" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Διαχρονικοί κλέφτες,διαχρονικοί ἐγχώριοι προδότες ...

Ἡ κλαπεῖσα ἀπότ όν Κόκερελ,ζωφόρος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος,στό Βρεττανικό μουσεῖον ΕΔΩ
«Ἐκεῖνοι»,ὅταν ἡ Ἑλλάς βρισκόταν κάτω ἀπό τήν βάρβαρη ὀθωμανική κατοχή,ἔρχονταν στήν Ἑλλάδα,μέ πρόσχημα τήν ... ἀγάπη καί τό ...ἐνδιαφέρον γιά τά δεινά πού βίωνε ἑκατοντάδες χρόνια,ἀλλά ἐπεί δή εὕρισκαν τήν χρυσή εὐκαιρία νά τήν ἀπογυμνώσουν ἀκόμη καί ἀπό αὐτή τήν πολιτιστική της κληρονομιά. Νά μήν τῆς ἀφήσουν οὐδέ κάν αὐτό,τό ἔσχτον ἀπομεινάρι ὑπερηφανείας πού τῆς εἶχε ἀπομείνῃ στήν ἐξαθλιωμένη κατάστασιν πού τήν εἶχαν ῥίξῃ οἱ ὁρδές τῶν τουρανο-μογγόλων...


Ἀχιλλεύς καί Πενθεσίλεια,μέρος ζωφόρου τοῦ Ναοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος (φωτό)
Καί ἦταν «ἐκεῖνοι» πού τήν ...συμπονοῦσαν καί ἔρχονταν ὡς οἱ χειρώτερες συμμορίες κλεφτῶν νά ἀρπάξουν,νά καταστρέψουν καί ἐν τέλει νά οἰκειοποιηθοῦν αὐτά πού οὔτε στόν ὕπνον τους μποροῦσαν νά κάνουν κτήματά τους...Ἀπό «ἐνδιαφέρον»,ἀπό «ἀγάπη» γιά νά σώσουν τά πολιτιστικά στοιχεῖα...Ἀπό ποίους; Ἀπό ἐκείνους πού οἱ ἴδιοι εἶχαν δημιουργήσῃ καί τούς χειραγωγοῦσαν στά γεωστρατηγικά τους παιχνίδια ; Οἱ διαχρονικῶς ἀρχι-κλέφτες,ἀπατεῶνες !

Καί,δυστυχῶς,ἔχουμε καί τούς διαχρονικῶς προδότες,ΠΑΝΤΑ ! Πού κάνουν λόγον γιά «δανεισμό» τῆς δικῆς μας,ἀποκλειστικῶς δικῆς μας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς !

 προτείνω στον Μπόρις: “Ως μια πρώτη κίνηση, να σταλούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, ως δάνειο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.(ἐδῶ)

Καί οἱ κλέφτες ἀπαντοῦν :

«Προϋπόθεση για να μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση περί δανεισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι να αναγνωρίσετε ότι νόμιμος ιδιοκτήτης τους είναι η Βρετανία και όχι η Ελλάδα»(ἐδῶ)

Καί ξέρετε,ὅλη αὐτή ἡ ἀντίληψις περί «σωτηρίας»,«ἐνδιαφέροντος» καί «ἀγάπης»,περί τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς,ἔχει περάσῃ ὡς κοινή ἀντίληψις,κυρίως στήν ἑλλαδική καί τούς ἀδαεῖς καί ἀπαιδεύτους πού τόσα χρόνια,ἐντέχνως ἔχουν καλλιεργήσῃ ὥστε νά μείνουν τέτοιοι :


Charles Robert Cockerell,μέ τά μασονικά σημάδια ...
«Ἄγγλος ἀρχιτέκτονας πού μελέτησε τά γλυπτά τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀφαίας στήν Αἴγινα καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνα στήν Φιγαλεία»,ἔλεγε ὁ ὁρισμός σέ κάποιο σταυρόλεξο.

Εἴδατε πώς τό περνοῦν; «ἀρχιτέκτων πού μελέτησε τά γλυπτά». Γιατί βρέ ἀρχι-προδότες; Γιατί δέν γράφετε ΚΑΤΕΚΛΕΨΕ,πού εἶναι ἡ ἀλήθεια;

Ξέρετε περί ποίου ὁ λόγος; Ἑνός ἀρχικλεφταρέου,ὀνόματι Τσάρλς Ῥόμπερτ Κόκερελ,ἄγγλου ἀριστοκράτη (!!),υἱός τοῦ Σαμουήλ Κόκερελ,ἐπιθεωρητή στήν Ἀνατολική Ἰνδία. Ἦταν μασῶνος καί ἀνῆκε στήν σκωτική στοάLodge The Holyrood House.
Αὐτός λοιπόν, εἶχε ὁργανώσῃ συμμορία ἀρχαιοκαπήλων καί μέ τό πρόσχημα τῆς ...μελέτης,ἀλλά καί τό μπαξίσι στούς τουρανομογγόλους ἔκλεβαν κυριολεκτικῶς,τήν ἀρχαία μας κληρονομιά !

Τον 19ο αιώνα έδρασαν στην Ευρώπη οργανωμένες ομάδες αρχαιοκαπήλων, που λεηλατούσαν μνημεία. Η Ελλάδα λόγω του πλούτου της σε αρχαιότητες, αποτέλεσε βασικό στόχο τους. 


Charles Robert Cockerell,μέ τά μασονικά σημάδια ...
Η πιο οργανωμένη ομάδα ήταν αυτή του Βρετανού Τσαρλς Ρόμπερτ Κόκερελ, που αποτελείτο από έναν Γερμανό και έναν Δανό. Την ομάδα συμπλήρωναν κατά περίπτωση, Ευρωπαίοι διπλωμάτες οι οποίοι αναλάμβαναν τις διαπραγματεύσεις και τις δωροδοκίες των Οθωμανών
Ο Κόκερελ και η συμμορία του από αριστοκράτες αρχαιοκάπηλους,  πραγματοποίησαν δύο μεγάλες επιχειρήσεις στην αρχή του 19ου αιώνα. Στον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα, από όπου άρπαξαν τα γλυπτά των αετωμάτων και στον Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στην Ηλεία, από όπου άρπαξαν τμήματα της ζωφόρου....(ἐδῶ)Ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα που χτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ και λεηλατήθηκε το 1811 από την ομάδα του Κόκερελ. Οι αρχαιοκάπηλοι... κατάφεραν δίνοντας ένα καλό μπαξίσι στους τοπικούς άρχοντες να αποσπάσουν την άδεια για να ανασκάψουν στον χώρο του ναού. Σε λιγότερο από ένα μήνα έφεραν στο φως έναν πραγματικό θησαυρό. Ξέθαψαν μεγάλο μέρος των γλυπτών των αετωμάτων που απεικόνιζαν σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο....(ἐδῶ)

Δεῖτε στό συγκεκριμένο θέμα: 
Η συμμορία των αριστοκρατών αρχαιοκαπήλων που άρπαξαν τις ελληνικές αρχαιότητες ...
καί τά βίντεο τῆς ληστείας ἀπό τήν συμμορία τοῦ Κόκερελ καί πού κατέληξαν τελικῶς τά κλοπιμαῖα,ἀφοῦ ὅπως ὅλες οἱ συμμορίες,τσακώθηκαν στήν μοιρασιά...

Καί βεβαίως,μήν νομίζετε πώς ἐκεῖνοι οἱ ...ἀριστοκράτες ἀρχιτέκτονες,λόρδοι διπλωμάτες,«ἀρχαιόφιλοι» περιηγητές ξεκίνησαν ἀπό μόνοι τους τό πλιάτσικο. Εἶχαν πάρῃ ἐντολές νά κάνουν ὅτι ἔκαναν. Ἐντολές «ἄνωθεν»...Τό γιατί,τό ἔχουμε πολλάκις ἐξηγήσῃ...

Διαβᾶστε καί αὐτό :

Η «Κλεμμένη Ελλάς»: Από την λεηλασία της Ακρόπολης στην αρπαγή των γλυπτών της Αφαίας στην Αίγινα. Οι «αρχαιόφιλοι» περιηγητές, που έγιναν αδίστακτοι αρχαιοκάπηλοι ...

Βεβαίως,ἡ «περιήγησις» -πλιάτσικο τοῦ Κόκερελ,δέν σταμάτησε στήν Αἴγινα καί τίς Βάσσες,ἀλλά ἐπεκτάθηκε σέ Σπάρτη,Ἄργος,Τίρυνθα,Ἐπίδαυρο,Κόρινθο,ἀλλά καί στίς ἀρχαιο-ἑλληνικές πόλεις τῆς Ἰωνίας καί Μικρᾶς Ἀσίας : Σμύρνη,Πέργαμο,Ἔφεσος,Σάρδεις,Πριήνη κ.λπ.Ὅπως καί στήν Σικελία στόν Ἀκράγαντα ὅπου «μελέτησαν» τόν ἀρχαιοελληνικό Ναό τοῦ Ὁλυμπίου Διός. Καί στίς Συρακοῦσες .
Ξαναγύρισε στήν Ἀθῆνα,τό 1814,ἐπεσκέφθη τά Ἰωάννινα καί  τόν κοινό μέ τόν Ἀλῆ Πασᾶ,φίλο του. Πίσω στήν Ἀθῆνα συναντήθηκε μέ τόν φίλο του John Spencer Stanhope ἄγγλο γαιοκτήμονα καί «ἀρχαιολάτρη»,μέλος τῆς Speculative Society (διαβᾶστε σχετικῶς μέ τήν Σκωτική αὐτή ὁμάδα τῶν κερδοσκόπων μασόνων...) Ἐπίσης διαβάζουμε καί γι᾿αὐτόν τόν κατσαπλιά :

Το 1816 πρόσθεσε στα μάρμαρα του Έλγιν στο Βρετανικό Μουσείο ένα κομμάτι της ζωφόρου του Παρθενώνα που είχε αγοράσει στην Ελλάδα. 

Τό εἶχε ἀγοράσῃ στήν Ἑλλάδα,καταλάβατε πῶς χαρακτηρίζουν τήν κλοπή οἱ ...φίλοι μας οἱ Ἄγγλοι;

Γιά ὅλα αὐτά καί πολλά ἀκόμη πού μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ τό 1848 ἔγινε ὁ πρῶτος πού ἔλαβε τό Βασιλικό χρυσό μετάλλιο! Ἄν μή τί ἄλλο,τούς ἐπιβραβεύουν οἱ ...δράκοι ! Ἀπό ἐκεῖνον ξεκίνησε ἡ καθιέρωσις τοῦ ἐτησίου θεσμοῦ τοῦ βασιλικοῦ χρυσοῦ μεταλλίου στήν ἀρχιτεκτονική. Μπορεῖτε νά δεῖτε ἐδῶ τούς βραβευθέντες μέχρι σήμερα : Royal Gold Medal


Ὅπως καταλαβαίνετε,δέν ἦταν ἕνας ἀπλός κλέφτης,ἀλλά ταυτοχρόνως καί ἕνας κλέφτης τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιστήμης. Φτωχοί στό πνεῦμα,μέ δημιουργική ἀνικανότητα,ἡ πνευματική κλοπή καί ἡ ἀντιγραφή τῆς τέχνης εἶναι ἀναπόφευκτος ἀνάγκη τους. ( Δεῖτε ἐδῶ,πώς ἐκμεταλεύτηκε τίς κλεμμένες γνώσεις τῆς ἀρχαιο-ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτινικῆς) 


Ἀριστερά ἀναπαράστασις τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος,δεξιά τό ἐσωτερικό τῆς τραπέζης τῆς Ἀγγλίας. 

Καί ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ,ἁπλῶς τούς παρακολουθοῦμε ἤ ἀκόμη χειρώτερο,θαυμάζουμε τίς ἀντιγραφές τῆς κληρονομιᾶς μας καί κάνουμε καί λόγον περί «δανεισμοῦ» τῶν κλοπιμαίων...! Οὔτε κἄν,πνευματικά δικαιώματα,μωρέ ! 

Thomas Legh (1792-1857) «ἀρχαιολάτρης» καί «περιηγητής»(ἐδῶ) (φωτό)
Ο εύπορος γαιοκτήμονας Thomas Legh ήταν ένας από τους εκσκαφείς του ναού του Επικουρείου Απόλλωνος,και ένα γυαλιστερό αντίγραφο της ζωφόρου απεικονίζεται στην Bright Gallery του Lyme Hall , Cheshire, ένα από τα αρχοντικά του σπίτια.ΕΔΩ

Lyme Hall , Cheshire


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου