειά θά σέ φέρνει σ᾿ἐπαφή μέ ἄτομα πού σχετίζονται μέ ἀπόρρητα σχέδια.
Κλάς :Μάλιστα
Λίτζ :Πόσοι ἀπό αὐτούς,θά ἔλεγες,πώς μᾶς συμπαθοῦν;
Κλάς :Ἔχω συναντήσῃ ἀρκετούς,σέ διάφορες ὁμάδες μελέτης
Λίτζ :Κάποιον ἀπό τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἐρευνῶν;
Κλάς : Ναί.Τόν Γουῶρεν Μπλέρ. Εἶναι στό ἐργαστήριο ἀσυρμάτου.Τόν Γουΐλ Χόλις.Εἶναι στά ῥαντάρ.

Ὁ Λίτζ,πού βλέπει πώς ὅλα βαίνουν καλῶς μέ τήν ὑπόθεσι -Κλάς,τοῦ ζητᾶ νά καθίσῃ : 
-Κάθισε.


Καί μέσα στό μισο-σκοτεινό δωμάτιο,ὁ Λίτζ στέκεται πάνω ἀπό τό καθισμένο Κλάς ὡς μία σκοτεινή ἐπιβλητική φιγοῦρα :

Λίτζ : Σμηναγέ Κλάς,στίς ὁμάδες μαρξιστικῆς μελέτης ἔρχονται κάθε εἴδους ἄτομα.Ἐμπίπτουν σέ δύο κατηγορίες. Πρῶτον,εἶναι οἱ «ὁμιλητές». Αὐτοί εἶναι οἱ θορυβώδεις,οἱ πιό συναισθηματικοί .Γιά μερικούς ὁ Μαρξισμός εἶναι ἕνα εἶδος παιχνιδιοῦ,γιά νά διώξουν τήν ἀπογοήτευσίν τους.


Σ᾿αὐτό τό σημεῖο ὁ Λίτζ κάθεται.Ἀκουμπᾶ τό κεφάλι στήν πλάτη τῆς καρέκλας,καπνίζει νωχελικά καί μιλᾶ πλέον σάν στοχαστής. Ὁ Κλάς δειχνει νά ἀποκτᾶ μία κάποια ἄνεσιν καί σταυρώνει τά πόδια,συνεχίζει ὅμως νά τόν κυττᾶ μέ δέος.

Λίτζ : Γιά ἄλλους εἶναι ἕνα εἶδος λατρείας πού εἶναι στήν μόδα.Γνωρίζουμε αὐτό πού εἶναι ... Στήν οὐσία,ἀναξιόπιστοι. Βασικά,δειλοί.

Εἶναι καί οἱ «πράττοντες». Ποτέ δέν ἔχουν νά ποῦν πολλά. Καταλαβαίνεις ὅτι ἔχουν τόν φανατισμό τοῦ ἀληθινοῦ πιστοῦ. Κατανοοῦν τήν σοβαρότητα τῆς πάλης τῶν τάξεων καί εἶναι ἕτοιμοι νά κάνουν κάθε θυσία γι᾿αὐτήν.
Δυστυχῶς...Δέν ὑπάρχουν πολλοί «πράττοντες».

Ἀνασηκώνεται ἀπό τήν πολυθρόνα,πλησιάζει τό πρόσωπό του πρός τόν σμηναγό Κλάς καί τοῦ λέει :


Λίτζ :Σμηναγέ,μπορεῖς νά φανῇς χρήσιμος στό Κόμμα μας. Ἄν παρέχῃς τήν ἀφοσίωσίν σου,εἶναι ἀρκετό.

Ἐνθουσιασμένος γιά τήν ἀποδοχή του ὁ Κλάς,πετάγεται κυττᾶ κατάματα τόν Λίτζ καί ἀποφασιστικά τοῦ λέει:

Κλάς :Ἄς μέ δοκιμάσῃ τό Κόμμα.
Λίτζ :Θά τό κάνῃ.

Σ᾿ὁλόκληρη τήν ταινία «τό Σιδηροῦν Παραπέτασμα» ἀκούγεται ἡ μουσική τοῦ Σοστάκοβιτς (τόν συνθέτη πού εἶχε ἀσφυκτικά ἀγκαλιάσῃ ἡ Σοβιετική Ῥωσσία.Ἕνας περίεργος,ἀπροσδιόριστος πολιτικά,συνθέτης μέ μία ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τόν ἑβραϊσμό,ἄν καί λέγεται πώς ἡ μητέρα του,Σοφία Κοκούλινα,(ἀπό τήν Πολωνία ὅπως καί ὁ πατέρας του),εἶχε ἀπώτερη ἐλληνική ῥίζα...!!! Πουθενά καί ποτέ στό ἔργο τοῦ Σοστάκοβιτς δέν φάνηκε οὔτε ἡ παραμικρώτερη ἀναφορά σ᾿ὅ,τι ἑλληνικό... ).
Σέ κάποιο σημεῖο τοῦ ἔργου,ὁ Γκράμπ/Πώλ,πού συνομιλεῖ μέ ἕναν καθηγητή πυρηνικῆς φυσικῆς,ὑπό τούς ἤχους τῆς μουσικῆς τοῦ Σοστάκοβιτς,τοῦ λέει ἀναφερόμενος στόν συνθέτη :

Πώλ : Τό πρῶτο ἄνθος τοῦ πραγματικοῦ προλεταριακοῦ πολιτισμοῦ !Ἡ ταινία ἐδῶ : 

Σιδηροῦν Παραπέτασμα 


Babi-Yar"

1962ο Σοστακόβιτς επέστρεψε στο προσφιλές του θέμα του αντισημιτισμού, στην 13η Συμφωνία ,την γνωστή ως Μπάμπι Γιάρ ("Babi-Yar"). Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν αριθμό ποιημάτων του Γεβγένι Γεφτουσένκο, το πρώτο από τα οποία μνημονεύει το ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.(ἐδῶ)Τί λέτε,θά ξεριζώσουμε τά κατασκευάσματά τους ; ...


Ἡ Πελασγική

12 σχόλια:

 1. Καί η φωτογραφία του Μαρδοχαίου με το χέρι μέσα από το ρούχο,πολύ μασωνική.Ό σατανιστής Μάρξ,πού ούτε οι κομμουνιστές τολμούν να παραδεχθούν πόσο ποιητικά πίστευε στον αρχέκακο Σατάν,ήταν μήπως και Ιλλουμινάτος;Ερώτηση κάνουμε.Τελικά,πόσο βαθειά κοιμισμένος μπορεί να είναι ό κόσμος,όταν ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να καταλάβει,ότι οι αντίθετες "ιδεολογίες", είναι τα "σάλια" που ξερνάει το ίδιο στόμα.Της μασωνίας, της νέας παγκόσμιας τάξης.
  Καλή σας ημέρα κυρία Πελασγική.
  Καλή και ευλογημένη Κυριακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαιρετῶ σε,ἀγαπητέ Εὖ-Στρατιώτη !

   Πόσο ὁρθῶς τό ἔγραψες :

   πόσο βαθειά κοιμισμένος μπορεί να είναι ό κόσμος,όταν ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να καταλάβει,ότι οι αντίθετες "ιδεολογίες", είναι τα "σάλια" που ξερνάει το ίδιο στόμα.Της μασωνίας, της νέας παγκόσμιας τάξης.

   Σ᾿εὐχαριστῶ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Απο την πρώτη φωτογραφία αυτή με τον Μάρξ, μπορεί κανείς να δει οτι κάτι τον συνδέει με τον Ναπολέων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί καί μέ τόν Ναπολέοντα καί πολλούς ἄλλους τοῦ ἰδίου ...φυράματος ! Ποιούς;

   Διάβασε τήν ἀπάντησιν τοῦ ἀγαπητοῦ Εὖ-Στρατιώτου !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, οτι ο Ναπολέων δεν τα κατάφερε στον πόλεμο κατά της Ρώσιας και ανέλαβε μετά η θεωρία του Μάρξ και οι κομμούνιστες;ευχαριστούμε για την ενημέρωση,ευχόμαστε Ειρήνη σε όλλο τον κόσμο.καλό σας βράδυ.

   Διαγραφή
  3. Εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα ἄποψις !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Τι ειπε ο μσρξ ; γιατι ,οπως και ο μαρξ....στα τοτε γυμνασιακα χρονια ,ακουγες διαφορες αρλουμπες ,απο καποιους συμμαθητες σου ,ηταν και της μοδας το αριστεριλικι δεν ξανακουσα τετοια ,για πολλα χρονια μεχρι που πριν 5-6 χρονια ενας μαντραχαλος μου ξεστομισε ,γιατι ..οπως ειπε και ο μαρξ ,εεε ...εκει δεν κρατηθηκα ! ρε ,του λεω ,δεν πας να γαμηθης και εσυ και αυτος και οι εβραιοι μαζι ,μας εχετε σπασει τα αρχιδια !δεν ξερω αν πηγε ,ποσως με ενδιεφερε ,αλλα δεν με ξαναπλησιασε .Ετσι για να ευθυμησουμε λιγο !.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μοῦ ἄρεσε αὐτό τό περιστατικό καί περισσότερο ὅπως τά ἐξιστόρησες.Δέν εὐθύμησα,ἀλλά τό εὐχαριστήθηκα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή
 4. Καλήν έσπεραν ,λίγο την προσοχή σας ....ήδη εισθε ενημερωμένοι ,ότι οι λάθρο ,δεν μπορούν να εξέλθουν της χώρας,αυτό οι ΜΚΟ το ξέρουν ,οι λάθρο δεν το γνωρίζουν.Ταυτοχρονος δαχτυλος ,των ΜΚΟ για εξέγερση των λάθρο σε διάφορα σημεία ,δεν θα είναι καθόλου ευκολα διαχειρισιμη.Να εισθε όλοι προσεκτικωτατοι.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀριστόμαχε,τί νά κάνομε;Οὔτε στοιχειώδη προφύλαξιν ( ξέρεις τί ἐννοῶ...) δέν μποροῦμε νά ἔχουμε ! Τά πράγματα ὅσο πᾶνε γίνονται καί χειρώτερα γιά τούς ἐναπομείναντες Ἕλληνες...

   Πάλι στόν ...ὕπνο θά μᾶς πιάσουν ! Ἐκτός καί ἄν...Τί λές;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. Πελασγική ...θα ζοριση και άλλο η κατάσταση ,θα φάμε χοντρό πρεσο.Οταν θα δης την αστυνομία ,να σηκώνω τα χέρια ψηλά ,τότε να ξερής έφθασε ο κόμπος στο χτένι.Η ξεμπλέκεις τον Γόρδιο , ή τον κόβεις.Και δεν πιάνουν κανέναν στον ύπνο ,αυτοί που πιάνονται στον ύπνο ,είναι οι αφελεις και αδιάφοροι.Εγω το ονομάζω ,σε πιάνουν μποσικο.ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρά ἔχουν πιαστῇ «μπόσικοι» οἱ Ἕλληνες,ἐδῶ καί 200 χρόνια,περίπου...

  Καί ἐν τέλει,ποιούς θέλουν κι᾿ἐπιθυμοῦν,διακαῶς,νά βγάλουν ἀπό τήν μέσιν,τό ἔχουμε καταλάβῃ καλῶς !

  Ὅταν ἔρθῃ ἡ ὥρα :οἱ δεσμοί θά κοποῦν μαχαίρι,χατήρια γιά ...λυσίματα ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ πλέον...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή