" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Προδότες καί ἐφιάλτες,πάντα τιμώμενοι,ἀπό τό ἑλλαδικό προτεκτοράτο....


Ἐμεῖς ΔΕΝ ξεχνοῦμε τούς προδότες ! 


Οἱ ὑποκριτές,ὅμως πολιτικάντηδες,ἀπό τήν μία καθιερώνουν « ἡμέρα μνήμης Ἰωάννη Καποδίστρια» (ἐδῶ) καί ἀπό τήν ἄλλη θεσπίζουν βραβεῖα στό ὄνομα τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου ! 

Ο Δήμος Ναυπλιέων απένειμε τον έπαινο τιμής «Αναστάσιος Πολυζωίδης – Γεώργιος Τερτσέτης» στους Guido Raimondi και Χρήστο Ροζάκη (Ῥοζενστάϊν)Μετά την θεσμοθέτηση Επαίνου Τιμής «ΑναστάσιοςΠολυζωίδης – Γεώργιος Τερτσέτης» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, προκειμένου να τιμούνται διακεκριμένες προσωπικότητες που υπηρετούν τον χώρο της Δικαιοσύνης και του Δικαίου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος προχώρησε στις δύο πρώτες απονομές του Επαίνου στην αίθουσα του Βουλευτικού, στο Ναύπλιο, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης με θέμα «Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια σε περιόδους συγκρούσεων και κρίσεων»

... στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Guido Raimondi και στον πρώην Αντιπρόεδρο του ιδίου Δικαστηρίου και νυν Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Καθηγητή Χρήστο Ροζάκη.(Μάϊος 2017)
(Δεῖτε τίς φωτό στό συγκεκριμένο θέμα,Μιλᾶμε ὅλα τά φίδια μαζεμένα ἦσαν ἐκεῖ ! Φιδοφωλιά κανονικότατη,λέμε ! ! )Γιά τίς καταδίκες τῆς χώρας ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου,ἔ, τί νά λέμε,γνωστές εἶναι καί ...συχνότατες ! Ὅσο γιά τόν ἑβραῖο Ῥοζάκη ἤ Ῥοζενστάϊν γνωστός καί μή ἐξαιρετέος ...(ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)Τό βραβεῖο στό ὄνομα τοῦ Ἀναστασίου Πολυζωΐδη,ποιοί θά τό ἔπαιρναν ; Μά αὐτοί πού ΠΑΝΤΑ βρίσκονται ἀπέναντι σ᾿ὅ,τι Ἐθνικό,σέ ὅ,τι Ἑλληνικό ! Πῶς θά ἐδικαιολογείτο ἄλλως τε καί ἡ ...ἀξία του ; 

Πῶς εἴπαμε ; Πολυζωΐδης ; Μάλιστα...

Ξανά-διαβάζουμε : 

Τόν Ἀναστάσιο Πολυζωΐδη,τόν δικαστή πού δέν ὑπέγραψε τήν θανατική καταδίκη τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,μαζύ μέ τόν Γεώργιο Τερτσέτη,ἔχουν κατά καιρούς ἐξυμνήσῃ καί ἐξυμνοῦν πολλοί στήν χώρα μας..

Τούς ἐξυμνοῦν γιά τήν ὑπερήφανη στάσιν πού κράτησαν,στήν δίκη ἐκείνη(τῶν Κολοκοτρώνη καί Πλαπούτα),γιά τούς ...ἐθνικιστικούς λόγους πού ἐκφώνησαν...

Καί τούς ἔστησαν καί ἀγάλματα,μήπως καί ξεχάσουμε πόσο ...ἡρωϊκοί ὑπῆρξαν ὅταν ὕψωναν τήν φωνή τους στούς μεγάλους ξένους ! Στίς αὐτοκρατορίες !

Αὐτό ὅμως πού δέν γνωρίζουν οἱ πολλοί καί ἀδαεῖς,αὐτοί πού θεωροῦν πώς εἶναι χάσιμο χρόνου, ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, εἶναι τόν ῥόλον πού ἔπαιξε ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης, στήν δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἕναν ῥόλον πρωταγωνιστικό καί μάλιστα πολύ καλῶς πληρωμένον ἀπό ἐκείνους πού 3 χρόνια ἀργότερα τούς κατακεραύνωνε ! Τούς Ἐγγλέζους.

Τό 1830,στήν Ὕδρα,ἐκδόθηκε μία ἐφημερίς ὑπό τήν ἐπωνυμία « Ἀπόλλων». Τήν ἐντολή (βλέπε χρηματοδότησιν),τῆς ἐκδόσεως ἔδωσε ὁ πανταχοῦ παρών, Ῥότσιλντ,διά τοῦ ἀντιπροσώπου του Δοῦκα τοῦ Οὐέλιγκτων :Η εντολή για την έκδοση της εφημερίδας δόθηκε με ιδιόχειρο σημείωμα του υπαλλήλου του Ρότσιλντ, Δούκα του Ουέλλιγκτον, ο οποίος έδωσε και την εντολή για τη δολοφονία του Εθνάρχη.
Το σημείωμα του Ουέλλιγκτον για την έκδοση του «Απόλλωνα»βρίσκεται στο αρχείο Ουέλλιγκτον , με κωδικό «Docref=WP1/1022/8», και έχει ημερομηνία 10/22 Μαΐου 1829.
Στο σημείωμα αυτό ο Δούκας έδινε εντολή στον λόρδο Αμπερτήν για την εκδοση της εφημερίδας Απόλλων για να εξαπολυθεί επικοινωνιακός πόλεμος κατά του Καποδίστρια.(Δελτίο τῶν 11)

(Διάβαζε κι' ἐδῶ)


Ἔγραφε λοιπόν ὁ Πολυζωΐδης,ἄμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου :
«οι δύο Μαυρομιχάληδες έγιναν μιμηταί των Αρμοδίων και Αριστογειτόνων, των Βρούτων και των Κασσίων, δια να απαλλάξουν το έθνος από από το τέρας της τυραννίας...»Τέρας τῆς τυραννίας ἦταν γιά τόν Πολυζωΐδη,ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ! Γιατί; Γιατί,πολύ ἁπλῶς δέν ἐξυπηρέτησε τούς δικούς του ἀφεντᾶδες ! Δέν ἐξυπηρέτησε,μικροσυμφέροντα καί δέν χάρισε ὀφφίτσια στά τσακάλια καί τίς ὕαινες,πολιτικάντηδες,ἀλλά ἤθελε καί ἀγωνιζόταν νά στεριώσῃ στά πόδια της μιά Ἑλλάδα πού μόλις εἶχε λάβῃ ὑπόστασιν ἀνεξαρτησίας καί μάλιστα σέ πολύ μικρή ἔκτασιν ἀπό τήν πραγματική καί ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένην πού τῆς ἀναλογοῦσε !  Αὐτά προσπαθοῦσε νά κάνῃ καί φυσικά κάποιους δέν τούς ἐξυπηρετοῦσε ἡ πολιτική αὐτή...

Ἦταν δέ,τόσον καταφανής ὁ σκοπός τῆς ἐκδόσεως ἐκείνης,ὥστε μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ἀνεκοινώθη καί τό κλείσιμο αὐτῆς ! Ἔγραφε ὁ Πολυζωΐδης  :

"Παύομεν την έκδοσιν της εφημερίδος μας, επειδή απολαύσαμεν τον σκοπόν μας"

Ἀπόλαυσαν τόν σκοπόν τους ! Καί ποιοί ἦταν μαζύ του σύντροφοι καί ...ἀγωνιστές στόν σκοπόν αὐτόν ;

 Αρχισυντάκτης της πατσαβούβρας ήταν ο πράκτορας Τάσος Πολυζωίδης. Σύμβουλος Έκδοσης ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και συντάκτες ο πράκτωρ Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο πράκτωρ Κωνσταντίνος Ζωγράφος και οι φαναριώτες αδελφοί Σούτζοι. Στο μεταφραστικό, για την απόδοση των αντικαποδιστριακών κείμενων των αγγλικών εφημερίδων, δούλευε ο (φιλέλληνας) πράκτορας Εδουάρδος Μάσσων, (Edward Masson), ο μετέπειτα επίτροπος του ….«Λαοδικείου».Βεβαίως ὁ Πολυζωΐδης,μόλις ἐνηλικιώθη ὁ Ὄθων,γνώρισε μεγάλες τιμές ! Ἔως καί Ὑπουργός ἔγινε ! Κατά τά ἄλλα ἦταν μεγάλος ...πατριώτης ! Ὅπως καί οἱ Μαυρομιχάληδες πού σκότωσαν τόν Καποδίστρια. Φυσικά τίς τιμές τίς ἔλαβε ὁ ἡθικός αὐτουργός,ὁ Πετρόμπεης,γιατί τόν ἀδερφό καί τόν γιό του,τούς πρωταγωνιστές τῆς δολοφονίας,τούς ἔφαγε τό μαῦρο σκοτάδι :

 Στην τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Πετρόμπεης τιμήθηκε ιδιαίτερα από την Αντιβασιλεία. Διορίστηκε αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Συμβουλίου της Επικρατείας και, μετά την αντιπολίτευση, γερουσιαστής. Επίσης, τιμήθηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Ως ευγνωμοσύνη του έθνους, δωρίστηκε στην οικογένειά του ένα κτήμα στην Πελοπόννησο, το ονομαζόμενο «Λυκοβούνιο», που βρίσκεται στο Δαφνί Λακωνίας. (ἐδῶ)

 Τί νά πῇ κανείς ; Σ'αὐτό τόν τόπο οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα,ἀλλά τό χειρότερο ὅλων εἶναι πώς ἀπολαμβάνουν τίς μεγαλύτερες τιμές καί αὐτές μέ τήν εὐλογία τοῦ λοβοτομημένου πόπολου,πού τό κρατοῦν στήν μαυρίλα καί τό σκοτάδι του γιά νά περνοῦν καλά ΠΑΝΤΑ αὐτοί καί τό πόπολο χειρότερα...Κῶλος καί βρακί, ἦσαν οἱ πράκτορες Πολυζωΐδης καί Μάσσων !Δεκατρείς ημέρες μετά τη δολοφονία του Εθνάρχη (Ἰωάννη Καποδίστρια), στις 9 /21 Οκτωβρίου 1831, η πατσαβούρα των Άγγλων, ο «Απόλλων» της Ύδρας , ανέστειλε την κυκλοφορία του. Στο τελευταίο φύλλο του «Απόλλωνα», ο Πολυζωίδης και η παρέα των δολοφόνων πρακτόρων έγραφαν: «Παύομεν την έκδοσιν της εφημερίδος μας, επειδή απολαύσαμεν τον σκοπόν μας- ο τύραννος δεν υπάρχει πλέον». Το έργο είχε επιτευχτεί .

Ο μόνος λόγος ύπαρξης και χρηματοδότησης του «Απόλλωνα», ήταν η πρόκληση εσωτερικής αστάθειας και η ανατροπή του Καποδίστρια.

Τάσος Πολυζωίδης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο πράκτωρ Κωνσταντίνος Ζωγράφος,οι Φαναριώτες αδελφοί Σούτζοι,Εδουάρδος Μάσσων(Edward Masson).Αυτή ήταν η στενή παρέα των δολοφόνων του Καποδίστρια.Κώλος και βρακί, ήσαν οι πράκτορες Πολυζωίδης και Μάσσων. Αλλά οι χαζοί δεξιρουφιάνοι επειδή τους το είπε η Συναγωγή και η Στοά τον εχουν στο … «Πάνθεον» τον αρχιρουφιάνο, όπως και το μεός της Στοάς «Ρόπαλον του Ηρακλέους» Ρουφιανόγιαννη.

Η εντολή για την έκδοση της εφημερίδας «Απόλλων», δόθηκε με ιδιόχειρο σημείωμα του υπαλλήλου του Ρότσιλντ, του Δούκα του Ουέλλιγκτον.Ο Ουέλλιγκτον έδωσε και την εντολή για τη δολοφονία του Εθνάρχη.

Εάν υπήρχαν πραγματικοί Έλληνες Εθνικιστές και όχι πεμπτοφαλαγγίτες της Στοάς, τα αγάλματα και οι προτομές του «Φάρου της Εθνοπροδοσίας», του πράκτορα των Άγγλων Τάσου Πολυζωίδη, που πανηγύριζε για την δολοφονία του Εθνάρχη γράφοντας , « έπεσε το τέρας της τυραννίας, έπεσεν ο τύραννος», και που εξηγούσε «έπεσε θύμα της ακραιφνούς φιλοπατρίας νέων Αρμοδίων και νέων Αριστογειτόνων, νέων Βρούτων και νέων Κασίων», θα είχαν προ πολλού γκρεμιστεί.

Αυτές οι προτομές που στήνουν οι Εφιάλτες της Στοάς και η εβραϊκή φράξια των δεξιόρουφιάνων, είναι μαχαιριά στην καρδιά της Πατρίδας.

Δελτίο τῶν 11

Ὅσον ἀφορᾷ τόν Γεώργιον Τερτσέτη,νά θυμηθοῦμε τά λόγια του κατά τήν ἀπολογίαν του στήν περίφημη «Δίκη τῶν δικαστῶν»  :

«...ημείς δεν είμεθα ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Γερμανία, ούτε από την Αγγλία, πατρίδα μας έχομεν το ανθρώπινο γένος. Όση γη περιαγκαλιάζει ο εύμορφος αιθέρας είναι αγαπητή μας πατρίδα...»

Σ᾿ἐκείνη τήν δίκη,Πολυζωΐδης-Τερτσέτης,ἀθωώθησαν πανηγυρικῶς ! Νά ὑποθέσω πώς ἦταν ἕνα στημένο θέατρο γιά νά ἀποκατασταθῇ ὁ Πολυζωΐδης γιά τόν ῥόλον του στή δολοφονία Καποδίστρια; Νά ὑποθέσω πώς ἔπρεπε νά ἀκουστοῦν οἱ πολυ-πολιτισμικές κορῶνες Τερτσέτη καί νά προωθηθοῦν καί ἑδραιωθοῦν στίς συνειδήσεις τοῦ πόπολου, οἱ ...ἀνθρωπιστικές ἀξίες; Προσέξτε σέ τί πρόσωπο ἀναφέρεται : « Ἡμεῖς »

Τά συμπεράσματα δικά σας,ἀγαπητοί μου ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου